//Varėnos rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginis veiklos planas
Varėnos rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginis veiklos planas 2020-08-27T14:23:07+00:00

Varėnos rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginis veiklos planas

1a forma

01. Žinių visuomenės plėtros programa
1b forma ir 2 lentelė; 1 lentelė

02. Bendruomeniškumo ugdymo programa
1b forma ir 2 lentelė; 1 lentelė

03. Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo programa
1b forma ir 2 lentelė; 1 lentelė

04. Sveikatos apsaugos programa
1b forma ir 2 lentelė; 1 lentelė

05. Verslo plėtros skatinimo ir užimtumo didinimo programa
1b forma ir 2 lentelė; 1 lentelė

06. Turizmo vystymo programa
1b forma ir 2 lentelė; 1 lentelė

07. Kultūros paveldo puoselėjimo bei kultūros paslaugų plėtros programa
1b forma ir 2 lentelė; 1 lentelė

08. Viešosios infrastruktūros plėtros bei priežiūros programa
1b forma ir 2 lentelė; 1 lentelė

09. Aplinkos apsaugos programa
1b forma ir 2 lentelė; 1 lentelė

10. Savivaldybės valdymo programa
1b forma ir 2 lentelė; 1 lentelė

3 lentelė

Priemonių vykdytojų kodų klasifikatorius

__________________________________________________________

Varėnos rajono savivaldybės 2019 metų veiklos ataskaita

Savivaldybės 2019 metų veiklos ataskaita

Trumpas ataskaitos pristatymas