/Netekome žymaus kraštiečio Tomo Vaisietos
2018 m. lapkričio 22 d.

Netekome žymaus kraštiečio Tomo Vaisietos

Į Amžinybę išėjo didis Varėnos krašto žmogus –  talentingas aktorius, Lietuvos kunigaikščio Vytauto Didžiojo ordino kavalierius, Perlojos  garbės pilietis Tomas Vaisieta. Šio neeilinio talento, darbštumo ir labai nusipelniusio visai šalies kultūrai žmogaus išėjimas paženklintas didele netektimi ne tik jo šeimai, artimiesiems, Lietuvos menininkų bendruomenei, bet ir Varėnos krašto bei visos Lietuvos žmonėms.

Tomas Vaisieta visą gyvenimą vadovavosi kiekvienam perlojiškiui į kraują ir dvasią įaugusiu šūkiu „Už Perloją ir visą Lietuvą!“. Visuomet aktyvus, pilnas kūrybinių iniciatyvų ir energijos. Toks jis buvo iki savo sielos gelmių, bet tuo pačiu tai buvo labai šiltas ir geras žmogus.

T. Vaisieta gimė 1933 m. rugsėjo 22 d. Varėnos rajone, Norulių kaime. Jo vaikystė ir jaunystė prabėgo Perlojoje. Mokėsi Perlojos pradinėje mokykloje, Nedzingės progimnazijoje. 1958 m. po studijų Vilniaus valstybinėje konservatorijoje, Teatriniame fakultete, pradėjo dirbti Vilniaus akademiniame dramos teatre aktoriumi. Jis sukūrė daug įsimintinų vaidmenų: grafą Lesterį – F. Šilerio „Klastoje ir meilėje“, Sergejų – A. Arbuzovo dramoje „Tai buvo Irkutske“, Isajevą – I. Turgenevo „Mėnuo kaime“, Satiną – M. Gorkio „Dugne“, Švitrigailą – B. Sruogos „Milžino paunksmė“, Skirgailą – V. Krėvės „Skirgaila“, vyskupą Bžozstauską – B. Sruogos „Kazimieras Sapiega“ ir kt.   Jis režisavo radijo teatro vaidinimą pagal K. Donelaičio poemą „Metai“.
Aktorius T. Vaisieta neapsiribojo vaidmenų kūrimu teatre. Turėdamas išskirtinį, plataus diapazono balsą, jis mokėsi skaitymo meno ir 1963 m. tapo Kristijono Donelaičio skaitovų konkurso laureatu.   Menininkas parengė ir atliko ne vieną autorinę literatūrinę programą: „Ai būdavo, būdavo…“ – pagal lietuvių literatūros klasikos kūrinius, „Rex“ , skirtą M. K. Čiurlionio 100-osioms gimimo metinėms, „Kad vaikų vaikai atmintų“ – rašytojo Vinco Krėvės 100-osioms gimimo metinėms. Taip pat sukūrė literatūrines programas: „Stebuklingas žiburys“, skirtą Jono Biliūno 100-osioms gimimo metinėms, „Jeigu mes susitiksim“ pagal Antano Drilingos poeziją, „Nusilenk savo žemei“ ir „Pasikalbėjimas su Lietuva“. Su šiomis programomis T. Vaisieta išvažinėjo visą Lietuvą, koncertavo JAV, Kanadoje, Baltarusijoje, Australijoje, Rusijoje, Lenkijoje. Per savo kūrybinės veiklos metus surengė daugiau kaip tris tūkstančius koncertų.
Už atliktus vaidmenis 1978 m. Tomui Vaisietai buvo suteiktas nusipelniusio artisto vardas, o už ypatingus nuopelnus Lietuvos valstybei 2003 m. aktorius buvo apdovanotas Vytauto Didžiojo ordino Karininko kryžiumi.

T. Vaisieta buvo ir daugelio Varėnos krašte vykstančių renginių aktyvus dalyvis.

2007 m. gimtosios Perlojos bendruomenei T. Vaisieta padovanojo beveik penkiasdešimt metų trukusio kūrybinio darbo palikimą – įvairius apdovanojimus, afišas, nuotraukas, paveikslus – beveik keturis šimtus didelių ir mažų eksponatų. Unikali ekspozicija puošia Perlojos muziejų.

Liūdime dėl gerbiamo Tomo Vaisietos mirties ir tariame nuoširdų užuojautos žodį jo šeimai, artimiesiems, kolegoms ir jo kūrybos gerbėjams.

Varėnos rajono savivaldybės meras Algis Kašėta

 

2018-11-22T14:21:14+00:00