//Administracinė informacija
Administracinė informacija 2019-01-08T08:54:46+00:00

Pagrindinė Varėnos rajono savivaldybės administracijos duomenų apsaugos pareigūno pareiga yra sudaryti sąlygas laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), skatinant organizacijoje duomenų apsaugos kultūrą ir padedant įgyvendinti esminius Bendrojo duomenų apsaugos reglamento elementus, pvz., duomenų tvarkymo principus, duomenų subjektų teises, pritaikytąją ir standartizuotąją duomenų apsaugą, taip pat daryti duomenų tvarkymo veiklos įrašus, užtikrinti duomenų tvarkymo saugumą ir teikti pranešimus apie duomenų saugumo pažeidimus.

Reglamente numatytos asmenų teisės:
● gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
● susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;
● prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius savo asmens duomenis;
● prašyti ištrinti tvarkomus savo asmens duomenis („Būti pamirštam”);
● nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu;
● prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
● prašyti, jog jūsų asmens duomenys skaitmeniniu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui („duomenų perkeliamumas“);
● nesutikti, jog jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tik automatizuotu būdu.

Tačiau pažymėtina, jog šios teisės nėra absoliučios, todėl gali būti ribojamos Reglamento ar kitų įstatymų numatyta tvarka.

Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės.

Platesnė informacija

Asmens duomenų tvarkymo Varėnos rajono savivaldybės administracijoje taisyklės

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:

Laura Karlonaitė
Vytauto g. 12, 65184 Varėna  (3 kab.)
Tel. (8 310)  31 800, el. p. laura.karlonaite@varena.lt

Varėnos rajono savivaldybės administracijos veiksmus, susijusius su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, galite pateikti Valstybinei asmens duomenų apsaugos inspekcijai.

Atmintinė asmenims, ketinantiems kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją dėl skundo pateikimo

Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija
A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius
Tel. (8 5)  271 2804, 279 1445
Faks. (8 5)  261 9494
El. p. ada@ada.lt

2018 m.

2017 m.

     Vadovaujantis Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės institucijų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo (Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo)“   (Žin., 2003, Nr. 38-1739; 2006, Nr. 115-4376; 2009, Nr. 154-6976; 2010, Nr.133-6791; 2011, Nr.123-5823; Nr. 158-7469; 2012, Nr. 125-6279), šioje rubrikoje pateikiami įstaigos darbuotojų, einančių vienodas (tai yra to paties pavadinimo, neatsižvelgiant į įstaigos ir (arba) struktūrinio padalinio pavadinimą) arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, šių pareigų pavadinimai, darbuotojų, einančių vienodas arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, skaičius ir šias pareigas einančių darbuotojų praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, taip pat einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis. Einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis turi būti paskelbtas per 10 darbo dienų nuo naujo ketvirčio pradžios, o praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis – per 10 darbo dienų nuo kalendorinių metų pabaigos.

     Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.

     Šioje srityje taip pat skelbiama informacija apie priimtą sprendimą išmokėti vienkartinę piniginę išmoką, joje nurodoma išmokėta suma, paskatintų valstybės tarnautojų skaičius ir skatinimo priežastys. Ši informacija skelbiama kartu su informacija apie darbo užmokestį šioje pastraipoje nustatytais terminais.

Informacija rengiama

Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnybos direktoriaus einamųjų metų užduotys

Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus einamųjų metų užduotys 

Merkinės globos namų direktoriaus einamųjų metų užduotys

Varėnos globos namų direktoriaus einamųjų metų užduotys

Varėnos socialinių paslaugų centro direktoriaus einamųjų metų užduotys

Varėnos kultūros centro direktoriaus einamųjų metų užduotys

Merkinės krašto muziejaus direktoriaus einamųjų metų užduotys

Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus einamųjų metų užduotys

Varėnos sporto centro direktoriaus einamųjų metų užduotys

Varėnos r. Marcinkonių pagrindinės mokyklos direktoriaus einamųjų metų užduotys

Varėnos r. Panočių pagrindinės mokyklos direktoriaus einamųjų metų užduotys

Varėnos rajono savivaldybės bendruomeninių vaikų globos namų direktoriaus einamųjų metų užduotys

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos direktoriaus einamųjų metų užduotys

Varėnos r. Valkininkų gimnazijos direktoriaus einamųjų metų užduotys

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio direktoriaus einamųjų metų užduotys

Varėnos r. Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelio-darželio direktoriaus einamųjų metų užduotys

Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio direktoriaus einamųjų metų užduotys

Varėnos r. Vydenių pagrindinės mokyklos direktoriaus einamųjų metų užduotys

Varėnos specialiosios mokyklos direktoriaus einamųjų metų užduotys

Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos direktoriaus einamųjų metų užduotys

Varėnos r. Perlojos daugiafunkcio centro direktoriaus einamųjų metų užduotys

Varėnos švietimo centro direktoriaus einamųjų metų užduotys

Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcio centro direktoriaus einamųjų metų užduotys

Varėnos „Ryto“ progimnazijos direktoriaus einamųjų metų užduotys

Varėnos r. Žilinų pagrindinės mokyklos direktoriaus einamųjų metų užduotys

Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinės mokyklos direktoriaus einamųjų metų užduotys

Varėnos r. Matuizų pagrindinės mokyklos direktoriaus metinės užduotys

Varėnos moksleivių kūrybos centro direktoriaus einamųjų metų užduotys

Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos direktoriaus einamųjų metų užduotys

Informacija rengiama

ŠKODA SUPERB, valstybinis Nr. HEP 295- Meras

ŠKODA SUPERB, valstybinis Nr. KJG 561- Direktorius

MAZDA 6, valstybinis Nr. CFH 188- Administracija

OPEL VIVARO, valstybinis Nr. BFG 544- Administracija

AUDI A6, valstybinis Nr. CZT 625- Administracija

automobilinė priekaba MAZ 8114, valstybinis Nr. AE 131- Administracija

FORD MONDEO, valstybinis Nr. DRV 709- Turto valdymo skyrius

VW PASSAT, valstybinis Nr. CNF 564- Turto valdymo skyrius

Vaiko teisių apsaugos skyriaus – ŠKODA FABIA, valstybinis Nr. AFV 330;

Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyrius- VW PASSAT, valstybinis Nr. ANS 786; MITSUBISHI PAJERO, valstybinis Nr. ZPO 877;

Kaniavos seniūnijos seniūnas- ŠKODA OCTAVIA, valstybinis Nr. FTF 354;

automobilinė priekaba TAURIGA TAURAS B 702S, valstybinis Nr. JG 441;

Jakėnų seniūnijos seniūnas- ŠKODA OCTAVIA, valstybinis Nr. FTF 361,

automobilinė priekaba TAURIGA TAURAS B 702S, valstybinis Nr. JG 445.

Marcinkonių seniūnijos seniūnas- ŠKODA OCTAVIA, valstybinis Nr. FTF 375,

automobilinė priekaba TAURIGA TAURAS B 702S, valstybinis Nr. JG 430;

Valkininkų seniūnijos seniūnas-  ŠKODA OCTAVIA, valstybinis Nr. FTF 359;

automobilinė priekaba TAURIGA TAURAS B 702S, valstybinis Nr. JG 442;

Vydenių seniūnijos seniūnas ŠKODA OCTAVIA, valstybinis Nr. FTF 348;

automobilinė priekaba TAURIGA TAURAS B 702S, valstybinis Nr. JG 429;

Varėnos seniūnijos seniūnas- PEUGEOT PARTNER, valstybinis Nr. CZU 698;

ŠKODA OCTAVIA, valstybinis Nr. FTR 194;

OPEL MOVANO 2,5 CDI 7, valstybinis Nr. JTN 894;

Merkinės seniūnijos seniūnas ŠKODA OCTAVIA, valstybinis Nr. FTF 350;

DACIA LOGAN MCV, valstybinis Nr. FJC 917;

GAZ-53, valstybinis Nr. VVA 966;

automobilinė priekaba TAURIGA TAURAS B 702S, valstybinis Nr. JG 428;

Matuizų seniūnijos seniūnas- ŠKODA OCTAVIA, valstybinis Nr. FTF 347;

FORD GALAXY, valstybinis Nr. CFH 062;

automobilinė priekaba TAURIGA TAURAS B 702S, valstybinis Nr. JG 443.

Čia skelbiama savivaldybėje dirbančių politikų ir administracijos darbuotojų, užimančių vadovaujančias pareigas,  deklaracijos.

Viešų ir privačių interesų deklaracijos:
 https://www.vtek.lt/deklaraciju-paieska

Turto deklaracijos:
 http://www.vmi.lt/cms/metines-gyventojo-seimos-turto-deklaracijos-duomenu-israsai