////Asmenų pasiūlymų, prašymų ir skundų nagrinėjimas
Asmenų pasiūlymų, prašymų ir skundų nagrinėjimas 2020-09-16T10:44:07+00:00
Asmenų prašymų ir skundų priėmimas
Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos kodas 01-02
2. Administracinės paslaugos versija Antra
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Asmenų pasiūlymų, prašymų ir skundų nagrinėjimas
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas Priimami asmenų prašymai, pranešimai (skundai), užregistruojami ir pateikiami Savivaldybės vadovams arba jų įgaliotiems asmenims. Prašymai, pranešimai (skundai) priimami trimis būdais:

1. tiesiogiai, kai asmuo parašo prašymą Savivaldybėje;

2. elektroniniu, kai atsiunčiamas elektroninis laiškas specialistui, kuris paruošia atsakymą;

3. interneto svetainėje, kai asmuo rašo paklausimą, atsiliepimą, išreiškia nuomonę interneto svetainėje ir ten pat gauna atsakymą.

Asmuo pildo tipinę prašymo formą arba pateikia iš anksto pasirašytą prašymą, kur nurodyti jo asmens duomenys, kontaktai, adresatas, valstybine kalba aiškiai, įskaitomai išdėstyta prašymo esmė ir parašas.

Specialistas prašymą registruoja elektroninėje sistemoje, kuris dokumentui suteikia registracijos numerį, ir pateikia juos Savivaldybės vadovams arba jų įgaliotiems asmenims.

 

5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą 1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.

6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Laisvos formos prašymas
7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
8. Administracinės paslaugos teikėjas Ana Čapkovskienė, Bendrojo skyriaus specialistė, el. p. ana.capkovskiene@varena.lt; tel. (8 310) 32 001.

Aurelija Baublienė, Bendrojo skyriaus raštvedė, el. p. aurelija.baubliene@varena.lt, tel. (8 310) 32 001.

9. Administracinės paslaugos vadovas Irma Krajauskienė, Bendrojo skyriaus vedėja, el. p. irma.krajauskiene@varena.lt, tel. (8 310) 31 999.
10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 20 d. d.
11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Neatlygintina
12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Laisva prašymo forma
13. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą
14. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai Asmuo, jam pageidaujant gauna savo prašymo kopiją su registracijos žyma ir yra informuojamas apie prašymo nagrinėjimo eigą.

 

15. Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą Prašymas įtraukiamas į Savivaldybės dokumentų apskaitą (registras ars; bylos 3.60, 3.61 ir 4.4)