Finansai 2020-08-28T11:08:25+00:00

2020 metų I ketvirčio Iždo finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės Priešgaisrinės apsaugos tarnybos 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės administracijos 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2019 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

2019 metų Iždo finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės Priešgaisrinės apsaugos tarnybos 2019 metų III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės administracijos 2019 metų III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės iždo 2019 m. III ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės Priešgaisrinės apsaugos tarnybos 2019 metų II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės administracijos 2019 metų II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės iždo 2019 m. II ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės Priešgaisrinės apsaugos tarnybos 2019 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės administracijos 2019 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės Priešgaisrinės apsaugos tarnybos 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės iždo 2019 metų I ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

2018 metų Iždo finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės administracijos 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės Priešgaisrinės apsaugos tarnybos 2018 metų III ketvirčio  tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės iždo 2018 metų III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės administracijos 2018 metų III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės Priešgaisrinės apsaugos tarnybos 2018 metų II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės iždo 2018 metų II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės administracijos 2018 metų II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės Priešgaisrinės apsaugos tarnybos 2018 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės iždo 2018 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės administracijos 2018 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

2017 metų Iždo finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės administracijos 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas

Įgyvendinimo laikotarpis

Bendra projekto vertė (Eur)

1.

Varėnos kultūros centro kino ir parodų salės pastato rekonstravimas

2013-2015

1 243 127

2.

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio pastato B korpuso energetinių charakteristikų gerinimas

2013-2014

212 986

3.

Sportas – galimybė gyventi sveikai Varėnos ir Ščiučino rajonuose

2013-2015

1 007 655

4.

Šviečiantys pasienio miestai

2012-2014

207 347

5.

Teritorijų planavimas – ekologinio transporto infrastruktūros plėtrai

2012-2014

81364

6.

Varėnos rajono savivaldybės tarybos narių ir administracijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas

2012-2014

25 247

7.

Perlojos kaimo teritorijos prie Vytauto Didžiojo paminklo atnaujinimas

2013- 2014

92 961

8.

Perlojos kaimo kapinių infrastruktūros įrengimas

2013-2015

77 420

9.

Varėnos r. Valkininkų vidurinės mokyklos Valkininkų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus (buvusio Varėnos rajono Valkininkų „Aguonėlės“ vaikų lopšelio-darželio) pastato renovavimas

2012-2014

469 036

10.

Pėsčiųjų tiltas per Ūlos upę Žiūrų kaime ir Gudžių kaimo mokyklos pastato katilinės rekonstrukcija

2013-2015

188 122

11.

Kastinio ir Miškininkų gatvių ruožų atnaujinimas Marcinkonių k., Varėnos r.

2014

77 346

12.

Viešosios erdvės Senosios Varėnos kaime prie „Angelo“ skulptūros sutvarkymas

2014

68 511

13.

Amatų centro įkūrimas Dargužių kaime

2011-2014

376 934

14.

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio – darželio modernizavimas

2010-2014

776 696

15.

Varėnos miesto M. K. Čiurlionio gatvės dalies rekonstravimas

2013-2014

102 390

16.

Elektroninio balsavimo sistemos įdiegimas Varėnos rajono savivaldybės taryboje

2013-2014

19 106

17.

Turistams atviras pasienio regionas – šiuolaikinė rinkodara Varėnos konkurencingumui didinti

2014

59 566

18.

Varėnos rajono turizmo ir rekreacijos specialiojo plano parengimas

2012-2014

15 695

19.

Bendros finansų valdymo ir mokesčių apskaitos sistemos sukūrimas ir diegimas Varėnos rajono savivaldybės administracijoje

2013-2015

341 336

 20.

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir nuotekų valymo įrenginių statyba Naujųjų Valkininkų kaime, Varėnos rajone

 2013-2015

 877 028

 21.

Naujųjų Valkininkų kaimo katilinės, įrengiant du vandens šildymo katilus po 0,6 MW ir metalinį dūmtraukį, rekonstrukcija

 2015

 204 472

22.

Varėnos rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano parengimas

2012-2014

36 238

23.

Varėnos r. savivaldybės specializuotų socialinės globos ir slaugos namų įsteigimas (I etapas)

2010-2014

480 094

24.

Varėnos specializuotų socialinės globos ir slaugos namų seniems ir neįgaliems žmonėms steigimas (II etapas)

2011-2014

855 012

25.

Vandentiekio tinklų Miškininkų g. Marcinkonyse, Varėnos rajone, statyba

2013-2014

35 073

26.

4 MW galios vandens šildymo katilo ir kondensacinio ekonomaizerio įrengimas

2014

1 737 894

27.

Šilumos tiekimo tinklų renovacija Varėnos mieste III etapas

2014

311 341

28.

Neformaliojo ugdymo formų tobulinimas Lietuvos ir Lenkijos pasienio regionuose

2014

33 860

29.

Mokinių ugdymas kartu su šeima

2011-2013

40 663

30.

Bešeimininkių pastatų ir kitų aplinką žalojančių objektų likvidavimas Varėnos rajone

2012-2013

69 827

31.

Žiežulio pėsčiųjų tako poilsio ir turizmo infrastruktūros plėtra

2011-2013

136 208

32.

Teritorijos tarp Varėnos miesto ribos, Marcinkonių ir Girios gatvių Varėnos mieste detaliojo plano parengimas

  2011-2013

46 976

33.

Vilkiautinio kaimo bibliotekos ir laisvalaikio centro kapitalinis remontas

2011-2013

298 424

34.

Dubičių kaimo viešojo pastato rekonstravimas ir jo pritaikymas kompleksiniam viešųjų paslaugų teikimui

2011-2013

297 874

35.

Valkininkų miestelio viešosios infrastruktūros plėtra

2010-2013

852 670

36.

Varėnos „Šaltinėlio“ pradinės mokyklos pastato Voronecko g. 2, Varėnoje, energetinių charakteristikų gerinimas

2010-2013

826 054

37.

Vytauto gatvės rekonstravimas Varėnos mieste ir Senosios Varėnos kaime (III etapas I ruožas nuo J.Basanavičiaus gatvės iki Savanorių gatvės ir IV etapas I ruožas nuo Alytaus gatvės iki Marcinkonių gatvės).

2010-2013

1 262 540

38.

Universalių daugiafunkcių centrų steigimas Kabelių ir Sarapiniškių kaimuose

2010-2013

422 063

39.

Merkinės miestelio viešosios infrastruktūros plėtra

2010-2013

1 291 329

40.

Varėnos miesto bendrojo plano parengimas

2010-2013

94 851

41.

Poilsio ir turizmo infrastruktūros plėtra prie Varėnos I-ojo tvenkinio

2009-2013

339 985

42.

Varėnos miesto kvartalinių šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija III etapas

2013

14 423

43.

Vieno langelio principo įgyvendinimas Varėnos rajono savivaldybės administracijoje

2011-2012

163 606

44.

Matuizų kaimo viešosios infrastruktūros plėtra

2010-2012

578 313

45.

Senosios Varėnos kaimo viešosios infrastruktūros plėtra

2009-2012

393 680

46.

Teritorijos tarp J.Basanavičiaus g., Perlojos g. ir Marcinkonių g. Varėnos mieste detaliojo plano parengimas

2011-2012

3 852

47.

Varėnos „Ryto“ vidurinės mokyklos remontas

2006-2012

1 938 716

48.

Varėnos m. M. K. Čiurlionio ir Pramonės g. rekonstravimo I-asis etapas (ruožo nuo Vytauto g. iki Savanorių g.)

2007-2012

1 357 073

49.

Vytauto g. rekonstravimas Varėnos m. II-as etapas (ruožas nuo Marcinkonių g. iki J.Basanavičiaus g.)

2009-2012

810 965

50.

Žiežulio ežero rytinės dalies išvalymas

2009-2012

240 993

51.

Poilsio ir turizmo infrastruktūros plėtra prie Varėnos I-ojo tvenkinio

2009-2012

339 985

52.

Gudžių laisvalaikio ir pramogų centro rekonstravimas

2010-2012

297 092

53.

Sporto aikštelių Panočių, Sarapiniškių, Žilinų, Gudžių, Tolkūnų kaimuose rekonstravimas

2010-2012

289 910

54.

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Varėnoje  II etapas (Projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-01-011)

2010-2012

1 432 837

55.

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Varėnoje papildomi darbai pagal rangos sutartį Nr. 53. (Projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-01-011)

2012

91 404

56.

Mazuto ūkio modernizavimas

2012

131 806

57.

Šilumos tiekimo tinklų renovacija II etapas

2012

521 229

58.

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Varėnoje“  ind. namų kvartalas Marcinkonių g. Varėnoje  (Projekt. Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-089)

2011-2012

300 278

59.

Strateginio planavimo bei priežiūros sistemos optimizavimas Varėnos rajono savivaldybėje

2010-2011

197 984

60.

Karloniškės ežero išvalymas

2010-2011

98 500

61.

Bendradarbiavimas, informacijos sklaida ir regionų įvaizdžio gerinimas Lietuvos – Lenkijos pasienyje

2010-2011

59 517

62.

Varėnos rajono savivaldybės administracijos darbuotojų anglų k. ir kompiuterinio raštingumo mokymai

2010-2011

32 435

63.

Varėnos rajono savivaldybės tarybos ir jos komitetų posėdžių audio/video transliacijų internetu gyventojams realizavimas

2009-2011

55 607

64.

Šilumos trasų rekonstrukcija I etapas

2011

1 189 469

65.

Autotransporto svarstyklių įrengimas

2011

31 337

66.

Deaeracinio įrenginio įrengimas

2011

 39 041

67.

Šilumos punktų automatizavimas

2011

21 142

68.

Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Varėnos rajono Matuizų vidurinėje mokykloje

2009-2010

635 948

69.

Varėnos rajono savivaldybės Varėnos seniūnijos Nedzingės ir Pakaršio kaimų vandens nuleidžiamojo tinklo, hidrotechninių statinių ir rinktuvų atnaujinimas

2010

393 565

70.

Naujo socialinio būsto statyba Varėnoje

2007-2010

2 001 506

71.

Varėnos katilinės katilo „KAISTRA 7000″ pakuros rekonstrukcija

2009

288 838

72.

Varėnos ligoninės operacinės rekonstrukcija

2008-2009

330 456

73.

Varėnos rajono savivaldybės Vydenių seniūnijos vandens nuleidžiamojo tinklo bei jo hidrotechninių statinių atnaujinimas

2008-2009

387 801

74.

Nemuno aukštupio baseino I etapo projektas  „Vandentiekio ir buitinės nuotekynės tinklų plėtra Varėnoje

2007-2009

2 750 029

75.

Varėnos kultūros centro pastato rekonstravimas

2005-2009

2 302 508

76.

Varėnos katilinės modernizacija

2008

249 073

77.

Merkinės miestelio Vilniaus ir Seinų gatvių rekonstrukcija

2007-2008

599 456

78.

VšĮ Varėnos ligoninės pastato kapitalinis remontas (II etapas)

2007-2008

691 207

79.

Teminis kaimas: naujos galimybės pasienio regionų verslui, turizmui ir kultūrai

2006-2008

20 592

80.

Varėnos rajono savivaldybės administracijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas

2006-2008

117 354

81.

Varėnos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano parengimas

2006-2008

196 884

82.

Derėžnyčios upelio praeities taršos padarinių pašalinimas ir ekologinės būklės bei rekreacinių galimybių gerinimas

2006-2008

413 143

83.

Socialinių paslaugų centro įkūrimas

2006-2008

1 002 636

84.

Senosios Varėnos A. Ryliškio vidurinės mokyklos senojo pastato atnaujinimas

2007

209 019

85.

Šilumos trasų rekonstrukcija

2007

263 844

86.

Kelio Nr.077 (Mančiagirė- Zervynos) rekonstravimas

2006-2007

661 811

Iš viso:

30 655 101