/Priimamos paraiškos Varėnos rajono kultūros projektų daliniam finansavimui iš Varėnos rajono savivaldybės biudžeto gauti 2019 m.
2019 m. kovo 8 d.

Priimamos paraiškos Varėnos rajono kultūros projektų daliniam finansavimui iš Varėnos rajono savivaldybės biudžeto gauti 2019 m.

Varėnos rajono savivaldybės Kultūros ir sporto skyrius skelbia konkursą 2019 metams ir priima paraiškas, kultūros projektų daliniam finansavimui gauti iš Varėnos rajono savivaldybės biudžeto, nuo kovo 12 d. iki  kovo 29 d.

Finansavimas skiriamas kultūros projektams, kurie skatina:

–  kultūros plėtrą, tradicijas ir meninę kultūrinę veiklą;

–  etninės kultūros tradicijų tęstinumą;

–  profesionalaus meno sklaidą rajone.

 

Projektai turi būti įgyvendinami Varėnos rajone arba skirti jam reprezentuoti.

Neremiami šie projektai:

– kolektyvų kūrimas ir jų finansavimas;

– koncertinės kelionės;

– leidyba, jei ji nesusijusi su projekto įgyvendinimu ir jo sklaida;

– pastatų rekonstrukcija arba kapitalinis remontas;

– instrumentų, įrangos, sceninių kostiumų įsigijimas.

Kultūros projektų finansavimo prioritetai:

–  projektas turi papildomo finansavimo šaltinį;

–  projektas turi seniūno, visuomeninės organizacijos – tos vietovės, kurioje kultūros projektas numatomas įgyvendinti rekomendaciją.

Projektų paraiškas, gali teikti savivaldybės kultūros įstaigos ir jų teritoriniai struktūriniai padaliniai: bibliotekos, kultūros centrai, muziejai  bei savivaldybės teritorijoje esančios valstybinės ir viešosios įstaigos, ir nevyriausybinės organizacijos, vykdančios kultūrinę veiklą (numatyta įstatuose) ir turinčios juridinio asmens teises.

Paraiškos formą ir finansavimo taisykles rasite čia.

(nuoroda į http://varena.lt/veiklos-sritys/kultura/ skiltyje „Dokumentai“)

Užpildytas paraiškas teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijos priimamajame, Vytauto g. 12, Varėnoje arba siųsti adresu: Kultūros projektų konkursui, Varėnos rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriui, Vytauto g. 12, 65184 Varėna, iki  kovo 29 d. imtinai (galioja kovo 29 d. pašto spaudas).

Pateikti dokumentai negrąžinami.

Informaciją apie konkursą teikia:

Kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Eglė Radžiuvienė, tel. (8 310) 31 972, el. p. egle.radziuviene@varena.lt

2019-03-12T10:19:26+00:00