/2019 m. taryba
2019 m. taryba 2019-12-30T11:17:28+00:00

2019 m. gruodžio 27 d. Tarybos posėdžio balsavimo rezultatai

2019 m. lapkričio 26 d. Tarybos posėdžio balsavimo rezultatai

2019 m. rugsėjo 24 d. Tarybos posėdžio balsavimo rezultatai

2019 m. rugpjūčio 27 d. Tarybos posėdžio balsavimo rezultatai

2019 m. birželio 25 d. Tarybos posėdžio balsavimo rezultatai

2019 m. gegužės 28 d. Tarybos posėdžio balsavimo rezultatai

2019 m. gegužės 14 d. Tarybos posėdžio balsavimo rezultatai

2019 m. balandžio 30 d. Tarybos posėdžio balsavimo rezultatai

2019 m. balandžio 12 d. Tarybos posėdyje balsuota rankos pakėlimu.

  1. Dėl Alvydo Verbicko atleidimo iš Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų ir pavedimo laikinai eiti Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas (UŽ – 22 (R. Amšiejus, V. Bučinskas, K. Budėnas, M. Čapkovskis, L. Denutienė, M. Golubevas, J. Grikšas, S. Ivanauskas, R. Kačiurinienė, G. Kanauka, D. Karalevičienė, A. Kašėta, M. Krakauskas, V. Kukulskis, Ą. Kuprys, A. Malinovskienė, V. Mikalauskas, A. Miškinis, G. Samulevičius, A. Saulynas, D. Tamulevičienė, V. Varanavičius), SUSILAIKĖ – 1 (M. Katelynas)).
  2. Dėl Vilmos Miškinienės atleidimo iš Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigų (UŽ – 23 (R. Amšiejus, V. Bučinskas, K. Budėnas, M. Čapkovskis, L. Denutienė, M. Golubevas, J. Grikšas, S. Ivanauskas, R. Kačiurinienė, G. Kanauka, D. Karalevičienė, A. Kašėta, M. Katelynas, M. Krakauskas, V. Kukulskis, Ą. Kuprys, A. Malinovskienė, V. Mikalauskas, A. Miškinis, G. Samulevičius, A. Saulynas, D. Tamulevičienė, V. Varanavičius).
  3. Dėl Varėnos rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo (UŽ – 19, PRIEŠ– 3, sugadintas 1 biuletenis).