/Švenčiant Sekmines Babriškėse prasidėjo Varėnos krašto muzikos festivalis „Su palaimintuoju Teofiliumi 2019“
2019 m. birželio 11 d.

Švenčiant Sekmines Babriškėse prasidėjo Varėnos krašto muzikos festivalis „Su palaimintuoju Teofiliumi 2019“

Dvasingai, prasmingai ir ypatingai gražiai kasmet švenčiamos Sekminės Babriškėse. Kiekvienais metais rūpestingojo parapijos klebono, kun. Pranciškaus Čivilio pastangomis ir rūpesčiu mažutė, bet labai jauki bažnytėlė Sekmines sutinka bent šiek tiek atnaujinta ir būna proga tądien visiems drauge pasidžiaugti bei padėkoti geros valios žmonėms už paramą. O šiais metais Sekminių dieną bažnytėlėje prasidėjo Varėnos krašto muzikos festivalis „Su palaimintuoju Teofiliumi 2019“, kurio globėjas – kunigas Pranciškus Čivilis. Šv. Mišių metu buvo pašventina architekto Brunono Bakaičio sukurta festivalio vėliava.

Babriškėse Arkivyskupas Teofilius Matulionis ypatingai gerbiamas, nes jis per visą dvasininko kelią turėjo tik vieną parapiją, ir tai buvo  Babriškės. Štai prieš dvejus metus ant kalnelio priešais bažnyčią iškilo įspūdingas dvylikos metrų balto metalo kryžius jo paskelbimo Palaimintuoju progai, kurį pašventino Kaišiadorių vyskupas emeritas J.E. Juozapas Matulaitis.

Sekminių iškilmės  prasidėjo gražia procesija aplink bažnyčią, po jos vyko Šv. Mišios, kurias aukojo Kaišiadorių vyskupas emeritas J.E. Juozas Matulaitis. Pamokslo metu jis kalbėjo apie Sekmines, kurios tęsiasi mūsų širdyse, bei apie tai, kaip Šventoji Dvasia sustiprina žmogų ir neleidžia jam palūžti net ir sunkiausiose situacijose. Jis pasidžiaugė, jog rūpestingo parapijos klebono Pranciškaus Čivilio kasmet atliekami prasmingi darbai liudija, kad šventoji dvasia myli šią parapiją ir jos žmones, čia gyvena ir padeda atlikti gražius darbus. „Mūsų kelionė į šią mažą ir kuklią šventovę kviečia iš naujo atrasti tikėjimą. Mūsų maldos – mūsų investicija, į sudėta į viešpaties rankas. Tegu jis guodžia, laimina ir teikia malonę“, – kalbėjo vyskupas J. Matulaitis.

Berželiais išpuošta Babriškių Šv. arkangelo Mykolo parapijos bažnytėlė kaip ir kasmet negalėjo sutalpinti visų, atvykusių į Sekminių pamaldas. Nenuostabu – kunigo Pranciškaus Čivilio dvasinė šiluma ir ypatinga bendrystės dovana kasmet į Sekmines sukviečia ne tik parapijiečius, bet ir daug garbių svečių bei  tikinčiųjų iš svetur. Šv. Mišiose giedojo solistas Dainius Puišys.

Po Šv. Mišių festivalis „Su palaimintuoju Teofiliumi 2019“ prasidėjo įspūdingu kamerinės muzikos ansamblio „Musica Humana“, kurio meno vadovas yra Robertas Beinaris, koncertu „Iš širdies į širdį“. Jo metu po gražiausiais bažnytėlės skliautais skambėjo J.S.Bach, G.F. Hendel, AQ. Vivaldi, P. Beinario, M.K. Čiurlionio, J. Naujalio, J. Tallat–Kelpšos, V. Striaupaitės–Beinarienės, G. Savinienės kūriniai, kuriuos atliko Simona Liamo (sopranas), Robertas Beinaris (obojus), Evaldas Petkus (violončelė), Gediminas Kviklys (klavesinas vargonai,).

Šventėje dalyvavęs LR kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas pasidžiaugė gavęs neįkainojamą dvasinę dovaną. „Babriškių bažnytėlėje tikrai nuostabios Sekminės, labai gera būti kartu. Būna tokių sutapimų, kuriuos nežinia kas atsiunčia. Su kunigu Pranciškumi susipažinau visai neseniai, Senojoje Varėnoje atidengiant ženklą Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui. Jis pakvietė mane į šio festivalio pradžią, ir aš negalėjau neatvažiuoti, nes šioje bažnyčioje buvau pakrikštytas. Čia mano tėčio gimtinė. Su dideliu jauduliu matau, kokia ši bažnyčia šiandien turtinga  šventumo, dvasingumo, muzikos prasme. Yra dalykų, kurie žmones traukia. Yra didelės katedros, kurios žavi savo didybe. Yra mažos bažnytėlės, kaip skrynelės, kurioje uždaryti  dvasiniai turtai. Mažytė Babriškių bažnyčia, kaip skrynelė, labai turtinga dvasiškai. Noriu padėkoti, kad ši skrynelė yra nuolat gausinama“, – kalbėjo ministras M. Kvietkauskas.

Vėliau parapijos klebonas, kun. Pranciškus Čivilis tradiciškai, kaip ir per kiekvienas Sekmines, padėkojo visiems šios parapijos rėmėjams ir pagalbininkams. Jis dovanojo ąžuolines lenteles ir paauksuotus ženklus su užrašu, žyminčiu festivalį. Pirmiausia buvo pagerbtas J.E. vyskupas J. Matulaitis. „Mažytei parapijėlei yra didelė garbė Sekmines švęsti su garbingu ganytoju. Dėkojame jums“, – visų parapijiečių vardu vyskupui dėkojo kunigas P. Čivilis.

Ypatingus padėkos žodžius klebonas tarė kasmet Sekminių pamaldose šioje bažnyčioje dalyvaujančiai Loretai Bartusevičiūtei–Noreikienei.

Po Šv. Mišių rūpestingasis parapijos klebonas, kaip ir kasmet, visus sukvietė į klebonijos sodelį pabendrauti ir pasivaišinti.

 

Rūta Averkienė,
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė,
tel. (8 310) 31 980, 8 614 99 144, el. paštas ruta.averkiene@varena.lt .

2019-06-11T12:27:04+00:00