//Merkinės seniūnija
Merkinės seniūnija 2024-03-28T10:23:07+00:00

Merkinės seniūnijos plotas yra 40 000 ha, iš jų 62% užima miškai. Seniūnijos teritorijoje yra 24 ežerai, didžiausi iš jų – Ilgio, Liškiavio ir Burokaraisčio. Merkinės seniūnijos teritorijoje teka 2 didelės upės – Nemunas ir Merkys. Merkinės miestelyje yra šių dviejų upių santaka – Merkys įteka į Nemuną, bet to seniūnijoje teka 5 mažesni upeliai.

Seniūnijos centras – Merkinės miestelis, kuriame šiuo metu gyvena 988 gyventojai. Iš viso seniūnijoje yra 84 kaimai, didesni iš jų – Vilkiautinis (258 gyv.), Panara (166 gyv.), Pilvingiai (148 gyv.), Gudakiemis (127 gyv.), Kibyšiai (121 gyv.) ir Ilgininkai (91 gyv.). Seniūnijoje iš viso gyvena 2753 gyventojai. Merkinės seniūnija ribojasi su Alytaus rajono, Lazdijų rajono ir Druskininkų savivaldybėmis.

Seniūnijoje veikia Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, Varėnos J. Čiurlionytės menų mokyklos Merkinės filialas, Liškiavos daugiafunkcis centras Vilkiautinyje bei 5 bibliotekos. Seniūnijoje yra Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija ir jos kuruojamas Lankytojų centras, Varėnos kultūros centro Merkinės, Kibyšių, Panaros ir Vilkiautinio filialai, Varėnos PSPC Merkinės ambulatorija ir palaikomojo gydymo ir medicininės slaugos ligoninė, vaistinė, Merkinės globos namai, vaikų darželis, Merkinės krašto muziejus ir jo padalinys – Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinis muziejus Subartonyse. Seniūnijoje taip pat veikia Amatų centras, juodosios keramikos meistrų kūrybinės dirbtuvės, kelios maitinimo įstaigos, gausu ir kaimo turizmo sodybų.

Seniūnijos gyventojai daugiausiai dirba turizmo ir aptarnavimo sferoje, verčiasi žemės ūkiu, grybų rinkimu ir supirkimu, sėkmingai veiklą vykdo kelios medžio apdirbimo įmonės.

Istorija

Merkinė pirmą kartą paminėta 1359 m.  1387 m. Jogaila Merkinėje pasirašė privilegiją, kuria Vilniaus miestui buvo suteiktos Magdeburgo teisės. Manoma, kad tais metai  Merkinėje buvo įkurta bažnyčia. 1569 m. gruodžio 7 d. Žygimantas Augustas Merkinei suteikė Magdeburgo teisės privilegiją, taip pat buvo suteiktas herbas bei antspaudas. Merkinės herbe  mėlyname lauke vaizduojamas sidabrinis (baltas) vienaragis su auksiniais (geltonais) ginklais ir raudonu liežuviu. Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Vladislovas Vaza IV Merkinei teikė daug privilegijų. Vladislovas Vaza IV dažnai  lankydavosi  Merkinėje ir 1648 metais gegužės 20 d. čia mirė. Merkinė Magdeburgo teises trumpam buvo praradusi po 1776 m. miestų reformos, tačiau savivaldos teises atgavo 1791 m. ir jas išlaikė iki valstybės žlugimo 1795 m.  Rusijos imperijos laikotarpiu Merkinę siaubė gaisrai, 1831 m. buvo uždarytas dominikonų vienuolynas ir mokykla. 1945 m. gruodžio 15 d. vyko Merkinės mūšis. (Daugiau informacijos apie Merkinės istoriją galite rasti Merkinės krašto muziejaus svetainėje http://www.merkinesmuziejus.lt).

Lankytini objektai

Merkinės krašto muziejus

Merkinės piliakalnis

Merkinės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia

XVII–XIX a. Merkinės Jėzuitų bažnyčios ir vienuolyno vieta

Memorialas Dainavos apygardos partizanams

Merkinės žydų sinagogų vieta

Merkinės žydų senosios kapinės

Holokausto aukų kapai

XVI a. Merkinės miesto stulpai

Namas, kuriame mirė V. Vaza

Merkinės apžvalgos bokštas

Dzūkijos nacionalinio parko Merkinės lankytojų centras

Keramikos centras „Vienaragių šilas“

Odininkų dirbtuvės Zakavolių k.

Jonionių akmenys

Liškiavos Švč. Trejybės bažnyčios ir vienuolyno ansamblis

Liškiavos piliakalnis ir alkakalnis

Dainavos apygardos partizanų vadavietė Kasčiūnų k.

Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos imperijos ir Rusijos imperijos karių kapinės Merkinėje

Daugiau informacijos apie rekomenduojamus aplankyti objektus rasite Merkinės krašto muziejaus tinklapyje http://www.merkinesmuziejus.lt/rekomenduojame.

Bendruomenės

Merkinės seniūnijoje yra 6 veikiančios bendruomenės:

Merkinės miestelio bendruomenė;

Vilkiautinio kaimo bendruomenė;

Asociacija „Kibyšių bendruomenė“;

Panaros kaimo bendruomenė;

Subartonių kaimo bendruomenė;

Gudakiemio kaimo bendruomenė.

Bendruomenės vienija ir jungia gyventojus. Bendruomenių atstovai organizuoja šventes bei kitus renginius. Bendruomenės vykdo įvairius projektus, kurios skelbia žemės ūkio ministerija, rengia projektus paramai iš valstybės – skirtus kultūriniams renginiams, tradicijų puoselėjimui, materialinės bazės stiprinimui, viešųjų erdvių tvarkymui bei bendruomeniškumui skatinti. Taip pat Merkinės seniūnijos teritorijoje (Panaros k.) veikia Pilnų namų bendruomenė – katalikų bendrija, vienijanti tikinčiuosius.

Merkinės seniūnija suskirstyta į  12 seniūnaitijų:

Eil. Nr. Pavardė, vardas Seniūnaitija Telefonas
1 Barysas Algimantas Ilgininkų +370 627 64217
2 Bilinskas Gintautas Gudakiemio +370 609 47639
3 Bubnelienė Ona Panaros +370 687 76788
4 Česnulevičius Valdas Norulių +370 616 09165
5 Galinienė Lina Pilvingių +370 682 08235
6 Jakavonis Jonas Mardasavo +370 686 64389
7 Kasiulienė Danutė Samūniškių +370 682 80940
8 Kvaraciejus Juozas Merkinės mstl. Stangės +370 616 00590
9 Sauliūnienė Veronika Vilkiautinio +370 618 40234
10 Savilionis Gintautas Kibyšių +370 687 70946
11 Sinkevičius Ričardas Merkinės mstl. Nemuno +370 686 87795
12 Slaminienė Onutė Subartonių +370 605 04090

Seniūnaičiai padeda organizuoti įvairius aplinkos tvarkymo darbus, dalyvauja seniūnijoje veikiančių Varėnos kultūros centro filialų ir bendruomenių organizuojamose renginiuose, prisideda prie vykstančių akcijų, telkia ir padeda vietos gyventojams.

Gintautas Tebėra E1519971609311 150x150

Gintautas Tebėra

Seniūnas

Adresas

Gardino g. 1, Merkinės mstl., Merkinės sen., Varėnos r. sav., LT-65337

Kontaktai

Telefonas +370 310 57 131; Mob. +370 686 05 823

El. paštas gintas.tebera@varena.lt

Kabineto Nr. 4