Jaunimas 2019-05-30T09:26:51+00:00

Drauguži, šioje skiltyje skelbiama informacija padės Tau sužinoti apie jaunimo teisių apsaugą dar daugiau.

Pačias karščiausias naujienas gali rasti apsilankęs Varėnos rajono jaunimo, jaunimo organizacijų ir Varėnos rajono jaunimo reikalų tarybos Facebook profilyje:

https://www.facebook.com/jaunimasvarenoje/

Jaunimo reikalų koordinatorė Varėnos r. savivaldybės administracijoje – Daiva Grigėnė (15 kab.).
Tel. (8 310) 31 972 , el. p. jaunimas@varena.lt

Jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymas

Savivaldybės institucijos, atsakingos už jaunimo teisių apsaugą Varėnos rajone

Savivaldybės taryba – sprendžia dėl vienokių ar kitokių jaunimo politikos priemonių, tikslų ir pan.

Jaunimo reikalų taryba – svarsto ir siūlo Savivaldybės tarybai jaunimo politikos priemones ir tikslus. Į Tarybą įeina 6 jaunimo organizacijų atstovai ir 6 Savivaldybės atstovai.

Jaunimo reikalų tarybos nuostatai

Jaunimo reikalų tarybos jaunimo atstovų rinkimų organizavimo tvarkos aprašas

JRT 2018 m. veiklos planas

JRT 2018 m. veiklos plano ataskaita

JRT 2019 m. veiklos planas

JRT posėdžio protokolas 2019 02 06

JRT posėdžio protokolas 2019 03 27

Varėnos rajono jaunimo reikalų tarybos sudėtis, patvirtinta 2017 m. lapkričio 28 d. Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-VIII-819:

Pirmininkas – Jurgita Keršienė – jaunimo organizavimo klubo Vienragio slėnisvadovė.

Nariai:

Nerijus Bakula – VšĮ „Pynus sylvestris“ vadovas;

Žilvinas Baublys – VšĮ „Varėnės žirgai“ vadovas;

Laurynas Būda – Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos mokinys;

Laima Denutienė – Varėnos rajono savivaldybės tarybos narė, Švietimo ir kultūros komiteto pirmininkė;

Marius Galinis – Varėnos kultūros centro kultūrinių renginių organizatorius;

Mantas Galinis – aktyvaus laisvalaikio klubo „Juostandis“ vadovas;

Daiva Grigėnė – Varėnos rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė);

Miglita Kašėtienė – Varėnos kultūros centro direktorės pavaduotojas kultūrinei veiklai;

Indrė Kondratavičiūtė – Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos kultūrinių ir edukacinių projektų, renginių parodų organizatorė;

Ugnė Martusevičiūtė – Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos mokinė;

Solveiga Žukienė – Varėnos rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus viešųjų ryšių specialistė.

Skelbiamas jaunimo organizacijų veiklos finansavimo konkursas

Varėnos rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyrius nuo kovo 6 d. iki kovo 20 d. skelbia Varėnos rajono jaunimo organizacijų veiklos finansavimo konkursą. Priimami jaunimo organizacijų projektai gauti finansavimą iš 2018 m. Varėnos rajono savivaldybės biudžeto.
Finansavimo prioritetai:
● kelti jaunimo ir su jaunimu dirbančių žmonių kompetenciją, mokyti juos efektyvių darbo su jaunimu metodų;
● skatinti jaunų žmonių grupių, su jaunimu dirbančių specialistų, jaunimo organizacijų bendradarbiavimą su kitais viešaisiais juridiniais asmenimis, bendradarbiavimo tinklų kūrimą sprendžiant jaunimui aktualius klausimus konkrečiose vietos bendruomenėse;
● skatinti jaunimo pilietines iniciatyvas;
● skatinti prasmingą jaunimo laisvalaikio užimtumą ir saviraišką, socialinių įgūdžių ugdymą(si), neįgaliųjų, neturinčių darbo, nesimokančių ir/ar jaunimo organizacijoms nepriklausančio jaunimo įsitraukimą į visuomeninę veiklą;
● sudaryti sąlygas dalytis gerąja patirtimi jaunimo verslumo srityje projekto įgyvendinimo metu jaunimui įgyjant praktinės verslumo patirties.
Taip pat priimami prašymai iš dalies kompensuoti jaunimo organizacijos registracijos išlaidas.
Paraiškos formą ir nuostatus, atsiskaitymo tvarką, sutarties formą rasite čia.

Informaciją apie konkursą teikia Daiva Grigėnė, tel. (8 310) 31 972, el. paštas jaunimas@varena.lt.
Užpildytas paraiškas galima teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijos priimamajame, Vytauto g. 12, Varėnoje arba siųsti adresu: Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Kultūros ir sporto skyriui, Vytauto g. 12, 65184 Varėna, iki kovo 20 d. imtinai (galioja kovo 20 d. pašto spaudas).

Pateikti dokumentai negrąžinami.

Jaunimo veiklos finansavimas 2019 m.

Dėl lėšų jaunimo veiklos projektams finansuoti skyrimo

Jaunimo veiklos finansavimo tvarka

Paraiška

Bendradarbiavimo sutartis

Jaunimo projekto vertinimo forma

Lėšų naudojimo sutartis

Akredituotos savanorius priimančios organizacijos

AKREDITUOTOS SAVANORIUS PRIIMANČIOS ORGANIZACIJOS

AKREDITUOTOS SAVANORIUS PRIIMANČIOS ORGANIZACIJOS
ORGANIZACIJOS PAVADINIMAS INFORMACIJA
  Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka Savanoriškos veikos sritis: meno ir kultūros, socialinė, švietimo sritis.

Adresas: Vytauto g. 19, Varėna

Tel. +370 310 31 639

El. p. : biblioteka@varena.lt

Internetinė svetainė: http://biblioteka.varena.lt/

Facebook paskyra: https://www.facebook.com/Varėnos-rajono-savivaldybės-viešoji-biblioteka-385165218239994/

  Varėnos socialinių paslaugų centras Savanoriškos veiklos sritis: socialinė sritis.

Adresas: M. K. Čiurlionio g. 61A, Varėna

Tel. +370 310 51 080

El. p. : info@varenosspc.lt

Internetinė svetainė: http://www.varenosspc.lt

Facebook paskyra: https://www.facebook.com/Varėnos-socialinių-paslaugų-centras-316894298648611/

  Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija Savanoriškos veikos sritis: meno ir kultūros, socialinė, švietimo sritis.

Adresas: Vilniaus g. 3, Merkinė, LT-65334 Varėnos r.

Tel. +370 310 44 641

El. p. : direkcija@dzukijosparkas.lt

Internetinė svetainė: http://gamta.cepkeliai-dzukija.lt

Facebook paskyra: https://www.facebook.com/Dzukijos.Nacionalinis.Parkas

  „Varėnos švietimo centras“ Savanoriškos veiklos sritis: socialinė, švietimo sritis.

Adresas: J. Basanavičiaus g. 9, Varėna

Tel. +370 310 31 534

El. p. : svietimo.centras@varena.lt

Internetinė svetainė: http://www.varenossc.lt

Facebook paskyra: https://www.facebook.com/profile.php?id=100013437570972

  Varėnos kultūros centras Savanoriškos veiklos sritis: meno ir kultūros.

Adresas: J. Basanavičiaus g. 2, Varėna

Tel. +370 310 51 171

El. p. : kulturos.centras@varena.lt

Internetinė svetainė: http://varenoskultura.lt/

Facebook paskyra: https://www.facebook.com/varenoskultura.lt/

  Varėnos r. Matuizų pagrindinė mokykla Savanoriškos veiklos sritis: socialinė, švietimo sritis.

Adresas: Dzūkų g. 2, Matuizos, Varėnos r.

Tel. +370 310 40 665

El. p. : matuizu.mokykla@varena.lt

Internetinė svetainė: https://www.matuizos.varena.lm.lt/

Facebook paskyra: https://www.facebook.com/groups/141851132890361/

 

   Karpiškių žvėrynėlis  Savanoriškos veiklos sritis: socialinė.
Adresas: Karpiškių k. 11, Varėnos r.
Tel. +370 670 23941

• http://www.jtba.lt/ – Europos Sąjungos programa „Veiklus jaunimas“, Erasmus+

• http://www.jrd.lt/ – Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

• http://www.lijot.lt/ – Lietuvos jaunimo organizacijų taryba

• http://www.zinauviska.lt/lt/ – Eurodesk, Europos jaunimo informacijos tinklas

• http://www.lmp.lt/ – Lietuvos mokinių parlamentas

• http://www.moksleiviai.lt/ – Lietuvos moksleivių sąjunga

• http://www.bendruomenes.lt/ – Bendruomenių portalas

• http://www.nisc.lt/ – NVO informacijos ir paramos centras

• http://www.labdara-parama.lt/ – Labdaros ir paramos fondai ir programos

• http://www.manoteises.lt/ – Mano teisės

• http://www.europa.eu/youth – Europos jaunimo portalas

• http://www.unicef.org/voy/ – UNICEF jaunimo balsas

• www.moksleiviai.lt – Lietuvos moksleivių sąjunga

• www.emokykla.lt

• http://erasmus-plius.lt/

• www.ikimokyklinis.lt

• www.javakis.lt – jaunimo ir vaikų moderni konsultavimo ir informavimo sistema