////Geodezinės, topografinės medžiagos ir valstybinių georeferencinių erdvinių duomenų rinkinių teikimas
Geodezinės, topografinės medžiagos ir valstybinių georeferencinių erdvinių duomenų rinkinių teikimas 2018-08-07T12:13:30+00:00