/Vieši privatūs interesai
Vieši privatūs interesai 2020-01-23T15:34:47+00:00

Viešų ir privačių interesų informacija

Viešieji interesai – visuomenės suinteresuotumas, kad asmenys, dirbantys valstybinėje tarnyboje, visus sprendimus priimtų nešališkai ir teisingai. Valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo, taip pat asmuo, pretenduojantis į pareigas valstybinėje tarnyboje, privalo deklaruoti privačius interesus Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pateikdamas Privačių interesų deklaraciją. 

Teisės aktų nustatyta tvarka pripažinus, jog pareigūnas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus dėl privačių interesų deklaracijos pateikimo, tikslinimo ir papildymo, jis vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinamas. Šis apribojimas nėra laikytinas tarnybine nuobauda tiesiogine prasme, todėl dėl jo taikymo nėra sprendžiama kiekvienoje pažeidimo situacijoje individualiai, kaip dėl tarnybinės nuobaudos. Šis apribojimas yra taikomas privalomai visais nustatytų pažeidimų atvejais, pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą.

Privačių interesų deklaravimo kontrolę vykdo institucijos, kurioje pareigūnas atlieka tarnybą, vadovas arba įgaliotas atstovas, taip pat Vyriausioji tarnybinės etikos komisija.

Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioti asmenys:

Personalo skyriaus vedėja Ilona Radzevičienė, el. p. ilona.radzeviciene@varena.lt, tel (8 310) 32 010;

Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas Aivaras Batūra, el. p. aivaras.batura@varena.lt, tel. (8 310) 33 084.

Aktuali informacija

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija

Rekomendacijos

Teisės aktai

Naujasis privačių interesų deklaravimas nuo 2020-01-01
Atmintinė