/Velykinė popietė vaikams ir jų tėveliams (vyks Marcinkonių jaunimo klubo „Spiečius“ pasirodymas)