Tarybos nariai 2018-11-06T08:52:49+00:00

TARYBOS NARIAI

Bučinskas Virginijus

Budėnas Kęstutis

Čapkovskis Marijonas

Denutienė Laima

Druskinienė Virginija

Golubevas Michailas

Ilginienė Adelė

Kalanta Jonas

Kanauka Gintautas

Karalevičienė Danutė

Kašėta Algis

Kukulskis Valdas

Malinovskienė Angelė

Mikalauskas Vidas

Miliūnas Rimantas

Miškinis Algis

Miškinis Gintautas

Radžius Rimantas

Samulevičius Giedrius

Saulevičius Povilas

Saulynas Audrius

Valeiša Alvydas

Varanavičius Virginijus

Vilbikienė Laima

Žilius Dainius

BIUDŽETO IR FINANSŲ KOMITETAS

 1. Kęstutis Budėnas (pirmininkas)
 2. Rimantas Radžius (pavaduotojas)
 3. Algis Miškinis
 4. Giedrius Samulevičius
 5. Laima Vilbikienė
 6. Virginijus Varanavičius

ŠVIETIMO IR KULTŪROS REIKALŲ KOMITETAS

 1. Laima Denutienė (pirmininkas)
 2. Dainius Žilius (pavaduotojas)
 3. Angelė Malinovskienė
 4. Audrius Saulynas
 5. Povilas Saulevičius
 6. Virginijus Bučinskas

TERITORINIO VYSTYMO IR KAIMO REIKALŲ KOMITETAS

 1. Marijonas Čapkovskis (pirmininkas)
 2. Danutė Karalevičienė (pavaduotojas)
 3. Gintautas Kanauka
 4. Gintautas Miškinis
 5. Jonas Kalanta
 6. Michailas Golubevas

SVEIKATOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETAS

 1. Valdas Kukulskis (pirmininkas)
 2. Rimantas Miliūnas (pavaduotojas)
 3. Adelė Ilginienė
 4. Alvydas Valeiša
 5. Virginija Druskinienė
 6. Vidas Mikalauskas

KONTROLĖS KOMITETAS

 1. Jonas Kalanta (pirmininkas)
 2. Virginijus Bučinskas (pavaduotojas)
 3. Alvydas Valeiša
 4. Marijonas Čapkovskis

ETIKOS KOMISIJA

Komisijos nuostatai

Komisijos sudėtis

Komisijos sprendimai:

Sprendimas dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos nario Povilo Saulevičiaus (2018-04-23 Nr. T-9-97)

BENDRUOMENĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS TARYBA

BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBA

NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJA

VISUOMENINĖ ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJA

LAISVĖS KOVOMS ĮAMŽINTI KOMISIJA

STRATEGINIO PLANAVIMO KOMISIJA

JAUNIMO REIKALŲ TARYBA

PETICIJŲ KOMISIJA

ANTIKORUPCIJOS KOMISIJA

PRIVATIZAVIMO KOMISIJA

NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJA

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO KOMISIJA

SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBA

ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO PREMIJOS SKYRIMO KOMISIJA

Komisijos nuostatai

Your Content Goes Here