/Spaudinių paroda „Modernumo ir liaudies kūrybos dermė Antano Miškinio kūryboje“