///Transporto išlaidų ir lengvojo automobilio įsigijimo ir jo pritaikymo
Transporto išlaidų ir lengvojo automobilio įsigijimo ir jo pritaikymo 2018-07-20T09:29:44+00:00
 

 

 Paslaugos aprašymas

 

 

 

 

     Išmoka skiriama neįgaliesiems, turintiems sutrikusią judėjimo funkciją, kuriems nustatytas lengvųjų automobilių ir jų techninio pritaikymo poreikis, bei jiems nėra paskirta ir mokama slaugos tikslinė kompensacija ar transporto išlaidų kompensacija ir jeigu šie asmenys patys gali vairuoti šiuos lengvuosius techniškai pritaikytus su rankiniu valdymu arba su automatine pavarų dėže automobilius. Taip pat lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacija skiriama šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, arba vaiką (įvaikį), kuriam iki 2005 m. liepos 1 d. buvo pripažinta visiška negalia (vienas iš tėvų privalo turėti vairuotojo pažymėjimą).
      Kompensacijos dydis: lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacija skiriama kartą per 6 metus. Ji yra iki 32 (MGL) dydžio kompensacija (1216,00 EUR)
Dėl transporto išlaidų ir lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos asmuo kreipiasi nustatyta tvarka į savivaldybės administraciją (Varėnos Socialinės paramos skyrių).
Paslaugos kategorija      Transporto išlaidų ir lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacija
Paslaugos suteikimo trukmė      Kompensacija skiriama ir mokama nuo specialiojo transporto išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 mėnesių, skaičiuojant nuo visų reikiamų dokumentų pateikimo dienos.
     Per 30 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos (priimamas sprendimas).
Paslaugos gavėjas Fizinis asmuo
Aprašymas interesantui Atsižvelgiant į aplinkybes, pateikiami šie dokumentai:

 •  Prašymas transporto išlaidų ir (arba) specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijai gauti, kurio forma (SP-7) patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 (pridedama).
 •  Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė);
 • Specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo pažyma (forma SPA – 3);
 • Asmens sveikatos priežiūros įstaigos nustatytos formos vairuotojų sveikatos patikrinimo medicininė pažyma (FNr. 083-1/a), kurioje nurodoma, kad asmuo gali vairuoti specialųjį lengvąjį automobilį;
 • Vairuotojo pažymėjimas;
 • Dokumentai, patvirtinantys specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo išlaidas:
  – sąskaita – faktūra ir pinigų sumokėjimą patvirtinantis dokumentas;
  – pirkimo – pardavimo sutartis, jei automobilis perkamas iš fizinio asmens Lietuvoje;
  – pirkimo užsienio valstybėje dokumentas;
  – pirkimo – pardavimo kvitas, jei automobilis perkamas iš asmens, turinčio verslo liudijimą;
  – lizingo davėjo dokumentas (pažyma ar aktas).
 • Transporto priemonės registracijos liudijimas;
 • Nepriklausomo turto vertintojo ataskaita apie automobilio rinkos vertę (tokios ataskaitos pateikti nereikia, jei perkamas naujas automobilis);
 • Automobilio techninį pritaikymą atlikusios įmonės išduotas dokumentas.

      Prašyme reikia nurodyti asmeninės sąskaitos Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame banke numerį arba AB „Lietuvos paštas“ vietos paštą.
Transporto išlaidų ir lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacija mokama už praėjusį mėnesį, nuo einamo mėnesio 10 iki 24 d.

Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Socialinės paramos skyriaus vedėja
Dalia Stankevičiūtė  tel. (8 310) 31 986
Paslaugos vykdytojas Socialinių išmokų specialistai:
Aušra Blėdienė tel. (8 310)  31 989
Jurgita Labukienė tel. (8 310)  31 989
Irma Krištapavičienė tel. (8 310)  33 087
Prašymo forma (-os) Prašymo forma SP-7
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. liepos 8 d. įsakymas Nr. A1-234 „Dėl Transporto išlaidų kompensacijos ir lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos mokėjimo neįgaliesiems, turintiems sutrikusią judėjimo funkciją, ir šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, arba neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam iki 2005 m. liepos 1 d. buvo pripažinta visiška negalia, tvarkos aprašo patvirtinimo“