//Dalyvaujamasis biudžetas
Dalyvaujamasis biudžetas 2023-02-27T17:03:32+00:00

Dalyvaujamasis biudžetas –  lėšų paskirstymo būdas, kuris skatina demokratinį požiūrį, skaidrumą ir parodo, koks svarbus yra visuomenės poreikių supratimas ir jų asmeninis įsitraukimas į miesto valdymą.  Tai būdas kartu su bendruomene spręsti dėl viešųjų lėšų panaudojimo, kai bendruomenės nariai patys siūlo idėjas savivaldybei  ir balsuodami renka labiausiai patikusias.

Eigos rodyklė:

→  1 etapas. Kvietimas rašyti idėjas.

→  2 etapas. Kvietimas teikti idėjų projektus (idėjos aprašymas, pagrindimas, preliminari sąmata, 30 gyventojų parašai, eskizas ir pan.).

→  3 etapas. Gautų projektų vertinimas (vertina administracijos specialistai).

→  4 etapas. Gyventojų balsavimas už projektus (balsuoja gyventojai).

→  5 etapas. Balsų skaičiavimas.

→  6 etapas. Nugalėtojų paskelbimas viešai.

 

TVARKOS APRAŠAS                      PARAIŠKOS FORMOS

 

APRAŠYMAS – savo idėją turėtumėte kuo išsamiau aprašyti ir, jei yra galimybė, papildyti vizualizacijomis, brėžiniais, nuotraukomis ir (ar) kita naudinga informacija.

AMŽIUS – paraiškas gali teikti ne jaunesni nei 16 metų asmenys, deklaravę savo gyvenamąją vietą Varėnos rajono savivaldybėje. Kartu su paraiška svarbu pateikti sutikimą, kuriame teikiamai idėjai pritaria bent 30 rajono gyventojų.

PASKIRTIS – idėja turi būti nekomercinės paskirties infrastruktūrinis projektas, skirtas gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti bei skirta bendram, viešam naudojimui.

PROJEKTŲ KATEGORIJOS:

1. projektas Varėnos miestui (projektas, kuris turi būti įgyvendinamas Varėnos miesto teritorijoje).

2. projektas Varėnos rajono savivaldybei, išskyrus Varėnos miestą (projektas, kuris turi būti įgyvendinamas Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje, išskyrus Varėnos miesto teritoriją).

____________________________________

2022 M. TEIKTOS IDĖJOS

Lauko treniruoklių aikštelės įrengimas Marcinkonių km. (projektas laimėtojas)

Mergežerio kaimo kryžių atkūrimas

Vaikų žaidimų aikštelės įrengimas (projektas laimėtojas)

2021 M. TEIKTOS IDĖJOS

Marcinkonių bažnyčios ir kapinių prieigų sutvarkymas (sąmata ir nuotraukos, prieigų sutvarkymo schema)

Paplūdimio tinklinio aikštelės įrengimas

Sukurkime Draugystės kiemą (sąmata(projektas laimėtojas)

___________________________________

NAUJIENOS

2023-02-27

Kviečiame teikti idėjų projektus !

Kviečiame 212x300

2023-01-02

Visą sausio mėnesį kviečiame rašyti idėjas Jūsų gyvenamosios vietovės gerinimui !

__________________________________

KONTAKTAI PASITEIRAVIMUI

El. p. iniciatyvos@varena.lt

Tel. nr. 8 310 31 999