///2019 m. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ataskaitos ir išvados
2019 m. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ataskaitos ir išvados 2019-03-20T12:54:00+00:00

Išvada dėl ilgalaikės paskolos (2019-02-12 Nr.AR-1(3.14))