/Jonavos globos namų projektas „Senjorų retro“. Fotografijų parodos atidarymas.