/VšĮ Varėnos ligoninė tampa draugiškesnė neįgaliems pacientams
2018 m. liepos 30 d.

VšĮ Varėnos ligoninė tampa draugiškesnė neįgaliems pacientams

VšĮ Varėnos ligoninėje – teigiami pokyčiai. Šiuo metu atliekami Priėmimo-skubios pagalbos ir konsultacijų skyriaus įėjimo, prieigos-prievažos bei sanitarinių mazgų pritaikymo neįgaliųjų poreikiams darbai. Taip pat vietoj seno, dažnai gedusio lifto įrengtas naujas, patogus ir šiuolaikiškas, įsigyti 2 neįgaliųjų vežimėliai. Kad pacientams ir jų artimiesiems būtų lengviau orientuotis ligoninėje, bus įrengtos naujos informacinės nuorodos ir ženklai, pritaikyti ir neįgaliesiems. Visi minėti darbai atliekami įgyvendinant projektą „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems VšĮ Varėnos ligoninėje“, finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems“. Projekto tikslas – pagerinti fizinį VšĮ Varėnos ligoninėje teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą neįgaliesiems. Jo vertė – 120 tūkst. Eur. Projektą numatoma įgyvendinti iki šių metų rugsėjo 30 dienos.

Varėnos rajono meras Algis Kašėta pažymėjo, kad Algirdo Miklyčiaus vadovaujama Varėnos ligoninė sėkmingai pritraukia ir panaudoja Europos Sąjungos lėšas. Tai labai naudinga viso rajono gyventojams, nes vykdant projektus, finansuojamus iš Europos Sąjungos lėšų, gerėja teikiamų paslaugų kokybė ir plečiama jų įvairovė. 2017 metais, taip pat pasinaudojus Europos Sąjungos lėšomis, Varėnos ligoninėje buvo įrengta sporto salė, įsigyti treniruokliai, šiuolaikinė reabilitacijos įranga, pradėtos teikti naujos reabilitacijos paslaugos. O šiais metais ligoninė taps draugiškesnė ir neįgaliems pacientams. Teigiamais pokyčiais ligoninėje džiaugiasi ir Varėnos ligoninės direktorius Algirdas Miklyčius. Jo teigimu, norint ir ateityje išlikti šiuolaikiška ligonine, priartinti asmens sveikatos priežiūros paslaugas Varėnos rajono gyventojams, būtina nuolat rūpintis ligoninės personalo kvalifikacijos kėlimu, įrangos ir patalpų atnaujinimu, modernizavimu ir įrangos, reikalingos naujoms paslaugoms teikti, įsigijimu. Valstybės finansavimo nepakanka šiems tikslams įgyvendinti, todėl ligoninės administracija nuolat ieško būdų pasinaudoti Europos Sąjungos parama.

 

Solveiga Žukienė
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus viešųjų ryšių specialistė
Tel.: (8 310) 32 021, 8634 66 776
El. paštas solveiga.zukiene@varena.lt
2018-07-30T16:27:31+00:00