/Pagerbti Varėnos rajono žemdirbiai, savivaldybės nominacijų ir konkurso „Metų ūkis 2019“ nugalėtojai
2019 m. gruodžio 3 d.

Pagerbti Varėnos rajono žemdirbiai, savivaldybės nominacijų ir konkurso „Metų ūkis 2019“ nugalėtojai

Lapkričio 29 dieną pilnoje Varėnos kultūros centro salėje, kurioje vyko tradicinė rajono žemdirbių šventė „Po rudens darbų“, būriavosi darbščiausi rajono žmonės – žemdirbiai. Užbaigę rudeninius darbus ir supylę aruodus, susėdo pasidžiaugti darbų rezultatais ir vienybe. Ūkininkų darbų sėkmė dažnai nepriklauso vien tik nuo žmogiškojo faktoriaus. Didelę įtaką turi ir gamtos kaprizai. Nors žemdirbių darbus skandina liūtys, džiovina sausros, jie nepraranda vilties ir tikėjimo, tęsia tėvų tradicijas ir myli savo žemę.

Mūsų krašto ūkininkus pasveikino Varėnos rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vedėjas Irmantas Laniauskas. Jis pasidžiaugė, kad smagu matyti tiek daug susirinkusių žemdirbių savivaldybės organizuojamoje šventėje. Vedėjas trumpai apibendrino šiuos metus, nuveiktus darbus ir kliūtis siekiant geresnių rezultatų. Daug sunkumų sukėlė netinkami orai, pavasarinės šalnos, sausros, todėl žemės ūkis atsidūrė dar didesnėje aklavietėje. Kelinti metai žemdirbiai negauna jokio pelno, tai privertė ūkius užsidaryti. Kad ūkiai nyko, labai didelės įtakos turėjo valstybės mokesčių didinimas, dotacijų mažinimas, todėl prasidėjo akcijos „Žalieji kryžiai“, važiavimas žemės ūkio technika pagrindinėmis rajono centrų gatvėmis. Taip Lietuvos žemdirbiai siekė atkreipti visuomenės dėmesį į save. I. Laniauskas ragino ir toliau būti vieningiems, aktyviai dalyvauti organizuojamuose susitikimuose su valdžios atstovais ir taikiai eiti šiuo keliu. Vedėjas dėkojo savivaldybės vadovams, kurie domėjosi žemdirbių problemomis, palaikė juos ir pagal galimybes skyrė lėšų žemės ūkiui remti, dėkojo ir Seimo nariui Juozui Baubliui, rajono žemdirbių asociacijai, kuri padėjo spręsti aktualiausius žemdirbių klausimus. Ypač nuoširdų ačiū tarė žemdirbiams, kad sudėtingomis sąlygomis dirba nenuleisdami rankų, kad myli žemę, myli kaimą.

Šventės proga Varėnos rajono savivaldybės merui Algiui Kašėtai, kaip rajono šeimininkui, buvo įteiktas iš javų grūdų iškeptas naminės duonos kepalas. Šventą duonelę iškepė ir įteikė Varėnos rajono žemdirbiai Daiva ir Česlovas Petruškevičiai iš Tolkūnų kaimo.

Meras sveikino ir dėkojo žemdirbiams, nuo seno garsėjantiems darbštumu, atsidavimu savo žemei ir savo kraštui. „Visada smagiau susitikti džiaugsmingomis progomis ir kalbėti apie pozityvius dalykus. Deja, realybė kartais diktuoja ką kitą. Prieš porą dienų palaikiau Jus, aktyviai susirinkusius į visuotinę žemdirbių akciją, kurioje pademonstravote savo vieningumą ir pagarbą dirbantiems žemę bei ryžtingą siekį išsaugoti mūsų kaimus. Na, o šiandien puiki proga drauge su Jumis pasidžiaugti šių metų darbais – išaugintu derliumi, įvairiais Jūsų laimėjimais ir siekiais. Ūkininkauti nenašiose žemėse tikrai nelengva, bet viltis yra, kad kiti metai bus geresni. Ačiū, kad Jūs, vieni iš didžiausių šviesulių, esančių savo kaimuose, gražiais ir prasmingais darbais prisidedate prie mūsų krašto kūrimo“ – sakė rajono vadovas.

Daug gražių žodžių Varėnos krašto žemdirbiams negailėjo Lietuvos Respublikos Seimo narys Juozas Baublys. Jis sakė, jog reikia ir toliau siekti, kad keistųsi požiūris į žemdirbius, į kaime gyvenančius žmones. Linkėjo žemdirbiams vienybės, stiprybės, sveikatos ir gero derliaus kitais metais. J. Baublys įteikė Varėnos rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vyresn. specialistei Danguolei Steiblienei ir Lietuvos nederlingųjų žemių naudotojų asociacijos pirmininkei Danutei Karalevičienei Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro Andriaus Palionio padėkas už ilgametį nuoširdų darbą, racionalią pagalbą rajono žemdirbiams ir šiltą bendradarbiavimą su kolegomis, Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vyr. specialistams Adolfui Kancevičiui ir Rimvydui Navickui – padėkas už ilgametį darbą, nuoširdumą ir profesionalią pagalbą rajono žemdirbiams. Seimo narys J. Baublys už sąžiningą darbą, nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą ir nuoširdų bendravimą su žemdirbiais padėkomis pagerbė Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vedėją Irmantą Laniauską, Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vyr. specialistę Alę Baniūnienę, Vydenių seniūnijos žemės ūkio specialistę Liną Parapinavičienę, Marcinkonių seniūnijos žemės ūkio specialistę Žanetą Kirdeikienę, Jakėnų seniūnijos žemės ūkio specialistę Loretą Šarkienę, Merkinės seniūnijos žemės ūkio specialistę Romą Sinkevičienę, Kaniavos seniūnijos žemės ūkio specialistę Liną Valackaitę, Varėnos seniūnijos žemės ūkio specialistę Danguolę Čeikienę, Matuizų seniūnijos žemės ūkio specialistę Jadvygą Apanavičienę, Valkininkų seniūnijos žemės ūkio specialistę Gintarę Česnulevičiūtę.

Varėnos rajono žemdirbių asociacijos, Lietuvos nederlingų žemių naudotojų asociacijos pirmininkė Danutė Karalevičienė žemdirbiams negailėjo gerų žodžių, dėkojo už nuoširdų triūsą ir kantrybę sunkiu kasdieniu darbu kuriant ne tik savo šeimos, bet ir viso rajono gerovę. Nuoširdų ačiū už palaikymą tarė Lietuvos Respublikos Seimo nariui J. Baubliui, Varėnos rajono savivaldybės merui A. Kašėtai

Meras kartu su Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vedėju Irmantu Laniausku apdovanojo ir pinigines premijas įteikė Varėnos rajono savivaldybės nominacijų laureatams. Nominaciją „Tolerantiškas vadovas“ pelnė Regimantas Žėkas; nominaciją „Sugrįžtanti į sodžių“ – Dovilė Volungevičienė; nominaciją „Metų ekologinis ūkis“ – Vytas Ramaška; nominaciją „Metų sodininkystės ūkis“ – Gintaras Paulauskas; nominaciją „Metų gyvulininkystės ūkis“ – Marius Komarovskis; nominaciją „Šeimos tradicijų puoselėtojas“ – Linas Miškinis.

Mero padėkomis ir piniginėmis premijomis buvo apdovanoti „Metų ūkis 2019“ konkurso nugalėtojai. I vietą laimėjo Dalija, Stasys ir Marius Barkauskai, II vietą – Vesta ir Albertas Žemaičiai, III vietą – Irutė, Rimas ir Ramūnas Tankelevičiai.

Mero padėkos ir piniginės premijos buvo įteiktos konkurso ,,Metų ūkis 2019“ paskatinamųjų vietų nugalėtojams: Vaclovui Arlauskui, Karoliui Kosmanui, Stasiui Sakalauskui.

Žemdirbių šventės nepamiršo ir rėmėjai. Ją parėmė UAB „Naftrus“, UAB „Ordo“, UAB „Varėnos melioracija“, UAB „Lytagra“, UAB „Agrokoncernas“, UAB „Galuotas“, UAB „Varėnos pienelis“, UAB „SV technika“, UAB „Dasta“, UAB „Dzūkijos miškas“.

Renginio organizatoriai dėkojo Varėnos technologijų ir verslo mokyklai už pagalbą organizuojant šios šventės vaišių stalą.

Žemdirbių šventė „Po rudens darbų“ baigėsi nuotaikingu Giulijos ir grupės „Combo band“ koncertu.

Irena Makselienė
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus viešųjų ryšių specialistė
Tel. (8 310) 32 021, el. p. irena.makseliene@varena.lt
www.varena.lt

 

2019-12-03T19:36:10+00:00