DUK 2022-05-19T15:38:21+00:00

Informacija ruošiama…

Informacija ruošiama…

Kaip pateikti prašymą dėl atleidimo nuo mokesčio fiziniam asmeniui?

Fiziniai asmenys, kurie kreipiasi dėl mokesčio lengvatos suteikimo, turi pateikti Savivaldybės tarybai nustatytos formos prašymą, patvirtintą Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. T-IX-14 „Dėl mokesčių lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Prašymo forma ir Mokesčių lengvatų teikimo tvarkos aprašas skelbiami Varėnos rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu https://varena.lt/gyventojams/mokesciai/.

Pasirašytas prašymas kartu su papildomais dokumentais gali būti pateikiamas tiesiogiai, paliekant jį savivaldybės priimamajame dokumentus registruojančiam darbuotojui, paštu adresu: Vytauto g. 12, 65184 Varėna arba el. paštu adresu: info@varena.lt.

Fiziniai asmenys prie motyvuoto prašymo suteikti mokesčio lengvatą prideda papildomus dokumentus, atsižvelgdami į mokestį, dėl kurio kreipiasi:

 • žemės, valstybinės žemės nuomos ar nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos kopiją su administruojančios įstaigos žyma, Valstybinės mokesčių inspekcijos pažymą apie paveldimo turto apmokestinamąją vertę, jeigu kreipiamasi dėl paveldimo turto mokesčio;
 • duomenis apie nekilnojamojo turto paskirtį, adresą ir pagrindines charakteristikas (VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopiją), jeigu kreipiamasi dėl nekilnojamojo turto mokesčio;
 • pažymas apie visas fizinio asmens ir jo šeimos narių per pastaruosius 6 mėnesius iki prašymo pateikimo mėnesio gaunamas pajamas (įskaitant socialines išmokas);
 • neįgalumo lygio ar darbingumo lygio pažymą (jeigu fizinio asmens šeimoje yra neįgaliųjų asmenų);
 • pažymas iš Užimtumo tarnybos apie fizinio asmens ir jo šeimos narių registravimąsi Užimtumo tarnyboje ir nedarbo draudimo išmokų gavimą;
 • pažymą iš seniūnijos apie šeimos sudėtį;
 • pažymas iš Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Socialinio draudimo fondo valdybos apie atsiskaitymą su valstybės ir savivaldybės biudžetais ir fondais (pažymos turi būti išduotos ne anksčiau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki prašymo pateikimo datos);
 • kitus papildomus dokumentus, reikalingus sprendimui dėl mokesčio lengvatos teikimo priimti.

Kaip pateikti prašymą dėl atleidimo nuo mokesčio juridiniam asmeniui?

Juridiniai asmenys, kurie kreipiasi dėl mokesčio lengvatos suteikimo, turi pateikti Savivaldybės tarybai nustatytos formos prašymą, patvirtintą Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. T-IX-14 „Dėl mokesčių lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Prašymo forma ir Mokesčių lengvatų teikimo tvarkos aprašas skelbiami Varėnos rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu https://varena.lt/gyventojams/mokesciai/.

Pasirašytas prašymas kartu su papildomais dokumentais gali būti pateikiamas tiesiogiai, paliekant jį savivaldybės priimamajame dokumentus registruojančiam darbuotojui, paštu adresu: Vytauto g. 12, 65184 Varėna arba el. paštu adresu: info@varena.lt.

Juridiniai asmenys prie motyvuoto prašymo suteikti mokesčio lengvatą prideda papildomus dokumentus, atsižvelgdami į mokestį, dėl kurio kreipiasi:

 • Juridinių asmenų registro elektroninį sertifikuotą išrašą;
 • juridinio asmens metinės finansinės atskaitomybės dokumentų (paskutinių finansinių metų metinio balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos) kopijas;
 • žemės, valstybinės žemės nuomos ar nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos kopiją su administruojančios įstaigos žyma;
 • duomenis apie nekilnojamojo turto paskirtį, adresą ir pagrindines charakteristikas (VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopiją), jeigu kreipiamasi dėl nekilnojamojo turto mokesčio;
 • pažymas iš Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Socialinio draudimo fondo valdybos apie atsiskaitymą su valstybės ir savivaldybės biudžetais ir fondais (pažymos turi būti išduotos ne anksčiau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki prašymo pateikimo datos);
 • kitus papildomus dokumentus, reikalingus sprendimui dėl mokesčio lengvatos teikimo priimti.

Informacija ruošiama…