//Socialinė parama
Socialinė parama 2024-02-05T17:54:06+00:00

Socialinės paramos skyrius

• Priima ir konsultuoja gyventojus socialinės paramos skyrimo klausimais
• Priima gyventojų prašymus dėl įvairių socialinių išmokų ir kompensacijų bei socialinės paramos mokiniams skyrimo
• Skiria ir organizuoja socialines paslaugas
• Nustato sukakusiems senatvės pensijos amžių asmenims specialius poreikius
• Tarpininkauja civilinėse bylose dėl globos (rūpybos) nustatymo ir globėjo (rūpintojo) skyrimo ir išvados pateikimo
• Administruoja socialinės veiklos ir socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektus
• Bendradarbiauja su neįgaliųjų asociacijomis
• Organizuoja būsto pritaikymą neįgaliesiems (kartu su kitais skyriais)
• Išduoda pažymas apie skyriaus išmokėtas išmokas
• Atlieka kitas skyriaus priskirtas funkcijas

Informuojame, kad visos paskirtos socialinės išmokos mokamos pareiškėjo pasirinktu mokėjimo būdu nuo einamo mėnesio 10 iki 24 dienos.

Gyventojai socialinių išmokų, kompensacijų ir kitais klausimais priimami:

Seniūnija/skyrius Adresas       Telefonas    El. paštas Kabinetas
Socialinės paramos skyrius  Vytauto g. 12, 65184 Varėna (8 310) 53 627 rupyba@varena.lt 
Jakėnų seniūnija  Žilinų k.,
Jakėnų sen., 65417 Varėnos r. sav.
(8 310) 45 047 julija.matuiziene@varena.lt
Kaniavos seniūnija Panočių k., Kaniavos sen., 65242 Varėnos r. sav. (8 310) 49 409 soc.kaniava@varena.lt
Marcinkonių seniūnija Miškininkų g. 1, Marcinkonių k.,
Marcinkonių sen., 65303 Varėnos  r. sav.
(8 310) 44 648 soc.marcinkonys@varena.lt
Matuizų seniūnija Kalno g. 8
Matuizų k.,
Matuizų sen., 65071 Varėnos r. sav.
(8 310) 40 544 onute.verbickiene@varena.lt
loreta.grazeviciene@varena.lt
Merkinės seniūnija Gardino g. 1,
Merkinės mstl.,
Merkinės sen., 65337 Varėnos r. sav.
(8 310) 57 146 silvestra.batuleviciene@varena.lt
soc.merkine@varena.lt
Valkininkų seniūnija Vilniaus g. 15,
Valkininkų mstl.,
Valkininkų sen., 65438 Varėnos r. sav.
(8 310) 56 146 soc.valkininkai@varena.lt
Varėnos seniūnija J. Basanavičiaus g. 40, 65182 Varėna (8 310) 31 991 ramune.jurgeleviciene@varena.lt
kristina.cesnulaitiene@varena.lt
kristina.songin@varena.lt
3
Vydenių seniūnija  Vydenių k., Vydenių sen., 65230 Varėnos r. sav.  (8 310) 33 083  soc.vydeniai@varena.lt  –

Darbo laikas
I-IV    8.00 – 17.00
V       8.00 – 15.45

Pietų pertrauka  12.00 – 12.45

Kviečiame registruotis iš anksto
Tel. (8 310) 53 627

Varėnos socialinių paslaugų centras
M.K. Čiurlionio g. 61A
LT-65219 Varėna
Direktorė Dovilė Barčiukienė
Tel: (8 310) 53 662
Mob: + 370 684 40 026
El. paštas: direktore@varenosspc.lt

Varėnos rajono savivaldybės bendruomeniniai vaikų globos namai
Vytauto g. 12
LT-65184 Varėna
Direktorė Gita Miliauskienė
Mob: + 370 689 55 185
El. paštas: bvgn@varena.lt

Varėnos rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga Varėnos globos namai
Voronecko g. 2
LT-65159  Varėna
Direktorė  Kristina Didikienė
Tel: (8 310) 31 661
El. paštas: direktore@varenosglobosnamai.lt

Varėnos rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga Merkinės globos namai
J. Bakšio g. 10
LT-65336  Merkinė, Varėnos r. sav.
Tel./faks. (8 310) 57 181
Mob: + 370 677 24 125
El. paštas: info@merkinesglobosnamai.lt

Vaikų dienos centras „Versmė“
Voronecko g. 1-36
LT-65163 Varėna
Asta Žmuidinavičienė
Mob: + 370 612 26 912
El. paštas: astutezmuidinaviciene@gmail.com

Varėnos dekanato Varėnos parapijos visuomeninė labdaros
organizacija „Caritas“
Trumpoji g. 1-2
LT-65183 Varėna
Tel: (8 310) 51 620
Mob: + 370 699 68 401

Varėnos Šv. arkangelo Mykolo parapijos ,,Carito“ vaikų ir paauglių
dienos centras ,,Svajonė“

M.K. Čiurlionio g. 61A
LT-65219  Varėna
Vadovė  Dalia Višinskienė
Mob: + 370 628 16 384
El. paštas: daluze@gmail.com

Varėnos rajono neįgaliųjų draugija
M.K. Čiurlionio g. 61A
LT-65219  Varėna
Pirmininkas  Vytautas Dumbliauskas
Mob: + 370 616 41 202
El. paštas: varenand@gmail.com

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos
Varėnos filialas

El. paštas: varena@lass.lt

Varėnos anoniminių alkoholikų grupė „Bitė“
M.K. Čiurlionio g. 61A
LT-65219  Varėna

Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“
Varėnos skyrius

J. Basanavičiaus g. 17
Lt-65178  Varėna
Janina Čepulienė
Tel. (8 310) 51 080
Mob: + 370 610 35 800

Varėnos miesto sveikatingumo klubas „Ropė“
J. Basanavičiaus g. 40
LT-65182  Varėna
Aldona Stramkauskienė
Tel: (8 310) 51 492
Mob: + 370 682 68 688

Į Merkinės globos namus laukiančiųjų eilėje -0
Į Varėnos globos namus laukiančiųjų eilėje – 3

Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Socialinės paramos skyrius
2024-01-31

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 m.
projektams finansuoti skirtų lėšų paskirstymas

Baigėsi 2019 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškų vertinimo etapas. Vertinimui buvo pateiktos 3  projektų paraiškos.
2019 metais Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams įgyvendinti iš valstybės ir savivaldybės biudžeto skirta 41000 Eur. suma, iš jų:

 • iš valstybės biudžeto skirta 34106 Eur suma;
 • iš savivaldybės biudžeto projektams finansuoti skirta 6894 Eur suma.

Varėnos r. savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. DV-1308 „Dėl lėšų paskirstymo socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams 2019 metais finansuoti“, patvirtintas Varėnos rajono savivaldybės socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 m. projektams finansuoti skirtų lėšų paskirstymas:

Eil.
Nr.
Pareiškėjas Projekto
pavadinimas
Surinktų
balų vidurkis
Skirta lėšų suma, Eur
1. Varėnos rajono neįgaliųjų draugija Varėnos rajono neįgaliųjų draugijos socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas 83 17 617,00
2. Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ Varėnos padalinys Socialinių – kultūrinių paslaugų teikimas, mažinant socialinę atskirtį bendruomenėje 69,5 8 895,00
3. Viešoji įstaiga „Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centras“ 2019 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimas Varėnos rajono savivaldybėje 81,5 14 488,00

Rezervinių, nefinansuotinų ir atmestinų projektų nėra.

Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Socialinės paramos skyrius

2019-01-02


Lėšų paskirstymas Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams įgyvendinti 2018 m.

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams įgyvendinti 2018 m. skirta:

 1. Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių bendrijos „ Viltis“ padaliniui – 8 202 Eur.
 2. Varėnos neįgaliųjų draugijai – 16 240 Eur.
 3. VšĮ Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centrui – 13 360 Eur.

Papildomai skirtos lėšos Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams įgyvendinti 2018 m.

 1. Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių bendrijos „ Viltis“ padaliniui – 693 Eur.
 2. Varėnos neįgaliųjų draugijai – 1372 Eur.
 3. VšĮ Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centrui – 1128 Eur.

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatai:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.D551BD1FA5DE?faces-redirect=true

Varėnos rajone teikiama asmeninė pagalba

                      Asmeninio asistento pagalba žmonėms su negalia padeda užtikrinti didesnes galimybes dirbti ir savarankiškai gyventi bendruomenėje. Šią paslaugą gali gauti visi neįgalieji, kuriems nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis, neatsižvelgiant į amžių, negalios sunkumą ar jos pobūdį.

Asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo tikslas – atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, suteikti jam individualią pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų jam gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse.

Prioritetą gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurie:
– mokosi pagal formaliojo švietimo programas;
– dirba arba ieško darbo, naudodamiesi Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar kitų organizacijų teikiamomis pagalbos įsidarbinant paslaugomis;
– gyvena vieni.

Asmuo, pageidaujantis gauti asmeninę pagalbą, ar jo tėvai, įtėviai ar globėjai (rūpintojai), ar vaikai (įvaikiai), ar asmens įgaliotas atstovas turi kreiptis į Varėnos rajono savivaldybės administracijos seniūniją (pagal deklaruotą gyvenamąją vietą).

Kokius dokumentus pateikti?

Asmuo, pageidaujantis gauti asmeninę pagalbą, ar jo tėvai, įtėviai ar globėjai (rūpintojai), ar vaikai (įvaikiai), ar asmens įgaliotas atstovas pateikia:

 1. Nustatytos formos prašymą-paraišką dėl asmeninės pagalbos.
 2. Asmens negalią patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją: Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą Neįgaliojo pažymėjimą ar Neįgalumo lygio pažymą, ar Darbingumo lygio pažymą, ar Specialiųjų poreikių lygio pažymą.
 3. Dokumentus, pažymas arba jų kopijas, patvirtinančius asmens gaunamas pajamas (netaikoma, jei asmuo ar asmens atstovas prašyme-paraiškoje pažymi, kad sutinka apmokėti visą sumą, lygią asmeniui savivaldybės vykdomosios institucijos nustatytam mokėjimo už asmeninę pagalbą dydžiui).
 4. Dokumentus, patvirtinančius asmens atstovavimo pagrindą, ar jų kopijas (pavyzdžiui, gimimo liudijimą, teismo sprendimą (nutartį), įgaliojimą, asmens ar asmens atstovo raštišką sutikimą, kad asmeninės pagalbos gavimo klausimais asmeniui gali atstovauti kitas asmuo (nurodomas atstovaujamo ir atstovaujančio asmens vardas, pavardė, gimimo data) ir pan.) (taikoma, jei kreipiasi asmens atstovas).

Asmuo, pageidaujantis gauti asmeninę pagalbą, ar asmens atstovas 2–4 punktuose nurodytus dokumentus ir (ar) kitą informaciją pateikia tik tokiu atveju, jei šių dokumentų ir (ar) informacijos savivaldybės administracija neturi ar jos neįmanoma gauti iš valstybės ar žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų ar jų savivaldybės administracija pagal prašymą ir (ar) duomenų teikimo sutartis negauna iš valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų.

Kokią pagalbą gali teikti asmeninis asistentas?

– teikti asmeniui pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime;

– teikti asmeniui individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padėti apsirengti, nusiprausti, nusimaudyti, pasinaudoti tualetu ir kt.);

– lydėti asmenį į sveikatos priežiūros ir (ar) kitas valstybės ir (ar) savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, užimtumo įstaigas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą ir kt., teikti pagalbą judant įvairiais paviršiais ir kt.;

– teikti pagalbą asmeniui maitinimosi procese (paruošti stalo įrankius, padėti juos pakelti ir palaikyti valgymo metu ir kt.);

– teikti asmeniui individualią pagalbą, padedančią adekvačiai reaguoti į jį supančią aplinką, užmegzti ir palaikyti su ja socialinius santykius (bendrauti, kalbėti, orientuotis laike ir aplinkoje, laikytis dienos režimo, ugdytis savivoką, gebėjimą disponuoti finansiniais ištekliais, tinkamai vartoti vaistus, būti socialiai aktyviam, organizuoti poilsį, laisvalaikį ir kt.).

Kokios pagalbos neteikia asmeninis asistentas? 

Asmeninis asistentas neteikia pagalbos, susijusios su mokymo, sveikatos priežiūros ar nepilnamečio asmens priežiūros procesu (pavyzdžiui, neatlieka už asmenį buities ir namų ruošos darbų, nevykdo slaugytojo ar slaugytojo padėjėjo, pagalbos priimant kasdienius sprendimus, mokytojo padėjėjo funkcijų ir kt.).

Asmeninės pagalbos asmeniui poreikis nustatomas vieniems metams nuo sprendimo priėmimo dienos.

Asmuo, turintis teisę gauti asmeninę pagalbą, turi teisę tuo pat metu gauti ir socialinės priežiūros paslaugas arba dienos socialinę globą.

Asmens mokėjimo už asmeninę pagalbą dydis nustatomas pinigine išraiška.

Asmens mokėjimo už asmeninę pagalbą dydis negali būti didesnis negu 20 procentų asmens pajamų.

Asmeniui, kurio pajamos yra mažesnės negu 2 valstybės remiamų pajamų dydžiai (258 eurai), asmeninė pagalba teikiama nemokamai.

Asmeninės pagalbos teikėjas yra Varėnos socialinių paslaugų centras.

Kviečiame Varėnos rajono savivaldybės gyventojus, kuriems reikalinga Asmeninė pagalba, teikti prašymus.

Reglamentuojantys teisės aktai

 1. Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas;
 2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021-07-01 įsakymas Nr. A1-478 „Dėl Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 25¹ straipsnio įgyvendinimo“;
 3. Varėnos rajono savivaldybės mero 2023 m. lapkričio 6 d. potvarkis Nr. MV-366 „Dėl Asmeninės pagalbos teikimo organizavimo ir mokėjimo už asmeninę pagalbą Varėnos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“

Bendruomeniniai šeimos namai

Bendruomeniniai šeimos namai – organizuoja, konsultuoja ir informuoja apie kompleksines paslaugas Varėnos rajone gyvenančias šeimas, kurioms reikalinga pagalba siekiant įveikti iškilusius sunkumus ir krizes, savarankiškai pasirūpinti savo šeimos gerove, taip užtikrinant pozityvią šeimos raidą bei prisidedant prie šeimos gyvenimo kokybės gerinimo. Bendruomeninių šeimos namų funkcijas vykdo Varėnos rajono visuomeninė organizacija „Ištieskime ranką vaikui“.

Bendruomeninių šeimos namų tikslas – užtikrinti  paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos arba asmens (šeimos) gyvenamojoje vietoje vieno langelio principu. Informuoti  apie kompleksiškai teikiamas paslaugas asmeniui (šeimai) ir apie kitas aktualias savivaldybėje teikiamas paslaugas bei vykdomas programas.

Kompleksinės paslaugos šeimai – tai prevencinė socialinė paslauga, skirta asmens (šeimos), patyrusio (-ios) sunkumų, gebėjimams savarankiškai spręsti iškilusias problemas stiprinti, siekiant ateityje išvengti galimų didesnių socialinių problemų ir (ar) socialinės rizikos.

Bendruomeniniai šeimos namai organizuoja kompleksinių paslaugų šeimai teikimą, informuoja asmenis (šeimas), bendruomenę apie teikiamas kompleksines paslaugas šeimai, konsultuoja šių paslaugų teikimo klausimais, skelbia informaciją apie vykdomą veiklą savo interneto svetainėje   www.versmevarena.lt

Projektas ,,Kompleksinės paslaugos (KOPA)”

Varėnos rajono VO ” Ištieskime ranką vaikui” nuo 2023 m. liepos mėnesio prisijungė prie projekto ” Kompleksinės paslaugos (KOPA)”, kurio tikslas užtikrinti kompleksinių paslaugų šeimai teikimą ir plėtrą tikslinės grupės asmenims visoje Lietuvoje.

Kiekvienas asmuo kasdieniame gyvenime dažnai patiria įvairių iššūkių. Prieinama tinkama pagalba reikiamu metu, kol dar nėra iškilusios problemos arba kol jos dar nėra įsisenėjusios, taip pat esant krizinėms situacijoms, yra svarbi ir būtina, siekiant išvengti opių socialinių problemų kaip bedarbystė, skurdas, vaikų nepriežiūra, nevaldomų įtampų šeimos narių tarpusavio santykiuose. Varėnos rajono VO “Ištieskime ranką vaikui” kartu su projekto vykdytoju – Europos socialinio fondo agentūra – įgyvendina projektą Nr.07-007-P-0001 ”Kompleksinės paslaugos (KOPA)”, skirtą suteikti asmenims, šeimoms ir bendruomenėms būtinus įgūdžius savarankiškai spręsti kylančias socialines problemas.

Projekto metu bus suteikiamos paslaugos, kurios apims individualias ir grupines konsultacijas asmenims patiriantiems sunkumus šeimoje ir gyvenime, bus vedami tėvystės mokymai, suteikiamos šeimos mediacijos paslaugos, vedamos socialinių įgūdžių grupės vaikams ir paaugliams. Projekto veiklos suplanuotos taip, kad kiekvienoje savivaldybėje būtų užtikrinamas paslaugų kompleksiškumas ir asmenims būtų suteikta galimybė dalyvauti visose veiklose pagal poreikį.

Asmenys, norintys gauti kompleksines paslaugas šeimai, turi kreiptis Varėnos rajono VO ” Ištieskime ranką vaikui”. Voronecko g. 2, Varėna, tel.nr +37060070601,

Projekto trukmė: 2023 m. birželis – 2029 m . liepa

Projekto finansavimo suma: 60 018 043, 84 Eur.  Varėnos rajono VO “Ištieskime ranką vaikui” iš projekto skirta iki 51 090 5, 15 Eur.

Projektas finansuojamas 2021- 2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšomis.

Daugiau informacijos apie projektą: https://www.esf.lt/veiklos-sritys/kompleksines-paslaugos/1139

Bendruomeninių šeimos namų paslaugų šeimai organizatorė Eleonora Daukšytė, tel. (8 600) 706 01

Prevencinės socialinės paslaugos – socialinės paslaugos, kurios gali būti teikiamos ir tada, kai asmuo ar šeima dar neturi socialinių problemų ar nėra atsiradę veiksnių ir aplinkybių, dėl kurių patiriama ar yra pavojus patirti socialinę atskirtį. Prevencinėmis socialinėmis paslaugomis siekiama padėti išvengti socialinės rizikos atsiradimo ir socialinių problemų ateityje.
Prevencinės socialinės paslaugos asmenims teikiamos nemokamai.
Varėnos rajono savivaldybėje teikiamos šios prevencinės socialinės paslaugos:
• potencialių socialinių paslaugų gavėjų paieška;
• kompleksinės paslaugos šeimai;
• atvirasis darbas su jaunimu;
• darbas su bendruomene, šeimos konferencija (organizuojamos tik esant šių paslaugų poreikiui).
Potencialių socialinių paslaugų gavėjų paieška
Tai asmenų, kurie patiria įvairių sunkumų, paieška, santykio užmezgimas, palaikymas ir (ar) jų įtraukimas į pagalbos procesą.
Potencialių socialinių paslaugų gavėjų paiešką organizuoja ir teikia:
Varėnos socialinių paslaugų centras – M. K. Čiurlionio g. 61A, 65219 Varėna, http://www.varenosspc.lt/ , tel. (8 310) 510 80, el. p. info@varenosspc.lt
Šią paslaugą taip pat teikia Varėnos rajone savivaldybės teritorijoje veikiančios sveikatos priežiūros, švietimo, teisėtvarkos įstaigose bei seniūnijose dirbantys socialiniai darbuotojai.
Kompleksinės paslaugos šeimai
Tai paslaugos, kurias teikia bendruomeniniai šeimos namai ir kurios skirtos asmens (šeimos), patyrusio (-ios) sunkumų, gebėjimams savarankiškai spręsti iškilusias problemas stiprinti, siekiant ateityje išvengti galimų didesnių socialinių problemų ir (ar) socialinės rizikos. Kompleksines paslaugas šeimai sudaro:
• Savitarpio pagalbos grupių organizavimas ir vedimas asmenims, patyrusiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje.
• Socialinių įgūdžių grupių vaikams ir paaugliams organizavimas ir vedimas – vaikų ir paauglių gyvenime reikalingų įvairius socialinius įgūdžius, nuostatas ugdančių teminių grupių užsiėmimai;
• Tėvystės mokymų organizavimas ir teikimas – paslaugos, teikiamos šeimoms, norinčioms tobulinti ar įgyti tėvystės įgūdžių, siekiant išugdyti geriausias tėvų ir vaikų savybes ir padėti jiems atskleisti savo gebėjimus ir galimybes;
• Šeimos mediacija – paslauga, teikiama neteisminiam civilinių ginčų taikinamajam tarpininkavimui, siekiant ginčus, tarpusavio konfliktus spręsti taikiai;
• Šeimos konsultavimas asmens (šeimos) namuose – konsultacijos asmens (šeimos) namuose (gyvenamojoje vietoje), gimus kūdikiui, nustačius neįgalumą ir (ar) specialiuosius poreikius asmeniui ir ;
• Pavėžėjimo paslauga asmenims (šeimoms), gaunantiems kompleksines paslaugas. Jei nėra galimybių naudotis viešuoju transportu (viešojo transporto nėra arba jis yra, bet neužtikrinama, kad paslaugų gavėjas laiku atvyks į paslaugų teikimo vietą ir dėl to jam negalės būti suteiktos numatytos apimties paslaugos) ar asmeniniu transportu;
• Vaikų priežiūros paslauga teikiama tuo pačiu metu, kai tėvams teikiamos kitos kompleksinės paslaugos, ji gali būti teikiama ne ilgiau kaip 4 val. per dieną visiems tėvams (įtėviams, globėjams).
Varėnos rajono savivaldybėje bendruomeninių šeimos namų funkcijas vykdo ir kompleksinės paslaugas šeimai organizuoja ir teikia:
Varėnos rajono visuomeninė organizacija „Ištieskime ranką vaikui“. Voronecko g. 2, 65159 Varėna, http://versmevarena.lt/, tel. (8 612) 26 912, astutezmuidinaviciene@gmail.com
Atvirasis darbas su jaunimu
Tai paslauga, kuri teikiama siekiant ugdyti jaunų žmonių asmenines ir socialines kompetencijas, padėti jiems aktyviai įsitraukti į bendruomeninius ir visuomeninius procesus, lanksčiai ir konstruktyviai reaguoti į jauno žmogaus gyvenimo pokyčius. Jaunimas motyvuojamas dalyvauti jo interesus atitinkančioje veikloje, skatinamas tobulėti, ugdyti verslumą ir darbo rinkai reikalingus
• Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Vytauto g. 19, 65189 Varėna, tel.(8 310) 316 39, el. p. info@varenosvb.lt
FB: https://www.facebook.com/Varenosviesojibiblioteka

• Varėnos švietimo centras
J. Basanavičiaus g. 9, 65183 Varėna, tel. (8 310) 315 34, el. p. ajcvarenoje@gmail.com
FB:https://www.facebook.com/profile.php?id=100064791366762
Dėl prevencinės (-ių) socialinės (-ių) paslaugos (-ų) teikimo kreipiamasi į įstaigą, teikiančią prevencines socialines paslaugas (toliau – prevencinių socialinių paslaugų teikėjas), tiesiogiai žodžiu, raštu, paštu ar elektroniniu paštu:
1. asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių), jo globėjas ar rūpintojas, nurodo savo ir (ar) šeimos narių vardus, pavardes, dėl kokios problemos kreipėsi ir pateikia kontaktinę informaciją (telefono ryšio numerį ar elektroninio pašto adresą);
2. bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti fiziniai asmenys, nurodo savo vardus, pavardes, kontaktinę informaciją ir pateikia asmens ar vieno iš suaugusių šeimos narių, dėl kurių interesų kreipėsi, vardą, pavardę, kontaktinę informaciją (gyvenamosios vietos adresą, telefono ryšio numerį ar elektroninio pašto adresą (jeigu žinoma)) ir priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas to negali padaryti pats;
3. institucija (organizacija) pateikia laisvos formos raštą, nurodydama asmens (vieno iš suaugusių šeimos narių) vardą, pavardę ir kontaktinę informaciją (gyvenamosios vietos adresą, telefono ryšio numerį ar elektroninio pašto adresą (jeigu žinoma).
Jei prevencines socialines paslaugas gaunančiam (-čiai) asmeniui (šeimai) jų nepakanka, kitų socialinių paslaugų teikimo asmeniui (šeimai) poreikis nustatomas ir jos skiriamos vadovaujantis Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“. Jei specialistas, organizuojantis ir (ar) teikiantis prevencines socialines paslaugas, mato, kad asmeniui (šeimai) reikia kitų (ne socialinių) paslaugų (pavyzdžiui, sveikatos, švietimo paslaugų), jis informuoja asmenį (šeimą) apie galimybę gauti kitas (ne socialines) paslaugas ir pasiūlo jam (jai) kreiptis į šias paslaugas teikiančias ir (ar) organizuojančias įstaigas (nurodo jų pavadinimus, veiklos adresus, kontaktinius telefono ryšio numerius ir elektroninio pašto adresus).
Prevencinių socialinių paslaugų teikimą reglamentuojantys teisės aktai:
1. LR Socialinių paslaugų įstatymas https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.270342
2. Socialinių paslaugų katalogas https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.274453
3. Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A1-776 „Dėl prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/77e9f7b16b6e11ed8a47de53ff967b64
4. Prevencinių socialinių paslaugų planavimo, organizavimo ir teikimo Varėnos rajono savivaldybėje tvarkos aprašas patvirtintas Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T-X-100“ Dėl Prevencinių socialinių paslaugų planavimo, organizavimo ir teikimo Varėnos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d923c8204cb011ee8e3cc6ee348ebf6d?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=a481cef9-c80c-4740-8df8-d622e891b981
5. Bendruomeninių šeimos namų ir kompleksinių paslaugų teikėjo atrankos tvarkos aprašas patvirtintas Varėnos rajono savivaldybės mero 2023 m. birželio 14 d. potvarkiu Nr. MV-117 „Dėl Bendruomeninių šeimos namų ir kompleksinių paslaugų teikėjo atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“