Turtas 2019-09-02T13:59:57+00:00

Asmenys į įmonių valdybas paskiriami pagal veiklos sritį.

Bendrovės pavadinimas Akcijų dalis priklausanti savivaldybei, proc. Asmenys, paskirti į įmonės valdybą
UAB „Alytaus atliekų tvarkymo centras“ 14 Turto valdymo skyriaus vedėjas Egidijus Zaleskis
UAB „Varėnos knyga“ 100
UAB „Varėnos šiluma“ 99,56 Administracijos direktorius Alvydas Verbickas

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Vilma Miškinienė

Turto valdymo skyriaus vedėjas Egidijus Zaleskis

Turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Violeta Valūnienė

UAB „Varėnos vandenys“ 100 Administracijos direktoriaus pavaduotoja Vilma Miškinienė

Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas Aivaras Batūra

Turto valdymo skyriaus vedėjas Egidijus Zaleskis

UAB „Varėnos komunalinis ūkis“ 100 Turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Violeta Valūnienė

Varėnos seniūnijos seniūno pavaduotojas Petras Grigas

Marcinkonių seniūnijos seniūnas Vilius Petraška

UAB „Varėnos autobusų parkas“ 100 Kaniavos seniūnijos seniūnas Edvinas Grikšas

Turto valdymo skyriaus vyr. specialistas Vytautas Jotautas

Varėnos seniūnijos seniūnas Dalius Lukminas

Your Content Goes Here

1. SKELBIMAS APIE SIŪLYMĄ PRIPAŽINTI STATINIUS, KURIE NETURI SAVININKŲ (AR KURIŲ SAVININKAI NEŽINOMI), BEŠEIMININKIAIS (2018 m. rugpjūčio 29 d.)
Varėnos rajono savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo valstybės ar savivaldybės nuosavybėn, tarp jų:
Krivilių kaimo nuotekų tinklai–inžinerinis statinys (un. nr. 4400-4398-0030), Krivilių k., Vydenių sen., Varėnos r. sav.
Asmenis, turinčius turtinių teisių į šį statinį, prašome iki 2019 m. vasario 23 d. kreiptis į Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyrių adresu: Vytauto g. 12, Varėna, tel. nr. (8 310) 32 025, el. p. info@varena.lt ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime nurodytą statinį.

2. SKELBIMAS APIE SIŪLYMĄ PRIPAŽINTI STATINIUS, KURIE NETURI SAVININKŲ (AR KURIŲ SAVININKAI NEŽINOMI), BEŠEIMININKIAIS (2018 m. lapkričio 8 d.)
Varėnos rajono savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo valstybės ar savivaldybės nuosavybėn, tarp jų:
Daržinė (kluonas), Sodų g. Radyščiaus k., Merkinės seniūnija, Varėnos r. sav. (statinio koordinatės X-5998575; Y-504045).
Asmenis, turinčius turtinių teisių į šį statinį, prašome iki 2019 m. gegužės 8 d. kreiptis į Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyrių adresu: Vytauto g. 12, Varėna, tel. nr. (8 310) 32 025, el. p. info@varena.lt ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime nurodytą statinį.

3. SKELBIMAS APIE SIŪLYMĄ PRIPAŽINTI STATINIUS, KURIE NETURI SAVININKŲ (AR KURIŲ SAVININKAI NEŽINOMI), BEŠEIMININKIAIS (2019 m. vasario 7 d.)
Varėnos rajono savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo valstybės ar savivaldybės nuosavybėn, tarp jų:
1. Buvusi pieninė, Mokyklos g. 22, Gudžių k., Varėnos sen. (statinio koordinatės X-6022024; Y-529346);
2.
Buvusi 200 vietų karvidė, Kaštonų g., Gudakiemio k., Merkinės sen. (statinio koordinatės X-6008291; Y-516191);
3.
Buvęs dujų balionų sandėlis, Kalno g., Matuizų k., Matuizų sen. (statinio koordinatės X-6016142; Y-543613);
4.
Priešgaisrinis rezervuaras 500 m3, Naujųjų Valkininkų k., Valkininkų sen. (statinio koordinatės X-6024310; Y-547048).  

Asmenis, turinčius turtinių teisių į šiuos statinius, prašome iki 2019 m. rugpjūčio 8 d. kreiptis į Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyrių adresu: Vytauto g. 12, Varėna, tel. nr. (8 310) 32 025, el. p. info@varena.lt ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime nurodytus statinius.

4. SKELBIMAS APIE SIŪLYMĄ PRIPAŽINTI STATINIUS, KURIE NETURI SAVININKŲ (AR KURIŲ SAVININKAI NEŽINOMI), BEŠEIMININKIAIS (2019 m. rugsėjo 3 d.)
Varėnos rajono savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo valstybės ar savivaldybės nuosavybėn, tarp jų:
Centralizuoto vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai, Krūminių k., Matuizų sen.

Asmenis, turinčius turtinių teisių į šiuos statinius, prašome iki 2020 m. kovo 3 d. kreiptis į Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyrių adresu: Vytauto g. 12, Varėna, tel. nr. (8 310) 32 001, el. p. info@varena.lt ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime nurodytus statinius.