//Administracinė informacija
Administracinė informacija 2024-04-29T13:27:32+00:00

2024 m.

2023 m.

2022 m.

Varėnos rajono savivaldybės administracijos darbo apmokėjimo sistemos nustatymo aprašas

     Vadovaujantis Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės institucijų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo (Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo)“   (Žin., 2003, Nr. 38-1739; 2006, Nr. 115-4376; 2009, Nr. 154-6976; 2010, Nr.133-6791; 2011, Nr.123-5823; Nr. 158-7469; 2012, Nr. 125-6279), šioje rubrikoje pateikiami įstaigos darbuotojų, einančių vienodas (tai yra to paties pavadinimo, neatsižvelgiant į įstaigos ir (arba) struktūrinio padalinio pavadinimą) arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, šių pareigų pavadinimai, darbuotojų, einančių vienodas arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, skaičius ir šias pareigas einančių darbuotojų praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, taip pat einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis. Einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis turi būti paskelbtas per 10 darbo dienų nuo naujo ketvirčio pradžios, o praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis – per 10 darbo dienų nuo kalendorinių metų pabaigos.

     Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.

     Šioje srityje taip pat skelbiama informacija apie priimtą sprendimą išmokėti vienkartinę piniginę išmoką, joje nurodoma išmokėta suma, paskatintų valstybės tarnautojų skaičius ir skatinimo priežastys. Ši informacija skelbiama kartu su informacija apie darbo užmokestį šioje pastraipoje nustatytais terminais.

2023 m. IV ketvirtį skatinta:

 • padėka raštu vietos savivaldos dienos proga – 35;
 • padėka raštu už svarų indėlį prisidedant prie pietų Lietuvos partizanų vado pulkininko Juozo Vitkaus-Kazimieraičio palaikų suradimo – 1;
 • už asmeninį išskirtinį indėlį įgyvendinant įstaigai nustatytus tikslus arba pasiektus rezultatus ir įgyvendintus uždavinius – 3.

2023 m. III ketvirtį skatinta:

 • padėka socialinių darbuotojų dienos proga – 3.

2023 m. II ketvirtį skatintų darbuotojų nebuvo

2023 m. I ketvirtį skatinta:

 • įvertinus 2022 m. veiklą labai gerai (VTĮ 31 str. 2 d. 4 p. skatinimo priemonė – suteikiama iki 5 mokamų poilsio dienų (tačiau ne daugiau kaip 10 darbo dienų per metus) arba atitinkamai sutrumpinamas darbo laikas) – 3.

2022 m. IV ketvirtį skatinta:

 • padėka vietos savivaldos dienos proga – 30.

2022 m. III ketvirtį skatinta:

 • padėka vietos savivaldos dienos proga – 30.

2022 m. II ketvirtį skatinta:

 • už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą – 2.

2022 m. I ketvirtį skatinta:

 • įvertinus 2021 m. veiklą labai gerai (VTĮ 31 str. 2 d. 4 p. skatinimo priemonė – suteikiama iki 5 mokamų poilsio dienų (tačiau ne daugiau kaip 10 darbo dienų per metus) arba atitinkamai sutrumpinamas darbo laikas) – 11.

2021 m. IV ketvirtį skatinta:

 • už vienkartines ypatingos svarbos užduotis  – 2.
 • padėka vietos savivaldos dienos proga – 22.

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ VYKDYMO VERTINIMO VIDAUS AUDITO ATASKAITA, 2024-01-19, Nr. VA-1.

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ VYKDYMO VERTINIMO VIDAUS AUDITO ATASKAITA, 2023-08-04, NR. VA-6

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ VYKDYMO VERTINIMO VIDAUS AUDITO ATASKAITA, 2022-07-27 Nr. VA-4

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ VYKDYMO VERTINIMO VIDAUS AUDITO ATASKAITA, 2023-01-23 Nr. VA-1

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ VYKDYMO VERTINIMO VIDAUS AUDITO ATASKAITA, 2022-01-13 Nr. VA-1

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ VYKDYMO VERTINIMO VIDAUS AUDITO ATASKAITOS Nr. VA-1 priedas

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ VYKDYMO VERTINIMO VIDAUS AUDITO ATASKAITA, 2021-09-08 Nr. VA-5

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ VYKDYMO VERTINIMO VIDAUS AUDITO ATASKAITA 2020 m. II pusm (priedas)

Administracinės naštos mažinimo ATASKAITA 2020 m. I pusm.

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ VYKDYMO VERTINIMO VIDAUS AUDITO ATASKAITA 2020-01-24

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ VYKDYMO VERTINIMO VIDAUS AUDITO ATASKAITA 2019 m. liepos 19 d. Nr. VA-4

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ VYKDYMO VERTINIMO VIDAUS AUDITO ATASKAITA 2019 m. sausio 23 d. Nr. VA-1 >Ataskaitos priedas<

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ VYKDYMO VERTINIMO VIDAUS AUDITO ATASKAITA 2018 m. liepos 5 d. Nr. VA-4

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ VYKDYMO VERTINIMO VIDAUS AUDITO ATASKAITA 2018 m. vasario 8 d. Nr. VA-1

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ VYKDYMO VERTINIMO VIDAUS AUDITO ATASKAITA 2017 m. rugpjūčio 25d. Nr. VA-3

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ VYKDYMO VERTINIMO VIDAUS AUDITO ATASKAITA 2016-08-04 Nr. VA – 4

Informacija rengiama

ŠKODA SUPERB, valstybinis Nr. HEP 295- Meras

ŠKODA SUPERB, valstybinis Nr. KJG 561- Direktorius

ŠKODA YETI, valstybinis Nr. MIH 252- Administracija

VW CRAFTER, valstybinis Nr. MCN 038- Administracija

automobilinė priekaba MAZ 8114, valstybinis Nr. AE 131- Administracija

ŠKODA YETI, valstybinis Nr. LSR 922- Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius

ŠKODA YETI, valstybinis Nr. JDV 659- Socialinės paramos skyrius

ŠKODA OCTAVIA, valstybinis Nr. MMU 646- Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyrius

Kaniavos seniūnijos seniūnas- ŠKODA OCTAVIA, valstybinis Nr. FTF 354

automobilinė priekaba TAURIGA TAURAS B 702S, valstybinis Nr. JG 441

Jakėnų seniūnijos seniūnas- ŠKODA OCTAVIA, valstybinis Nr. FTF 361

automobilinė priekaba TAURIGA TAURAS B 702S, valstybinis Nr. JG 445

Marcinkonių seniūnijos seniūnas- ŠKODA OCTAVIA, valstybinis Nr. FTF 375

automobilinė priekaba TAURIGA TAURAS B 702S, valstybinis Nr. JG 430

Valkininkų seniūnijos seniūnas-  ŠKODA OCTAVIA, valstybinis Nr. FTF 359

automobilinė priekaba TAURIGA TAURAS B 702S, valstybinis Nr. JG 442

Vydenių seniūnijos seniūnas ŠKODA OCTAVIA, valstybinis Nr. FTF 348

automobilinė priekaba TAURIGA TAURAS B 702S, valstybinis Nr. JG 429

Varėnos seniūnijos seniūnas- PEUGEOT PARTNER, valstybinis Nr. CZU 698

Varėnos seniūnijos seniūnas- ŠKODA OCTAVIA, valstybinis Nr. FTR 194

Varėnos seniūnijos seniūnas- OPEL MOVANO 2,5 CDI 7, valstybinis Nr. JTN 894

Merkinės seniūnijos seniūnas- ŠKODA OCTAVIA, valstybinis Nr. FTF 350

Merkinės seniūnijos seniūnas- DACIA LOGAN MCV, valstybinis Nr. FJC 917

Merkinės seniūnijos seniūnas- GAZ-53, valstybinis Nr. LTZ 416

automobilinė priekaba TAURIGA TAURAS B 702S, valstybinis Nr. JG 428

Matuizų seniūnijos seniūnas- ŠKODA OCTAVIA, valstybinis Nr. FTF 347

Matuizų seniūnas- automobilis VW SHARAN, valstybinis Nr. TVM 408

automobilinė priekaba TAURIGA TAURAS B 702S, valstybinis Nr. JG 443

Čia skelbiama savivaldybėje dirbančių politikų ir administracijos darbuotojų, užimančių vadovaujančias pareigas,  deklaracijos.

Viešų ir privačių interesų deklaracijos:
 https://www.vtek.lt/deklaraciju-paieska

Turto deklaracijos:
 http://www.vmi.lt/cms/metines-gyventojo-seimos-turto-deklaracijos-duomenu-israsai

Lėšos veiklai viešinti 2023 metais – 11,7 tūkst. eur.

Lėšos veiklai viešinti 2022 metais – 33 tūkst. eur.