/Įgyvendinamas projektas „Sveikos gyvensenos skatinimas Varėnos rajono savivaldybėje“
2018 m. liepos 26 d.

Įgyvendinamas projektas „Sveikos gyvensenos skatinimas Varėnos rajono savivaldybėje“

 

Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 2018 m. liepos 17 d. pasirašė projekto Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-11-0005 „Sveikos gyvensenos skatinimas Varėnos rajono savivaldybėje“ sutartį su Europos socialinio fondo agentūra. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. Projektui įgyvendinti skirta 198 997 Eur, iš jų: 169.147,45 Eur Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos, 14 925 Eur Varėnos rajono savivaldybės biudžeto lėšos ir 14 924,55 Eur Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“  įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“. Projektu „Sveikos gyvensenos skatinimas Varėnos rajono savivaldybėje“ bus siekiama padidinti Varėnos rajono tikslinių grupių asmenų sveikatos raštingumo lygį bei suformuoti pozityvius jų sveikatos elgsenos pokyčius. Realizuojant projektą planuojama organizuoti informacinius ir šviečiamuosius renginius, mokymus, seminarus tikslinių grupių asmenims, tiesiogiai informuoti, šviesti tikslinių grupių asmenis sveikatos tausojimo ir stiprinimo, ligų prevencijos bei kontrolės temomis, formuoti jų sveikatos gyvensenos vertybines nuostatas. Įgyvendinus projektą bus modernizuota Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro infrastruktūra, investuojant į patalpų, esančių Parko g. 8, remontą, įrangos ir transporto priemonės įsigijimą. Projekto trukmė 36 mėn.

 

Solveiga Žukienė
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus viešųjų ryšių specialistė
Tel.: (8 310) 32 021, 8634 66 776
El. paštas solveiga.zukiene@varena.lt
2018-07-26T14:38:52+00:00