///Neįgaliojo pažymėjimo išdavimas
Neįgaliojo pažymėjimo išdavimas 2018-07-20T12:59:23+00:00
Paslaugos aprašymas

 

 

 

 

 

 

     Specialiųjų poreikių lygis nustatomas ir Neįgaliojo pažymėjimai išduodami asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus.
Prašymą gali pateikti ir kiti suinteresuoti asmenys, papildomai pateikę savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo negali to padaryti pats.
Jei neįgaliojo pažymėjimą atsiima šeimos narys, globėjas/rūpintojas ar kitas asmens atstovas, jis papildomai turi pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir dokumentus įrodančius giminystės ryšį.
Dėl neįgaliojo pažymėjimo padarymo asmuo kreipiasi nustatyta tvarka į savivaldybės administraciją (Varėnos rajono kaimo vietovės gyventojai – į Seniūniją, o Varėnos miesto gyventojai – į Socialinės paramos skyrių).
Paslaugos kategorija Specialiųjų poreikių lygio nustatymas ir Neįgaliojo pažymėjimo išdavimas
Paslaugos suteikimo trukmė Per 5 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos (priimamas sprendimas).
Paslaugos gavėjas Fizinis asmuo
Aprašymas interesantui Pateikiami šie dokumentai:
  • Prašymas (pildomas vietoje);
  • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (LR pasas arba asmens tapatybės kortelė);
  • Pažyma dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo;
  • 3×4 cm dydžio nuotrauka.
  • Prašymas dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo, kurio forma patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. A1-316 (pridedama) 1 priedas;
  • Kitų valstybių piliečiai, turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, pateikia leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
  • GKK išduotų pažymų apie nustatytus specialiuosius poreikius patvirtintas kopijas;
  • Darbingumo lygio pažymos kopija (asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems iki sulaukiant pensijinio amžiaus buvo nustatytas darbingumo lygis);
  • Invalidumo pažymėjimo kopija (asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems iki sulaukiant pensijinio amžiaus buvo nustatyta invalidumo grupė).
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Socialinės paramos skyriaus vedėja
Dalia Stankevičiūtė  tel. (8 310) 31 986
Paslaugos vykdytojas Socialinių išmokų specialistai:
Aušra Blėdienė tel. (8 310)  31 989
Jurgita Labukienė tel. (8 310)  31 989
Irma Krištapavičienė tel. (8 310)  33 087
Reglamentuojantys teisės aktai 1.Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. A1-333 „Dėl neįgaliojo pažymėjimo išdavimo ir keitimo asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, tvarkos aprašo patvirtinimo“
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymas Nr. A1-316 „Dėl specialiųjų poreikių nustatymo ir jų tenkinimo sąlygų bei taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 120-4907; aktuali redakcija);
3.Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. A1-342 „Dėl asmenų, sukakusių senatvės pensijos amžių, invalidumo grupių prilyginimo specialiųjų poreikių lygiui“ (Žin., 2006, Nr. 3-68; aktuali redakcija);