//Teritorijų planavimas
Teritorijų planavimas 2022-09-29T09:08:45+00:00

Varėnos rajono savivaldybės bendrasis planas patvirtintas Varėnos rajono savivaldybės tarybos 208 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. T-V-403 „Dėl Varėnos rajono bendrojo plano tvirtinimo“.

Su Varėnos rajono bendrojo plano sprendiniai susipažinti galima čia:

Varėnos miesto bendrojo plano korektūra patvirtinta Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T-VIII-427 „Dėl Varėnos miesto bendrojo plano korektūros tvirtinimo“.

Su Varėnos miesto bendrojo plano sprendiniai susipažinti galima čia.

Varėnos rajono kraštovaizdžio tvarkymo specialusis planas patvirtintas Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 8 d. sprendimu Nr. T-VII-987 „Dėl specialiojo plano tvirtinimo ir pripažinimo Varėnos rajono bendrojo plano sudedamąja dalimi“.

Su Varėnos rajono kraštovaizdžio specialiojo plano sprendiniais susipažinti galima čia.

Varėnos rajono kraštovaizdžio specialiojo plano sprendinius taip pat galima rasti interneto svetainėje www.regia.lt.

———————

Varėnos rajono turizmo ir rekreacijos specialusis planas patvirtintas Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-VII-875 „Dėl specialiųjų planų tvirtinimo“.

Su Varėnos rajono turizmo ir rekreacijos specialiojo plano sprendiniais susipažinti galima čia (Aiskinamojo rasto sprendiniai)Sprendiniai Sumažintas 300x250

—————-

Varėnos rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schema patvirtinta Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 23 d. sprendimu Nr.T-VI-905 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos tvirtinimo“. Su schemos sprendiniais susipažinti galima čia.

—————–

Degalinių išdėstymo Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje specialusis planas patvirtintas Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. T-VI-420 „Dėl specialiojo plano tvirtinimo“. Su Degalinių išdėstymo specialiojo plano sprendiniais susipažinti galima čia.

——————

Varėnos rajono savivaldybės nuotėkų tvarkymo ir infrastruktūros plėtros specialusis planas patvirtintas Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T-VI-735 „Dėl specialiojo plano tvirtinimo“.

Su specialiojo plano sprendiniais susipažinti galima čia.

——————–

2022-09-20 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE NUMATOMĄ RENGTI TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ

Vadovaudamiesi LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame apie numatomą koreguoti Varėnos miesto kvartalo, esančio tarp Sporto g., Dzūkų g., J. Basanavičiaus g. ir Vytauto g. detalųjį planą.

Planavimo organizatorius: Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius. Atsakingas asmuo: Architektūros skyriaus vedėja – Jurgita Skirevičiūtė, tel. +3703103151, el.p. jurgita.skireviciute@varena.lt

Planuojama teritorija: Varėnos miesto kvartalas, esantis tarp Sporto g., Dzūkų g., J. Basanavičiaus g. ir Vytauto g.

Planavimo tikslas:  pakeisti Varėnos miesto kvartalo, esančio tarp Sporto g., Dzūkų g., J. Basanavičiaus g. ir Vytauto g. detaliuoju planu nustatytas žemės sklypų ribas, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Pastabas ir pasiūlymus šiam Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektui iki 2022 m. spalio 5 d. prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vytauto g. 12, Varėna, el.p. info@varena.lt, tel. +37031031512.

Su Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektu susipažinti galima čia : Dėl detaliojo plano koregavimo

—————-

2022-09-15 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE PARENGTĄ KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ

Informuojame, kad yra parengtas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Planuojamas žemės sklypas kadastro Nr. 3833/0006:42, žemės sklypo adresas Alytaus apskr., Varėnos r. sav., Matuizų sen., Giraitės k., Giraitės g. 12.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas – žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio sklypo teritoriją, nustatant žemės ūkio veiklai reikalingų kitos paskirties pastatų ir inžinerinių statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius – privačios žemės savininkas.
Projekto rengėjas – UAB „Matininkų kontora“, esanti Ugniagesių g. 1, Alytuje, tel., (8 686 79 959), el. p. zmkontora@gmail.com.
Susipažinti su šiuo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-09-28 arba projekto viešo svarstymo metu kuris vyks 2022-09-28 14:00 val., Ugniagesių g. 1, Alytuje, Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje
adresu https://www.zpdris.lt, paslaugos Nr. KPZP – 106723.

—————-

2022-09-02  INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE RENGIAMĄ KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Pirčiupių  kaimas, Valkininkų seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro  Nr. 3850/0002:0061, plotas – 0,9200 ha; planavimo tikslas: ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai vietai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną. Planavimo organizatorius: R. Ž. (duomenys neskelbiami).  Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-09-16 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (paslaugos Nr. KPZP-110936), adresu: https://www.zpdris.lt.

———-

2022-08-26 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE PARENGTUS VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO PLANO KOREKTŪROS SPRENDINIUS

Informuojame apie parengtus Varėnos rajono savivaldybės bendrojo plano korektūros sprendinius.

Varėnos rajono savivaldybės bendrojo plano korektūra viešinama bendra tvarka.

Planavimo organizatorius – Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 12, Varėna, tel. +370 310 32001, el. p. info@varena.lt. Atsakingi asmenys: Architektūros skyriaus vedėja Jurgita Skirevičiūtė, el. p. jurgita.skireviciute@varena.lt, tel. +370 310 31512, Architektūros skyriaus vedėjo pavaduotoja (vyriausioji architektė) Orinta Lakickienė, el. p. orinta.lakickiene@varena.lt, tel. +370 310 31515.

Planavimo tikslas: koreguoti Varėnos rajono savivaldybės bendrąjį planą.

Planavimo uždaviniai: ištaisyti Varėnos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniuose technines klaidas; papildyti kraštovaizdžio tvarkymo zonas, nustatytas Varėnos rajono kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano, integruoto į Varėnos rajono bendrąjį planą, sprendiniuose; numatyti savivaldybės prioritetinės plėtros teritorijas; numatyti teritorijas vėjo elektrines ir saulės šviesos energijos elektrinėms, kurių galia yra didesnė kaip 500 kW.

Planuojama teritorija – Varėnos rajono savivaldybės teritorija.

Plano rengėjas – Vilniaus Gedimino technikos universiteto Teritorijų planavimo institutas, Saulėtekio al. 11, Vilnius. Projekto vadovas – prof. Marija Burinskienė, tel. +370 686 08322, el. p. marija.burinskiene@vilniustech.lt.

Teritorijų planavimo lygmuo: savivaldybės.

Teritorijų planavimo rūšis: kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas, savivaldybės lygmens bendrasis planas.

Strateginis poveikio aplinkai vertinimas (SPAV) rengiant Varėnos rajono savivaldybės bendrojo plano korektūrą neatliekamas.

Susipažinti su Varėnos rajono savivaldybės bendrojo plano korektūros sprendiniais galima viešoje ekspozicijoje nuo 2022 m. rugpjūčio 26 d. iki 2022 m. rugsėjo 26 d. imtinai Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriuje, Vytauto g. 12, Varėna, Varėnos rajono savivaldybės tinklapyje www.varena.lt, Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. nuo rugpjūčio 26 d.

Baigiamasis susirinkimas vyks 2022 m. rugsėjo 26 d. 17 val. Varėnos rajono savivaldybės didžiojoje posėdžių salėje, Vytauto g. 12, Varėna, I aukšte.

Pastabas ir pasiūlymus dėl Varėnos rajono bendrojo plano koregavimo galima teikti plano rengėjui ir planavimo organizatoriui iki viešo svarstymo baigiamojo susirinkimo pabaigos.

Su Varėnos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano korektūros sprendiniais susipažinti galima čia Aiskinamasis_sprendiniai+Varėnos+raj.+BP+korektūraTBPS-1+Varėnos+senTBPS-2+Jakėnų+senTBPS-3+Valkininkų+senTBPS-4+Matuizų+senTBPS-5+Vydenių+senTBPS-6+Kaniavos+senTBPS-7+Marcinkonių+senTBPS-8+Merkinės+sen-1

———-

2022-08-22 INFORMACIJA APIE PARENGTĄ KAIMO PLĖTRO9S ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Karpiškių kaimas, Jakėnų seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro  Nr. 3853/0005:0129, plotas – 2,6755 ha; Planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietai reikalingų statinių ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną; Planavimo organizatorius: privačios žemės savininkas J.K. Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2022 m. rugsėjo 5  d. adresu J. Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr. (8 706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje  varena@nzt.lt. ŽPDRIS paslaugos Nr. KPZP-110618, adresu: https://www.zpdris.lt.

——————-

2022-08-18 INFORMACIJA APIE PARENGTUS VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KEITIMO SPRENDINIUS

Planavimo organizatorius: Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 12, LT- 65182 Varėna, tel. (8 310) 32 001, el. paštas: info@varena.lt, www.varena.lt.

Plano rengėjas: UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4-108, LT-08224 Vilnius, Projekto vadovė – Giedrė Ratkutė-Skačkauskienė, tel. 8 698 79 972, el. paštas: g.ratkute@cityform.lt; projekto koordinatorė – Gitana Mineikienė, tel. 8 616 54 100, el. paštas: g.mineikiene@cityform.lt.

Planavimo pagrindas: Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 28 d. sprendimas Nr. T-IX-302 „Dėl Varėnos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo“; 2020 m. birželio 2 d. Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. DV-415 „Dėl Varėnos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Planavimo darbų programa: susipažinti su visa planavimo darbų programa galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, adresu www.tpdris.lt, kur teritorijų planavimo dokumento (toliau – TPD) Nr. S-RJ-38-20-292. Planuojama teritorija – Varėnos rajono savivaldybės teritorija. Teritorijų planavimo rūšis – specialusis teritorijų planavimo dokumentas, lygmuo – savivaldybės.

Visuomenės informavimo tvarka: supaprastinta.

Planavimo tikslas: nustatyti aglomeracijas ir viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis, nurodyti šios infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus (eigą, eiliškumą) ir finansavimą, siekiant, kad visi gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas arba turėtų galimybę individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir (arba) individualiai tvarkyti nuotekas.

Planavimo uždaviniai:

 • nustatyti aglomeracijos ribas;
 • patikslinti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas;
 • nustatyti apsaugos zonas viešojo geriamojo vandens tiekimo naudojamoms vandenvietėms ir sanitarinės apsaugos zonas nuotekų valykloms, siurblinėms ir kitiems vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įrenginiams;
 • numatyti konkrečias teritorijas paėmimui visuomenės poreikiams;
 • numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus;
 • nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
 • numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros statinių vietas;
 • numatyti specialiojo plano įgyvendinimo etapus.

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): vadovaujantis Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. DV-415 patvirtintos Varėnos rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo planavimo darbų programos 12.5 p., strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas.

Susipažinti su parengtais Varėnos rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo sprendiniais galima nuo 2022-08-26 iki 2022-09-08 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto svetainės adresas www.tpdris.lt, kur TPD Nr. S-RJ-38-20-292.

Išsamesnė informacija teikiama: Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriuje. Atsakingi asmenys: Architektūros skyriaus vedėja Jurgita Skirevičiūtė, tel. (8 310) 31 512, el. paštas: jurgita.skireviciute@varena.lt, Architektūros skyriaus vedėjo pavaduotoja (vyriausioji architektė) – Orinta Lakickienė, tel. (8 310) 31 515, el. paštas: orinta.lakickiene@varena.lt.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, kur TPD Nr. S-RJ-38-20-292) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo supažindinimo pabaigos. Visuomenė teikdama pasiūlymus privalo nurodyti: vardą ir pavardę (arba juridinio asmens pavadinimą), adresą, pasiūlymo teikimo datą bei motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

——————–

2022-08-17 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE PARENGTUS VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO PLANO KOREKTŪROS SPRENDINIUS

Informuojame apie parengtus Varėnos rajono savivaldybės bendrojo plano korektūros sprendinius.

Varėnos rajono savivaldybės bendrojo plano korektūra viešinama bendra tvarka.

Planavimo organizatorius – Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 12, Varėna, tel. +370 310 32001, el. p. info@varena.lt. Atsakingi asmenys: Architektūros skyriaus vedėja Jurgita Skirevičiūtė, el. p. jurgita.skireviciute@varena.lt, tel. +370 310 31512, Architektūros skyriaus vedėjo pavaduotoja (vyriausioji architektė) Orinta Lakickienė, el. p. orinta.lakickiene@varena.lt, tel. +370 310 31515.

Planavimo tikslas: koreguoti Varėnos rajono savivaldybės bendrąjį planą.

Planavimo uždaviniai: ištaisyti Varėnos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniuose technines klaidas; papildyti kraštovaizdžio tvarkymo zonas, nustatytas Varėnos rajono kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano, integruoto į Varėnos rajono bendrąjį planą, sprendiniuose; numatyti savivaldybės prioritetinės plėtros teritorijas; numatyti teritorijas vėjo elektrines ir saulės šviesos energijos elektrinėms, kurių galia yra didesnė kaip 500 kW.

Planuojama teritorija – Varėnos rajono savivaldybės teritorija.

Plano rengėjas – Vilniaus Gedimino technikos universiteto Teritorijų planavimo institutas, Saulėtekio al. 11, Vilnius,

P.V. prof. Marija Burinskienė, tel. +370 686 08322, el. p. marija.burinskiene@vilniustech.lt

Teritorijų planavimo lygmuo: savivaldybės

Teritorijų planavimo rūšis: kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas, savivaldybės lygmens bendrasis planas.

Strateginis poveikio aplinkai vertinimas (SPAV) rengiant Varėnos rajono savivaldybės bendrojo plano korektūrą neatliekamas.

Susipažinti su Varėnos rajono savivaldybės bendrojo plano korektūros sprendiniais galima viešoje ekspozicijoje nuo 2022 m. rugpjūčio 19 d. iki 2022 m. rugsėjo 08 d. imtinai Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriuje, Vytauto g. 12, Varėna, Varėnos rajono savivaldybės tinklapyje www.varena.lt, Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Baigiamasis susirinkimas vyks 2022 m. rugsėjo 09 d. 17 val. Varėnos rajono savivaldybės didžiojoje posėdžių salėje, Vytauto g. 12, Varėna, I aukšte.

Pastabas ir pasiūlymus dėl Varėnos rajono bendrojo plano koregavimo galima teikti plano rengėjui ir planavimo organizatoriui iki viešo svarstymo baigiamojo susirinkimo pabaigos.

——————–

2022-07-25  INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Artojų g. 6, Kazimieravo kaimas, Varėnos seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro  Nr. 3868/0004:0113, plotas – 2,6992 ha; Planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietai reikalingų statinių ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną; Planavimo organizatorius: privačios žemės savininkas D.S. Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2022 m. rugpjūčio 8  d. adresu J. Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr. (8 706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje  varena@nzt.lt. ŽPDRIS paslaugos Nr. KPZP-109647, adresu: https://www.zpdris.lt.

——————

2022-07-05 INFORMAVIMAS APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ ĮSTATYME NURODYTĄ TERITORIJĄ, NUSTATYTĄ TENKINANT VIEŠĄJĮ INTERESĄ, JOJE TAIKYTINAS SPECIALIĄSIAS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGAS IR TEISĘ KREIPTIS DĖL KOMPENSACIJOS IŠMOKĖJIMO

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – Įstatymas) 11 straipsnio 4 dalimi, skelbiame informaciją apie žemės sklypams taikytinas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas pagal patvirtintą 110 kV elektros perdavimo linijos Griškonys-Varėna, esančios Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje, inžinerinės infrastruktūros vystymo planą.

Pranešimas skirtas žemės sklypų savininkams, kurių informuoti, siunčiant pranešimą registruotu laišku, nėra galimybės:

Žemės sklypo unikalus Nr. Žemės sklypo adresas Varėnos r. sav.
3860-0006-0020 Žilinčiškių k., Varėnos sen.
4400-1002-6314 Grumiškių k., Varėnos sen.
4400-0283-0636 Grumiškių k., Varėnos sen.
3860-0005-0086 Grumiškių k., Varėnos sen.
3860-0001-0112 Pamusių k., Varėnos sen.
3860-0002-0005 Pamusių k., Varėnos sen.
3860-0002-0108 Pamusių k., Varėnos sen.
4400-0240-7818 Pamusių k., Varėnos sen.
4400-4308-7118 Pamusių k., Varėnos sen.
3860-0004-0052 Sarapiniškių k., Varėnos sen.
3860-0004-0009 Kirklionių k., Varėnos sen.
4400-0344-2144 Kirklionių k., Varėnos sen.
3853-0009-0111 Vazgirdonių k., Jakėnų sen.
3853-0010-0053 Vazgirdonių k., Jakėnų sen.
3853-0010-0021 Vazgirdonių k., Jakėnų sen.
3853-0010-0017 Paručių k., Jakėnų sen.
4400-1286-5720 Senosios Varėnos k., Varėnos sen.
4400-1584-2852 Senosios Varėnos k., Varėnos sen.
4400-2147-7972 Vazgirdonių k., Jakėnų sen.

Susipažinti su Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-IX-973 „Dėl 110 kV elektros perdavimo linijos Griškonys-Varėna, esančios Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje, inžinerinės infrastruktūros vystymo plano patvirtinimo“ ir patvirtintu teritorijų planavimo dokumentu galite teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) adresu www.tpdris.lt TPD Nr. S-VT-38-19-509.

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos nustatytoje teritorijoje (elektros tinklų apsaugos zonoje) bus taikomos vadovaujantis Įstatymo 25 straipsniu.

Kompensacijos dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo Įstatyme nurodytose teritorijose, nustatytose tenkinant viešąjį interesą, kai žemės savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimas neprivalomas, apskaičiuojamos ir išmokamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos                       Vyriausybės 2020 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 339 patvirtinta „Kompensacijos dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, nustatytose tenkinant viešąjį interesą, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodika“ (toliau – Metodika).

Prašymus išmokėti kompensaciją (Metodikos 1 priedas), užpildytus Metodikos nustatyta tvarka, bus galima teikti po elektros tinklų apsaugos zonos įrašymo (įregistravimo) Nekilnojamojo turto registre ir Nekilnojamojo turto kadastre tiesiogiai (pasirašytinai), paštu per kurjerius arba elektroninių ryšių priemonėmis. Elektroninių ryšių priemonėmis pateikti dokumentai turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu. Prašymai teikiami Litgrid AB, įmonės kodas: 302564383, adresas: Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, el. paštu: info@litgrid.eu.

Vadovaujantis įstatymo 13 straipsnio 5 dalies 1 punktu kompensacijos dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo nemokamos, kai dėl tų pačių ar skirtingų apribojimų taikymo buvo atlyginta, jeigu teritorija (jos dalis), dėl kurios nustatymo atsirandusių apribojimų taikymo buvo atlyginta, sutampa su naujai nustatyta šiame įstatyme nurodyta teritorija (jos dalimi).

Lietuvos Respublikos žemės įstatymo nustatyta tvarka pagal patvirtinto teritorijų planavimo dokumento sprendinius žemės sklype (jo dalyje) administraciniu aktu nustačius žemės servitutą, žemės sklypo savininkui mokama administraciniame akte nurodyta kompensacija už naudojimąsi nustatytu žemės servitutu.

——————-

2022-07-01 KVIEČIAME SUSIPAŽINTI SU PARENGTA DZŪKIJOS NACIONALINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOS (TVARKYMO PLANO) KOREKTŪRA

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos informuoja apie parengtą savivaldybės lygmens specialųjį teritorijų planavimo dokumentą – Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schemos (tvarkymo plano) korektūrą.

Planavimo organizatorius – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius, tel. (8 5) 272 32 84, el. paštas vstt@vstt.lt, interneto svetainės adresas https://vstt.lrv.lt/

Plano rengėjas – Gamtos paveldo fondas, A. Vivulskio g. 41-113, LT-03114 Vilnius, tel. (8 5) 272 1918, el. paštas info@gpf.lt, interneto svetainės adresas www.gpf.lt

Planuojama teritorija – Dzūkijos nacionalinio parko buferinės apsaugos zonoje esantys Grybaulios žuvininkystės tvenkiniai.

Su parengtais Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schemos (tvarkymo plano) korektūros sprendiniais nuo 2022 m. liepos 1 d. iki liepos 26 d. galima susipažinti LR Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. S-RJ-33-20-485).

Viešas susirinkimas sprendiniams aptarti vyks 2022 m. liepos 26 d. 10 val. nuotoliniu būdu. Prisijungimo nuoroda:

https://bit.ly/3yvXAkj

Pasiūlymai dėl Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schemos (tvarkymo plano) korektūros sprendinių planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų pateikusiems asmenims planavimo organizatorius motyvuotai atsako per 5 darbo dienas raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

———————-

2022-06-21 INFORMACIJA APIE PARENGTĄ VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KEITIMO KONCEPCIJĄ IR SPRENDIMĄ DĖL STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO (SPAV)

Planavimo organizatorius: Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 12, LT- 65182 Varėna, tel. (8 310) 32 001, el. paštas: info@varena.lt, www.varena.lt.

Plano rengėjas: UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4-108, LT-08224 Vilnius, Projekto vadovė – Giedrė Ratkutė-Skačkauskienė, tel. 8 698 79 972, el. paštas: g.ratkute@cityform.lt; projekto koordinatorė – Gitana Mineikienė, tel. 8 616 54 100, el. paštas: g.mineikiene@cityform.lt.

Planavimo pagrindas: Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 28 d. sprendimas Nr. T-IX-302 „Dėl Varėnos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo“; 2020 m. birželio 2 d. Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. DV-415 „Dėl Varėnos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Planavimo darbų programa: susipažinti su visa planavimo darbų programa galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, adresu www.tpdris.lt, kur teritorijų planavimo dokumento (toliau – TPD) Nr. S-RJ-38-20-292. Planuojama teritorija – Varėnos rajono savivaldybės teritorija. Teritorijų planavimo rūšis – specialusis teritorijų planavimo dokumentas, lygmuo – savivaldybės.

Planavimo darbų atlikimo terminai: 2022 metai.

Visuomenės informavimo tvarka: supaprastinta.

Planavimo tikslas: nustatyti aglomeracijas ir viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis, nurodyti šios infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus (eigą, eiliškumą) ir finansavimą, siekiant, kad visi gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas arba turėtų galimybę individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir (arba) individualiai tvarkyti nuotekas.

Planavimo uždaviniai:

 • nustatyti aglomeracijos ribas;
 • patikslinti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas;
 • nustatyti apsaugos zonas viešojo geriamojo vandens tiekimo naudojamoms vandenvietėms ir sanitarinės apsaugos zonas nuotekų valykloms, siurblinėms ir kitiems vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įrenginiams;
 • numatyti konkrečias teritorijas paėmimui visuomenės poreikiams;
 • numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus;
 • nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
 • numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros statinių vietas;
 • numatyti specialiojo plano įgyvendinimo etapus.

Koncepcija: Informuojame, kad 2022 m. birželio 17 d. Varėnos rajono savivaldybės administracijos raštu Nr. PSD-2383 „Dėl pritarimo Varėnos rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo bendrųjų sprendinių formavimo (koncepcijos) stadijos“ buvo pritarta Varėnos rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo koncepcijai.

Su parengta koncepcija galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, interneto svetainės adresas www.tpdris.lt, kur TPD Nr. S-RJ-38-20-292 (patalpinta „Esamos būklės įvertinimo dokumentai“ skiltyje).

Sprendimas dėl SPAV procedūrų atlikimo: vadovaujantis Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. DV-415 patvirtintos Varėnos rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo planavimo darbų programos 12.5 p., strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas.

Išsamesnė informacija teikiama: Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriuje. Atsakingi asmenys: Architektūros skyriaus vedėja Jurgita Skirevičiūtė, tel. (8 310) 31 512, el. paštas: jurgita.skireviciute@varena.lt, Architektūros skyriaus vedėjo pavaduotoja (vyriausioji architektė) – Orinta Lakickienė, tel. (8 310) 31 515, el. paštas: orinta.lakickiene@varena.lt.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, kur TPD Nr. S-RJ-38-20-292) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo supažindinimo pabaigos. Visuomenė teikdama pasiūlymus privalo nurodyti: vardą ir pavardę (arba juridinio asmens pavadinimą), adresą, pasiūlymo teikimo datą bei motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

———————-

2022-05-04 INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Giraitės g. 12, Giraitės  kaimas, Matuizų seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro  Nr. 3833/0006:0042, plotas – 3,5074 ha; planavimo tikslas: žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties pastatų ir inžinerinių statinių statybos zoną. Planavimo organizatorius: R.S. (duomenys neskelbiami).  Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-05-19 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (paslaugos Nr. KPZP-106723), adresu: https://www.zpdris.lt

————–

2022-04-25 INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ KAIMO PLĖTROS PROJEKTĄ

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Vartavalakio  kaimas, Varėnos seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro  Nr. 3845/0002:0358, plotas – 1,9200 ha; planavimo tikslas: ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai vietai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną. Planavimo organizatorius: G.Š. (duomenys neskelbiami).  Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-05-06 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (paslaugos Nr. KPZP-106191), adresu: https://www.zpdris.lt.

—————

2022-04-13 INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Pakaršio kaimas, Varėnos seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro  Nr. 3868/0008:0359, plotas – 1,5100 ha; planavimo tikslas: ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai vietai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną. Planavimo organizatorius: D. M. (duomenys neskelbiami).  Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-04-27 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (paslaugos Nr. KPZP-105244), adresu: https://www.zpdris.lt.

———-

2022-04-06 INFORMACIJA APIE PARENGTUS VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO PLANO KOREKTŪROS SPRENDINIUS

Informuojame apie parengtus Varėnos rajono savivaldybės bendrojo plano korektūros sprendinius.

Varėnos rajono savivaldybės bendrojo plano korektūra viešinama bendra tvarka.

Planavimo organizatorius – Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 12, Varėna, tel. +370 310 32001, el.p. info@varena.lt. Atsakingi asmenys: Architektūros skyriaus vedėjo pavaduotoja Jurgita Skirevičiūtė, el.p. jurgita.skireviciute@varena.lt, tel. +370 310 31512, Architektūros skyriaus vedėja Orinta Lakickienė, el.p. orinta.lakickiene@varena.lt, tel. +370 310 31515.

Planavimo tikslas: koreguoti Varėnos rajono savivaldybės bendrąjį planą.

Planavimo uždaviniai: ištaisyti Varėnos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniuose technines klaidas; papildyti kraštovaizdžio tvarkymo zonas, nustatytas Varėnos rajono kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano, integruoto į Varėnos rajono bendrąjį planą, sprendiniuose; numatyti savivaldybės prioritetinės plėtros teritorijas; numatyti teritorijas vėjo elektrines ir saulės šviesos energijos elektrinėms, kurių galia yra didesnė kaip 500 kW.

Planuojama teritorija – Varėnos rajono savivaldybės teritorija.

Plano rengėjas – Vilniaus Gedimino technikos universiteto Teritorijų planavimo institutas, Saulėtekio al. 11, Vilnius, P.V. prof. Marija Burinskienė, tel. +370 686 08322, el.p. marija.burinskiene@vilniustech.lt

Teritorijų planavimo lygmuo: savivaldybės

Teritorijų planavimo rūšis: kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas, savivaldybės lygmens bendrasis planas.

Strateginis poveikio aplinkai vertinimas (SPAV) rengiant Varėnos rajono savivaldybės bendrojo plano korektūrą neatliekamas.

Susipažinti su Varėnos rajono savivaldybės bendrojo plano korektūros sprendiniais galima viešoje ekspozicijoje nuo 2022 m. balandžio 12 d. iki 2022 m. gegužės 9 d. imtinai Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriuje, Vytauto g. 12, Varėna, Varėnos rajono savivaldybės tinklapyje www.varena.lt, Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Baigiamasis susirinkimas vyks 2022 m. gegužės 9 d. 17 val. Varėnos švietimo centro konferencijų salėje II a, J. Basanavičiaus g. 9, Varėnoje.

Pastabas ir pasiūlymus dėl Varėnos rajono bendrojo plano koregavimo galima teikti plano rengėjui ir planavimo organizatoriui iki viešo svarstymo baigiamojo susirinkimo pabaigos.

Su Varėnos rajono savivaldybės bendrojo plano sprendiniais susipažinti galite čia:

TBPS-1+Varėnos+sen, TBPS-2+Jakėnų+sen, TBPS-3+Valkininkų+sen, TBPS-4+Matuizų+sen, TBPS-5+Vydenių+sen, TBPS-6+Kaniavos+sen, TBPS-7+Marcinkonių+sen, TBPS-8+Merkinės+sen-1, Aiskinamasis_sprendiniai+Varėnos+raj.+BP+korektūra

————–

2022-03-18 INFORMACIJA APIE PARENGTĄ VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTĄ

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 19 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 2 ir 3 dalimis, 20 straipsnio 4 dalimi, 21 straipsniu ir 30 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Inžinerinės infrastruktūros vystymo (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1-10/D1-61 „Dėl Inžinerinės infrastruktūros vystymo (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 16.2 papunkčiu, Varėnos rajono savivaldybės teritorijos bendruoju planu, patvirtintu Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. T-VI-403 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės bendrojo plano tvirtinimo“, ir atsižvelgiant į uždarosios akcinės bendrovės „Evecon“ 2022 m. sausio 21 d. prašymą, yra parengtas Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas

„Dėl saulės šviesos energijos elektrinių išdėstymo Varėnos rajono savivaldybės teritorijos dalyje inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo“.

Planavimo organizatorius: Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 12, Varėna;

Planavimo iniciatorius: UAB „Evecon“, Labdarių g. 6A-16, Vilnius.

Planuojama teritorija:

 • Matuizų sen.: Giraitės k., Matuizų k., Molių k., Šarkiškių k., Voriškių k.;
 • Valkininkų sen.: Degsnių k., Pūčkornių k.;

Planavimo tikslai:

 • užtikrinti darnią ir racionalią atsinaujinančių energijos išteklių inžinerinės infrastruktūros plėtrą;
 • nustatyti saulės šviesos energijos elektrinių inžinerinės infrastruktūros vystymo ir įgyvendinimo gaires;
 • nustatyti saulės šviesos energijos elektrinėms ir jų inžinerinei infrastruktūrai tinkamas vietas:
  • Matuizų sen.: Giraitės k., Matuizų k., Molių k., Šarkiškių k., Voriškių k.;
  • Valkininkų sen.: Degsnių k., Pūčkornių k.;
 • numatyti galimą saulės šviesos energijos elektrinių įtaką gamtinei ir gyvenamajai aplinkai bei kompensacines priemones jai sumažinti;
 • nustatyti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir reglamentus, atsižvelgiant į visuomenės poreikius, planuojamų teritorijų kraštovaizdį, agrarinę situaciją, esamas inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros sistemas ir kitus aspektus;
 • derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybės ir valstybės interesus dėl teritorijų naudojimo ir veiklos, susijusios su atsinaujinančių energijos išteklių inžinerinės infrastruktūros plėtra.
 • Planuojamos teritorijos plotas – 8811 ha.

——————

2022-01-24 INFORMACIJA APIE VIEŠĄ SUPAŽINDINIMĄ SU DALIES 110KV ELEKTROS PERDAVIMO LINIJOS GRIŠKONYS-VARĖNA, ESANČIOS VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE, INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANO SPRENDINIAIS

Informuojame, kad vadovaujantis Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T-IX-107 ,,Dėl 110 kV elektros perdavimo oro linijos Griškonys – Varėna, esančios Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje, inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo” parengti Dalies 110
kV elektros perdavimo oro linijos Griškonys – Varėna, esančios Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje, inžinerinės infrastruktūros vystymo plano (toliau – Vystymo planas) sprendiniai.
Nagrinėjama teritorija: Jakėnų sen., Merkinės sen. ir Varėnos sen. Varėnos rajono savivaldybėje.
Planuojama teritorija: Jakėnų sen., Varėnos seniūnijoje ir Varėnos miesto teritorijoje Varėnos rajono savivaldybėje planuojamos 110 kV elektros perdavimo oro linijos ir planuojamos 110 kV kabelio linijos apsaugos zonos ribose.
Planavimo tikslai – užtikrinti patikimą elektros energijos tiekimą pietryčių Lietuvos elektros energijos vartotojams, įgyvendinant strateginį Baltijos šalių energetikos projektą, ,,Sinchronizacija su kontinentinės Europos tinklais‘‘; nustatyti tinkamiausią 110 kV EPL Griškonys – Varėna trasą, užtikrinant darnią elektros perdavimo tinklų plėtrą, ir rezervuoti teritorijas planuojamai oro linijai tiesti.
Planavimo organizatorius – Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 12, 65182, Varėna, tel. (8 310) 31515, el. p. info@varena.lt, interneto svetainė www.varena.lt.
Planavimo iniciatorius – LITGRID AB, Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, tel. (8 707) 02171, el. p. info@litgrid.eu, interneto svetainė www.litgrid.eu.

Planavimo iniciatoriaus atstovas –projektų vadovas Valerijus Makarovas, tel. (8 707) 02123, tel. (8 687) 93476 el. p. valerijus.makarovas@litgrid.eu.
Vystymo plano rengėjas – UAB „Kelprojektas“, Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius, el. p. info@kelprojektas.lt, interneto svetainė www.kelprojektas.lt.

Informaciją apie projektą teikia – projekto vadovė Andželika Kažienė, tel. 8 68674252, el. p. andzelika.kaziene@kelprojektas.lt

Bendra informacija apie projektą: Planavimo procesą sudaro trys etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis. Varėnos rajono savivaldybės administracija 2021 m. rugsėjo 16 d. raštu Nr. PSD- 3119(24.4) ,,Dėl pritarimo specialiojo plano koncepcijai‘‘ pritarė 110 kV elektros perdavimo oro linijos Griškonys – Varėna, esančios Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje, inžinerinės infrastruktūros vystymo plano bendrųjų sprendinių (koncepcijos) III alternatyvai. Varėnos rajono savivaldybės administracija 2021 m. rugsėjo 16 d. raštu Nr. PSD-3120(24.4) ,,Dėl strateginio pasekmių vertinimo sprendimo priėmimo‘‘ pritarė atliktam 110 kV elektros perdavimo oro linijos Griškonys – Varėna, esančios Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje, inžinerinės infrastruktūros vystymo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimui ir pritarė 110 kV elektros perdavimo oro linijos Griškonys – Varėna, esančios Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje, inžinerinės infrastruktūros vystymo plano bendrųjų sprendinių (koncepcijos) III alternatyvai.
Susipažinti su parengto Vystymo plano sprendiniais galima nuo 2022 m. vasario 2 d. iki 2022 m. vasario 15 d.:
 Planavimo organizatoriaus interneto svetainėje adresu: www.varena.lt;
 Planavimo iniciatoriaus interneto svetainėje adresu: www.litgrid.eu;
 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) adresu www.tpdris.lt (teritorijų planavimo dokumento Nr. S-VT-33-20-509);
 Varėnos rajono savivaldybės Jakėnų ir Varėnos seniūnijose.

Sprendinių vieša ekspozicija organizuojama Planavimo organizatoriaus patalpose, adresu Vytauto g. 12, 65182 Varėna, Varėnos rajono savivaldybės Jakėnų ir Varėnos seniūnijose 2022 m. vasario 2 d. iki 2022 m. vasario 15 d.
Supažindinimo su Vystymo plano sprendiniais viešas susirinkimas įvyks 2022 m. vasario 17 d. 12.00 val. Varėnos švietimo centro salėje, adresu J. Basanavičiaus g. 9, Varėna. Kviečiame dalyvauti suinteresuotus visuomenės atstovus.
Pasiūlymus dėl Vystymo plano sprendinių galima teikti iki viešo susirinkimo pabaigos, kuris vyks 2022 m. vasario 17 d. Planavimo organizatoriui raštu aukščiau nurodytais adresais arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt.
Visuomenės atstovai teikdami pasiūlymus, turi nurodyti:
 fiziniai asmenys – nurodyti vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; nurodyti pasiūlymo teikimo datą, pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas;

 juridiniai asmenys– nurodyti teikiančio asmens vardą, pavardę ir savo, kaip juridinio asmens, pavadinimą bei buveinės adresą; nurodyti pasiūlymo teikimo datą, pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.
Po viešo susirinkimo pasiūlymai dėl Vystymo plano sprendinių nebus priimami.

Su specialiojo plano sprendiniais susipažinti galima čia :https://map.tpdris.lt/tpdris-gis/index.jsp?action=tpd_view&tpd_id=5540&doc_id=203511

——————

2022-01-24 INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ SPRENDIMO PROJEKTĄ

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 19 punktu, 16 straipsnio 3 dalies 8 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 2 ir 3 dalimis, 20 straipsnio 4 dalimi, 21 straipsniu, 22 straipsnio 2 dalimi ir 30 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Inžinerinės infrastruktūros vystymo (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1-10/D1-61 „Dėl Inžinerinės infrastruktūros vystymo (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 16.2 papunkčiu, Varėnos rajono savivaldybės teritorijos bendruoju planu, patvirtintu Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. T-VI-403 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, ir atsižvelgiant į uždarosios akcinės bendrovės „Evecon“ 2022 m. sausio 21 d. prašymą yra parengtas Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas „Dėl saulės šviesos energijos elektrinių išdėstymo Varėnos rajono savivaldybės teritorijos dalyje inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo“.

Planavimo organizatorius: Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 12, Varėna;

Planavimo iniciatorius: UAB „Evecon“, Labdarių g. 6A-16, Vilnius.

Planuojama teritorija:

 • Matuizų sen.: Giraitės k., Matuizų k., Molių k., Šarkiškių k., Voriškių k.;
 • Valkininkų sen.: Degsnių k., Pūčkornių k.;
 • Vydenių sen.: Cibonių k., Čepelūnų k., Dipiškių k., Gojaus k., Kalėdonių k., Kamorūnų k., Kijučių k., Meškadonių k., Pavainikių k., Riliškių k., Ulbinų k., Žukonių k.

Planavimo tikslai:

 • užtikrinti darnią ir racionalią atsinaujinančių energijos išteklių inžinerinės infrastruktūros plėtrą;
 • nustatyti saulės šviesos energijos elektrinių inžinerinės infrastruktūros vystymo ir įgyvendinimo gaires;
 • nustatyti saulės šviesos energijos elektrinėms ir jų inžinerinei infrastruktūrai tinkamas vietas:
  • Matuizų sen.: Giraitės k., Matuizų k., Molių k., Šarkiškių k., Voriškių k.;
  • Valkininkų sen.: Degsnių k., Pūčkornių k.;
  • Vydenių sen.: Cibonių k., Čepelūnų k., Dipiškių k., Gojaus k., Kalėdonių k., Kamorūnų k., Kijučių k., Meškadonių k., Pavainikių k., Riliškių k., Ulbinų k., Žukonių k.;
 • numatyti galimą saulės šviesos energijos elektrinių įtaką gamtinei ir gyvenamajai aplinkai bei kompensacines priemones jai sumažinti;
 • nustatyti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir reglamentus, atsižvelgiant į visuomenės poreikius, planuojamų teritorijų kraštovaizdį, agrarinę situaciją, esamas inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros sistemas ir kitus aspektus;
 • derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybės ir valstybės interesus dėl teritorijų naudojimo ir veiklos, susijusios su atsinaujinančių energijos išteklių inžinerinės infrastruktūros plėtra.
 • Planuojamos teritorijos plotas – 11227 ha

—————–

2021-12-28 INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Žagarių kaimas, Matuizų seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro  Nr. 3833/0010:0259, plotas – 1,7205 ha; planavimo tikslas: žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti kelių išdėstymą, nustatyti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatyti melioracijos statinių ir inžinerinių tinklų išdėstymą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną. Planavimo organizatorius: J. K. (duomenys neskelbiami). Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-01-11 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (paslaugos Nr. KPZP-101776), adresu: https://www.zpdris.lt.

————–

2021-12-13 INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Laukininkų kaimas, Merkinės seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro  Nr. 3848/0003:0205, plotas – 0,9804 ha; Planavimo tikslas: žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; Uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties pastatų ir inžinerinių statinių statybos zoną; Planavimo organizatorius: privačios žemės savininkas. Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2021 m. gruodžio 28  d. adresu J. Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr. (8 706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje  varena@nzt.lt. ŽPDRIS paslaugos Nr. KPZP-101412, adresu: https://www.zpdris.lt.

—————-

2021-10-21 INFORMACIJA APIE KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Ilgininkų kaimas, Merkinės seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro  Nr. 3848/0001:0255, plotas – 4,1163 ha; planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną, nustatyti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas. Planavimo organizatorius: J. S. (duomenys neskelbiami). Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2021-11-08 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (paslaugos Nr. KPZP-99235), adresu: https://www.zpdris.lt.

—————-

2021-10-12 INFORMACIJA APIE KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Ilgininkų kaimas, Merkinės seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro  Nr. 3848/0001:0257, plotas – 1,2437 ha; planavimo tikslas: žemės ūkio veiklai vietai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties pastatų ir inžinerinių statinių statybos zoną. Planavimo organizatorius: O.G. (duomenys neskelbiami). Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2020 m. spalio 26 d. adresu J. Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr. (8706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje  varena@nzt.lt.

———-

2021-10-07  INFORMACIJA APIE KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Čižiūnų kaimas, Valkininkų seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro  Nr. 3873/0015:0354, plotas – 0,5700 ha; planavimo tikslas: ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai vietai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Čižiūnų kaimas, Valkininkų seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro  Nr. 3873/0015:0354, plotas – 0,5700 ha; planavimo tikslas: ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai vietai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną. Planavimo organizatorius: A.N. (duomenys neskelbiami).  Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2020 m. spalio 21 d. adresu J. Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr. (8706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje  varena@nzt.lt.

——————–

2021-09-02 INFORMACIJA APIE KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Pūčkornių kaimas, Valkininkų seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro  Nr. 3873/0008:0093, plotas – 2,0320 ha; planavimo tikslas: ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai vietai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną. Planavimo organizatorius: A.J. (duomenys neskelbiami).  Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2021 m.  rugsėjo 16 d. adresu J. Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr. (8706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje  varena@nzt.lt.

———–

2021-08-23 INFORMACIJA APIE KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Darželių kaimas, Marcinkonių seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro  Nr. 3830/0001:0074, plotas – 3,8654 ha; planavimo tikslas:  parinkti ūkininko sodybos vietą; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną, suplanuoti kelių išdėstymą, nustatyti vandens tvenkinio įrengimo vietą    Planavimo organizatorius: J. B. (duomenys neskelbiami).  Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2021 m. rugsėjo 6  d. adresu J. Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr. (8 706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje  varena@nzt.lt.

————

2021-08-23 INFORMACIJA APIE DETALIOJO PLANO KEITIMĄ

Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2021 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. DV-764 leido rengti dviejų žemės sklypų, esančių Pirčiupių k., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., sujungimo ir tikslinės naudojimo paskirties pakeitimo į kitą detaliojo plano (reg. Nr. T00047771) keitimą.

Planavimo iniciatorius- G.P.

Planuojama teritorija – kitos (komercinės paskirties objektų teritorijos) paskirties žemės sklypas, esantis Senųjų Pirčiupių g. 2, Pirčiupių k., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., ir miškų ūkio paskirties žemės sklypas (kadastrinis Nr. 3850/0002:139), esantis Pirčiupių k., Valkininkų sen., Varėnos r. sav.

Planavimo tikslas – Žemės sklypų pertvarkymas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas.

————–

2021-08-02 INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO KEITIMĄ

Informuojame apie numatomą keisti dviejų žemės sklypų, esančių Pirčiupių k., Valkininkų sen., Varėnos r. sav.,detalųjį planą.

Planavimo organizatorius – Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius

Planavimo iniciatorius – G.P.

Planuojama teritorija – kitos paskirties žemės sklypas (3850/0002:139)

Su parengtu Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektu susipažinti galima čia Dėl Pirčiupių k. detaliojo plano keitimo_nuasmenintas

———————-

2021-07-30 INFORMACIJA APIE KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Maskaukos kaimas, Jakėnų seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro  Nr. 3853/0008:0113, plotas – 5,0255 ha; planavimo tikslas:  įveisti mišką ne miško žemėje, parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą; uždaviniai: suformuoti žemės naudmenų plotus, kuriuose galima įveisti mišką, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, suplanuoti kelių išdėstymą, nustatyti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatyti plotus, kuriuose tikslinga įveisti želdinius (medžius ir krūmus), nustatyti melioracijos statinių ir inžinerinių tinklų išdėstymą, suplanuoti kelių išdėstymą, pakeisti žemės sklypui nustatytą žemės naudojimo būdą, nustatyti vandens tvenkinio įrengimo vietą, nustatyti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatyti plotus, kuriuose tikslinga įveisti želdinius (medžius ir krūmus), nustatyti melioracijos statinių ir inžinerinių tinklų išdėstymą. Planavimo organizatorius: A. B. (duomenys neskelbiami).  Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2020 m. rugpjūčio 9  d. adresu J. Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr. (8 706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje  varena@nzt.lt.

———————

2021-07-30 INFORMACIJA APIE VIEŠĄ SUPAŽINDINIMĄ SU DALIES 110 KV ELEKTROS PERDAVIMO LINIJOS GRIŠKONYS – VARĖNA, ESANČIOS VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE, INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANO KONCEPCIJA IR STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA

Informuojame, kad vadovaujantis Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T-IX-107 ,,Dėl 110 kV elektros perdavimo oro linjos Griškonys – Varėna, esančios Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje, inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo” parengti 110 kV elektros perdavimo oro linijos Griškonys – Varėna, esančios Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje, inžinerinės infrastruktūros vystymo plano (toliau – Vystymo planas) bendrieji sprendiniai (koncepcija) bei, vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1467, parengta strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) ataskaita.
Planuojama teritorija: Jakėnų sen., Merkinės sen., Varėnos sen., esančios Varėnos rajono savivaldybėje.
Planavimo tikslai – užtikrinti patikimą elektros energijos tiekimą pietryčių Lietuvos elektros energijos vartotojams, įgyvendinant strateginį Baltijos šalių energetikos projektą, ,,Sinchronizacija su kontinentinės Europos tinklais‘‘; nustatyti tinkamiausią 110 kV EPL Griškonys – Varėna trasą, užtikrinant darnią elektros perdavimo tinklų plėtrą, ir rezervuoti teritorijas planuojamai oro linijai tiesti.
Planavimo organizatorius – Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 12, 65182 Varėna, tel. (8 310) 31515, el. p. info@varena.lt, interneto svetainė www.varena.lt.
Planavimo iniciatorius – LITGRID AB, Viršuliškių skg. 99 B, LT-05131 Vilnius, tel. (8 707) 02171, el. p. info@litgrid.eu, interneto svetainė www.litgrid.eu. Planavimo iniciatorius atstovas – projektų vadovas Valerijus Makarovas, tel. (8 707) 02123, tel. (8 687) 93476 el. p. valerijus.makarovas@litgrid.eu.
Vystymo plano rengėjas – UAB „Kelprojektas“, Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius, el. p. info@kelprojektas.lt, interneto svetainė www.kelprojektas.lt. Informaciją apie projektą teikia – projekto vadovė Andželika Kažienė, tel. 8 68674252, el. p. andzelika.kaziene@kelprojektas.lt
Vystymo plano SPAV dokumentų rengėjas – UAB „Kelprojektas“, Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius, tel. (8 5) 2619024, el. p. info@kelprojektas.lt, interneto svetainė www.kelprojektas.lt. Informaciją apie projektą teikia – projekto dalies vadovė Beata Riabcevė , tel. 8 672 86935, el. p. beata.riabceve@kelprojektas.lt.
Susipažinti su parengto Vystymo plano koncepcija ir SPAV ataskaita galima nuo 2021 m. rugpjūčio 6 d. iki 2021 m. rugsėjo 3 d.

Planavimo organizatoriaus interneto svetainėje adresu: www.varena.lt;
Planavimo iniciatoriaus interneto svetainėje adresu: www.litgrid.eu;
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) adresu www.tpdris.lt (teritorijų planavimo dokumento Nr. S-VT-38-19-509);
Plano SPAV dokumentų rengėjo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.);Varėnos rajono savivaldybės Jakėnų, Merkinės ir Varėnos seniūnijose.

Supažindinimo su Vystymo plano koncepcija ir SPAV ataskaita viešas susirinkimas įvyks 2021 m. rugsėjo 3 d. 12.00 val. Varėnos švietimo centro salėje, adresu J. Basanavičiaus g. 9, Varėna. Kviečiame dalyvauti suinteresuotus visuomenės atstovus.

Pasiūlymus dėl Vystymo plano koncepcijos ir SPAV ataskaitos kokybės galima teikti viso susipažinimo laikotarpio metu iki viešo susirinkimo pabaigos – nuo 2021 m. rugpjūčio 06 d. iki 2021 m. rugsėjo 3 d. rengėjui raštu aukščiau nurodytais adresais arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt.
Visuomenė teikdama pasiūlymus, turi nurodyti:
 fiziniai asmenys – nurodyti vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą;
nurodyti pasiūlymo teikimo datą, pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas);
raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas;
 juridiniai asmenys– nurodyti teikiančio asmens vardą, pavardę ir savo, kaip juridinio asmens, pavadinimą bei buveinės adresą; nurodyti pasiūlymo teikimo datą, pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.
Po viešo susirinkimo pasiūlymai dėl Vystymo plano koncepcijos ir SPAV ataskaitos kokybės bus nepriimami.

———————

2021-07-15 INFORMACIJA APIE KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Vilkiautinio kaimas, Merkinės seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro  Nr. 3880/0004:0322, plotas – 3.3900 ha; planavimo tikslas:  parinkti ūkininko sodybos vietą; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną. Planavimo organizatorius: M. Ž. (duomenys neskelbiami).  Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2020 m. liepos 30  d. adresu J. Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr.     (8 706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje  varena@nzt.lt.

——————

2021-06-28 INFORMACIJA APIE KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Papiškių kaimas, Varėnos seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro  Nr. 3808/0001:0426, plotas – 7,7111 ha; planavimo tikslas:  ūkininko sodybos vietai ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną, nustatyti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas. Planavimo organizatorius: A. S. (duomenys neskelbiami).  Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2021 m. liepos 14  d. adresu J. Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr. (8 706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje  varena@nzt.lt.

——————-

2021-05-18 INFORMUOJAME APIE RENGIAMĄ VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KEITIMĄ

Planavimo organizatorius: Varėnos rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 12, LT-65182 Varėna, el. paštas: info@varena.lt, www.varena.lt.

Plano rengėjas: UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4-108, LT-08224 Vilnius, Projekto vadovė – Giedrė Ratkutė – Skačkauskienė, tel. 8 698 79972, el. p. g.ratkute@cityform.lt.

Planavimo pagrindas: Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 28 d. sprendimas Nr. T-IX-302 „Dėl Varėnos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo“.

Planavimo darbų programa: Susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt; TPD Nr.S-RJ-38-20-292).

Planuojama teritorija: Varėnos rajono savivaldybės teritorija.

Teritorijų planavimo lygmuo: Savivaldybės lygmuo.

Teritorijų planavimo rūšis: Specialusis teritorijų planavimo dokumentas.

Visuomenės informavimo tvarka: Supaprastinta.

Plano rengimo etapai: Parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

Darbų atlikimo terminai: Planavimo pradžia – 2021 m. I ketvirtis, planavimo pabaiga – 2021 m. III ketvirtis.

Planavimo tikslas:

 • nustatyti aglomeracijas ir viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis, nurodyti šios infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus (eigą, eiliškumą) ir finansavimą, siekiant, kad gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas arba turėtų galimybę individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir (arba) individualiai tvarkyti nuotekas.

Planavimo uždaviniai:

 • nustatyti aglomeracijos ribas;
 • patikslinti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas;
 • nustatyti apsaugos zonas viešojo geriamojo vandens tiekimo naudojamoms vandenvietėms ir sanitarines apsaugos zonas nuotekų valykloms, siurblinėms ir kitiems vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įrenginiams;
 • numatyti konkrečias vietas teritorijos paėmimui visuomenės poreikiams;
 • numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus;
 • nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
 • numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros statinių vietas;
 • numatyti specialiojo plano įgyvendinimo etapus.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentas ir ataskaita rengiama pagal poreikį. Apie jas informacija bus teikiama papildomai.

Koncepcijos rengimas: Rengiama.

Išsamesnė informacija teikiama: Varėnos rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 12, LT-65182 Varėna, el. paštas: info@varena.lt, www.varena.lt; Orinta Lakickienė, Architektūros skyriaus vedėja (vyriausioji architektė), orinta.lakickiene@varena.lt, tel. Nr. 8 310 31515; Jurgita Skirevičiūtė, Architektūros skyriaus vedėjo pavaduotoja, jurgita.skireviciute@varena.lt, tel. Nr. 8 310 31512.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti: vardą, pavardę (arba juridinio asmens pavadinimą), adresą; motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas; pasiūlymo teikimo datą.

——————-

2021-05-18 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE PRADEDAMĄ DZŪKIJOS NACIONALINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOS (BUFERINĖS ZONOS, APIMANČIOS GRYBAULIOS ŽUVININKYSTĖS TVENKINIŲ TERITORIJĄ) KOREGAVIMO (SPECIALIOJO PLANAVIMO) PROCESĄ

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos informuoja, kad pradedamas Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schemos (buferinės zonos, apimančios Grybaulios žuvininkystės tvenkinių teritoriją) koregavimo (specialiojo planavimo) procesas.

Rengimo pagrindas – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2020-09-22 įsakymas Nr. V-96 „Dėl Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schemos koregavimo ir planavimo tikslų nustatymo patvirtinimo“ ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2020-09-22 įsakymas Nr. V-97 „Dėl Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schemos korektūros planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Planuojama teritorija – Dzūkijos nacionalinio parko buferinės apsaugos zonoje esantys Grybaulios žuvininkystės tvenkiniai.

Planavimo uždaviniai:

 1. Nustatyti Dzūkijos nacionalinio parko buferinės apsaugos zonoje apsaugos ir tvarkymo priemones, sudarančias galimybę atkurti Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ paukščių apsaugai svarbios teritorijos „Grybaulios žuvininkystės tvenkiniai“ (kodas LTVARB007) palankią apsaugos būklę.
 2. Numatyti Planuojamoje teritorijoje esančios privačios nuosavybės teise valdomos Grybaulios žuvininkystės tvenkinių infrastruktūros (hidrotechnikos ir kitų statinių, įrenginių ir kito turto) paėmimą visuomenės poreikiams. Valstybinėje žemėje esančios infrastruktūros paėmimas visuomenės poreikiams turi būti pagrįstas sąnaudų ir naudos analizės rezultatais, taip pat visuomeninės naudos, efektyvumo ir racionalumo principais.

Planavimo organizatorius – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius, tel. (8 5) 272 32 84, faks. (8 5) 272 25 72, el. paštas vstt@vstt.lt, interneto svetainės adresas https://vstt.lrv.lt/

Plano rengėjas – VšĮ Gamtos paveldo fondas, A. Vivulskio g. 41-113, LT-03114 Vilnius, tel. (8 5) 272 1918, faks. (8 5) 272 3721, el. paštas info@gpf.lt, interneto tinklalapio adresas www.gpf.lt

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas, koncepcija nerengiama.

Darbų terminai: 2021-05-06 – 2022-02-07.

Su planavimo schemos koregavimo rengimo darbų programa galima susipažinti Planavimo organizatoriaus internetiniame tinklalapyje (https://vstt.lrv.lt/), Varėnos rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje (https://varena.lt/) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui arba LR Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje aukščiau nurodytais adresais.

Apie parengtą Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schemos (buferinės zonos, apimančios Grybaulios žuvininkystės tvenkinių teritoriją) koregavimą ir susipažinimą su juo bus paskelbta vėliau.Grybaulia_Informacinis pranesimas

———————–

2021-04-27 INFORMACIJA APIE KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Jakėnų kaimas, Matuizų seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro  Nr. 3818/0002:0067, plotas – 10,8500 ha; planavimo tikslas: ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai vietai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną, žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos paskirties pastatų ir inžinerinių statinių statybos zoną. Planavimo organizatorius: G.A. (duomenys neskelbiami).  Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2020 m. gegužės 12 d. adresu J. Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr. (8706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje  varena@nzt.lt.

————–

2021-04-21 INFORMACIJA APIE KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Pamusių kaimas, Varėnos seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro  Nr. 3860/0002:80, plotas – 2,8000 ha; planavimo tikslas:  žemės ūkio veiklai vietai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties pastatų ir inžinerinių statinių statybos zoną. Planavimo organizatorius: A. T. (duomenys neskelbiami). Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2020 m. gegužės 5  d. adresu J. Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr. (8706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje  varena@nzt.lt.

—————–

2021-04-02 INFORMACIJA APIE KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Čebatorių kaimas, Matuizų seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro  Nr. 3818/0003:0188, plotas – 2,1495 ha; planavimo tikslas:  žemės ūkio veiklai vietai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties pastatų ir inžinerinių statinių statybos zoną, suplanuoti kelių išdėstymą, nustatyti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas. Planavimo organizatorius: A. V. (duomenys neskelbiami).  Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2020 m. balandžio 19  d. adresu J. Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr. (8706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje  varena@nzt.lt.

—————-

2021-03-29 INFORMACIJA APIE KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTUS

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Palielukio kaimas, Jakėnų seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro  Nr. 3885/0004:0058, plotas – 1,7850 ha; planavimo tikslas:  žemės ūkio veiklai vietai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties pastatų ir inžinerinių statinių statybos zoną. Planavimo organizatorius: N. K. (duomenys neskelbiami).  Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2020 m. balandžio 13  d. adresu J. Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr.     (8 706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje  varena@nzt.lt.

————

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Palielukio kaimas, Jakėnų seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro  Nr. 3885/0004:0191, plotas – 5,3200 ha; planavimo tikslas:  žemės ūkio veiklai vietai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties pastatų ir inžinerinių statinių statybos zoną. Planavimo organizatorius: N.K.(duomenys neskelbiami).  Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2020 m. balandžio 13  d. adresu J. Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr. (8706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje  varena@nzt.lt.

—————-

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Palielukio kaimas, Jakėnų seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro  Nr. 3885/0004:0258, plotas – 19,4625 ha; planavimo tikslas:  žemės ūkio veiklai vietai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties pastatų ir inžinerinių statinių statybos zoną. Planavimo organizatorius: N.K. (duomenys neskelbiami). Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2020 m. balandžio 13  d. adresu J. Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr. (8706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje  varena@nzt.lt.

———-

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Bytautonių kaimas, Jakėnų seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro  Nr. 3885/0001:0088, plotas – 4,4317 ha; planavimo tikslas: ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai vietai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną, žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos paskirties pastatų ir inžinerinių statinių statybos zoną. Planavimo organizatorius: A.M. (duomenys neskelbiami).  Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2020 m. balandžio 13 d. adresu J. Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr. (8706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje  varena@nzt.lt.

——————-

2021-03-10 INFORMACIJA APIE KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Dargužių kaimas, Valkininkų seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro Nr. 3873/0003:0403, plotas – 1,0118 ha; planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai:  suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną; Planavimo organizatorius: V. G. (duomenys neskelbiami). Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2021 m. kovo 25 d. adresu J. Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr. (8 706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje  varena@nzt.lt.

——————

2021-03-05 INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Pamerkių kaimas, Matuizų seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro Nr. 3853/0007:0560, plotas – 0,5100 ha; planavimo tikslas:  žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos paskirties pastatų ir inžinerinių statinių statybos zoną . Planavimo organizatorius: R.M. (duomenys neskelbiami). Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2021 m. kovo 22 d. adresu J. Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr. (8 706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje  varena@nzt.lt.

————-

2021-03-04 INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Laičių kaimas, Varėnos seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro Nr. 3868/0008:0380, plotas – 1,0055 ha; planavimo tikslas:  žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos paskirties pastatų ir inžinerinių statinių statybos zoną . Planavimo organizatorius: S. S. (duomenys neskelbiami). Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2021 m. kovo 19 d. adresu J. Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr. (8 706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje  varena@nzt.lt.

————

2021-02-24 INFORMACIJA APIE RENGIAMUS KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTUS

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Laukininkų kaimas, Merkinės seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro Nr. 3848/0003:165, plotas – 1,5297 ha; planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietai ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai:  suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną, žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos paskirties pastatų ir inžinerinių statinių statybos zoną; Planavimo organizatorius: E. L. (duomenys neskelbiami). Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2021 m. kovo 10 d. adresu J. Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr. (8 706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje  varena@nzt.lt.

—————————-

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Ilgininkų kaimas, Merkinės seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro Nr. 3848/0001:43, plotas – 2,9078 ha; planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietai ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai:  suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną, žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos paskirties pastatų ir inžinerinių statinių statybos zoną; Planavimo organizatorius: D. K. (duomenys neskelbiami). Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2021 m. kovo10 d. adresu J. Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr. (8 706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje  varena@nzt.lt.

——————-

2021-02-08 INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Naujųjų Naniškių kaimas, Valkininkų seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro Nr. 3818/0007:426, plotas – 6,9645 ha; planavimo tikslas: žemės ūkio veiklai vietai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties pastatų ir inžinerinių statinių statybos zoną; Planavimo organizatorius: B.B. (duomenys neskelbiami). Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2021 m. vasario 24 d. adresu J. Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr. (8 706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus el.paštu   varena@nzt.lt.

—————

2021-02-03 INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Semoškų viensėdis, Matuizų seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro Nr. 3833/0009:208, plotas – 4,4549 ha; planavimo tikslas: žemės ūkio veiklai vietai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties pastatų ir inžinerinių statinių statybos zoną; Planavimo organizatorius: J.P. (duomenys neskelbiami). Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2021 m. vasario 18 d. adresu J. Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr. (8 706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje  varena@nzt.lt.

————————

2021-01-25 INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Laičių kaimas, Varėnos seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro Nr. 3868/0008:0380, plotas – 1,0055 ha; planavimo tikslas:  ūkininko sodybos vietai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną. Planavimo organizatorius: S. S. (duomenys neskelbiami). Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2021 m. vasario 8 d. adresu J.Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr. (8 706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje  varena@nzt.lt.

——————-

2020-12-14 INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio:planuojama teritorija: Mantvilų kaimas, Merkinės seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro    Nr. 3835/0003:0239, 2,6862 ha plotas 7,2087 ha ploto žemės sklype; planavimo tikslas: miško įveisimas ne miško žemėje; uždaviniai: suformuoti žemės sklype žemės ūkio naudmenų ir kitų žemės naudmenų plotus, kuriuose galima įveisti mišką, ir nustatyti žemės sklypus, kuriems reikės pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį įveisus mišką; planavimo organizatorius: E. K. (duomenys neskelbiami).  Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2020 m. gruodžio 31 d. adresu J.Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr. (8 706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje  varena@nzt.lt.

————

2020-10-14 INFORMACIJĄ APIE RENGIAMĄ KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Ilgininkų kaimas, Merkinės seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro Nr. 3848/0001:43, plotas – 2,9078 ha; planavimo tikslas: žemės ūkio veiklai vietai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos (kaimo turizmo) paskirties pastatų ir inžinerinių statinių statybos zoną; Planavimo organizatorius: D. K. (duomenys neskelbiami). Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2020 m. spalio 28 d. adresu J.Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr. (8 706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje  varena@nzt.lt.

—————-

2020-09-29 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE PRADEDAMĄ DZŪKIJOS NACIONALINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOS (BUFERINĖS ZONOS, APIMANČIOS GRYBAULIOS ŽUVININKYSTĖS TVENKINIŲ TERITORIJĄ)KOREGAVIMO (SPECIALIOJO PLANAVIMO) PROCESĄ

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos informuoja, kad pradedamas Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schemos (buferinės zonos, apimančios Grybaulios žuvininkystės tvenkinių teritoriją) koregavimo (specialiojo planavimo) procesas.

 Rengimo pagrindas – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos  direktoriaus 2020-09-22 įsakymas Nr. V-96 „Dėl Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schemos koregavimo ir planavimo tikslų nustatymo patvirtinimo“ ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos  direktoriaus 2020-09-22 įsakymas Nr. V-97 „Dėl Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schemos korektūros planavimo darbų programos patvirtinimo“.

 Planavimo organizatorius – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Antakalnio g. 25, LT -10312 Vilnius, tel. (8 5) 272 32 84, faks. (8 5) 272 25 72, el. paštas vstt@vstt.lt, interneto svetainės adresas https://vstt.lrv.lt/.

 Planuojama teritorija – Dzūkijos nacionalinio parko buferinės apsaugos zonoje esantys Grybaulios žuvininkystės tvenkiniai.

 Planavimo uždaviniai:

 1. Nustatyti Dzūkijos nacionalinio parko buferinės apsaugos zonoje apsaugos ir tvarkymo priemones, sudarančias galimybę atkurti Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ paukščių apsaugai svarbios teritorijos „Grybaulios žuvininkystės tvenkiniai“ (kodas LTVARB007) palankią apsaugos būklę;
 2. Numatyti Planuojamoje teritorijoje esančios privačios nuosavybės teise valdomos Grybaulios žuvininkystės tvenkinių infrastruktūros (hidrotechnikos ir kitų statinių, įrenginių ir kito turto) paėmimą visuomenės poreikiams. Valstybinėje žemėje esančios infrastruktūros paėmimas visuomenės poreikiams turi būti pagrįstas sąnaudų ir naudos analizės rezultatais, taip pat visuomeninės naudos, efektyvumo ir racionalumo principais.

 Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas, koncepcija nerengiama.

 Informacija apie įsakymą dėl Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schemos koregavimo ir planavimo tikslų nustatymo bei įsakymą dėl Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schemos korektūros planavimo darbų programos patvirtinimo skelbiama Planavimo organizatoriaus internetiniame tinklalapyje (https://vstt.lrv.lt/), Varėnos rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje (https://varena.lt/) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

 Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento Planavimo organizatoriui nurodytais kontaktais teikiami raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims Planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, jeigu pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

Pastaba: papildoma informacija apie specialiojo plano rengėją, konsultavimąsi su suinteresuota visuomene, susipažinimą su parengtais Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schemos korektūros sprendiniais bus informuojama atskirais skelbimais, vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.

2020-09-22 Isakymas Nr_ V-97 del Dzukijos NP korekturos programos(1)

2020-09-22 Dzukijos NP korektūros įsakymas Nr_ V-96(1)

—————-

2020-09-29 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE RENGIAMĄ KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Semoškų viensėdis, Matuizų seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro  Nr. 3833/0009:236 plotas – 4,2600 ha; planavimo tikslas:  ūkininko sodybos vietai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną. Planavimo organizatorius: A. N. (duomenys neskelbiami). Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2020 m. spalio 14  d. adresu J. Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr. (8 706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje  varena@nzt.lt.

————————

2020-09-10 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE RENGIAMĄ KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Senkonių kaimas, Vydenių seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro Nr. 3815/0001:318, plotas – 6,0289 ha; planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną, nustatyti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas. Planavimo organizatorius: K.S. (duomenys neskelbiami). Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2020 m. rugsėjo 25  d. adresu J.Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr. (8 706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje  varena@nzt.lt.

———————–

2020-09-04 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE RENGIAMĄ KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Maskaukos kaimas, Jakėnų seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro  Nr. 3853/0008:0019, plotas – 4,7884 ha; planavimo tikslas:  ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai vietai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną, žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos paskirties pastatų ir inžinerinių statinių statybos zoną. Planavimo organizatorius: D. K. (duomenys neskelbiami). Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2020 m. rugsėjo 25  d. adresu J.Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr. (8 706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje  varena@nzt.lt.

———————–

2020-08-20 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE NUMATOMĄ RENGTI DZŪKIJOS NACIONALINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOS (BUFERINĖS ZONOS, APIMANČIOS GRYBAULIOS ŽUVININKYSTĖS TVENKINIŲ TERITORIJĄ) KOREKTŪRĄ

       Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 str. 4 dalies nuostatomis, Saugomų teritorijų specialiųjų planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ir kultūros ministrų 2020 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. D1-330/ĮV-706 „Dėl saugomų teritorijų specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 10 punktu Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) parengė sprendimo „Dėl Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schemos koregavimo ir planavimo tikslų nustatymo patvirtinimoprojektą.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti elektroniniu paštu Tarnybai (vstt@vstt.lt) iki 2020-09-08

                                                                                                                                                                                                                 ĮSAKYMO projektas

Dėl DZŪKIJOS NACIONALINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOS KOREGAVIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO PATVIRTINIMO
2020 m.                d. Nr. V-
Vilnius

       Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 28 straipsniu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsniu, Saugomų teritorijų specialiųjų planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ir kultūros ministrų 2020 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. D1-330/ĮV-706 „Dėl saugomų teritorijų specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 377 „Dėl Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 10.2.1 punktu:
1.
N u s t a t a u:
      1.1. kad pradedamas Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schemos (buferinės zonos, apimančios Grybaulios žuvininkystės tvenkinių teritoriją) koregavimo (specialiojo planavimo) procesas.
     1.2. šiuos Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schemos korektūros tikslus:
1.2.1. Dzūkijos nacionalinio parko buferinės apsaugos zonoje nustatyti sprendinius, numatančius galimybę atkurti Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ paukščių apsaugai svarbios teritorijos „Grybaulios žuvininkystės tvenkiniai“ (kodas LTVARB007) palankios apsaugos būklę;
1.2.2. numatyti valstybinės žemės sklypuose esančios privačios nuosavybės teise valdomos Grybaulios žuvininkystės tvenkinių infrastruktūros (hidrotechnikos ir kitų statinių, įrenginių ir kito turto) paėmimą visuomenės poreikiams už juos atlyginant.

Direktorius                                                                                                                                           Albertas Stanislovaitis    

——————————

2020-08-03 INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ

Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio:
1. Planuojama teritorija: Šklėrių kaimas, Marcinkonių seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro Nr. 3810/0006:19, plotas – 8,4041 ha;
2. Planavimo tikslas: ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai vietai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas;
3. Uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną, žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos paskirties pastatų ir inžinerinių statinių statybos zoną;
4. Planavimo organizatorius M.J.D. (duomenys neskelbiami).

Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2020 m. rugpjūčio 17 d. adresu J. Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr.   (8 706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje varena@nzt.lt.

——————————

2020-06-10 INFORMACIJA APIE KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Salinio g. 15, Pakaršio kaimas, Varėnos seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro Nr. 3868/0008:347, plotas – 2,2700 ha; planavimo tikslas:  ūkininko sodybos vietai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną. Planavimo organizatorius: D. Č. (duomenys neskelbiami). Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2020 m. birželio 26 d. adresu J.Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr. (8 706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje  varena@nzt.lt.

—————–

2020-05-28 INFORMACIJA APIE KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Čižiūnų kaimas, Valkininkų seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro Nr. 3873/0015:0379, plotas – 1,5700 ha; planavimo tikslas: ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai vietai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną, žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos paskirties pastatų ir inžinerinių statinių statybos zoną. Planavimo organizatorius: T. P. (duomenys neskelbiami). Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2020 m. birželio 11 d. adresu J. Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr.   (8 706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje varena@nzt.lt.

——————

2020-05-28 INFORMACIJA APIE KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Geidukonių kaimas, Varėnos seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro Nr. 3808/0005:218, plotas – 4, 0430 ha; planavimo tikslas: ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai vietai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną, žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos paskirties pastatų ir inžinerinių statinių statybos zoną. Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2020 m. birželio 11 d. adresu J. Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr. (8 706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje varena@nzt.lt.

—————

2020-04-29 INFORMUOJAME APIE PRADEDAMĄ RENGTI TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ

Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T-IX-301 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo“ pradėtas Varėnos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo procesas.

Planuojama teritorija – Varėnos rajono savivaldybė,

Planavimo tikslas – nustatyti aglomeracijas ir viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis, nurodyti šios infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus (eigą, eiliškumą) ir finansavimą, siekiant, kad gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas arba turėtų galimybę individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir (arba) individualiai tvarkyti nuotekas.

Pastabas ir pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento visu teritorijų planavimo dokumento rengimo metu galima teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vytauto g. 12, Varėna, kontaktinis asmuo Jurgita Skirevičiūtė tel. +37031031512, el.p. jurgita.skireviciute@varena.lt.

————–

2020-04-14  INFORMUOJAME APIE NUMATOMĄ RENGTI TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ

Informuojame apie parengtą Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektą, kuriuo numatoma pradėti rengti Varėnos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimą.

Numatomo rengti teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslas – nustatyti aglomeracijas ir viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis, nurodyti šios infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus (eigą, eiliškumą) ir finansavimą, siekiant, kad gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas arba turėtų galimybę individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir (arba) individualiai tvarkyti nuotekas.

Pastabas ir pasiūlymus dėl aukščiau minėto sprendimo projekto galima teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vytauto g. 12, Varėna, kontaktinis asmuo Jurgita Skirevičiūtė tel. +37031031512, el.p. jurgita.skireviciute@varena.lt

Su Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektu susipažinti galima čia1. 2020-04-06 Dėl Varėnos rajono vandentvarkos ir infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo_spaudai

—————

2020-02-07 INFORMACIJA APIE PARENGTĄ DETALIOJO PLANO KOREKTŪRĄ

Planavimo organizatorius – Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Strateginio poveikio aplinkai vertinimas (SPAV): neatliekamas.

 Planavimo pagrindas:  Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-11-26 įsakymas Nr. DV-960 „Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3875/0001:187), esančio Miškų g. 14, Varėnoje, padalijimo į  du sklypus detaliojo plano koregavimo“.

Planuojama teritorija: 0,1058 ha žemės sklypas Miškų g. 14A, Varėnoje.

Plano rengėjas:  UAB „ACIB“, architektas Albinas Mocevičius, kvalifikacijos atestatas Nr. ATP 1273, Kareivių g. 6-615, Vilnius, tel. (8 614) 99 300), el. p. uab.acib@gmail.com.

 Detaliojo plano viešinimo tvarka: supaprastinta.

Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai: Pakeisti vieno sklypo naudojimo būdą, nustatyti naudojimo reglamentus.

Detaliojo plano sprendinių viešinimas: su parengto detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2020-02-11 iki 2020-02-25 LR teritorijų planavimo dokumentu rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl koreguojamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui (Vytauto g. 12, 65184 Varėna), plano rengėjui (Kareivių g. 6-608, Vilnius, el. p. uab.acib@gmail.com) ir (ar) LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) iki teritorijų planavimo dokumento viešinimo pabaigos.

LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) rengiamo teritorijų planavimo dokumento numeris TPD Nr. K-VT-38-19-652.

Gauti atsakymai, kad į pateiktus pasiūlymus nebuvo atsižvelgta, gali būti skundžiami valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai – Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos.

 Plano rengėjas: UAB „ACIB“, architektas Albinas Mocevičius.

—————-

2020-01-27 INFORMACIJA APIE KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Paručių kaimas, Jakėnų seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro  Nr. 3853/0009:182 plotas – 1,7756 ha; planavimo tikslas:  ūkininko sodybos vietai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną. Planavimo organizatorius: V. G. (duomenys neskelbiami). Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2020 m. vasario 10  d. adresu J.Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr. (8 706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje  varena@nzt.lt.

————————–

2019-12-05  INFORMUOJAME APIE RENGIAMĄ VARĖNOS MIESTO KVARTALO, ESANČIO TARP J. BASANAVIČIAUS G., M. K. ČIURLIONIO G., ŽALIOSIOS G. IR SPAUSTUVĖS G., DETALŲJĮ PLANĄ.

Rengimo pagrindas: Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 6 d. įsakymas Nr. DV-837 „Dėl Varėnos miesto kvartalo, esančio tarp J. Basanavičiaus g., M. K. Čiurlionio g., Žaliosios g. ir Spaustuvės g., detaliojo plano rengimo“, 2018 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr. DV-893 „Dėl Varėnos miesto kvartalo, esančio tarp J. Basanavičiaus g., M. K. Čiurlionio g., Žaliosios g. ir Spaustuvės g., detaliojo plano planavimo darbų programos tvirtinimo“.

Planavimo organizatorius: Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 12, LT-65184, Varėna, tel. 8 310 31500, faks. 8 310 51200, el.p. info@varena.lt.

Plano rengėjas: Marius Berulis, Viršuliškių g. 39-8, LT-05104 Vilnius, tel. 8 605 71 023, el. p. marius.berulis@gmail.com.

Planuojama teritorija: apie 2,8 ha teritorija, esanti tarp J. Basanavičiaus g., M. K. Čiurlionio g., Žaliosios g. ir Spaustuvės g., Varėnoje.

Detaliojo plano tikslai ir uždaviniai: Suformuoti kitos paskirties žemės sklypus prie naudojamų statinių, pakeisti esamas kitos paskirties žemės sklypų ribas, nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus.

Detaliojo plano tvarka: bendra.

Strateginio poveikio aplinkai vertinimas (SPAV): nerengiamas SPAV atrankos dokumentas.

Planavimo darbų programa:

Plano rengimo etapai: parengiamasis, teritorijų planavimo dokumento rengimo ir baigiamasis etapai.

Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2019 m. I ketv., planavimo pabaiga – 2020 m. I ketv.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Su rengiamu „Varėnos miesto kvartalo, esančio tarp J. Basanavičiaus g., M. K. Čiurlionio g., Žaliosios g. ir Spaustuvės g., detaliuoju planu“ ir jo sprendiniais galima susipažinti nuo 2019 m. gruodžio 13 d. iki 2020 m. sausio 02 d. imtinai pas planavimo organizatorių ir plano rengėją aukščiau nurodytais kontaktais, Varėnos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.varena.lt, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt). Vieša detaliojo plano sprendinių ekspozicija vyks Varėnos rajono savivaldybės administracijos patalpose (Vytauto g. 12, LT-65184 Varėna) nuo 2019 m. gruodžio mėn. 13 d. iki 2020 m. sausio mėn. 02 d. Viešas svarstymas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir detaliojo plano keitimo sprendiniams aptarti vyks 2020 m. sausio 03 d. 16.00 val. Varėnos rajono savivaldybės administracijos patalpose (Vytauto g. 12, LT-65184 Varėna).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus ir pageidavimus dėl planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui per visą detaliojo plano laikotarpį iki 2020 m. sausio 03 d. bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

2019-12-05 Sprendiniai.Teritorijos tvarkymo ir naudojimo rezimo brezinys

——————

2019-12-02 INFORMACIJA APIE PARENGTĄ VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ TINKLO IŠDĖSTYMO ŽEMĖTVARKOS SCHEMOS KOREKTŪRĄ

Vadovaujantis  Žemėtvarkos schemų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. 3D-518/D1-490 „Dėl Žemėtvarkos schemų rengimo taisyklių patvirtinimo“ 21.3 punktu, informuojame apie parengtą Varėnos rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos korektūrą.

Rengimo pagrindas – Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. DV-1259 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos koregavimo“.

Planavimo organizatorius – Varėnos rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 12, 65184 Varėna, tel. (8 310) 32 005, el. p. info@varena.lt.

Žemėtvarkos schemos korektūros rengėjas: UAB Kraštotvarka ir teritorijų planavimas, Gvazdikų g. 36, LT-10105 Vilnius, tel. 868318041, 865208297, el. paštas uabkrastotvarka@gmail.com.

Su parengtais Žemėtvarkos schemos korektūros sprendiniais galima susipažinti nuo 2019 gruodžio 3 d. iki 2019 m. gruodžio 17 d. LR Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Varėnos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.varena.lt.

Pasiūlymus galima teikti iki 2019 m. gruodžio 17 d. raštu, paštu ar elektroniniu paštu planavimo organizatoriui, žemėtvarkos schemos rengėjui aukščiau nurodytais kontaktais bei pateikti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje http://www.tpdris.lt, Nr. informacinėje sistemoje: S-RJ-38-19-104.

Su sprendiniais susipažinti galima čia : Aiškinamasis raštas1_lapas 2_lapas

——————————–

2019-11-26 INFORMUOJAME APIE PRADEDAMĄ RENGTI DETALIOJO PLANO KOREKTŪRĄ

Informuojame apie pradedamą rengti kitos paskirties žemės sklypo, esančio Miškų g. 14, Varėnoje padalijimo į du sklypus detaliojo plano korektūrą.

Planavimo pagrindas – Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-11-26 įsakymas Nr. DV-961 „Dėl žemės sklypo, esančio Miškų g. 14, Varėnoje, padalijimo į du sklypus detaliojo plano koregavimo“.

Planavimo organizatorius – Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 12, Varėna.

Planavimo iniciatoriai – A.G., S.G.

Planuojama teritorija – Miškų g. 14A, Varėna.

Planavimo tikslai, pakeisti vieno sklypo naudojimo būdą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Plano rengėjas UAB „ACIB“, Kareivių g. 6-608, LT-09117 Vilnius.

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su teritorijų planavimo dokumento rengimu gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui visu teritorijų planavimo dokumento rengimo metu.

——————

2019-11-14 PAPILDOMAI INFORMUOJAME APIE PAPILDYTUS TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO KOREKTŪROS SPRENDINIUS

Rengimo pagrindas: Detaliojo plano koregavimas rengiamas vadovaujantis Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. DV-836 „Dėl kitos (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos) paskirties žemės sklypų suformavimo, Pramonės g., Varėnoje, detaliojo plano koregavimo“, 2018 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. DV-883 „Dėl kitos (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos) paskirties žemės sklypų suformavimo, Pramonės g., Varėnoje, detaliojo plano korektūros planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Detaliojo plano koregavimo Organizatorius: Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 12, LT-65184, Varėna, tel. 8 310 31500, faks. 8 310 51200, el.p. info@varena.lt.

Plano rengėjas: Marius Berulis, Viršuliškių g. 39-8, LT-05104 Vilnius, tel. 8 605 71 023, el. p. marius.berulis@gmail.com.

 Planuojama teritorija: Apie 10 ha teritorija, esanti Pramonės g., Varėna.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakeisti kitos (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos) paskirties žemės sklypų, esančių Pramonės g., Varėnoje, naudojimo būdą, performuoti kitos paskirties žemės sklypus, atsižvelgiant į esamos miško žemės plotus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

 Planavimo darbų programa:

Plano rengimo etapai: parengiamasis, teritorijų planavimo dokumento rengimo ir baigiamasis etapai.

Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2018 m. IV ketv., planavimo pabaiga – 2019 m. IV ketv.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Informuojame, kad papildyti Kitos (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos) paskirties žemės sklypų suformavimo, Pramonės g., Varėnoje, detaliojo plano koregavimo sprendiniai ir susipažinti su papildymais skiriama 10 darbo dienų nuo paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir Varėnos rajono savivaldybės patalpose. Susipažinimo laikotarpis prasideda nuo 2019 m. lapkričio 25 d. ir baigiasi 2019 m. gruodžio 06 d.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus ir pageidavimus dėl planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui per visą detaliojo plano koregavimo laikotarpį iki 2019 m. gruodžio 06 d.

Su patikslintais sprendiniais susipažinti galima 2019-11-14 Teritorijos tvarkymo ir naudojimo rezimo brezinys A0.

————————-

 

2019-11-13 INFORMUOJAME APIE PRADEDAMĄ RENGTI KAIMO PLĖTROS PROJEKTĄ

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Paklėštarės kaimas, Valkininkų seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro  Nr. 3873/0013:282, plotas – 0,9000 ha; planavimo tikslas:  ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai vietai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną, žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos paskirties pastatų ir inžinerinių statinių statybos zoną; Planavimo organizatorius: R. Č. (duomenys neskelbiami).  Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2019 m. lapkričio 28  d. adresu J. Basanavičiaus g. 7, Varėna,             tel. Nr. (8 706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje  varena@nzt.lt.

————————–

2019-11-13 INFORMUOJAME APIE PRADEDAMĄ RENGTI KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ.

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Laičių kaimas, Varėnos seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro Nr. 3868/0008:11, plotas – 6,2000 ha; planavimo tikslas: žemės ūkio veiklai vietai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos paskirties pastatų ir inžinerinių statinių statybos zoną; Planavimo organizatorius: A. G. (duomenys neskelbiami) Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2019 m. lapkričio 28 d. adresu J. Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr. (8 706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje varena@nzt.lt.

———————–

2019-10-29 Informuojame apie rengiamą „Varėnos miesto kvartalo, esančio tarp Vytauto g., J. Basanavičiaus g., M. K. Čiurlionio g. ir Savanorių g., detaliojo plano koregavimą“

 Rengimo pagrindas: Detaliojo plano koregavimas rengiamas vadovaujantis Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. DV-116 „Dėl Varėnos miesto kvartalo, esančio tarp Vytauto g., J. Basanavičiaus g., M. K. Čiurlionio g. ir Savanorių g., detaliojo plano koregavimo“, 2019 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. DV-172 „Dėl Varėnos miesto kvartalo, esančio tarp Vytauto g., J. Basanavičiaus g., M. K. Čiurlionio g. ir Savanorių g., detaliojo plano korektūros planavimo darbų programos tvirtinimo“.

Detaliojo plano koregavimo Organizatorius: Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 12, LT-65184, Varėna, tel. 8 310 31500, faks. 8 310 51200, el.p. info@varena.lt.

Plano rengėjas: Marius Berulis, Viršuliškių g. 39-8, LT-05104 Vilnius, tel. 8 605 71 023, el. p. marius.berulis@gmail.com.

 Koreguojama teritorija: Apie 0,2 ha teritorija, esanti tarp Aušros g., Varėnoje.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakeisti kitos (visuomeninės paskirties teritorijos) paskirties žemės sklypo, esančio Aušros g. 4, Varėnoje, naudojimo būdą, žemės sklypo ribas, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

 Planavimo darbų programa:

Plano rengimo etapai: parengiamasis, teritorijų planavimo dokumento rengimo ir baigiamasis etapai.

Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2019 m. II ketv., planavimo pabaiga – 2020 m. II ketv.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Susipažinti su rengiamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, skiriama 10 darbo dienų nuo paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir Varėnos rajono savivaldybės patalpose. Susipažinimo laikotarpis prasideda nuo 2019 m. lapkričio 07 d. ir baigiasi 2019 m. lapkričio 21 d.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus ir pageidavimus dėl planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui per visą detaliojo plano koregavimo laikotarpį iki 2019 m. lapkričio 21 d.

Su teritorijų planavimo dokumento sprendiniai susipažinti galima 2019-10-29 Teritorijos tvarkymo ir naudojimo rezimo brezinys A2

—————————-

—————————————

2022-09-29 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ KEISTI PAGRINDINĘ TIKSLINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą piliečių L.N. ir D.N. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3853/0007:501), esančio Biekšių k., Matuizų sen., Varėnos r. sav., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2022-10-13 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el.p. info@varena.lt, tel. +370 310 31512.

——–

2022-09-21  INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ KEISTI PAGRINDINĘ TIKSLINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą piliečių L.N. ir D.N. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3863/0009:328), esančio Girežerio k., Varėnos sen., Varėnos r. sav., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2022-10-06 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el.p. info@varena.lt, tel. +370 310 31512.

—————–

2022-09-15  INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ KEISTI PAGRINDINĘ TIKSLINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą piliečių G.S. ir V. S. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3873/0003:183), esančio Dargužių k., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2022-09-29 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el.p. info@varena.lt, tel. +370 310 31512.

———–

2022-09-14 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ KEISTI PAGRINDINĘ TIKSLINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą piliečio V.J. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3845/0004:129), esančio Vartavalakio k., Varėnos sen., Varėnos r. sav., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2022-09-28 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el.p. info@varena.lt, tel. +370 310 31512.

—————–

2022-08-18 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ KEISTI PAGRINDINĘ TIKSLINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą piliečio J.B. prašymą keisti kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3863/0003:462), esančio Vilniaus g. 25, Senosios Varėnos k., Varėnos sen., Varėnos r. sav., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2022-09-01 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el.p. info@varena.lt, tel. +370 310 31512.

—————

2022-07-29 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ KEISTI PAGRINDINĘ TIKSLINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą piliečio M.M. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3848/0005:518), esančio Laukininkėlių k., Merkinės sen., Varėnos r. sav., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (rekreacinės teritorijos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2022-07-12 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el.p. info@varena.lt, tel. +370 310 31512.

————–

2022-07-29 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ KEISTI PAGRINDINĘ TIKSLINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą piliečio A.J. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3848/0005:517), esančio Laukininkėlių k., Merkinės sen., Varėnos r. sav., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (rekreacinės teritorijos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2022-07-12 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el.p. info@varena.lt, tel. +370 310 31512.

————–

2022-07-29 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ KEISTI PAGRINDINĘ TIKSLINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą piliečio J.K. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3848/0005:516), esančio Laukininkėlių k., Merkinės sen., Varėnos r. sav., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (rekreacinės teritorijos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2022-07-12 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el.p. info@varena.lt, tel. +370 310 31512.

————–

2022-07-11 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ KEISTI PAGRINDINĘ TIKSLINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą pilietės J.B. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3828/0002:5482), esančio Mardasavo k., Marcinkonių sen., Varėnos r. sav., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2022-07-26 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el.p. info@varena.lt, tel. +370 310 31512.

——————

2022-07-01 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ KEISTI PAGRINDINĘ TIKSLINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą piliečio A.O. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3873/0015:554), esančio Čižiūnų k., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (rekreacinės teritorijos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2022-07-15 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el.p. info@varena.lt, tel. +370 310 31512.

—————

2022-07-01 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ KEISTI PAGRINDINĘ TIKSLINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą UAB „Greengold Timberlands“ prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3840/0002:293), esančio Žeimių k., Merkinės sen., Varėnos r. sav., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į miškų ūkio (ūkiniai miškai).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2022-07-15 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el.p. info@varena.lt, tel. +370 310 31512.

———–

2022-06-27 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ KEISTI PAGRINDINĘ ŽEMĖS SKLYPO NAUDOJIMO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą piliečio S.G. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3853/0008:208), esančio Maskaukos k., Jakėnų sen., Varėnos r. sav., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2022-07-11 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el.p. info@varena.lt, tel. +370 310 31512.

——————–

2022-06-09 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ KEISTI PAGRINDINĘ ŽEMĖS SKLYPO NAUDOJIMO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą piliečio A.O. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3873/0001:210), esančio Valkininkų mstl., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2022-06-23 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el.p. info@varena.lt, tel. +370 310 31512.

————

2022-06-09 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ KEISTI PAGRINDINĘ ŽEMĖS SKLYPO NAUDOJIMO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą pilietės K. K. N. prašymą keisti žemės ūkio paskirties paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3873/0004:25), esančio Čižiūnų k.,  Valkininkų sen., Varėnos r. sav., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (rekreacinės teritorijos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2022-06-23 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el.p. info@varena.lt, tel. +370 310 31512.

————-

2022-06-09 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ KEISTI ŽEMĖS SKLYPO NAUDOJIMO BŪDĄ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą UAB „Merkinės muilo fabrikas“ prašymą keisti dalies kitos paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3835/0007:106), esančio Gardino g. 28, Merkinės mstl., Merkinės sen., Varėnos r. sav., naudojimo būdą į visuomeninės paskirties teritorijos.

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2022-06-23 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el.p. info@varena.lt, tel. +370 310 31512.

————

2022-06-09 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ KEISTI ŽEMĖS SKLYPO NAUDOJIMO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą piliečių M.V. ir Ž.V. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3813/0001:203), esančio Lankų g. 9, Kibyšių k., Merkinės sen., Varėnos r. sav., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2022-06-23 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el.p. info@varena.lt, tel. +370 310 31512.

———

2022-05-30  INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ KEISTI ŽEMĖS SKLYPO NAUDOJIMO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą piliečių A.M. ir L. M. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-3955-3125), esančio Senosios Varėnos k., Varėnos sen., Varėnos r. sav., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2022-06-14 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el.p. info@varena.lt, tel. +370 310 31512.

—————–

2022-05-16 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ KEISTI NAUDOJIMO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą pilietės L. J. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-2969-1018), esančio Senosios Varėnos k., Varėnos sen., Varėnos r. sav., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2022-05-31 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el.p. info@varena.lt, tel. +370 310 31512.

———————-

2022-05-16 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ KEISTI NAUDOJIMO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą pilietės A.J. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3873/0008:93), esančio Pūčkornių k., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2022-05-31 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el.p. info@varena.lt, tel. +370 310 31512.

————-

2022-05-16 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ KEISTI NAUDOJIMO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą piliečio V.M. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-0737-8532), esančio Mardasavo k., Marcinkonių sen., Varėnos r. sav., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2022-05-31 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el.p. info@varena.lt, tel. +370 310 31512.

———–

2022-05-16 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ KEISTI NAUDOJIMO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą piliečio V.Š. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3808/0001:431), esančio Andriūnų k., Varėnos sen., Varėnos r. sav., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2022-05-31 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el.p. info@varena.lt, tel. +370 310 31512.

————-

2022-05-16 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ KEISTI NAUDOJIMO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą piliečio A.K. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3883/0001:3), esančio Barčių k., Vydenių sen., Varėnos r. sav., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2022-05-31 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el.p. info@varena.lt, tel. +370 310 31512.

——————

2022-04-13 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ KEISTI NAUDOJIMO BŪDĄ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą piliečio A.R. prašymą keisti kitos (komercinės paskirties objektų teritorijos) žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3845/0005:153), esančio Perlojos k., Varėnos sen., Varėnos r. sav., naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2022-04-27 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el.p. info@varena.lt, tel. +370 310 31512.

———-

2022-04-13 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ KEISTI ŽEMĖS SKLYPO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą pilietės A.J. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3873/0008:252), esančio Pūčkornių k., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., pagrindinę naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2022-04-28 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el.p. info@varena.lt, tel. +370 310 31512.

———-

2022-03-01 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ KEISTI ŽEMĖS SKLYPO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą pilietės V.K. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3863/0007:247), esančio Senosios Varėnos k., Varėnos sen., Varėnos r. sav., pagrindinę naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2022-03-15 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el.p. info@varena.lt, tel. +370 310 31512.

———-

2022-02-21 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ KEISTI ŽEMĖS SKLYPO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą piliečio V.S. prašymą keisti kitos (komercinės paskirties objektų teritorijos) paskirties žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-5021-6016), esančio Kabelių g. 59E, Kabelių k., Marcinkonių sen., Varėnos r. sav., pagrindinę naudojimo paskirtį į žemės ūkio.

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2022-03-07 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el.p. info@varena.lt, tel. +370 310 31512.

———-

2022-02-07 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ KEISTI ŽEMĖS SKLYPO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą pilietės A.G. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3850/0002:84), esančio Pirčiupių k., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., pagrindinę naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2022-02-21 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el.p. info@varena.lt, tel. +370 310 31512.

—————–

2022-02-07 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ KEISTI ŽEMĖS SKLYPO NAUDOJIMO BŪDĄ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą pilietės J.V. prašymą keisti kitos (komercinės paskirties objektų teritorijos) paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3808/0002:57), esančio Liepų g. 5,  Gudžių k., Varėnos sen., Varėnos r. sav., naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2022-02-21 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el.p. info@varena.lt, tel. +370 310 31512.

——————–

2022-01-18 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ KEISTI ŽEMĖS SKLYPO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą pilietės A.P. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3873/0014:50), esančio Užuperkasio k., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., pagrindinę naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2022-02-01 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el.p. info@varena.lt, tel. +370 310 31512.

————————

2022-01-18 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ KEISTI ŽEMĖS SKLYPO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą pilietės D.V. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3870/0004:47), esančio Utiekos k. 10, Merkinės sen., Varėnos r. sav., pagrindinę naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos teritorijos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2022-02-01 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el.p. info@varena.lt, tel. +370 310 31512.

————–

2022-01-10 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ KEISTI ŽEMĖS SKLYPO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą piliečių G.S. ir R.S. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3830/0001:201), esančio Darželių k., Marcinkonių sen., Varėnos r. sav., pagrindinę naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos teritorijos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2022-01-24 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el.p. info@varena.lt, tel. +370 310 31512.

———-

2021-12-28 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ KEISTI ŽEMĖS SKLYPO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą piliečio E.B. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3818/0007:234), esančio Naujųjų Naniškių k., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., pagrindinę naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos teritorijos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2022-01-11 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el.p. info@varena.lt, tel. +370 310 31512.

—————-

2021-12-14 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ KEISTI ŽEMĖS SKLYPO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą pilietės G.V., atstovaujančios pilietį L.K. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3808/0001:254), esančio Papiškių k., Varėnos sen., Varėnos r. sav., pagrindinę naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos teritorijos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2021-12-28 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el.p. info@varena.lt, tel. +370 310 31512.

—————-

2021-12-13 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ KEISTI ŽEMĖS SKLYPO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą piliečio A.B. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3833/0007:323), esančio Papiškių k., Matuizų sen., Varėnos r. sav., pagrindinę naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos teritorijos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2021-12-28 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el.p. info@varena.lt, tel. +370 310 31512.

—————-

2021-12-13 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ KEISTI ŽEMĖS SKLYPO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautĄ pilietės A.V.K. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3818/0005:83), esančio Čebatorių k., Matuizų sen., Varėnos r. sav., pagrindinę naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos teritorijos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2021-12-28 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el.p. info@varena.lt, tel. +370 310 31512.

—————-

2021-12-02 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ KEISTI ŽEMĖS SKLYPO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautus piliečio Ž.K. prašymus keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypų (kadastrinis Nr. 3863/0003:363, 3863/0011:345, 3863/0011:59), esančių Senosios Varėnos k., Varėnos sen., Varėnos r. sav., pagrindinę naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos teritorijos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2021-12-17 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el.p. info@varena.lt, tel. +370 310 31512.

————–

2021-11-29 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ KEISTI ŽEMĖS SKLYPO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą piliečio S.K. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3863/0003:362), esančio Senosios Varėnos k., Varėnos sen., Varėnos r. sav., pagrindinę naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2021-12-14 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el.p. info@varena.lt, tel. +370 310 31512.

—————–

2021-11-18  INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ KEISTI ŽEMĖS SKLYPO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą pilietės O.J. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3835/0003:262), esančio Masališkių k., Merkinės sen., Varėnos r. sav., pagrindinę naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2021-12-03 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el.p. info@varena.lt, tel. +370 310 31512.

—————-

2021-11-18 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ KEISTI ŽEMĖS SKLYPO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą pilietės M.Č. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3828/0002:378), esančio Mardasavo k., Marcinkonių sen., Varėnos r. sav., pagrindinę naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2021-12-03 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el.p. info@varena.lt, tel. +370 310 31512.

—————–

2021-11-17 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ KEISTI ŽEMĖS SKLYPO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą piliečių M.V. ir Ž.V. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3813/0001:106), esančio Lankų g. 10,  Kibyšių k., Merkinės sen., Varėnos r. sav., pagrindinę naudojimo paskirtį į kitą (pramonės ir sandėliavimo teritorijos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2021-12-03 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el.p. info@varena.lt, tel. +370 310 31512.

——————

2021-11-09 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ KEISTI ŽEMĖS SKLYPO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą piliečio A.V. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3818/0003:188), esančio Čebatorių k., Matuizų sen., Varėnos r. sav., pagrindinę naudojimo paskirtį į kitą (rekreacinės teritorijos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2021-11-23 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el.p. info@varena.lt, tel. +370 310 31512.

———-

2021-11-08 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ KEISTI ŽEMĖS SKLYPO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą piliečių S.K. ir M.S. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypų (kadastrinis Nr. 3863/0006:27, 3863/0006:281), esančių Glūko k., Varėnos sen., Varėnos r. sav., pagrindinę naudojimo paskirtį į kitą (rekreacinės teritorijos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2021-11-22 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el.p. info@varena.lt, tel. +370 310 31512.

——–

2021-10-21 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ KEISTI ŽEMĖS SKLYPO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą piliečių L.K. ir A.T. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3853/0006:76), esančio Kuklių k., Jakėnų sen., Varėnos r. sav., pagrindinę naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2021-11-10 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el.p. info@varena.lt, tel. +370 310 31512.

———

2021-10-08 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ KEISTI ŽEMĖS SKLYPO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą piliečio J.J. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3873/0003:206), esančio Dargužių k., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., pagrindinę naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2021-10-22 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el.p. info@varena.lt, tel. +370 310 31512.

—————

2021-10-05 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ KEISTI ŽEMĖS SKLYPO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą piliečių Ž.B. ir S.B. prašymą keisti visuomeninės paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3835/0007:166), esančio Piliakalnio g. 3A, Merkinės mstl., Merkinės sen., Varėnos r. sav., pagrindinę naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2021-10-20 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el.p. info@varena.lt, tel. +370 310 31515.

————-

2021-09-27 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ KEISTI ŽEMĖS SKLYPO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą piliečio R.Š. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3833/0005:193), esančio Matuizų k., Matuizų sen., Varėnos r. sav., pagrindinę naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2021-10-11 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el.p. info@varena.lt, tel. +370 310 31515.

————-

2021-09-15 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ KEISTI ŽEMĖS SKLYPO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą piliečių G. K. ir R. K. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3853/0005:34), esančio Karpiškių k., Jakėnų sen., Varėnos r. sav., pagrindinę naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2021-09-29 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el.p. info@varena.lt, tel. +370 310 31512.

————-

2021-09-15 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ KEISTI ŽEMĖS SKLYPO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie numatomą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3883/0001:481), esančio Barčių k., Vydenių sen., Varėnos r. sav., pagrindinę naudojimo paskirtį į kitą (bendrojo naudojimo (miestų ir miestelių ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2021-09-29 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el.p. info@varena.lt, tel. +370 310 31512.

————-

2021-09-15 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ KEISTI ŽEMĖS SKLYPO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą piliečio R.M. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3863/0007:308), esančio Senosios Varėnos k., Varėnos sen., Varėnos r. sav., pagrindinę naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2021-09-29 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el.p. info@varena.lt, tel. +370 310 31512.

————-

2021-09-06 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ KEISTI ŽEMĖS SKLYPO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą pilietės J.V.A prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3873/0013:212), esančio Valkininkų mstl., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., pagrindinę naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2021-09-20 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el.p. info@varena.lt, tel. +370 310 31512.

————-

2021-09-06 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ KEISTI ŽEMĖS SKLYPO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą piliečio E.A prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3873/0013:315), esančio Valkininkų mstl., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., pagrindinę naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2021-09-20 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el.p. info@varena.lt, tel. +370 310 31512.

————-

2021-09-02 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ KEISTI ŽEMĖS SKLYPO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą UAB „Merkinės muilo fabrikas“ prašymą keisti kitos paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3835/0007:106), esančio Gardino g. 28, Merkinės mstl., Merkinės sen., Varėnos r. sav., naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos.

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2021-09-16 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el.p. info@varena.lt, tel. +370 310 31512.

——————

2021-09-02 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ KEISTI ŽEMĖS SKLYPO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą piliečio A.A prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3880/0001:246), esančio Liškiavos k., Merkinės sen., Varėnos r. sav., pagrindinę naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2021-09-16 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el.p. info@varena.lt, tel. +370 310 31512.

————-

2021-08-23 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ KEISTI ŽEMĖS SKLYPO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą piliečio L.Č prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3863/0012:352), esančio Senosios Varėnos k., Varėnos sen., Varėnos r. sav., pagrindinę naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2021-09-03 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el.p. info@varena.lt, tel. +370 310 31512.

—————–

2021-08-16 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE NUMATOMĄ KEISTI ŽEMĖS SKLYPO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą piliečio A.M prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3863/0011:354), esančio Senosios Varėnos k., Varėnos sen., Varėnos r. sav., pagrindinę naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2021-08-30 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el.p. info@varena.lt, tel. +370 310 31512.

——————–

2021-08-11 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE NUMATOMĄ KEISTI ŽEMĖS SKLYPO PASKIRTĮ

2021-08-10 Varėnos rajono savivaldybės administracija gavo pilietės O.C.  prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3863/0011:359), esančio Senosios Varėnos k., Varėnos sen., Varėnos r. sav., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos). Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu galima teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vytauto g. 12, Varėna, el.p. info@varena.lt, tel. 8 310 31 512, iki 2021 m. rugpjūčio 25 d.

———–

2021-08-11 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE NUMATOMĄ KEISTI ŽEMĖS SKLYPO PASKIRTĮ

2021-08-04 Varėnos rajono savivaldybės administracija gavo piliečių S.L. ir V.L.  prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3830/0001:73), esančio Margionių k., Marcinkonių sen., Varėnos r. sav., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos). Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu galima teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vytauto g. 12, Varėna, el.p. info@varena.lt, tel. 8 310 31 512, iki 2021 m. rugpjūčio 25 d.

————-

2021-08-05 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE NUMATOMĄ KEISTI ŽEMĖS SKLYPO NAUDOJIMO BŪDĄ

Varėnos rajono savivaldybės administracija numato keisti šių žemės  sklypų naudojimo būdus:

 1. Kitos (susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos) paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3875/0002:465), esančio Savanorių g. 48, Varėnoje, naudojimo būdą pakeisti į komercinės paskirties objektų teritorijos.
 2. Kitos (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3875/0001:2), esančio Vytauto g. 32A, Varėnoje, naudojimo būdą pakeisti į susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijas.

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėtų žemės sklypų naudojimo būdo keitimu prašome pateikti Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vytauto g. 12, Varėna, el.p. info@varena.lt, tel. 8 310 31 512.

———————

2021-08-03 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ KEISTI PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

2021-08-03 Varėnos rajono savivaldybės administracija gavo pilietės R.V. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3818/0003:203), esančio Čebatorių k., Matuizų sen., Varėnos r. sav., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos). Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu galima teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vytauto g. 12, Varėna, el.p. info@varena.lt, tel. 8 310 31 512, iki 2021 m. rugpjūčio 17 d.

——————-

2021-08-03 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ KEISTI PAGRINDINĘ TIKSLINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

2021-08-03 Varėnos rajono savivaldybės administracija gavo piliečio J.A. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3863/0012:364), esančio Senosios Varėnos k., Varėnos sen., Varėnos r. sav.,pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos). Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu galima teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vytauto g. 12, Varėna, el.p. info@varena.lt, tel. 8 310 31 512, iki 2021 m. rugpjūčio 17 d.

————

2021-08-03  INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ KEISTI PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

2021-08-03 Varėnos rajono savivaldybės administracija gavo piliečių A. M. ir L. Z. prašymą pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3853/0001:81), esančio Pabezninkų k., Jakėnų sen., Varėnos r. sav., pagrindinę naudojimo paskirtį į kitą (rekreacinės teritorijos). Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu galima teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vytauto g. 12, Varėna, el.p. info@varena.lt, tel. 8 310 31 512, iki 2021 m. rugpjūčio 17 d.

————

2021-08-02 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ KEISTI PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

2021-08-02 Varėnos rajono savivaldybės administracija gavo  pilietės A.V. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3825/0001:248), esančio Marcinkonių k., Marcinkonių sen., Varėnos r. sav., pagrindinę naudojimo paskirtį  į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos). Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu galima teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vytauto g. 12, Varėna, el.p. info@varena.lt, tel. 8 310 31 512, iki 2021 m. rugpjūčio 16 d.

————

2021-07-20 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ KEISTI ŽEMĖS SKLYPO PASKIRTĮ

2021-07-05 Varėnos rajono savivaldybės administracija gavo piliečio V.V. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3863/0011:58), esančio Senosios Varėnos k., Varėnos sen., Varėnos r. sav., pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos).

Pastabas ir pasiūlymus dėl aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimo galima teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el.p. info@varena.lt, tel. +370 310 31 512.

—————–

2021-07-20 INFORMACIJA APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ KEISTI ŽEMĖS SKLYPO PASKIRTĮ

2021-07-09 Varėnos rajono savivaldybės administracija gavo piliečio D.J. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3860/0002:86), esančio Lenktoji g. 2, Sarapiniškių k., Varėnos sen., Varėnos r. sav., pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos).

Pastabas ir pasiūlymus dėl aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimo galima teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el.p. info@varena.lt, tel. +370 310 31 512.

——————-

2021-07-20 INFORMACIJA APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ KEISTI ŽEMĖS SKLYPO PASKIRTĮ

Varėnos rajono savivaldybės administracija gavo piliečių I.S. ir J.S. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypų (kadastriniai Nr. 3853/0002:104, 3853/0002:81, 3853/0002:108, 3853/0002:94), esančių Puodžių k., Jakėnų sen., Varėnos r. sav., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (rekreacinės teritorijos).

Pastabas ir pasiūlymus dėl aukščiau minėtų žemės sklypų paskirties keitimo galima teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el.p. info@varena.lt, tel. +370 310 31 512.

Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T-VIII-1085 patvirtinta „Visuomenės dalyvavimo formuojant Varėnos rajono savivaldybės kraštovaizdį programa”. Programa parengta įgyvendinant projektą „Kraštovaizdžio formavimas ir tvarkymas Varėnos r. savivaldybėje (II etapas)“.