//Licencijos, leidimai
Licencijos, leidimai 2019-10-15T07:51:16+00:00

Licencijų sąrašai

Įmonių, turinčių Varėnos rajono savivaldybės išduotas ir galiojančias licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, sąrašas
Varėnos rajono savivaldybės administracijos licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių galiojimas sustabdytas neterminuotam laikui, sąrašas
Varėnos rajono savivaldybės licencijų, verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių galiojimas panaikintas, sąrašas
Įmonių, turinčių Varėnos rajono savivaldybės išduotas ir galiojančias licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, sąrašas
Varėnos rajono savivaldybės licencijų, verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, kurių galiojimas panaikintas, sąrašas
Išduotų išorinės reklamos leidimų sąrašas 2018 m.
Išduotų išorinės reklamos leidimų sąrašas, 2019 m.

Alkoholiniai gėrimai

Prekyba alkoholiu nuo 2018 m. sausio 1 d.
2018 m. sausio 1 d. mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais tvarkos pasikeitimai
Prekybos alkoholiu pasikeitimai nuo sausio 1 d.
NTAKD Facebook paskyra
Lietuvos Respublikos Alkoholio kontrolės įstatymas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimas  Nr. 618 ,,Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 ,,Dėl konkrečių valstybės rinkliavos  dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo  ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“

 

 


Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas viešojo maitinimo įmonėse ir parduotuvėse  

1. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas;
2. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų išdavimas;
3. Licencijos verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento išdavimas;
4. Licencijos verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento.

Licencijos įmonėms išduodamos per 30 dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti gavimo dienos. Jeigu pateikti ne visi dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos (į šį terminą neįskaičiuojamas laikotarpis, per kurį pateikiami papildomi ar patikslinti dokumentai).

 Pateikiami dokumentai:
1. Prašymas;
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir pateikia įgaliotas asmuo;
4. daugiabučio gyvenamojo namo gyvenamosios paskirties patalpų savininkų ir neprivatizuotų butų nuomininkų daugumos sutikimą, kuriame turi būti nurodyta licencijos prašytojo numatoma vykdyti veiklos rūšis ir numatomas prekybos alkoholiniais gėrimais laikas, jeigu alkoholiniais gėrimais bus prekiaujama daugiabučiame gyvenamajame name. Sutikime nenurodžius numatomo prekybos alkoholiniais gėrimais laiko ir (ar) licencijos prašytojo numatomos vykdyti veiklos rūšies, sutikimas laikomas negaliojančiu. Šis sutikimas nepateikiamas, jeigu prieš tai šiame daugiabučiame gyvenamajame name tose pačiose patalpose veikusi įmonė ar Europos juridinis asmuo ar jo filialas turėjo licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir licencijos galiojimo metu negauta daugiabučio gyvenamojo namo gyventojų skundų, pagal kuriuos paskirta galiojančių administracinių nuobaudų, nesikeičia nei prekybos alkoholiniais gėrimais laikas, nei veiklos rūšis (ši nuostata netaikoma, jeigu iki paraiškos gauti naują licenciją pateikimo alkoholiniais gėrimais nebuvo prekiaujama ilgiau kaip vienus metus);
5. Išrašo iš Nekilnojamojo turto registro kopija apie pastatą, kuriame bus vykdoma prekybos ar viešojo maitinimo veikla.

Ekonomikos ir turizmo skyrius, gavęs įmonės prašymą įsigyti licenciją:
– SODROS duomenų bazėje patikrina ar įmonė neskolinga SODROS biudžetui, dėl skolų Valstybės biudžetui siunčiamas paklausimas į VMI;
– patikrina ar įmonei išduotas maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas;
– siunčia paklausimą Informatikos ir ryšių departamentui prie VRM, Valstybinei maisto ir veterinarinei tarnybai, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui, siekiant gauti informaciją ar licencijos prašytojui ir (ar) jų vadovui yra įsiteisėję teismo nuosprendžiai, nutarimai dėl nuobaudų skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alk. gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą; ar nebuvo nustatytas alk. gėrimų laikymas, gabenimas ar pardavimas neturint licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais.

Kaina

  • licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimą 490 Eur;
  • licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais (kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų) išdavimą 490 Eur;
  • licencijos verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, išdavimą 490 Eur;
  • licencijos verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, išdavimą 490 Eur.

Mokėjimo rekvizitai:
Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
AB „Citadele“ bankas LT78 7290 0000 0013 0151
AB DNB bankas LT74 4010 0510 0132 4763
AB SEB bankas LT05 7044 0600 0788 7175
AB Šiaulių bankas LT32 7180 0000 0014 1038
AB Swedbank LT24 7300 0101 1239 4300
UAB Medicinos bankas LT42 7230 0000 0012 0025
Įmokos kodas 52338

Prašymo forma


Vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas

Vienkartinių licencijų rūšys:
1) verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, parodose;
2) verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, parodose;
3) verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse;
4) verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse išdavimas.

Pateikiami dokumentai:
1. Prašymas;
2. Renginio organizatoriaus sutikimas;
3. Licencijos verstis mažmenine prekyba atitinkamų grupių alkoholiniais gėrimais arba licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu kopija.

Mokėjimo rekvizitai:
Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
AB „Citadele“ bankas LT78 7290 0000 0013 0151
AB DNB bankas LT74 4010 0510 0132 4763
AB SEB bankas LT05 7044 0600 0788 7175
AB Šiaulių bankas LT32 7180 0000 0014 1038
AB Swedbank LT24 7300 0101 1239 4300
UAB Medicinos bankas LT42 7230 0000 0012 0025

Rinkliavos dydis 17 Eur, įmokos kodas 52338

Prašymo forma


Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais dublikatų išdavimas

Licencijos dublikatas išduodamas, kai įmonė praranda licencijos originalą.

Pateikiami dokumentai:
1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.

Mokėjimo rekvizitai:
Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
AB „Citadele“ bankas LT78 7290 0000 0013 0151
AB DNB bankas LT74 4010 0510 0132 4763
AB SEB bankas LT05 7044 0600 0788 7175
AB Šiaulių bankas LT32 7180 0000 0014 1038
AB Swedbank LT24 7300 0101 1239 4300
UAB Medicinos bankas LT42 7230 0000 0012 0025

Rinkliavos dydis 112 Eur, įmokos kodas 52338

Prašymo forma


Tabakas

Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas

Paslauga teikiama asmenims, norintiems gauti licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais.
Pateikiami dokumentai:
1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.

Teisės aktai
1. Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymas  Nr. I-1143
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-12-05 nutarimas Nr 1450 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios

Ekonomikos ir turizmo skyrius, gavęs įmonės prašymą įsigyti licenciją:
– SODROS duomenų bazėje patikrina ar įmonė neskolinga SODROS biudžetui, dėl skolų Valstybės biudžetui siunčiamas paklausimas į VMI;
– Registrų centro duomenų bazėje tikrinamas įmonės juridinis statusas;
– Patikrina valstybės rinkliavos už licencijos išdavimą sumokėjimo faktą.

Mokėjimo rekvizitai:
Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
AB „Citadele“ bankas LT78 7290 0000 0013 0151
AB DNB bankas LT74 4010 0510 0132 4763
AB SEB bankas LT05 7044 0600 0788 7175
AB Šiaulių bankas LT32 7180 0000 0014 1038
AB Swedbank LT24 7300 0101 1239 4300
UAB Medicinos bankas LT42 7230 0000 0012 0025

Už licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimą mokama 190 EUR rinkliava, įmokos kodas 52438.

Prašymo forma


Deklaracijos apie ketinimą vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą pateikimas

Vežėjai keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais paslaugas gali teikti tik turėdami teisėtai valdomus lengvuosius automobilius, atitinkančius bendruosius motorinių transporto priemonių reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme, ir Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklėse nustatyta tvarka pateikę deklaraciją apie ketinimą vykdyti veiklą savivaldybės institucijai pagal vežėjo įmonės buveinės registracijos vietą arba gyvenamąją vietą, jeigu vežėjas yra fizinis asmuo. Vežėjui leidimas teikti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais paslaugas laikomas išduotu kitą dieną nuo deklaracijos apie ketinimą vykdyti šią veiklą pateikimo savivaldybės institucijai arba nuo deklaracijoje apie ketinimą vykdyti veiklą nurodytos dienos, jeigu ši diena yra vėlesnė negu deklaracijos apie ketinimą vykdyti veiklą pateikimo savivaldybės institucijai diena.
Vežėjas turi teisę pavesti keleivių vežimo organizatoriui pateikti deklaraciją vežėjo vardu. Tokiu atveju savivaldybės institucijai kartu su deklaracija privalo būti pateikta ir pavedimo sutartis. Valstybės rinkliava turi būti sumokėta iki deklaracijos pateikimo momento.

 

Paslaugos teikėjas
Ekonomikos ir turizmo skyriaus vyr. specialistė Rasa Varanauskaitė
Tel. (8 310) 32 016, el. p. rasa.varanauskaite@varena.lt

 

Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimas

Paraiškos išduoti/pratęsti išorinės reklamos leidimą forma
Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo paslaugos teikimo tvarkos aprašas
Tipinio dydžio ir turinio išorinės reklamos įrengimo projektai ir šios išorinės reklamos įrengimo reikalavimai

Paslaugos teikėjas
Architektūros skyriaus vyr. specialistė Erika Zaleskienė, tel. (8 310) 32 025, el. p. erika.zaleskiene@varena.lt