/Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia projekto „Varėnos rajono bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų plėtra“ partnerių atrankos konkursą
2018 m. lapkričio 16 d.

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia projekto „Varėnos rajono bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų plėtra“ partnerių atrankos konkursą

Projekto partnerių atranka vykdoma vadovaujantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.1-SPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 1, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. A-457 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.1-SPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“.

Viena iš Projekto remiamų veiklų, kuriai skelbiama Projekto partnerių atranka – vaikų dienos centrų (toliau – VDC) tinklo plėtra: naujų VDC steigimas ir veikiančių VDC plėtra, kuria didinamas nuolatinių VDC lankytojų skaičius, naujiems lankytojams pritaikant naujas (papildomas) erdves (pastatus, patalpas).

Galimi projekto partneriai: biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos, asociacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos, labdaros ir paramos fondai.
Atrankos dalyvis užklijuotame voke turi pateikti vieną paraiškos ir prie jos pridedamų dokumentų egzempliorių. Ant voko turi būti užrašyta „Projekto „Varėnos rajono bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų plėtra“ partnerių atrankos konkursui“.
Vokai gali būti pateikiami paštu, registruotu paštu, įteikti per pašto kurjerį, tiesiogiai pristatyti pareiškėjo ar jo įgalioto asmens į Varėnos rajono savivaldybės administraciją, adresu: Varėnos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius, Vytauto g. 12, Varėna, 10 kabinetas.

Elektroniniu paštu ar faksu pateiktos paraiškos neregistruojamos ir laikoma, kad jos nebuvo gautos.

Paraiška turi būti pateikta iki 2018 m. lapkričio 30 d. 15.45 val.

Detalesnė informacija dėl paraiškų pateikimo yra išdėstyta Projekto „Varėnos rajono bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra“ (toliau – Projektas) vaikų dienos centrų (toliau – VDC) partnerių  atrankos tvarkos apraše, patvirtintame Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. DV-1162 „Dėl projekto „Varėnos rajono bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų plėtra“ parnerių vaikų dienos centro veiklai vykdyti atrankos“.

Kontaktinis asmuo, teikiantis konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais: Dalia Stankevičiūtė, Varėnos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja, tel. (8 310) 362 011 arba el. paštu dalia.stankeviciute@varena.lt.

Pridedama:

Tvarkos aprašas.

Paraiškos forma.

2018-11-21T09:37:38+00:00