///Vienkartinė išmoka vaikui
Vienkartinė išmoka vaikui 2021-01-20T14:58:11+00:00
Paslaugos aprašymas

 

Kiekvienam gimusiam/įvaikintam vaikui skiriama 11 bazinių socialinių išmokų (440 Eur) dydžio vienkartinė išmoka.
Paslaugos kategorija Socialinės išmokos
Paslaugos suteikimo trukmė
Per 10 darbo dienų.
Paslaugos gavėjas Fizinis asmuo
 

 

Aprašymas interesantui

Atsižvelgiant į aplinkybes, pateikiami dokumentai:

o   prašymas (prašymo forma: SP-3(A));

o   asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

o   jeigu prašymą ir dokumentus teikia įgaliotas asmuo – įgaliojimas ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

o   jeigu prašymą ir dokumentus teikia asmuo, pripažintas ribotai veiksniu šioje srityje – dokumentus, patvirtinančius rūpybos nustatymą ir rūpintojo paskyrimą, rūpintojo sutikimas dėl asmens kreipimosi skirti vienkartinę išmoką vaikui;

o   dokumentai apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą   globėju;

o   vaiko gimimo faktą patvirtinantis dokumentas, jei duomenų apie vaiko gimimą nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre;

o   įsiteisėjęs teismo sprendimas įvaikinti;

o   banko sąskaitos rekvizitai.

Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Socialinės paramos skyriaus vedėja
Dalia Stankevičiūtė  tel. (8 310) 32 011
Paslaugos vykdytojas Socialinių išmokų specialistės:
Svajūnė Juknevičienė tel. (8 310) 31 989
Prašymo forma (-os) SP-1 forma
SP-3 (A) forma(2)
Reglamentuojantys teisės aktai  Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas, 1994 m. lapkričio 3 d. Nr. I-621

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 birželio 28 d. nutarimas Nr. 801 „Dėl išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“