/Aukcionai ir konkursai
16 11, 2018

Savivaldybė perka butą

2018-11-16T11:09:15+00:00

Varėnos rajono savivaldybė (į. k. 188773873, adresas – Vytauto g. 12, 65184 Varėna, tel. Nr. (8 310) 32 001, direktorius@varena.lt), įgyvendindama projektą ,,Socialinio būsto plėtra Varėnos rajone“, skelbiamų derybų būdu perka vieną 1 kambario butą [...]

Savivaldybė perka butą 2018-11-16T11:09:15+00:00
16 11, 2018

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia projekto „Varėnos rajono bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų plėtra“ partnerių atrankos konkursą

2018-11-21T09:37:38+00:00

Projekto partnerių atranka vykdoma vadovaujantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.1-SPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą projektų finansavimo [...]

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia projekto „Varėnos rajono bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų plėtra“ partnerių atrankos konkursą 2018-11-21T09:37:38+00:00
9 11, 2018

Nuomos konkursas

2018-11-09T09:43:06+00:00

Skelbiamas turto, esančio Pušelės g. 15, Naujųjų Valkininkų k., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., nuomos konkursas veiklai, susijusiai su specialiųjų socialinių ir medicininių paslaugų teikimu: administracinio pastato (unikalus Nr. 3896-9010-6019, pažymėjimas plane 1B1p, bendras [...]

Nuomos konkursas 2018-11-09T09:43:06+00:00
8 11, 2018

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia atranką Vydenių seniūnijos socialinio darbo organizatoriaus pareigoms eiti

2018-11-07T16:19:06+00:00

Vydenių seniūnijos socialinio darbo organizatoriaus pareigybės lygis – A2, pareigybės grupė – specialistų. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 5,0 (pareiginės algos baziniais dydžiais). Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos: Organizuoja socialinį darbą, vykdo prevencinę [...]

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia atranką Vydenių seniūnijos socialinio darbo organizatoriaus pareigoms eiti 2018-11-07T16:19:06+00:00
5 11, 2018

Skelbiamas konkursas 2019 metų Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių socialines paslaugas, veiklos projektams remti

2018-11-14T11:35:36+00:00

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių socialines paslaugas, veiklos projektams remti 2019 metais iš savivaldybės biudžeto. Konkurso tikslas – plėtoti įvairias socialinių paslaugų teikimo formas, kurti socialinių paslaugų tinklą savivaldybės teritorijoje; [...]

Skelbiamas konkursas 2019 metų Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių socialines paslaugas, veiklos projektams remti 2018-11-14T11:35:36+00:00
31 10, 2018

Nuomos konkursai

2018-11-08T08:42:45+00:00

Skelbiami Varėnos rajono savivaldybei priklausančio nekilnojamojo turto nuomos konkursai. Veiklai, susijusiai su prekyba, apgyvendinimo ir maitinimo, administracinių ir aptarnavimo paslaugų teikimu, menine, pramogine ir poilsio organizavimo veikla, nuomojamas pastatas-bendrabutis (unikalus Nr. 3864-8000-1017, bendras plotas [...]

Nuomos konkursai 2018-11-08T08:42:45+00:00
29 10, 2018

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiojo specialisto (A lygio 9 kategorijos karjeros valstybės tarnautojo) pareigoms eiti.

2018-10-29T09:42:21+00:00

PASKIRTIS  Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimo priežiūrai vykdyti, Savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumui užtikrinti, teisinei informacijai teikti, užtikrinti efektyvų viešųjų pirkimų organizavimą, [...]

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiojo specialisto (A lygio 9 kategorijos karjeros valstybės tarnautojo) pareigoms eiti. 2018-10-29T09:42:21+00:00
22 10, 2018

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia atranką Kultūros ir sporto skyriaus vyriausiojo specialisto (A lygio 9 kategorijos pakaitinio valstybės tarnautojo) pareigoms eiti.

2018-10-22T08:34:17+00:00

PASKIRTIS Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga stebėti ir vertinti kultūros procesą kultūros įstaigose, koordinuoti kultūros įstaigų organizacinę ir vadybinę veiklą. VEIKLOS SRITIS Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – kultūros būklės [...]

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia atranką Kultūros ir sporto skyriaus vyriausiojo specialisto (A lygio 9 kategorijos pakaitinio valstybės tarnautojo) pareigoms eiti. 2018-10-22T08:34:17+00:00
9 10, 2018

Skelbiamas konkursas 2019 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti

2018-10-16T12:22:58+00:00

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti 2019 metais iš valstybės ir savivaldybės biudžeto. Konkurso tikslas – gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją į visuomenę, įtraukiant į organizacinius projektų atrankos, [...]

Skelbiamas konkursas 2019 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti 2018-10-16T12:22:58+00:00
4 10, 2018

Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimui gauti 2019–2020 metais konkursas

2018-10-04T12:02:39+00:00

Varėnos rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyrius skelbia konkursą „Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimui gauti 2019-2020 metais".  Kultūros ir sporto skyrius (Vytauto g. 12, Varėna) iki lapkričio 5 [...]

Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimui gauti 2019–2020 metais konkursas 2018-10-04T12:02:39+00:00
3 10, 2018

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia atranką Biudžetinių įstaigų ir seniūnijų buhalterinės apskaitos skyriaus buhalterio pareigoms eiti (laikinai, terminuota darbo sutartis)

2018-10-03T10:36:13+00:00

Biudžetinių įstaigų ir seniūnijų buhalterinės apskaitos skyriaus buhalterio pareigybės lygis – B, pareigybės grupė – specialistų. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 4,42 (pareiginės algos baziniais dydžiais). Biudžetinių įstaigų ir seniūnijų buhalterinės apskaitos skyriaus [...]

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia atranką Biudžetinių įstaigų ir seniūnijų buhalterinės apskaitos skyriaus buhalterio pareigoms eiti (laikinai, terminuota darbo sutartis) 2018-10-03T10:36:13+00:00
2 10, 2018

Savivaldybė perka vieno kambario butą

2018-10-02T12:51:21+00:00

Varėnos rajono savivaldybė (į. k. 188773873, adresas – Vytauto g. 12, 65184 Varėna, tel. Nr. (8 310) 32 001, direktorius@varena.lt), įgyvendindama projektą ,,Socialinio būsto plėtra Varėnos rajone“, skelbiamų derybų būdu perka vieną 1 kambario butą [...]

Savivaldybė perka vieno kambario butą 2018-10-02T12:51:21+00:00
28 09, 2018

Adolfo Ramanausko-Vanago premijos konkursas

2018-09-28T09:32:42+00:00

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Adolfo Ramanausko-Vanago premijai gauti. Konkursas vyks š. m. spalio 1-31 dienomis. Dokumentus premijai gauti prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui iki spalio 31 d. imtinai. Adolfo [...]

Adolfo Ramanausko-Vanago premijos konkursas 2018-09-28T09:32:42+00:00
27 09, 2018

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia atranką Finansų ir investicijų skyriaus specialisto pareigoms eiti (terminuota darbo sutartis iki 2 m.)

2018-09-27T12:42:25+00:00

Finansų ir investicijų skyriaus specialisto pareigybės grupė – specialistų, pareigybės lygis – A2. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 5,3 (pareiginės algos baziniais dydžiais). Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos: Vykdo einamąją finansų kontrolę. Vykdo [...]

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia atranką Finansų ir investicijų skyriaus specialisto pareigoms eiti (terminuota darbo sutartis iki 2 m.) 2018-09-27T12:42:25+00:00
12 09, 2018

Skelbiamas aukcionas autobusui parduoti

2018-09-12T13:28:19+00:00

Varėnos kultūros centras skelbia nereikalingo arba nenaudojamo ilgalaikio materialiojo turto pardavimo viešąjį aukcioną, kuriame bus parduodamas autobusas MB 0303, dyzelis, rida 937130 km, pagaminimo metai - 1985. Pradinė pardavimo kaina 1200 Eur. Aukcionas vyks [...]

Skelbiamas aukcionas autobusui parduoti 2018-09-12T13:28:19+00:00
11 09, 2018

Nuomos konkursai

2018-10-04T14:33:39+00:00

Skelbiami Varėnos rajono savivaldybei priklausančio nekilnojamojo turto, esančio Merkinės miestelyje, nuomos konkursai.  Pastatas bendrabutis (unikalus Nr. 3864-8000-1017, bendras plotas – 547,96 kv. m, statybos metai – 1648), esantis Seinų g. 1, Merkinėje, nuomojamas veiklai, [...]

Nuomos konkursai 2018-10-04T14:33:39+00:00
5 09, 2018

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia atranką Personalo skyriaus specialisto pareigoms eiti

2018-09-05T13:03:25+00:00

Personalo skyriaus specialisto pareigybės lygis – A2, pareigybės grupė – specialistų. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 5,3 (pareiginės algos baziniais dydžiais). Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos: Organizuoja užimtumo didinimo programose dalyvaujančių asmenų įdarbinimą/atleidimą [...]

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia atranką Personalo skyriaus specialisto pareigoms eiti 2018-09-05T13:03:25+00:00
28 08, 2018

Statinių projektinių pasiūlymų viešinimas

2018-08-29T15:21:22+00:00

2018-08-28 INFORMUOJAME APIE NUMATOMĄ PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO J. BASANAVIČIAUS G. 48, VARĖNOS M., VARĖNOS R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS   Statybos tikslas: rekonstruojant esamą prekybos pastatą praplėsti parduotuvės prekybos plotą. Projektinių pasiūlymų rengėjas: IĮ [...]

Statinių projektinių pasiūlymų viešinimas 2018-08-29T15:21:22+00:00
23 08, 2018

Savivaldybė perka butus

2018-08-24T08:41:39+00:00

Varėnos rajono savivaldybė (į. k. 188773873, adresas – Vytauto g. 12, 65184 Varėna, tel. Nr. (8 310) 32 001, direktorius@varena.lt), įgyvendindama projektą ,,Socialinio būsto plėtra Varėnos rajone“, skelbiamų derybų būdu perka du 1 kambario ir [...]

Savivaldybė perka butus 2018-08-24T08:41:39+00:00
10 08, 2018

Nuomos konkursas

2018-08-10T15:23:58+00:00

Skelbiamas turto, esančio Pušelės g. 15, Naujųjų Valkininkų k., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., nuomos konkursas veiklai, susijusiai su specialiųjų socialinių ir medicininių paslaugų teikimu: administracinio pastato (unikalus Nr. 3896-9010-6019, pažymėjimas plane 1B1p, bendras [...]

Nuomos konkursas 2018-08-10T15:23:58+00:00
30 07, 2018

Statinių projektinių pasiūlymų viešinimas

2018-08-01T08:29:19+00:00

Pranešimas dėl administracinės paskirties pastato keitimo į mokslo paskirties (Moksleivių kūrybos centro) pastatą, J. Basanavičiaus g. 38, Varėnos m., Varėnos r. sav. bei kapitalinio remonto projekto projektinius pasiūlymus, viešą svarstymą su visuomene. Projektiniai pasiūlymai [...]

Statinių projektinių pasiūlymų viešinimas 2018-08-01T08:29:19+00:00
19 07, 2018

Aukcionas

2018-07-19T08:53:17+00:00

Varėnos rajono savivaldybė skelbia nekilnojamojo turto viešąjį aukcioną: gyvenamojo namo (pastato unikalus Nr. 4400-0907-6084, registro Nr. 44/616488, statybos metai – 2006, bendras plotas – 460,17 kv. m, I aukšto, sienos – plytų) su 0,1800 [...]

Aukcionas 2018-07-19T08:53:17+00:00
13 07, 2018

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia atranką Bendrojo skyriaus sistemų administratoriaus pareigoms eiti

2018-07-13T10:33:10+00:00

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 5,5 (pareiginės algos baziniais dydžiais). Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos: Dalyvauja formuojant ir padeda įgyvendinant informacinių technologijų diegimo Savivaldybėje plėtros planus. Įvertina Savivaldybės administracijos kompiuterių, techninės ir programinės [...]

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia atranką Bendrojo skyriaus sistemų administratoriaus pareigoms eiti 2018-07-13T10:33:10+00:00
2 07, 2018

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Ekonomikos ir turizmo skyriaus vyriausiojo specialisto (A lygio 9 kategorijos valstybės tarnautojo) pareigoms eiti

2018-07-10T15:58:37+00:00

PASKIRTIS   Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti turizmo plėtros strategijos kūrimą ir įgyvendinimą Varėnos rajone, plėtoti ir stiprinti Varėnos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) bendradarbiavimą su užsienio šalimis, tarptautinėmis organizacijomis, Lietuvos Respublikos institucijomis [...]

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Ekonomikos ir turizmo skyriaus vyriausiojo specialisto (A lygio 9 kategorijos valstybės tarnautojo) pareigoms eiti 2018-07-10T15:58:37+00:00
19 06, 2018

Nuomos konkursas

2018-06-19T16:35:36+00:00

Skelbiamas turto, esančio Pušelės g. 15, Naujųjų Valkininkų k., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., nuomos konkursas veiklai, susijusiai su specialiųjų socialinių ir medicininių paslaugų teikimu: administracinio pastato (unikalus Nr. 3896-9010-6019, pažymėjimas plane 1B1p, bendras [...]

Nuomos konkursas 2018-06-19T16:35:36+00:00
19 06, 2018

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Socialinės paramos skyriaus vyriausiojo specialisto (A lygio 10 kategorijos karjeros valstybės tarnautojo) pareigoms eiti.

2018-06-19T13:02:58+00:00

PASKIRTIS Socialinės paramos skyriaus (toliau – skyriaus) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Skyriaus specialistų apskaičiuotų išmokų ir kompensacijų teisėtumo kontrolę, koordinuoti ir kontroliuoti duomenų suvedimą į Skyriaus kompiuterinę duomenų bazę, duomenų teikimą Buhalterinės apskaitos [...]

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Socialinės paramos skyriaus vyriausiojo specialisto (A lygio 10 kategorijos karjeros valstybės tarnautojo) pareigoms eiti. 2018-06-19T13:02:58+00:00
18 06, 2018

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia atranką Merkinės seniūnijos specialisto pareigoms eiti

2018-06-18T12:12:39+00:00

Merkinės seniūnijos specialisto pareigybės grupė – specialistų, pareigybės lygis – B, pareigybės užimtumas – 1 etatas. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 3,32 (pareiginės algos baziniais dydžiais). Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos: Teisės aktų [...]

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia atranką Merkinės seniūnijos specialisto pareigoms eiti 2018-06-18T12:12:39+00:00
18 06, 2018

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia atranką Valkininkų seniūnijos specialisto pareigoms eiti

2018-06-18T10:52:56+00:00

Valkininkų seniūnijos specialisto pareigybės grupė – specialistų, pareigybės lygis – B, pareigybės užimtumas – 0,75 etato. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 3,32 (pareiginės algos baziniais dydžiais). Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos: Teisės aktų [...]

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia atranką Valkininkų seniūnijos specialisto pareigoms eiti 2018-06-18T10:52:56+00:00
18 06, 2018

Savivaldybė perka butus

2018-06-19T15:19:38+00:00

2018–06–18. Varėnos rajono savivaldybė (į. k. 188773873, adresas – Vytauto g. 12, 65184 Varėna, tel. Nr. (8 310) 32 001, direktorius@varena.lt), įgyvendindama projektą ,,Socialinio būsto plėtra Varėnos rajone“, skelbiamų derybų būdu perka du 1 kambario [...]

Savivaldybė perka butus 2018-06-19T15:19:38+00:00
14 06, 2018

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia atranką laikinai eiti (iki 2 m.) Finansų ir investicijų skyriaus statybos inžinieriaus pareigas

2018-06-14T15:18:18+00:00

Finansų ir investicijų skyriaus statybos inžinieriaus pareigybės grupė – specialistų, pareigybės lygis – A2. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 7,30 (pareiginės algos baziniais dydžiais). Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos: Rengia statinių projektų technines [...]

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia atranką laikinai eiti (iki 2 m.) Finansų ir investicijų skyriaus statybos inžinieriaus pareigas 2018-06-14T15:18:18+00:00
5 06, 2018

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia atranką Matuizų seniūnijos socialinio darbo organizatoriaus pareigoms eiti.

2018-06-05T10:47:33+00:00

Matuizų seniūnijos socialinio darbo organizatoriaus pareigybės lygis – A2, pareigybės grupė – specialistų. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 5,00 (pareiginės algos baziniais dydžiais). Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos: Organizuoja socialinį darbą, vykdo prevencinę [...]

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia atranką Matuizų seniūnijos socialinio darbo organizatoriaus pareigoms eiti. 2018-06-05T10:47:33+00:00
22 05, 2018

Savivaldybė perka butus

2018-05-22T08:15:23+00:00

2018–05–11. Varėnos rajono savivaldybė (į. k. 188773873, adresas – Vytauto g. 12, 65184 Varėna, tel. Nr. (8 310) 32 001, direktorius@varena.lt), įgyvendindama projektą ,,Socialinio būsto plėtra Varėnos rajone“, skelbiamų derybų būdu perka tris 1 kambario [...]

Savivaldybė perka butus 2018-05-22T08:15:23+00:00
14 05, 2018

Aukcionas

2018-05-14T10:18:09+00:00

Varėnos rajono savivaldybė skelbia nekilnojamojo turto viešąjį aukcioną:   36351/43341 dalys skalbyklos pastato (unikalus Nr. 3896-9010-6140, bendras pastato plotas 433,41 kv. m, pastato sienos – plytų, pažymėjimas plane 15L1p, statybos metai 1969) ir 0,1148 [...]

Aukcionas 2018-05-14T10:18:09+00:00
30 04, 2018

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Viešosios įstaigos Varėnos pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigoms eiti (mėnesinės algos pastoviosios dalies koeficientas – 8,4 pareiginės algos baziniais dydžiais)

2018-04-30T13:34:13+00:00

Biudžetinės įstaigos Viešosios įstaigos Varėnos pirminės sveikatos priežiūros centro kodas 184639460, buveinės adresas M. K. Čiurlionio g. 61, Varėna. Darbo pobūdis – vadovauti įstaigai, organizuoti Viešosios įstaigos Varėnos pirminės sveikatos priežiūros centro darbą, užtikrinti [...]

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Viešosios įstaigos Varėnos pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigoms eiti (mėnesinės algos pastoviosios dalies koeficientas – 8,4 pareiginės algos baziniais dydžiais) 2018-04-30T13:34:13+00:00
26 04, 2018

Nuomos konkursas

2018-04-26T08:16:40+00:00

Skelbiamas turto, esančio Pušelės g. 15, Naujųjų Valkininkų k., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., nuomos konkursas veiklai, susijusiai su specialiųjų socialinių ir medicininių paslaugų teikimu: administracinio pastato (unikalus Nr. 3896-9010-6019, pažymėjimas plane 1B1p, bendras [...]

Nuomos konkursas 2018-04-26T08:16:40+00:00
23 04, 2018

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Varėnos rajono savivaldybės bendruomeninių vaikų globos namų direktoriaus pareigoms eiti (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 7 pareiginės algos baziniais dydžiais)

2018-04-23T09:18:15+00:00

Biudžetinės įstaigos Varėnos rajono savivaldybės bendruomeninių vaikų globos namų kodas 304634923, buveinės adresas Vytauto g. 12, 65184 Varėna. Darbo pobūdis – vadovauti įstaigai, organizuoti Varėnos rajono savivaldybės bendruomeninių vaikų globos namų darbą, užtikrinti globotinių [...]

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Varėnos rajono savivaldybės bendruomeninių vaikų globos namų direktoriaus pareigoms eiti (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 7 pareiginės algos baziniais dydžiais) 2018-04-23T09:18:15+00:00
19 04, 2018

Skelbiamas aukcionas autobusui parduoti

2018-04-19T13:46:52+00:00

Varėnos kultūros centras skelbia nereikalingo arba nenaudojamo ilgalaikio materialiojo turto pardavimo viešąjį aukcioną, kuriame bus parduodamas autobusas MB 0303, dyzelis, rida 937130 km, pagaminimo metai - 1985. Pradinė pardavimo kaina 2000 Eur. Aukcionas vyks [...]

Skelbiamas aukcionas autobusui parduoti 2018-04-19T13:46:52+00:00
19 04, 2018

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia atranką Vydenių seniūnijos vyresniojo specialisto (B lygio 6 kategorijos pakaitinio valstybės tarnautojo) pareigoms eiti

2018-04-19T10:17:12+00:00

PASKIRTIS Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga rengti teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, organizuoti Seniūnijos dokumentų valdymą, vykdyti Seniūnijai priskirtas viešojo administravimo funkcijas. VEIKLOS SRITIS Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas [...]

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia atranką Vydenių seniūnijos vyresniojo specialisto (B lygio 6 kategorijos pakaitinio valstybės tarnautojo) pareigoms eiti 2018-04-19T10:17:12+00:00
18 04, 2018

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Bendrojo skyriaus vyriausiojo specialisto (A lygio 10 kategorijos karjeros valstybės tarnautojo) pareigoms eiti.

2018-04-18T14:51:32+00:00

PASKIRTIS Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti vieno langelio principo taikymą ir plėtrą, vykdyti informacinių technologijų diegimą ir priežiūrą Savivaldybės administracijoje ir Savivaldybės įstaigose. VEIKLOS SRITIS Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos [...]

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Bendrojo skyriaus vyriausiojo specialisto (A lygio 10 kategorijos karjeros valstybės tarnautojo) pareigoms eiti. 2018-04-18T14:51:32+00:00
1 03, 2018

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Merkinės seniūnijos seniūno pavaduotojo (A lygio 10 kategorijos karjeros valstybės tarnautojo) pareigoms eiti.

2018-03-01T11:43:45+00:00

PASKIRTIS Varėnos rajono savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) Merkinės seniūnijos (toliau – Seniūnijos) seniūno pavaduotojo pareigybė reikalinga padėti seniūnui įgyvendinti valstybės ar vietos savivaldos institucijų teisės aktus, administruoti numatytąsias viešąsias paslaugas Seniūnijos teritorijoje. [...]

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Merkinės seniūnijos seniūno pavaduotojo (A lygio 10 kategorijos karjeros valstybės tarnautojo) pareigoms eiti. 2018-03-01T11:43:45+00:00
1 03, 2018

Skelbiamas jaunimo organizacijų veiklos finansavimo konkursas

2018-03-01T08:44:48+00:00

Varėnos rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyrius nuo kovo 1 d. iki kovo 16 d. skelbia Varėnos rajono jaunimo organizacijų veiklos finansavimo konkursą. Priimami jaunimo organizacijų projektai gauti finansavimą iš 2018 m. Varėnos rajono savivaldybės [...]

Skelbiamas jaunimo organizacijų veiklos finansavimo konkursas 2018-03-01T08:44:48+00:00
12 01, 2018

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia atranką Finansų ir investicijų skyriaus specialisto pareigoms eiti

2018-01-12T11:23:45+00:00

Finansų ir investicijų skyriaus specialisto pareigybės lygis – A2, pareigybės grupė – specialistų. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 4,6 (pareiginės algos baziniais dydžiais). Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos: Vykdo išankstinę finansų kontrolę. Rengia [...]

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia atranką Finansų ir investicijų skyriaus specialisto pareigoms eiti 2018-01-12T11:23:45+00:00
1 12, 2017

Skelbiamas aukcionas

2017-12-01T18:01:51+00:00

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia nereikalingo arba nenaudojamo ilgalaikio materialiojo turto pardavimo viešąjį prekių aukcioną, kuriame bus parduodama: 1. Naudoti gatvės šviestuvai (10 vnt., metaliniai, parko tipo, buvo demontuoti vykdant Varėnos m. Vasario 16-osios [...]

Skelbiamas aukcionas 2017-12-01T18:01:51+00:00
1 12, 2017

Skelbiamas aukcionas automobiliams parduoti

2017-12-01T18:01:10+00:00

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia nereikalingo arba nenaudojamo ilgalaikio materialiojo turto pardavimo viešąjį prekių aukcioną, kuriame bus parduodama:   Pavadinimas Pagaminimo metai Techniniai duomenys Pradinė pardavimo kaina, Eur Minimalus kainos didinimo intervalas Automobilis MERCEDES [...]

Skelbiamas aukcionas automobiliams parduoti 2017-12-01T18:01:10+00:00