/Darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas
Darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas 2024-01-30T16:46:24+00:00

Darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 13 straipsnio reikalavimais Varėnos rajono savivaldybės administracijoje dvišaliu principu buvo sudarytas Darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas (toliau – DSS komitetas).


DSS komiteto nariai:

Darbdavio skirti darbdavio atstovai (administracijos pareigūnai)

  1. Ilona Radzevičienė, Personalo skyriaus vedėja (DSS komiteto pirmininkė);
  2. Irma Krajauskienė, Bendrojo skyriaus vedėja;

Išrinkti darbuotojų atstovai saugai ir sveikatai:

  1. Danutė Mazaliauskienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė) (DSS komiteto sekretorė);
  2. Antanas Labanauskas, Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas (DSS komiteto pirmininko pavaduotojas).

Darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas savo posėdžiuose analizuoja ir vertina Varėnos rajono savivaldybės administracijos darbuotojų saugos ir sveikatos būklę, svarsto prevencines priemones nelaimingiems atsitikimams darbe ir profesinėms ligoms išvengti.

Varėnos rajono savivaldybės administracijos Darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto nuostatai