/Tuberkulioze sergantiems asmenims gerinamas sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas
2018 m. lapkričio 16 d.

Tuberkulioze sergantiems asmenims gerinamas sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas

Šių metų gegužės mėnesį VšĮ Varėnos pirminės sveikatos priežiūros centre (PSPC) pradėjo veikti Tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų (DOTS) kabinetas tuberkuliozei gydyti. Jame dirba viena bendrosios praktikos slaugytoja. Čia tuberkulioze sergantis pacientas apsilanko kasdien ir vaistus išgeria darbuotojai stebint. Tokiu būdu užtikrinamas nuoseklus gydymas. DOTS kabineto slaugytoja tuberkulioze sergančiam pacientui ir jo artimiesiems suteikia informaciją apie gydymą. Gydymo laikotarpiu antituberkulioziniai vaistai skiriami nemokamai.

Varėnos PSPC direktorius Danas Bortkevičius informavo, jog DOTS kabinete teikiamos paslaugos skiriamos tiems pacientams, kurie nėra pavojingi aplinkiniams dėl tuberkuliozės sukėlėjo perdavimo. Besilankančių pacientų patogumui įrengtas atskiras įėjimas. Tuberkuliozės gydymas skiriamas užtikrinant, jog mažiausiai 6 mėnesius trunkantis gydymo kursas būtų pabaigtas laiku. Tokiu būdu sumažinama tuberkuliozės atsinaujinimo galimybė.

Siekiant užtikrinti nenutrūkstamą gydymą, sergančiųjų lankymąsi DOTS kabinete, pacientui teikiama parama – vieną kartą per savaitę įteikiamas talonas maisto prekėms. Ši iniciatyva vykdoma įgyvendinant projektą Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas tuberkulioze sergantiems asmenims Varėnos rajono savivaldybėje“. Rugsėjo 6 d. Varėnos rajono savivaldybės administracija su Europos socialinio fondo agentūra pasirašė projekto finansavimo sutartį. Finansavimo sutartyje nustatyta didžiausia projekto galima tinkamų finansuoti išlaidų suma – 15 679,00 Eur.

Projekto tikslas – mažinti Varėnos rajono gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės, išvengti atsparių vaistams tuberkuliozės mikrobakterijų atsiradimo ir plitimo. Šiam tikslui pasiekti bus įgyvendinamos priemonės, gerinančios ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo prieinamumą tuberkulioze sergantiems pacientams. Iš projekto lėšų finansuojami maisto talonai ir vykdančiojo personalo nuvykimas pas tuberkulioze sergančius asmenis, kuriems paskirtas gydymas DOTS kabinete, transporto išlaidos. Tokių priemonių imtasi, nes tikėtina, kad pacientas, kuris reguliariai lankysis DOTS kabinete arba bus lankomas personalo, greičiau pasveiks. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą Varėnos rajono savivaldybėje sumažės gyventojų sergamumas ir mirtingumas nuo tuberkuliozės.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir savivaldybės biudžeto lėšų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-R-615 „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas“. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2021 m. rugsėjo 6 d.

 

Solveiga Žukienė
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus viešųjų ryšių specialistė
Tel.: (8 310) 32 021
El. paštas solveiga.zukiene@varena.lt
2020-08-18T13:06:48+00:00