/Viešas aukcionas
2019 m. vasario 18 d.

Viešas aukcionas

Informuojame, kad paskelbtas administracinio pastato su 0,0712 ha žemės sklypu Varėnos r. sav., Kaniavos sen., Panočių k., Mokyklos g. 32, viešas aukcionas. (Aukciono Nr. 167780 svetainėje www.evarzytines.lt.)

VARĖNOS R. SAV.,  KANIAVOS SEN., PANOČIŲ K., MOKYKLOS G. 32 ESANČIO GYVENAMOJO NAMO IR ŽEMĖS SKLYPO VIEŠO AUKCIONO SĄLYGOS

 1. Administracinis pastatas (pastato unikalus Nr. 3897-4005-0013, registro Nr. 44/1689485, statybos metai – 1974, bendras plotas – 170,08 kv. m, 2 aukštų, sienos – plytų) su 0,0712 ha žemės sklypas (unikalus Nr. 4400-2918-1555, žemės sklypo kadastro Nr. 3843/0002:117), esantis Varėnos r. sav., Kaniavos sen., Panočių k., Mokyklos g. 32, viešas aukcionas.

Aukciono Nr. 167780 svetainėje www.evarzytines.lt.

 1. Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytines.lt/, vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178 ,,Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašo, patvirtinto valstybės įmonės Turto banko generalinio direktoriaus 2018 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. P1-142.
 2. Pradinė objekto pardavimo kaina – 4 745 Eur, iš jos: nekilnojamojo turto pradinė pardavimo kaina – 4 400 Eur, pradinė žemės sklypo pardavimo kaina – 200 Eur, žemės sklypo parengimo atlygintinos išlaidos – 145 Eur.
 3. Aukciono dalyvio garantinis įnašas – 400 Eur. Turi būti sumokėtas iki aukciono dalyvių registracijos pabaigos.
 4. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 30 Eur. Turi būti sumokėtas iki aukciono dalyvių registracijos pabaigos.
 5. Pardavimo kainos didinimo intervalas – 50 Eur.
 6. Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėtas iki dokumentų pateikimo registruoti. Sąskaitos rekvizitai: Varėnos rajono savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188773873) atsiskaitomoji sąskaita aukciono dalyvio garantiniam įnašui, registravimo mokesčiui bei nekilnojamojo turto kainai sumokėti – Nr. LT937181200002130126, AB Šiaulių bankas (būtina nurodyti mokėjimo paskirtį – dalyvio registravimo mokestis 30 Eur, garantinis įnašas 5000 Eur).
 7. Mokėjimai už valstybės žemės sklypą, priskirtą savivaldybės nekilnojamajam turtui, turi būti pervesti į valstybės įmonės Turto banko sąskaitą – LT14 7044 0600 0044 3912, AB SEB bankas (būtina nurodyti mokėjimo paskirtį).
 8. Nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartis ir žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos.
 9. Atsiskaitymo už nupirktą nekilnojamąjį turtą ir žemės sklypą terminas – ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutarčių pasirašymo dienos.
 10. Kitos aukciono sąlygos. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono, grąžinamas per 5 darbo dienas. Sumokėtas aukciono dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą. Aukciono laimėtojui garantinis įnašas negrąžinamas, jeigu per 30 dienų nuo turto pardavimo aukcione vykdymo dienos dėl aukciono laimėtojo kaltės nesudaromos pirkimo–pardavimo sutartys. Tokiu atveju laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti pirkimo–pardavimo sutartis.
 11. Aukciono data ir laikas: pradžia 2019-03-18 0.00.00 val., pabaiga 2019-03-21 13.59.59 val.
 12. Registravimo dalyvauti aukcione pradžia 2019-03-13 0.00.00 val., pabaiga 2019-03-14 23.59.59 val.
 13. Turto apžiūra nuo 2019-03-06 iki 2019-03-08.

Apžiūros laiką būtina suderinti iš anksto su darbuotoju, atsakingu už turto apžiūrą. Dėl apžiūros kreiptis į Kaniavos seniūnijos seniūną Edviną Grikšą, tel. 8 682 68 390, el. paštas edvinas.griksas@varena.lt.

 1. Žemės sklypo naudojimo sąlygos:

15.1. Žemės sklypo paskirtis/naudojimo būdas – kita / visuomeninės paskirties teritorijos.

 1. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

16.1. XXVII. Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje;

16.2. I. Ryšių linijų apsaugos zonos;

16.3. II. Kelių apsaugos zonos;

16.4. VI. Elektros linijų apsaugos zonos.

 1. Pirkėjas nekilnojamam turtui priskirtą valstybinės žemės sklypą turi įsigyti nuosavybėn.
 2. Valstybinės žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartį su aukciono laimėtoju sudaro valstybės įmonė Turto bankas.
 3. Aukciono Nr. 167780 svetainėje www.evarzytines.lt.

Informaciją, susijusią su aukcionu, teikia Varėnos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Violeta Valūnienė, tel. (8 310) 31 992, el. p. violeta.valuniene@varena.lt

 

 

2019-02-18T09:54:48+00:00