//Varėnos rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginis veiklos planas
Varėnos rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginis veiklos planas 2019-08-28T09:21:46+00:00
Varėnos rajono savivaldybės 20182020 metų strateginis veiklos planas
 (aktuali redakcija nuo 2018-05-29)

 

1a forma

01. Žinių visuomenės plėtros programa
1b forma ir 2 lentelė; 1 lentelė

02. Bendruomeniškumo ugdymo programa
1b forma ir 2 lentelė; 1 lentelė

03. Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo programa
1b forma ir 2 lentelė; 1 lentelė

04. Sveikatos apsaugos programa
1b forma ir 2 lentelė; 1 lentelė

05. Verslo plėtros skatinimo ir užimtumo didinimo programa
1b forma ir 2 lentelė; 1 lentelė

06. Turizmo vystymo programa
1b forma ir 2 lentelė; 1 lentelė

07. Kultūros paveldo puoselėjimo bei kultūros paslaugų plėtros programa
1b forma ir 2 lentelė; 1 lentelė

08. Viešosios infrastruktūros plėtros bei priežiūros programa
1b forma ir 2 lentelė; 1 lentelė

09. Aplinkos apsaugos programa
1b forma ir 2 lentelė; 1 lentelė

10. Savivaldybės valdymo programa
1b forma ir 2 lentelė; 1 lentelė

3 lentelė

Priemonių vykdytojų kodų klasifikatorius

__________________________________________________________

Varėnos rajono savivaldybės 2018 metų veiklos ataskaita

2018 metų veiklos ataskaita

Trumpas ataskaitos pristatymas