/Karjera
Karjera 2024-04-25T08:10:42+00:00
KONKURSĄ/ATRANKĄ ORGANIZUOJANTI ĮSTAIGA: KONKURSAS Į KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAREIGASATRANKA Į LAIKINOJO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAREIGAS
Viešojo valdymo agentūra arba Varėnos rajono savivaldybės administracijaVarėnos rajono savivaldybės administracija
TERMINAS DOKUMENTAMS PATEIKTI:10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo Viešojo valdymo agentūros interneto svetainėje.5 darbo dienos nuo konkurso paskelbimo Viešojo valdymo agentūros interneto svetainėje.
DOKUMENTŲ PATEIKIMO BŪDAS:per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – VATIS) adresu http://www.testavimas.vtd.ltper VATIS adresu http://www.testavimas.vtd.lt
PRIVALOMI PATEKTI DOKUMENTAI:1) prašymą leisti dalyvauti konkurse;
2) VATIS nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3) užpildytą Asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyną;
4) Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaraciją;
5) diplomo kopiją;
6) Viešojo valdymo agentūros prašymu:
6.1. darbo patirtį įrodančio dokumento kopiją;
6.2. kvalifikaciją įrodančio dokumento kopiją;
6.3. dokumento, įrodančio teisę valdyti motorines transporto priemones, kopiją;
6.4. užsienio kalbos mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją.
1) prašymą leisti dalyvauti konkurse;
2) VATIS nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3) užpildytą Asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyną;
4) Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaraciją;
5) diplomo kopiją;
6) Viešojo valdymo agentūros prašymu:
6.1. darbo patirtį įrodančio dokumento kopiją;
6.2. kvalifikaciją įrodančio dokumento kopiją;
6.3. dokumento, įrodančio teisę valdyti motorines transporto priemones, kopiją;
6.4. užsienio kalbos mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją

SVARBU:

Dokumentai pildomi ir teikiami tik per VATIS!

Konkursuose ir atrankose bus taikomi vertinimo kriterijai ir metodai, patvirtinti Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 ,,Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“, VII skyriumi.

Daugiau apie galimus pretendentų vertinimo komisijoje kriterijus ir metodus rasite čia.

Skelbimo dataPareigybės pavadinimasSkelbimo Nr.Pareiginės algos koeficientas:Terminas dokumentams pateikti
2024-06-03Ekonomikos ir turizmo skyriaus vyriausiasis specialistas 595190,922024-06-17
2024-06-12Merkinės seniūnijos seniūno pavaduotojas596591,052024-06-27
2024-06-13Varėnos rajono savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas (mobilizacijai)596831,252024-06-28
2024-06-13Socialinių išmokų skyriaus vyresnysis specialistas 596841,042024-06-28

Daugiau informacijos:

Personalo skyriaus vedėja Ilona Radzevičienė, tel. (8 310) 32 010, arba el. p. ilona.radzeviciene@varena.lt

.

KONKURSĄ ORGANIZUOJANTI ĮSTAIGA: Į PAREIGAS DĖL KURIŲ RENGIAMAS KONKURSASĮ PAREIGAS DĖL KURIŲ RENGIAMA ATRANKA
Varėnos rajono savivaldybės administracija
(biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 12, 65184 Varėna, kodas 188773873)
Varėnos rajono savivaldybės administracija
(biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 12, 65184 Varėna, kodas 188773873)
TERMINAS DOKUMENTAMS PATEIKTI IR PRATĘSIMO ATVEJAI:10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo Viešojo valdymo agentūros interneto ir Varėnos rajono savivaldybės administracijos svetainėse paskelbimo dienos.

Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir prireikus patikslinti ar papildyti pateiktus dokumentus, terminas pretendentams, kurie jau pateikė dokumentus, gali būti pratęstas 5 darbo dienoms, jeigu pretendentų prašoma pateikti papildomus dokumentus, reikalingus pretendento atitikčiai nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams įvertinti; kai nė vienas pretendentas nepateikia dokumentų dalyvauti konkurse arba nė vienas pretendentas neatitinka konkurso skelbime nustatytų kvalifikacinių reikalavimų ir (ar) teigiamai atsako į bent vieną iš pretendento anketos 4–10 klausimų, terminas, per kurį priimami pretendentų dokumentai po konkurso paskelbimo, gali būti pratęstas iki 10 darbo dienų.
14 kalendorinių dienų nuo Varėnos rajono savivaldybės administracijos svetainėje ir Užimtumo tarnybos portale paskelbimo.Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties atrankos skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.
DOKUMENTŲ PATEIKIMO BŪDAS:per Viešojo valdymo agentūros interneto svetainės prašymų teikimo modulį

Per Elektroninius valdžios vartus prisijungęs pretendentas šiame modulyje turi atlikti tokius žingsnius:

• paslaugos kortelėje „Mano dokumentai“ sudėti visus dokumentus, kuriuos kartu su prašymu reikia pateikti konkursą organizuojančiai įstaigai;
• paslaugos kortelėje „Darbo skelbimai“ suradus reikiamą pareigybę, sukurti prašymą dalyvauti konkurse, prie prašymo pridedant reikalaujamus pateikti dokumentus;
• sukurtą prašymą per Sistemą pateikti konkursą organizuojančiai įstaigai.
• asmeniškai (adresu: Varėnos rajono savivaldybės administracijos Personalo skyriui, Vytauto g. 12, Varėna);
• paštu (adresu: Varėnos rajono savivaldybės administracijos Personalo skyriui, Vytauto g. 12, Varėna 65184)
• elektroniniu paštu (ilona.radzeviciene@varena.lt, gintare.verseckaite@varena.lt).
PRETENDENTŲ ATRANKOS BŪDAS:Pokalbis (interviu)Pokalbis
Skelbimo dataPareigybės pavadinimasSkelbimo Nr., kvalifikaciniai reikalavimaiPareiginės algos koeficientas (BD)Konkurso organizavimo tvarkaPrivaloma pateikti šiuos dokumentus ar jų kopijasTerminas dokumentams pateikti

Daugiau informacijos:

Personalo skyriaus vedėja Ilona Radzevičienė, tel. (8 310) 32 010, arba el. p. ilona.radzeviciene@varena.lt