///Transporto išlaidų kompensacija
Transporto išlaidų kompensacija 2018-07-20T09:13:39+00:00
 Paslaugos aprašymas

 

 

     Transporto išlaidų kompensaciją turi teisę gauti asmenys turintys sutrikusią judėjimo funkciją:
1.Neįgalūs vaikai (iki 18 metų).
2. Neįgalūs asmenys, turintiems sutrikusią judėjimo funkciją.
     Dėl transporto išlaidų kompensacijos asmuo kreipiasi nustatyta tvarka į savivaldybės administraciją (Varėnos Socialinės paramos skyrių).
Paslaugos kategorija Transporto išlaidų kompensacija
Paslaugos suteikimo trukmė      Kompensacija skiriama ir mokama nuo specialiojo transporto išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 mėnesių, skaičiuojant nuo visų reikiamų dokumentų pateikimo dienos.
Per 10 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos (priimamas sprendimas).
Paslaugos gavėjas Fizinis asmuo
Aprašymas interesantui

Atsižvelgiant į aplinkybes, pateikiami šie dokumentai:

  • Prašymas transporto išlaidų ir (arba) specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijai gauti, kurio forma (SP-7) patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. liepos 08 d. įsakymu Nr. A1-234 (pridedama).
  • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė).
  • Deklaruotos gyvenamosios vietos pažymą.
  • Specialiojo transporto išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo pažyma.
  • Giminystės ryšį įrodančių dokumentų arba notaro patvirtintą įgaliojimą (jeigu dėl išmokos kreipiasi neįgalaus asmens atstovas).

     Prašyme reikia nurodyti asmeninės sąskaitos Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame banke numerį arba AB „Lietuvos paštas“ vietos paštą.

Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Socialinės paramos skyriaus vedėja
Dalia Stankevičiūtė  tel. (8 310) 31 986
Paslaugos vykdytojas Socialinių išmokų specialistai:
Aušra Blėdienė tel. (8 310)  31 989
Jurgita Labukienė tel. (8 310)  31 989
Irma Krištapavičienė tel. (8 310)  33 087
Prašymo forma (-os) Prašymo forma SP-7
Reglamentuojantys teisės aktai

1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. liepos 8 d. įsakymas Nr. A1-234 „Dėl Transporto išlaidų kompensacijos ir lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos mokėjimo neįgaliesiems, turintiems sutrikusią judėjimo funkciją, ir šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, arba neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam iki 2005 m. liepos 1 d. buvo pripažinta visiška negalia, tvarkos aprašo patvirtinimo“