Išmoka vaikui 2018-10-08T10:59:45+00:00

 

Paslaugos aprašymas

 

 

 

 

     Kiekvienam auginamam (globojamam) vaikui nuo gimimo dienos iki 18 metų ir vyresniems, jei jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bet ne ilgiau kaip iki jiems sukaks 21 metai (nevertinant šeimos pajamų) skiriama ir mokama 0,79 (30,02 Eur) bazinės socialinės išmokos (toliau – BSI) dydžio išmoka vaikui per mėnesį.
     Papildoma išmoka išmoka vaikui skiriam ir mokama asmenims, kurie augina ir (ar) globoja vieną ar du vaikus kai šeimos pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (183 Eur):

 • nuo gimimo dienos iki dvejų metų – 0,75 BSI (28,50 Eur) dydžio išmoka per mėnesį,
 • nuo 2 iki 18 metų ir vyresniems, jei mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bet ne ilgiau iki jiems sueis 21 metai – 0,4 BSI (15,20 Eur) dydžio išmoka per mėnesį.

     Papildoma išmoka išmoka vaikui skiriam ir mokama asmenims, kurie augina ir (ar) globoja tris ar daugiau vaikų:

 • nuo gimimo dienos iki dvejų metų – 0,75 BSI (28,50 Eur) dydžio išmoka per mėnesį,
 • nuo 2 iki 18 metų ir vyresniems, jei mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bet ne ilgiau iki jiems sueis 21 metai – 0,4 BSI (15,20 Eur) dydžio išmoka per mėnesį.
Paslaugos
kategorija
Socialinės išmokos
Paslaugos suteikimo trukmė      Per 30 dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos (priimamas sprendimas).
Paslaugos gavėjas Fizinis asmuo
Aprašymas interesantui Atsižvelgiant į aplinkybes, pateikiami šie dokumentai:

 • Prašymas.
 • Asmens, turinčio teisę gauti išmoką, tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 • Mokymo įstaigos pažyma, jeigu vyresnis kaip 18 metų asmuo mokosi ir šių duomenų nėra valstybės ir žinybiniuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose.
 • Dokumentai apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju).
 • Pažyma apie bendrai gyvenančių asmenų praėjusių 12 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi dėl išmokos mėnesio arba praėjusių 12 kalendorinių mėnesių iki teisės atsiradimo mėnesio, gautas pajamas.
 • Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.
 • Banko sąskaitos rekvizitai.

     Prašymas-paraiška gali būti pateikti asmeniškai, paštu, elektroniniu būdu, kai valstybės elektroninės valdžios  sistemoje teikiama elektroninė paslauga, arba per atstovą.
      Dėl piniginės socialinės paramos bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo kreipiasi nustatyta tvarka į savivaldybės administraciją (Varėnos rajono kaimo vietovės gyventojai – į Seniūniją, o Varėnos miesto gyventojai – į Socialinės paramos skyrių).

Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Socialinės paramos skyriaus vedėja
Dalia Stankevičiūtė  tel. (8 310) 32 011
Paslaugos vykdytojas Socialinių išmokų specialistė
Vesta Čaplikaitė tel. (8 310) 31 989
Prašymo forma (-os) Prašymo forma SP-1
Prašymo forma SP-3(A1)
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas, 1994 m. lapkričio 3 d. Nr. I-621
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 birželio 28 d. nutarimas Nr. 801 „Dėl išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo