/Bibliotekos ir Savivaldybės administracijos paslaugos atkeliaus į tolimiausius rajono kaimus
2019 m. sausio 28 d.

Bibliotekos ir Savivaldybės administracijos paslaugos atkeliaus į tolimiausius rajono kaimus

Varėnos rajonas yra pats didžiausias Lietuvoje. Jame yra atokių kaimų, kuriuose gyvena nedaug gyventojų, nėra viešųjų įstaigų. Didesnė dalis rajono gyventojų yra vyresnio amžiaus, todėl jiems sunkiau naudotis elektroninėmis paslaugomis, skaityti informaciją interneto svetainėse. Atsižvelgdama į esamą situaciją, Varėnos rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektus, kurių tikslai – stiprinti kaimo bibliotekas, teikti Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir Savivaldybės administracijos paslaugas tolimiausių kaimų gyventojams. Jomis siekiama didinti teikiamų paslaugų prieinamumą visuomenei bei gerinti asmenų aptarnavimo kokybę.

Vienas iš projektų – „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Varėnos rajono savivaldybėje“. Įgyvendinant šį projektą, bus įsigytas mikroautobusas – mobilioji biblioteka. Mikroautobusas bus pagamintas ir pradėtas naudoti šių metų vasarą. Jis pagal nustatytą tvarkaraštį kursuos po rajono kaimus, gyventojams bus teikiamos Viešosios bibliotekos ir Savivaldybės administracijos paslaugos. Numatoma teikti ir netipines paslaugas. Pavyzdžiui, gyventojai bus mokomi naudotis internetu, supažindinami su rinkliavų mokėjimo, administracinių paslaugų suteikimo tvarka ir kitais vietos bendruomenės nariams aktualiais klausimais. Numatoma, kad mobiliojoje bibliotekoje bus priimami gyventojų prašymai dėl Savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų. Tai įvairūs kreipimaisi į visas Savivaldybės įstaigas. Jie bus nedelsiant paskiriami vykdyti atsakingiems specialistams per dokumentų valdymo sistemą.

Paslaugų teikimo naudojant mikroautobusą tvarkos aprašas bus parengtas atsižvelgiant į žmonių poreikius ir lūkesčius. Šiuo metu sudaromas teikiamų paslaugų sąrašas. Tai galėtų būti tokios paslaugos: prašymai Savivaldybės tarybai dėl mokesčių (žemės, valstybinės žemės nuomos, nekilnojamo turto, paveldimo turto) lengvatų suteikimo; asmenų (šeimų) įrašymas į sąrašus dėl socialinio būsto nuomos, bendrabučių nuomos; prašymai atlikti Varėnos rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto būklės gerinimo darbus; leidimų saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams išdavimas; asmenų prašymų ir skundų priėmimas; prašymų išduoti archyvinių dokumentų išrašus, nuorašus ir kopijas iš dokumentų, esančių Savivaldybės archyvuose, priėmimas; numerių žemės sklypams, pastatams, patalpoms ir butams suteikimas ir keitimas; pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties (būdo) keitimas; kitos paslaugos.

Nuo šių metų vasario 1 d. startuoja kitas projektas – „Daryk su džiaugsmu“. Jis taip pat skirtas kaimiškųjų vietovių gyventojams. Projektas bus įgyvendinamas kartu su partneriais iš Lenkijos Ožyšo gminos. Šio projekto tikslas – suaktyvinti Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialų veiklą. Kartu su partneriais bus parengta kaimo bibliotekų stiprinimo programa, su bibliotekos darbuotojais bus organizuojami renginiai kaimų bendruomenėms. Per aktyvias veiklas bus siekiama suburti ir skatinti vietos gyventojus bendrauti bei bendradarbiauti, aptarti ir spręsti socialines ir kitas kaimo problemas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus organizuojami įvairūs renginiai: filmų kūrimas, gyvybės gelbėjimo mokymai, piešimas, maisto gaminimas, istorijos pamokos, organizuojamos stovyklos. Visi renginiai prasidės knygų skaitymu: prieš kiekvieną dalyviai turės perskaityti knygą, susijusią su planuojama tema. Programą parengs atrinkti dalyviai (10 savivaldybės darbuotojų, 10 bibliotekos darbuotojų, 10 visuomenės atstovų). Numatoma Varėnos rajone organizuoti 6 vietinius renginius ir 1 jungtinį kartu su partneriais. Varėnos rajone vyks knygų festivalis, Lenkijoje – Mozūrijos derliaus šventė.

Įgyvendinant projektus, bus stiprinamos kaimų bibliotekos, o į vietas, kuriose nėra bibliotekų, kursuos mikroautobusas ir bus teikiamos paslaugos. Jis užsuks ir į kaimo bibliotekas. Čia atveš gyventojų užsakytas knygas iš Varėnos rajono viešosios bibliotekos ir surinks gyventojų prašymus, skirtus Varėnos rajono savivaldybės administracijai.

Solveiga Žukienė
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus viešųjų ryšių specialistė
Tel. (8 310) 32 021
El. paštas solveiga.zukiene@varena.lt
2019-01-28T14:13:47+00:00