/Okupacijos ir genocido dienos minėjimo renginys „Už spygliuotos vielos“