//Korupcijos prevencija
Korupcijos prevencija 2019-09-12T15:18:07+00:00
Komisijos pirmininkas – Marijonas Čapkovskis, Savivaldybės tarybos narys.
Komisijos sekretorė –  Genutė Palevičienė, Bendrojo skyriaus vyr. specialistė (kalbos tvarkytoja).
Komisijos nariai:
Virginijus Alubauskas, Žiūrų visuomeninės bendruomenės pirmininkas;
Juozas Žėkas, Tolkūnų kaimo bendruomenės pirmininkas;
Laima Vilbikienė, Savivaldybės tarybos narė;
Virginijus Varanavičius, Savivaldybės tarybos narys.
Informaciją Komisijai galite pateikti  mob. tel. 8 686 48 630; el.p. marijonas.capkovskis@varena.lt
LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS POLITIKŲ ELGESIO KODEKSAS
 VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ VEIKLOS ETIKOS TAISYKLĖS

Dovanų ar paslaugų priėmimo ir teikimo apribojimai

 • Asmuo, dirbantis valstybinėje tarnyboje, negali priimti dovanų ar paslaugų arba jas teikti, jeigu tai gali sukelti viešųjų
  ir privačių interesų konfliktą.
 • Šis apribojimas netaikomas asmenims, gavusiems dovanų ar paslaugų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas,
  kurios įprastai yra susijusios su asmens, dirbančio valstybinėje tarnyboje, pareigomis, taip pat reprezentacijai skirtoms
  dovanoms (valstybės, įstaigos ir kitokia simbolika, kalendoriai, knygos ir kitokie informacinio pobūdžio spaudiniai),
  kurių vertė neviršija 30 eurų.
 • Jeigu nurodytos dovanos vertė viršija 30 eurų, ši dovana yra laikoma valstybės ar savivaldybės nuosavybe.
  Tokia dovana įvertinama ir saugoma Vyriausybės nustatyta tvarka.
 • Valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo, kuris asmeniškai ar per tarpininkus priėmė leidžiamo dydžio dovaną iš fizinio ar
  juridinio asmens ir dėl to gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas, vienerius metus negali dalyvauti rengiant,
  svarstant ar priimant sprendimus ar atlikti kitų tarnybinių pareigų dėl šio asmens.

2018 m. korupcijos rizikos analizės išvada

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2016 m.

 Sveikatos apsaugos ministras kviečia naikinti korupciją sveikatos priežiūros įstaigose


Išvada dėl veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo

Dėl korupcijos rizikos analizės neatlikimo

Merkinės globos namų klausimynas

Varėnos globos namų klausimynas


Varėnos rajono savivaldybės 2013-2015 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo savivaldybės administracijoje priemonių įgyvendinimas

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvada

1 priedas

2 priedas

STT išvada dėl korupcijos rizikos analizės neatlikimo

KORUPCIJOS PREVENCIJOS ATMINTINĖ

Lietuvos Respublkios specialiųjų tyrimų tarnybos naujienos

 • Jūsų informacija bus išnagrinėta ir priimtas sprendimas dėl jos panaudojimo.
 • Bus užtikrintas asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumas.

Lietuvos Respublikoje korupcijos prevenciją vykdančios įstaigos:
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija
Specialiųjų tyrimų tarnyba

Prašome gyventojų teikti pasiūlymus kaip gerinti korupcijos prevencijos būklę Varėnos rajone.
Pasiūlymus siųskite Antikorupcijos komisijos sekretorei el. paštu genute.paleviciene@varena.lt

Varėnos rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos pirmininkas Marijonas Čapkovskis, tel. 8 686 48 630 el. p. marijonas.capkovskis@gmail.com;

Varėnos rajono savivaldybės Bendrojo skyriaus vyr. specialistė (kalbos tvarkytoja) Genutė Palevičienė, el. p.  genute.paleviciene@varena.lt, tel. (8 310) 32 020, 44 kab.