/Varėnoje įteikta pirmoji Adolfo Ramanausko–Vanago premija
2018 m. lapkričio 30 d.

Varėnoje įteikta pirmoji Adolfo Ramanausko–Vanago premija

Lietuvos Laisvės Kovos  Sąjūdžio deklaracijos signataro, Ginkluotųjų pajėgų vado Adolfo Ramanausko-Vanago  žuvimo metinės Varėnoje paminėtos simboliškai ir labai prasmingai. Lapkričio 29–ąją, jo žūties dieną, čia įteikta pirmoji Varėnos rajono savivaldybės įsteigta Adolfo Ramanausko–Vanago premija. Pagerbiant šio legendinio Pietų Lietuvos partizanų vado asmenybę, premiją š.m. rugpjūčio 28 d. įsteigė Varėnos rajono savivaldybės taryba. A. Ramanauskas–Vanagas savo partizaninės kovos kelią pradėjo ir didžiąją jo dalį praėjo Varėnos krašte.

Pirmoji Adolfo Ramanausko-Vanago premija komisijos sprendimu įteikta Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Memorialinio departamento direktoriaus pavaduotojui Eugenijui Peikšteniui,  istorikui, buvusiam Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido aukų muziejaus darbuotojui Dariui Indrišioniui, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto docentui Gintautui Vėliui ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Memorialinio departamento Atminimo programų skyriaus vyriausiajam istorikui Daliui Žygeliui už iniciatyvas ieškant ir atrandant A. Ramanausko-Vanago palaikus.

Varėnos kultūros centre vykęs renginys prasidėjo jautria muzikine gaida – visus kovotojus patriotine daina pagerbė merkiniškiai Kęstutis Breidokas ir Roneta Saveiskytė. Simboliniai laiko tiltai čia tarsi sujungė praeitį su dabartimi, žuvusius už laisvę ir gyvuosius. 1957 m. lapkričio 29–osios naktį nužudyto A. Ramanausko –Vanago atminimas buvo pagerbtas tylos minute.

Apie Adolfą Ramanauską –Vanagą jautriais prisiminimais dalijosi  Varėnos krašto partizanas Juozas Jakavonis-Tigras. Devyniasdešimt trijų metų partizanas prisiminė pusantrų metų trukusį bendravimą su Vanagu. Žodžiai, sklindantys iš gyvo liudininko lūpų ir širdies, patys reikšmingiausi ir prasmingiausi prisiminimai. Juk jie kartu kovojo, ilsėjosi, svajojo apie laisvę. Šio partizano sodyboje 1945 metais buvo įrengta pirmoji Pietų Lietuvos partizanų vadavietė, joje slapstėsi Pietų Lietuvos partizanų vadai Adolfas Ramanauskas-Vanagas ir Juozas Vitkus-Kazimieraitis, buvo leidžiamas partizanų laikraštis „Laisvės varpas“.

Varėnos rajono savivaldybės meras Algis Kašėta pažymėjo, jog labai simboliška, kad šiais metais, kai minime A. Ramanausko–Vanago šimtąsias gimimo metines, surasti jo palaikai ir pirmoji Varėnos rajono savivaldybės įsteigta Adolfo Ramanausko–Vanago premija įteikta būtent tiems keturiems žmonėms, kurių iniciatyvos, didelių pastangų bei titaniško darbo dėka šio legendinio partizanų vado palaikai buvo surasti. „Pagerbdami šio iškilaus kovotojo už laisvę atminimą, daug kalbame apie pergalę, kurią mums visiems, aukodami savo gyvybes, iškovojo  tie dešimtys tūkstančiai vyrų ir moterų. Siekiame, kad šio iškilaus mūsų krašto kovotojo Adolfo Ramanausko–Vanago vardas būtų plačiai minimas ne tik šiemet, bet ir  kiekvienais metais. Teikdami A. Ramanausko–Vanago premiją, dar labiau įprasminsime jo atminimą. Šiandien liudijame pergalę ir dėkojame visiems, kurie mums ją iškovojo“, – kalbėjo meras.

Premijos laureatus paskelbė Varėnos rajono savivaldybės tarybos narys ir A. Ramanausko–Vanago premijos skyrimo  komisijos pirmininkas Valdas Kukulskis, premiją liudijančius diplomus jiems įteikė meras Algis Kašėta. Premijos laureatas Eugenijus Peikštenis sakė, kad  prie A.Ramanausko–Vanago palaikų atradimo buvo eita ilgai ir sunkiai, atliktas milžiniškas darbas archyvuose, apklausiant liudininkus, ištisais vakarais nagrinėjant kapinių knygas ir planus. Tai titaniško darbo rezultatas. Jis sakė, kad ateinančiais metais apie šių palaikų paiešką bus sukurtas dokumentinis filmas.

Apie neįkainojamą partizanų auką kalbėjo ir renginyje dalyvavusi A. Ramanausko–Vanago dukra Auksė Skokauskienė. „Šiandien mano tėvelio sušaudymo diena. Žinoma, šita diena man buvo ir bus skausmo ir praradimo diena. Tačiau šiandien turiu ir kitus jausmus. Budeliai nužudė kūną, bet atminties nenužudė. Šiandien jo tėviškė pavirto lankytinu objektu, buvo atidengtas parkas. Nežinau, kiek gali talpinti žodis „Ačiū“. Daug metų nežinojau, kur buvo tėvelio palaikai. O šiandien yra žmonės, kuriems prie visų galiu pasakyti „AČIŪ“ už jo palaikų suradimą. Tai tik žodžiai, o mano jausmas yra žymiai didesnis. Dėkoju ir merui bei istorikui Algiui Kašėtai, kuris daug metų tyrinėjo su partizanais susijusią istorinę medžiagą. Matydama šią gražią idėją, kuri skatins ateities Lietuvą kuriančius žmones domėtis vertybėmis, kuriomis domėjosi Vanagas, džiaugiuosi ir didžiuojuosi. Ačiū visiems, kurie tiki laisve. Noriu, kad visi gyventume vadovaudamiesi partizanų pagrindiniu moto: „Atiduok Tėvynei, ką privalai,“ tada mūsų Tėvynė iš tiesų klestės. Tai tiesiog gera žinoti, kad jo auka nebuvo beprasmė. Laisvė – labai trapus dalykas, ją kasdien reikia saugoti ir kurti. Šiandien galim ir turim parodyti, kad mes turim savo istoriją, ir ji dabar atsiskleidžia.  Aš tuo labai džiaugiuosi“.

Seimo narys, istorikas Arvydas Anušauskas pasveikino savo kolegas su premijos įteikimu. „Jūs atlikote labai svarbų darbą. Žinau, kad anksčiau nebuvo įmanoma kai kurių dalykų sužinoti, išgirsti. Būtent šiais metais įvyko būtent tie dalykai, kuriuos galima buvo pavadinti stebuklu. Savivaldybės idėja įsteigti premiją yra labai gera ir prasminga“, – sakė A. Anušauskas. Jis merui įteikė savo ką tik išleistą knygą „Aš esu Vanagas“.

Prasmingą partizanų vado Adolfo Ramanausko–Vanago pagerbimo renginį vainikavo akustinis Aistės Smilgevičiūtės ir grupės  „Skylė“ koncertas, kuriame skambėjo jautrios patriotinės dainos.

Varėnos kultūros centro fojė buvo pristatyta Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro parengta paroda „Vanagas su vanagėliais“.

Adolfo Ramanausko–Vanago premijos dydis – vienas tūkstantis eurų. Ji bus skiriama kiekvienais metais siekiant skatinti Lietuvos visuomenę puoselėti Lietuvos laisvės idėją, branginti ir įamžinti  kovotojų už Lietuvos laisvę atminimą, reikšti ir įgyvendinti pozityvias idėjas, puoselėjančias ir ugdančias visuomenės pilietiškumą. Premija bus skiriama asmenims, labiausiai pasižymėjusiems už iniciatyvas ieškant ir atrandant partizanų žuvimo, palaidojimo vietas; už profesionalius sprendimus įamžinant partizanų atminimą; už jaunų žmonių patriotizmo ir pilietiškumo skatinimą ir rėmimą; už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią Lietuvos pilietiškumą ir patriotizmą, tautiškumą ir dvasines vertybes; už sukurtus literatūros, dailės, muzikos, teatro, kino kūrinius, skatinančius visuomenės pilietiškumą, tautinę savimonę, istorinę atmintį, skiepijančius meilę ir ištikimybę Lietuvai.

Kitais metais premija bus teikiama gegužės mėnesį, minint Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną Varėnoje arba Merkinėje.

 

 

Rūta Averkienė,
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė,
tel. (8 310) 31 980, 8 614 99 144, el. paštas ruta.averkiene@varena.lt .

 

 

2018-12-03T08:54:11+00:00