Žemės ūkis 2018-09-11T13:04:46+00:00

Administravimo ir kontrolės taisyklės 3D-897

Išmokos už plotus ir susietoji parama

  • Tiesioginės išmokos ir susietoji parama už deklaruotus plotus   3D-728
  • Susietoji parama už vaisius, uogas ir daržoves   3D-800
  • Susietoji parama mėsinį galviją, mėsinę avį, pieninės veislės bulių, pieninę ožką 3D-75
  • Susietoji parama už pienines karves  3D-602

Savivaldybės parama žemės ūkiui 

  • Varėnos rajono savivaldybės žemės ūkio rėmimo tvarkos aprašas DV-1266

Žala padaryta medžiojamų gyvūnų

  • Medžiojamų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui apskaičiavimo metodika D1-69/3D-36

Afrikinis kiaulių maras

Draudimų kompensavimas

  •        Gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas 3D-971
  •        Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas 3D-327

Žemės ūkio technikos apžiūros grafikas   2018

Žemės ūkio technikos registravimas, duomenų keitimas, išregistravimas bei techninė apžiūra čia

Melioracijos įstatymas I-323

Melioracijos darbų finansavimo taisyklės 3D-211

Tikslinių dotacijų naudojimas ir atsiskaitymas 3d-486

Valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų ž.ū. paskirties žemėje sąrašas 3D-271

Melioracijos statinių dokumentų pateikimas melioruotos žemės savininkams 3D-228

Prašymas dėl techninių sąlygų išdavimo 3d-673

Žemės ūkio valdos registravimas/registracijos duomenų atnaujinimas/ išregistravimas čia

Ūkininko ūkio įregistravimas, išregistravimas,  pažymėjimo išdavimas 3D-844

Dyzeliniai degalai žemės ūkiui  Nr.667   ir   čia

Informacija apie privačios žemės ūkio paskirties žemės įsigijimą valstybės nuosavybėn  VŽF

Nuorodos