/STATINIO PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS PRITARTA
2019 m. gegužės 16 d.

STATINIO PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS PRITARTA

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti projekto „Sandėliavimo paskirties pastato Pramonės g. 8B, Varėnoje, rekonstravimo projektas“ projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros skyriuje ir jiems pritarta.

2019-05-16T08:15:17+00:00