//Vaiko teisių apsauga
Vaiko teisių apsauga 2018-07-05T09:24:33+00:00

Informacija įvaikinusioms šeimoms

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuoja devintąjį įvaikinusių šeimų susitikimą, kuris įvyks š.m. rugpjūčio 2-4 d. Šeimos apie dalyvavimą renginyje iki birželio 25 d. turėtų pranešti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis į specialistes Jurgitą Vaitkutę (tel. 8(52) 139782, el.p. jurgita.vaitkute@vaikoteises.lt) ir Aną Praprovienę (tel. 8(52) 331564, el.p. ana.praproviene@vaikoteises.lt).


Informacija asmenims, ketinantiems įvaikinti vaiką

2012 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimai, kuriais suteikiama galimybė pagal šeimos pasirinkimą įmotei ar įtėviui gauti 3 mėnesių atostogas vaikui prižiūrėti, įsivaikinus vyresnius nei 3 metų vaikus ir per šį laikotarpį gauti motinystės (tėvystės) pašalpą. Minėtų įstatymų pakeitimais siekiama sukurti palankesnes sąlygas įvaikinto vaiko, nepriklausomai nuo jo amžiaus, pirminei adaptacijai įtėvių šeimoje iškart po įvaikinimo bei sudaryti palankias sąlygas šeimoms įvaikinti vyresnio amžiaus vaikus. Šio įstatymo normos dėl atostogų įtėviams suteikimo įsivaikinus vaiką taikomos tik toms šeimoms, kurios vaiką įvaikins (t. y. teismo sprendimas dėl įvaikinimo įsiteisės) po 2012 m. rugsėjo 1 d.
Vadovaujantis Darbo kodekso 180 straipsnio 2 dalimi, pagal šeimos pasirinkimą įmotei ar įtėviui suteikiamos 3 mėnesių atostogos vaikui prižiūrėti. Šia teise šeima gali pasinaudoti 3 mėnesius nuo vaiko įvaikinimo (t. y. 3 mėnesių laikotarpis pradedamas skaičiuoti kitą dieną po teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo). Pažymėtina ir tai, kad pagal Darbo kodekso 180 straipsnio 3 dalį darbuotojas, ketinantis pasinaudoti atostogomis vaikui prižiūrėti, apie tai raštu privalo įspėti darbdavį ne vėliau kaip prieš 14 dienų.
Pagal Darbo kodekso 180 straipsnio 1 dalies nuostatas vaiko priežiūros atostogos suteikiamos vaikui prižiūrėti iki jam sueis 3 metai. Ši nuostata taikoma ir įtėviams, įvaikinusiems atitinkamo amžiaus vaikus. Tokiu atveju motinystės (tėvystės) pašalpos dydis nustatomas priklausomai nuo to, kuriam laikotarpiui pasirenkama gauti motinystės (tėvystės) pašalpą, pagal Darbo kodekso 180 straipsnio 2 dalį 3 mėnesių atostogos vaikui prižiūrėti suteikiamos nepriklausomai nuo įvaikinto vaiko amžiaus. Tokiu atveju pašalpos dydis 3 mėnesius nuo vaiko priežiūros atostogų, įsiteisėjus teismo sprendimui įvaikinti, suteikimo sudaro 70 procentų pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.
Taigi asmenys, įsivaikinę vaiką iki trejų metų, turi galimybę pasinaudoti atostogomis vaikui prižiūrėti tiek pagal Darbo kodekso 180 straipsnio 1 dalį, tiek pagal šio straipsnio 2 dalį. Darbuotojui suteikiamos atostogos jo pasirinkimu. Atsižvelgiant į tai, tokie asmenys turi galimybę pirmiausia pasinaudoti atostogomis vaikui prižiūrėti pagal Darbo kodekso 180 straipsnio 2 dalį ir 3 mėnesius gauti 70 procentų gavėjo kompensuojamo darbo užmokesčio dydžio motinystės (tėvystės) pašalpą, o likusią atostogų dalį praleisti su vaiku pasinaudodami Darbo kodekso 180 straipsnio 1 dalies nuostata.
Informacija parengta pagal Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2012- 09-14 išaiškinimą.

Aušra Bačinskienė

Vedėja

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 985; faks. (8 310) 31 804

El. paštas ausra.bacinskiene@varena.lt

Kabineto Nr. 25, J.Basanavičiaus g. 40


Daiva Urbelionienė

vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 026

El. paštas daiva.urbelioniene@varena.lt

Kabineto Nr. 25, J.Basanavičiaus g. 40


Vitalija Petrušienė

vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 026

El. paštas vitalija.petrusiene@varena.lt

Kabineto Nr. 25, J.Basanavičiaus g. 40


Audronė Karlonienė

vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 026

El. paštas audrone.karloniene@varena.lt

Kabineto Nr. 25, J.Basanavičiaus g. 40