Žemės sklypų formavimas 2018-08-14T09:41:30+00:00
Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos kodas 08-07
2. Administracines paslaugos versija antra
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Žemės sklypų formavimas
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas Teikiamos interesantams konsultacijos apie žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo tvarką.
5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės

paslaugos teikimą

– Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513;

Žemės naudojimo būdų turinio aprašas patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 3D-37/D1-40;

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymas, 2006 05 12 Nr. I-1607;

–   Lietuvos Respublikos žemės įstatymas, 2006-03-30 Nr. I-446;

–   Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas, 1995-12-12 Nr. I-1120;

–  Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymas, 2003-05-27 Nr. VIII-1764;
–   Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymas, 2005-05-26 Nr. VIII-359;
–  –   Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymas, 2003-12-18 Nr. IX-1934 ;
–   Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-09-29 nutarimas Nr. 1057 „Dėl Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių i išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų“;
–   Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-03-09 nutarimas Nr. 206 „Dėl naudojamų valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai)“;
–   Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-06-02 nutarimas Nr. 692 „Dėl naujų valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai)“ pakeitimo“;
 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-10-20 nutarimas Nr. 1119 „Dėl valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai naudotis“;

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo    24 d. nutarimas Nr. 975 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo – prašymas (jeigu kreipiamasi raštu).
7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis

tarnautojas)

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – informacinis.
8. Administracinės paslaugos teikėjas Architektūros skyriaus vyr. specialistė Jurgita Skirevičiūtė

Tel.  (8-310) 31 570, el.p. jurgita.skireviciute@varena.lt

9. Administracinės paslaugos vadovas Architektūros skyriaus vedėja (vyriausioji architektė) Orinta Lakickienė,

(8 310) 31 515, el.p. orinta.lakickiene@varena.lt

10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 20 darbo dienų
11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Nemokama
12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Pateikiamas laisvos formos prašymas (kai prašoma konsultacijos raštu)
13. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – informacinis.
14. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
15. Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą Aprašymas įtraukiamas į Varėnos rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Varėnos rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka