Statyba 2024-03-26T16:17:35+00:00

Varėnos rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.

Už Varėnos rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano iki 2030 m. įgyvendinimą atsakingi asmenys:
Egidijus Zaleskis, Varėnos r. savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vedėjas, el. paštas: egidijus.zaleskis@varena.lt, tel. (8 310) 31 994;
Antanas Labanauskas, Varėnos r. savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyr. specialistas, el. pastas: antanas.labanauskas@varena.lt, tel. (8 310) 32 015.

Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo Alytaus regiono Varėnos rajone galimybių studija

Viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų Varėnos rajono savivaldybėje planas

Savivaldybei nuosavybės teisę priklausantys žemės sklypai ir kitos vietos, kuriose gali būti statomi ar įrengiami atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos energijos gamybos įrenginiai:

Planuojama suformuoti sklypą 2025 m. Merkinės mstl.

Informacija atnaujinta 2024-03-01

LAIKINUS STATINIUS SODININKŲ BENDRIJOSE ESANČIOJE VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE GALI STATYTI TIK SODININKAI

Sodininkų bendrijų teritorijose esančioje valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius gali statytis tik sodininkų bendrijų nariai. Tokiems statiniams statyti turi būti gautas sutikimas iš Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT).

NŽT teritoriniai skyriai sutikimus išduoda vadovaudamiesi Sutikimų statyti laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklėmis, patvirtintomis Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus 2018 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. 1P-238-(1.3 E.) „Dėl Sutikimų statyti laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo“.

Sutikimai neišduodami tuomet, kai valstybinės žemės plotas, kuriame planuojama statyti laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius, yra teisės aktų nustatyta tvarka jau suteiktas naudotis kitiems asmenims arba jeigu išdavus sutikimą būtų pažeistos minėtų taisyklių arba kitų teisės aktų nuostatos.

Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatyme nustatyta, kad sodininkų bendrijos bendrojo naudojimo teritorija, kurioje nesuformuoti valstybinės žemės sklypai ir kuri nepriklauso fiziniams ar juridiniams asmenims, yra Lietuvos Respublikos nuosavybė.

Už mėgėjų sodo teritorijos ir joje esančių bendrijos bendrojo naudojimo objektų valdymą, priežiūrą bei naudojimą atsakinga pati sodininkų bendrija. Tik sodininkų bendrijos narių susirinkimas turi išimtinę teisę spręsti mėgėjų sodo teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo ir priežiūros, užstatymo ir kitus teritorijos planavimo, infrastruktūros plėtros ir bendrijos bendrojo naudojimo turto naudojimo, tvarkymo ir pardavimo klausimus, o ginčai tarp bendrijos ir bendrijos narių, tarp bendrijos ir kitų fizinių ar juridinių asmenų turi būti spendžiami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

Asmens, kuris nėra teisėtas sodininkų bendrijoje esančio žemės sklypo naudotojas, prašymu išduoti sutikimą statyti laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius sodininkų bendrijų teritorijoje esančioje valstybinėje žemėje, toks sutikimas negali būti išduodamas, kaip numatyta Sutikimų statyti laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių 10 punkte.