2018 m. 2019-02-14T14:34:21+00:00

Varėnos r. Marcinkonių pagrindinės mokyklos direktoriaus einamųjų metų užduotys

Varėnos r. Panočių pagrindinės mokyklos direktoriaus einamųjų metų užduotys

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos direktoriaus einamųjų metų užduotys

Varėnos r. Valkininkų gimnazijos direktoriaus einamųjų metų užduotys

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio direktoriaus einamųjų metų užduotys

Varėnos r. Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelio-darželio direktoriaus einamųjų metų užduotys

Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio direktoriaus einamųjų metų užduotys

Varėnos r. Vydenių pagrindinės mokyklos direktoriaus einamųjų metų užduotys

Varėnos specialiosios mokyklos direktoriaus einamųjų metų užduotys

Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos direktoriaus einamųjų metų užduotys

Varėnos r. Perlojos daugiafunkcio centro direktoriaus einamųjų metų užduotys

Varėnos švietimo centro direktoriaus einamųjų metų užduotys

Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcio centro direktoriaus einamųjų metų užduotys

Varėnos „Ryto“ progimnazijos direktoriaus einamųjų metų užduotys

Varėnos r. Žilinų pagrindinės mokyklos direktoriaus einamųjų metų užduotys

Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinės mokyklos direktoriaus einamųjų metų užduotys

Varėnos r. Matuizų pagrindinės mokyklos direktoriaus metinės užduotys

Varėnos moksleivių kūrybos centro direktoriaus einamųjų metų užduotys

Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos direktoriaus einamųjų metų užduotys