//Teritorijų planavimas
Teritorijų planavimas 2024-07-18T16:09:53+00:00

Varėnos rajono savivaldybės bendrasis planas patvirtintas Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. T-V-403 „Dėl Varėnos rajono bendrojo plano tvirtinimo“.

Su Varėnos rajono bendrojo plano sprendiniai susipažinti galima čia:

Varėnos miesto bendrojo plano korektūra patvirtinta Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T-VIII-427 „Dėl Varėnos miesto bendrojo plano korektūros tvirtinimo“.

Su Varėnos miesto bendrojo plano sprendiniai susipažinti galima čia.

Varėnos rajono kraštovaizdžio tvarkymo specialusis planas patvirtintas Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 8 d. sprendimu Nr. T-VII-987 „Dėl specialiojo plano tvirtinimo ir pripažinimo Varėnos rajono bendrojo plano sudedamąja dalimi“.

Su Varėnos rajono kraštovaizdžio specialiojo plano sprendiniais susipažinti galima čia.

Varėnos rajono kraštovaizdžio specialiojo plano sprendinius taip pat galima rasti interneto svetainėje www.regia.lt.

———————

Varėnos rajono turizmo ir rekreacijos specialusis planas patvirtintas Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-VII-875 „Dėl specialiųjų planų tvirtinimo“.

Su Varėnos rajono turizmo ir rekreacijos specialiojo plano sprendiniais susipažinti galima čia (Aiskinamojo rasto sprendiniai)Sprendiniai Sumažintas 300x250

—————-

Varėnos rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schema patvirtinta Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 23 d. sprendimu Nr.T-VI-905 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos tvirtinimo“. Su schemos sprendiniais susipažinti galima čia.

—————–

Degalinių išdėstymo Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje specialusis planas patvirtintas Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. T-VI-420 „Dėl specialiojo plano tvirtinimo“. Su Degalinių išdėstymo specialiojo plano sprendiniais susipažinti galima čia.

——————

Varėnos rajono savivaldybės nuotėkų tvarkymo ir infrastruktūros plėtros specialusis planas patvirtintas Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T-VI-735 „Dėl specialiojo plano tvirtinimo“.

Su specialiojo plano sprendiniais susipažinti galima čia.

——————–

2024-07-02 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE PRADEDAMĄ RENGTI ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTĄ

Vadovaudamiesi Žemės sklypų formavimo ir  pertvarkymo projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 ,,Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir taisyklių patvirtinimo“(galiojanti redakcija nuo 2022-06-17), 55 punktu informuojame apie Varėnos r. sav., Varėnos sen., Varėnos m., pradedamą rengti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą, kurio tikslas – suformuoti kitos (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) paskirties žemės sklypą statiniams: gyvenamam namui (unikalus Nr. 3897-2002-1012), ūkiniam pastatui su rūsiu (unikalus Nr. 3897-2002-1023), ūkiniam pastatui (unikalus Nr. 3897-2002-1034), kiemo statiniams (unikalus Nr. 3897-2002-1056), esantiems Varėnos r. sav., Varėnos sen., Varėnos m., Pušyno skg. 11, eksploatuoti.

Susipažinti su rengiamu projektu ir su juo susijusiais dokumentais galima žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje www.zpdris.lt (paslaugos bylos Nr. ZSFP-142027).

———–

2024-06-11 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE PRADEDAMĄ RENGTI ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTĄ

Vadovaudamiesi Žemės sklypų formavimo ir  pertvarkymo projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 ,,Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir taisyklių patvirtinimo“ (galiojanti redakcija nuo 2022-06-17), 56 punktu informuojame apie Varėnos r. sav., Marcinkonių sen., Marcinkonių k., Gaidžių g. 33, pradedamą rengti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą, kurio tikslas – pertvarkyti kitos (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) paskirties žemės sklypą (kadastrinis Nr. 3825/0002:409), esantį Varėnos r. sav., Marcinkonių sen., Marcinkonių k., Gaidžių g. 33, atidalijant bendrosios dalinės nuosavybės teise turimų žemės sklypų dalis ir suformuojant atskirus žemės sklypus.

Susipažinti su rengiamu projektu ir su juo susijusiais dokumentais galima žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje www.zpdris.lt (paslaugos bylos Nr. ZSFP-140360).

———–

2024-06-05 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE RENGIAMĄ TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ

Informacija apie rengiamą ir parengtą Dviejų žemės sklypų, esančių Pirčiupių k., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., sujungimo ir tikslinės naudojimo paskirties
pakeitimo į kitą detaliojo plano keitimas
Planuojamos teritorijos, plotas: ~3,4637 ha
Planavimo pagrindas: Sprendimas dėl TPD rengimo pradžios ir planavimo tikslų (Nr.REG190466; 2021-08-20)
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Detaliojo plano rengimo tikslai ir uždaviniai – kitos (komercinės paskirties objektų teritorijos) paskirties žemės sklypo, esančio Senųjų Pirčiupių g. 2, Pirčiupių k., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., ir miškų ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3850/0002:139), esančio Pirčiupių k., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., pertvarkymas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas

Planavimo organizatorius: Varėnos rajono savivaldybės administracija
Planavimo iniciatorius: G.P.
Projekto rengėjas: Projekto vadovas Mindaugas Jamantas (kv. atest. A1221), UAB „Baltas fonas“ į.k. 126153755, Santariškių g. 31-1, Vilnius. Mob.Tel. 8 614 55016. El. paštas: mindaugas@baltasfonas.lt
Teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka: bendra.
Su parengtu, viešai eksponuojamu, detaliuju planu galima susipažinti iki 2024-06-28 imtinai LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ( www.tpdris.lt , TPD Nr. K-VT-38-21-518 ) Varėnos rajono savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje www.varėnos.lt , Valkininkų seniūnijoje, Vilniaus g. 15, LT-65438, Valkininkų sen., Varėnos r., ir rengėjo patalpose Rinktinės g. 55-28, Vilniuje,
darbo dienomis 12:00 -15.00 val. (iš anksto susitarus telefonu +370 614 55016).
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda :
https://us05web.zoom.us/j/82027484510?pwd=QKg0itRdeuxLkLNsWAGxpmBac4jYeY.1
Susirinkimo data ir laikas: 2024 m. birželio 28d., 15:00 val

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento organizatoriui ir rengėjui teikiami raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-38-21-518 ) iki viešo svarstymo su visuomene susirinkimo pabaigos.

2024-03-25 Informacija apie parengtą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektą

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija informuoja apie vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi ir 30 straipsnio 2 dalimi, Elektroninių ryšių įstatymo 42 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. birželio 21 d. nutarimą Nr. 471 „Dėl 5G mobiliojo ryšio plėtros Lietuvos Respublikoje projekto pripažinimo valstybei svarbiu projektu“, parengtą,

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl elektroninių ryšių infrastruktūros vystymo specialiųjų planų rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ projektą (toliau – Nutarimo projektas).

Planavimo tikslai:

– planuojamose teritorijose nustatyti ryšių bokštų ir stiebų ir jiems funkcionuoti reikalingos infrastruktūros plėtros (prioritetą teikiant 5G ryšiui) prioritetines kryptis ir užtikrinti darnią ryšių bokštų ir stiebų plėtrą;

– numatyti ryšių bokštų ir stiebų ir jiems funkcionuoti reikalingos infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas;

– nustatyti planuojamos teritorijos ir prireikus gretimų teritorijų naudojimo, tvarkymo, apsaugos priemones ir kitus reikalavimus.

Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (+370 5) 261 2363, el. p. sumin@sumin.lt, interneto svetainė https://sumin.lrv.lt/), kontaktiniai asmenys: Ateities susisiekimo politikos grupės patarėjas Jonas Bazys (tel.
+370 618 49951, el. p. jonas.bazys@sumin.lt), Infrastruktūros plėtros grupės patarėjas, vykdantis grupės vadovo funkcijas, Darius Sriubas (tel. +370 660 31979 , el. p. darius.sriubas@sumin.lt).

Pastaba. Susipažinti su Nutarimo projekto dokumentais ir pasiūlymus teikti dėl planavimo tikslų galima 10 darbo dienų nuo Nutarimo projekto paskelbimo. Nutarimo projektas skelbiamas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (nuoroda: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/3554f500e20811eeb876b07461d0ecb9?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=ef776267-a48b-44c4-b2c9-99b0e0da24bc) ir Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje (nuoroda: https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kita-veikla/specialieji-planai/elektroniniu-rysiu-infrastrukturos-vystymo-vilniaus-apskrityje-specialusis-planas/parengiamasis-etapas-vilniaus-apskrityje/ ).

Taip pat susipažinti su parengtu Nutarimo projektu galima ir visų Lietuvos savivaldybių interneto svetainėse.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų prašome siųsti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai (Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (+370 5) 261 2363, el. p. sumin@sumin.lt, interneto svetainė https://sumin.lrv.lt/).

—————-

 2024-02-22 INFORMUOJAME APIE RENGIAMĄ KVARTALO, ESANČIO VARĖNOS R. SAV., VALKININKŲ SEN., NAUJŲJŲ VALKININKŲ K. DETALŲJĮ PLANĄ

 Detaliojo plano pagrindas: Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. DV-250 „Dėl kvartalo, esančio Varėnos r. sav., Valkininkų sen., Naujųjų Valkininkų k., detaliojo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo“.

Detaliojo plano organizatorius: Varėnos rajono administracijos direktorius, Vytauto g. 12, LT-65184 Varėna, tel. 8 310 32 001, el. p. info@varena.lt, interneto svetainė: www.varena.lt. Kontaktinis asmuo – Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus vedėja Jurgita Skirevičiūtė, el. p. jurgita.skireviciute@varena.lt.

Plano rengėjas: Projekto vadovas Marius Berulis, Viršuliškių g. 39-8, LT-05104 Vilnius, tel. 8 605 71 023, el. p. marius.berulis@gmail.com.

Planuojama teritorija: Apie 1,5 ha teritorija, ribojama A4 magistralinio kelio Vilnius-Gardinas atkarpos ir Naujųjų Valkininkų k., Pamerkių g.

Detaliojo plano tikslai ir uždaviniai:

 • Pertvarkyti kvartalą, ribojamą Vilniaus ir Pamerkių g., Naujųjų Valkininkų k., Varėnos r. sav.;
 • Nustatyti pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimą, miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis;
 • Suformuoti kitos paskirties žemės sklypą, esamam privažiavimui eksploatuoti;
 • Nustatyti statybos reglamentus.

Planavimo darbų programa (susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-38-23-227)):

Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2023 m. I ketv., planavimo pabaiga – 2024 m. II ketv.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Bendrųjų sprendinių formavimo rengimas: nebus rengiamas.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nebus atliekamas.

Susipažinti su rengiamu detaliojo plano dokumentu, viešinamu bendra viešinimo procedūrų tvarka, skiriama 10 darbo dienų nuo paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau TPDRIS) (dokumento numeris sistemoje K-VT-38-23-227), Varėnos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.varena.lt, Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus skelbimų lentoje (Vytauto g. 12, LT-65184 Varėna), Valkininkų seniūnijos skelbimų lentoje (Vilniaus g. 15, Valkininkų mstl., Valkininkų sen., Varėnos r. sav.).

Susipažinimo laikotarpis ir vieša ekspozicija prasideda nuo 2024 m. kovo 8 d. ir baigiasi 2024 m. kovo 25 d. Viešas susirinkimas vyks tiesioginės transliacijos (nuotoliniu) būdu 2024 m. kovo 25 d. 16.00 val. Internetinė viešo svarstymo prieiga:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmRjZjMyNjctMmE0Yi00ZmI5LWFhOTQtYzAxNmNmYTFjODFm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22caacc0d5-0fed-4a2b-b498-66c9fae2781e%22%2c%22Oid%22%3a%22bb9a8bd9-f612-4e02-9c08-50c5c1315cf1%22%7d, susitikimo ID: 310 466 702 415.

Informacija teikiama planavimo organizatoriaus ir plano rengėjo atstovų (aukščiau nurodytais kontaktais), Varėnos rajono savivaldybės administracijos patalpose (Vytauto g. 12, Varėna) bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-38-23-227).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus ir pageidavimus dėl planavimo dokumento visuomenė gali teikti TPDRIS sistemoje ir raštu planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui per visą detaliojo plano rengimo laikotarpį iki 2024 m. kovo 25 d.

Su detaliojo plano sprendiniais susipažinti galima čia:

Detaliojo plano aiskinamasis rastas

I etapas. Sprendiniai.Teritorijos tvarkymo ir naudojimo rezimo brezinys

II etapas. Sprendiniai.Teritorijos tvarkymo ir naudojimo rezimo brezinys

Misko zemes pavertimo kitomis naudmenomis schema

————–

2023-12-29 INFORMUOJAME APIE PATIKSLINTĄ IR PAPILDYTĄ „VARĖNOS MIESTO KVARTALO, ESANČIO TARP SPORTO G., DZŪKŲ G., J. BASANAVIČIAUS G. IR VYTAUTO G., DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“ MEDŽIAGĄ PAGAL DERINANČIŲJŲ INSTITUCIJŲ PATEIKTAS PASTABAS

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Varėnos miesto kvartalo, esančio tarp Sporto g., Dzūkų g., J. Basanavičiaus g. ir Vytauto g., detaliojo plano koregavimas (TPD Nr. K-VT-38-22-956).

Detaliojo plano koregavimo pagrindas: Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 24 d. įsakymas Nr. DV-1077 „Dėl Varėnos miesto kvartalo, esančio tarp Sporto g., Dzūkų g., J. Basanavičiaus g. ir Vytauto g., detaliojo plano koregavimo“.

Detaliojo plano koregavimo organizatorius: Varėnos rajono administracijos direktorius, Vytauto g. 12, LT-65184 Varėna, tel. 8 310 32 001, el. p. info@varena.lt, interneto svetainė: www.varena.lt. Kontaktinis asmuo – Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus vedėja Jurgita Skirevičiūtė, el. p. jurgita.skireviciute@varena.lt.

 Plano rengėjas: Projekto vadovas Marius Berulis, Viršuliškių g. 39-8, LT-05104 Vilnius, tel. 8 605 71 023, el. p. marius.berulis@gmail.com.

 Koreguojama teritorija: Apie 1,0 ha ir 0,30 ha teritorijos Vytauto ir Sporto gatvėse, Varėnos mieste.

 Detaliojo plano koregavimo tikslai ir uždaviniai: Pakeisti Varėnos miesto kvartalo, esančio tarp Sporto g., Dzūkų g., J. Basanavičiaus g. ir Vytauto g., detaliuoju planu nustatytas žemės sklypų ribas, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Susipažinti su pagal derinančiųjų institucijų pastabas papildyta detaliojo plano koregavimo medžiaga galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt, dokumento numeris sistemoje K-VT-38-22-956), taip pat Varėnos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.varena.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (skiltyje: Rengiami TP dokumentai – Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021-07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas – Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD – Varėnos raj. – Informacinių pranešimų, apie galimybes susipažinti su TPD sprendiniais, pakeistais pagal visuomenės pasiūlymus/derinančių institucijų pastabas, pagal Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalį, viešinimas).

2023-12-29 Atsizvelgimas i pastabas

2023-12-29 Sprendiniai.Teritorijos tvarkymo ir naudojimo rezimo brezinys A1

————

2023-12-27 INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ DETALŲJĮ PLANĄ

Informuojame apie numatomą rengti Varėnos miesto kvartalo, esančio tarp Vytauto g., Savanorių g. ir Laisvės g., detalųjį planą.

Planavimo organizatorius: Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius. Atsakingas asmuo: Architektūros skyriaus vedėja – Jurgita Skirevičiūtė, tel. +3703103151, el.p. jurgita.skireviciute@varena.lt

Planuojama teritorija: Varėnos miesto kvartalas, esantis tarp Vytauto g., Savanorių g. ir Laisvės g.

Planavimo tikslas: suformuoti naudojamus žemės sklypus, pertvarkyti suformuotus žemės sklypus, nustatyti užstatymo reglamentus.

Pastabas ir pasiūlymus šiam susijusius su šiuo detaliuoju planu prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vytauto g. 12, Varėna, el. p. info@varena.lt, tel. +37031031512.

———-

2023-11-07 Informuojame apie rengiamą Varėnos miesto kvartalo, esančio tarp Sporto g., Dzūkų g., J. Basanavičiaus g. ir Vytauto g., detaliojo plano korektūrą

 Detaliojo plano koregavimo pagrindas: Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 24 d. įsakymas Nr. DV-1077 „Dėl Varėnos miesto kvartalo, esančio tarp Sporto g., Dzūkų g., J. Basanavičiaus g. ir Vytauto g., detaliojo plano koregavimo“.

Detaliojo plano koregavimo organizatorius: Varėnos rajono administracijos direktorius, Vytauto g. 12, LT-65184 Varėna, tel. 8 310 32 001, el. p. info@varena.lt, interneto svetainė: www.varena.lt. Kontaktinis asmuo – Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus vedėja Jurgita Skirevičiūtė, el. p. jurgita.skireviciute@varena.lt.

Plano rengėjas: Projekto vadovas Marius Berulis, Viršuliškių g. 39-8, LT-05104 Vilnius, tel. 8 605 71 023, el. p. marius.berulis@gmail.com.

Koreguojama teritorija: Apie 1,0 ha ir 0,30 ha teritorijos Vytauto ir Sporto gatvėse, Varėnos mieste.

Detaliojo plano koregavimo tikslai ir uždaviniai: Pakeisti Varėnos miesto kvartalo, esančio tarp Sporto g., Dzūkų g., J. Basanavičiaus g. ir Vytauto g., detaliuoju planu nustatytas žemės sklypų ribas, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Planavimo darbų programa (susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-38-22-956)):

Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2022 m. IV ketv., planavimo pabaiga – 2024 m. I ketv.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Bendrųjų sprendinių formavimo rengimas: nebus rengiamas.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nebus atliekamas.

Susipažinti su rengiamu detaliojo plano koregavimo dokumentu, viešinamu bendra viešinimo procedūrų tvarka, skiriama 10 darbo dienų nuo paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau TPDRIS) (dokumento numeris sistemoje K-VT-38-22-956), Varėnos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.varena.lt, Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus skelbimų lentoje (Vytauto g. 12, LT-65184 Varėna), Varėnos seniūnijos skelbimų lentoje (J. Basanavičiaus g. 40, Varėna).

Susipažinimo laikotarpis ir vieša ekspozicija prasideda nuo 2023 m. lapkričio 20 d. ir baigiasi 2023 m. gruodžio 4 d. Viešas susirinkimas vyks tiesioginės transliacijos (nuotoliniu) būdu 2023 m. gruodžio 4 d. 16.00 val. Internetinė viešo svarstymo prieiga: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjE1OWMyNjItYjY1ZC00YTFjLTkzNzItYzFmNTU5MDlkYmI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22caacc0d5-0fed-4a2b-b498-66c9fae2781e%22%2c%22Oid%22%3a%22bb9a8bd9-f612-4e02-9c08-50c5c1315cf1%22%7d, susitikimo ID: 320 116 547 317.

Informacija teikiama planavimo organizatoriaus ir plano rengėjo (aukščiau nurodytais kontaktais), Varėnos rajono savivaldybės administracijos patalpose (Vytauto g. 12, Varėna) bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-38-22-956).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus ir pageidavimus dėl planavimo dokumento visuomenė gali teikti TPDRIS sistemoje ir raštu planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui per visą detaliojo plano koregavimo laikotarpį iki 2023 m. gruodžio 04 d.

Aiskinamasis rastas

Sprendiniai.Teritorijos tvarkymo ir naudojimo rezimo brezinys A1

———————-

2023-11-09 INFORMACIJA APIE PARENGTĄ PLANĄ

Informuojame apie parengtą Viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių prie viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių apsaugos zonų Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje planą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 (toliau – Įstatymas) nustatyta tvarka bei Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. 3-511 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ patvirtintu „Aerodromo, kelių, geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių,  elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų planų, žemėlapių ir (ar) schemų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu“ (toliau – Aprašas), parengtas viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių, prie viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių, apsaugos zonų Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje planas (toliau – Planas).

Plano iniciatorius – AB „LTG Infra“ (juridinio asmens kodas 305202934, Geležinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius).

Plano rengėjas – AB „LTG Infra“, (juridinio asmens kodas 305202934, Geležinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius). Atsakingas asmuo – Kokybės ir saugos Kelių tyrimų ir projektavimo Geodezijos vyriausiasis specialistas Marius Umbrasas, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1242, el. paštas: marius.umbrasas@ltginfra.lt, Tel. Nr. +370 61823506.

Planavimo tikslai:

 • Įregistruoti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas visiems žemės sklypams, patenkantiems į AB „LTG Infra“ valdomų geležinkelio kelių apsaugos zonas;
 • Įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytą AB „LTG Infra“ pareigą, susijusią su viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių prie viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių apsaugos zonų nustatymu.

Planuojama teritorija – Varėnos r. sav. teritorija.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija 2023 m. spalio 10 d. priėmė sprendimą Nr. 2-3737 teikti tvirtinti Planą.

Viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių, prie viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių, apsaugos zonų Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje plano projekto aiškinamasis raštas

Viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių, prie viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių, apsaugos zonų Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje planas

———–

2023-11-06 INFORMACIJA APIE PAKARTOTINĮ DETALIOJO PLANO KOREKTŪROS VIEŠINIMĄ

Informuojame apie papildomą „Varėnos miesto kvartalo, esančio tarp Vytauto g., J. Basanavičiaus g., M. K. Čiurlionio g. ir Savanorių g., detaliojo plano koregavimo“ viešinimo procedūrą

 Detaliojo plano koregavimo pagrindas: Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. DV-1299 „Dėl Varėnos miesto kvartalo, esančio tarp Vytauto g., J. Basanavičiaus g., M. K. Čiurlionio ir Savanorių g., detaliojo plano koregavimo“.

Detaliojo plano koregavimo organizatorius: Varėnos rajono administracijos direktorius, Vytauto g. 12, LT-65184 Varėna, tel. 8 310 32 001, el. p. info@varena.lt, interneto svetainė: www.varena.lt. Kontaktinis asmuo – Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus vedėja Jurgita Skirevičiūtė, el. p. jurgita.skireviciute@varena.lt.

Plano rengėjas: Projekto vadovas Marius Berulis, Viršuliškių g. 39-8, LT-05104 Vilnius, tel. 8 605 71 023, el. p. marius.berulis@gmail.com.

Koreguojama teritorija: Apie 0,10 ha teritorija Vytauto gatvėje, Varėnos mieste, apimanti kitos paskirties žemės sklypus, esančius Vytauto g. 19 ir 21A.

Detaliojo plano koregavimo tikslai ir uždaviniai: Pakoreguoti Varėnos miesto kvartalo, esančio tarp Vytauto g., J. Basanavičiaus g., M. K. Čiurlionio g. ir Savanorių g., detaliuoju planu nustatytas žemės sklypų ribas, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Planavimo darbų programa (susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-38-23-125):

Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2023 m. I ketv., planavimo pabaiga – 2023 m. IV ketv.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Bendrųjų sprendinių formavimo rengimas: nebus rengiamas.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nebus atliekamas.

Įvertinus tai, kad nuo 2023 m. spalio 02 d. iki 2023 m. spalio 24 d. buvo sutrikusi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinė sistema (toliau TPDRIS) ir siekiant užtikrinti tinkamą viešinimo procedūrą, visuomenei sudaroma galimybė teisės aktų nustatytais terminais tik per TPDRIS susipažinti su dokumento sprendiniais ir teikti pasiūlymus bei dalyvauti pakartotiniame viešame svarstyme.

Susipažinti su rengiamu detaliojo plano koregavimo dokumentu skiriama 10 darbo dienų nuo paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau TPDRIS) (dokumento numeris sistemoje K-VT-38-23-125).

Susipažinimo laikotarpis prasideda nuo 2023 m. lapkričio 13 d. ir baigiasi 2023 m. lapkričio 27 d. Viešas susirinkimas vyks tiesioginės transliacijos (nuotoliniu) būdu 2023 m. lapkričio 27 d. 16.00 val. Internetinė viešo svarstymo prieiga:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTJlNThiNTEtZjc3MS00NDI1LTgzN2YtOGU5ZjdhYWJkNGIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22caacc0d5-0fed-4a2b-b498-66c9fae2781e%22%2c%22Oid%22%3a%22bb9a8bd9-f612-4e02-9c08-50c5c1315cf1%22%7d, susitikimo ID: 321 537 086 89.

Informacija teikiama planavimo organizatoriaus ir plano rengėjo (aukščiau nurodytais kontaktais), Varėnos rajono savivaldybės administracijos patalpose (Vytauto g. 12, Varėna) bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-38-23-125).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus ir pageidavimus dėl planavimo dokumento visuomenė gali teikti TPDRIS sistemoje ir raštu planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui per visą detaliojo plano koregavimo laikotarpį iki 2023 m. lapkričio 27 d.

———–

2023-09-15 VISUOMENĖS INFORMAVIMAS PO TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJOS DERINIMO METU GAUTŲ PASTABŲ

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d., informuojame visuomenę apie patikslintus Varėnos miesto bendrojo plano korektūros suplanuotos teritorijos dalyje (V1 rajone) sprendinius (TPD Nr. K-VT-38-23-27).

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Varėnos miesto teritorijos bendrojo plano korektūra suplanuotos teritorijos dalyje (V1 rajone).

Planavimo organizatorius: Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 12, LT-65184 Varėna, tel.: (8~310) 32001, el. paštas: info@varena.lt, interneto svetainė: www.varena.lt. Kontaktinis asmuo – Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus vedėja Jurgita Skirevičiūtė, el. p. jurgita.skireviciute@varena.lt.

Plano rengėja: Projekto vadovė Eleonora Grablevskienė, atestato Nr. TVP 0081, tel. 8 60920125, el. p. elegra26@gmail.com.

Planavimo objektas: Varėnos miesto teritorijos dalis, nagrinėjamas V1 rajonas, esantis tarp Varėnos miesto ribos, Girios ir Marcinkonių g., Varėnos mieste (apie 40 ha).

Planavimo pagrindas: Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 24 d. įsakymas Nr. DV-1076 „Dėl Varėnos miesto bendrojo plano koregavimo“.

Planavimo tikslas: Pakeisti nagrinėjamo V1 rajono funkcines zonas bei užstatymo reglamentus.

Suplanuoto V1 rajono specializuotų kompleksų funkcinės zonos su numatytais teritorijos privalomaisiais reikalavimais papildymas papildomu naudojimo būdu – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos (I1), kuris neprieštarauja planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatytiems galiojančioje bendrojo plano korektūroje.

Su patikslintais sprendiniais galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-38-23-27).

————-

2023-09-14 INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ VARĖNOS MIESTO KVARTALO, ESANČIO TARP VYTAUTO G., J. BASANAVIČIAUS G., M. K. ČIURLIONIO G. IR SAVANORIŲ G., DETALIOJO PLANO KOREKTŪRĄ

Detaliojo plano koregavimo pagrindas: Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. DV-1299 „Dėl Varėnos miesto kvartalo, esančio tarp Vytauto g., J. Basanavičiaus g., M. K. Čiurlionio ir Savanorių g., detaliojo plano koregavimo“.

Detaliojo plano koregavimo organizatorius: Varėnos rajono administracijos direktorius, Vytauto g. 12, LT-65184 Varėna, tel. 8 310 32 001, el. p. info@varena.lt, interneto svetainė: www.varena.lt. Kontaktinis asmuo – Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus vedėja Jurgita Skirevičiūtė, el. p. jurgita.skireviciute@varena.lt.

Plano rengėjas: Projekto vadovas Marius Berulis, Viršuliškių g. 39-8, LT-05104 Vilnius, tel. 8 605 71 023, el. p. marius.berulis@gmail.com.

Koreguojama teritorija: Apie 0,10 ha teritorija Vytauto gatvėje, Varėnos mieste, apimanti kitos paskirties žemės sklypus, esančius Vytauto g. 19 ir 21A.

Detaliojo plano koregavimo tikslai ir uždaviniai: Pakoreguoti Varėnos miesto kvartalo, esančio tarp Vytauto g., J. Basanavičiaus g., M. K. Čiurlionio g. ir Savanorių g., detaliuoju planu nustatytas žemės sklypų ribas, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Planavimo darbų programa (susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-38-23-125):

Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2023 m. I ketv., planavimo pabaiga – 2023 m. IV ketv.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Bendrųjų sprendinių formavimo rengimas: nebus rengiamas.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nebus atliekamas.

Susipažinti su rengiamu detaliojo plano koregavimo dokumentu, viešinamu bendra viešinimo procedūrų tvarka, skiriama 10 darbo dienų nuo paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau TPDRIS) (dokumento numeris sistemoje K-VT-38-23-125), Varėnos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.varena.lt, Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus skelbimų lentoje (Vytauto g. 12, LT-65184 Varėna), Varėnos seniūnijos skelbimų lentoje (J. Basanavičiaus g. 40, Varėna).

Susipažinimo laikotarpis ir vieša ekspozicija prasideda nuo 2023 m. rugsėjo 25 d. ir baigiasi 2023 m. spalio 9 d. Viešas susirinkimas vyks tiesioginės transliacijos (nuotoliniu) būdu 2023 m. spalio 09 d. 16.00 val. Internetinė viešo svarstymo prieiga:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTUxNWEyMzUtNzA5Yi00NDM0LWIxODYtYmIxYzFhNTRlN2M3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22caacc0d5-0fed-4a2b-b498-66c9fae2781e%22%2c%22Oid%22%3a%22bb9a8bd9-f612-4e02-9c08-50c5c1315cf1%22%7d, susitikimo ID: 331 932 703 676.

Informacija teikiama planavimo organizatoriaus ir plano rengėjo (aukščiau nurodytais kontaktais), Varėnos rajono savivaldybės administracijos patalpose (Vytauto g. 12, Varėna) bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-38-23-125).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus ir pageidavimus dėl planavimo dokumento visuomenė gali teikti TPDRIS sistemoje ir raštu planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui per visą detaliojo plano koregavimo laikotarpį iki 2023 m. spalio 09 d.

Su detaliojo plano korektūros sprendiniais susipažinti galima čia 2023-09-14 Detaliojo plano koregavimo aiskinamasis rastas   2023-09-14 Sprendiniai.Teritorijos tvarkymo ir naudojimo rezimo brezinys A1.

———————-

2023-07-26 INFORMACIJA APIE PARENGTĄ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANĄ

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. 1396 „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos
Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena–Jiesia modernizavimo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“,
parengtas Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena–Jiesia modernizavimo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano (toliau – IIVP) projektas.

Plano rengėjas – Jungtinės veiklos partneriai UAB „Sweco Lietuva“ (atsakingasis partneris) ir DB Engineering & Consulting GmbH. UAB „Sweco
Lietuva“, Spaudos g. 6-1, 05132 Vilnius, tel. (8 5) 262 2621, faks. (8 5) 261 7507, el. p. info@sweco.lt, interneto svetainė www.sweco.lt. Teritorijų planavimo
vadovė – Marija Burinskienė (kvalifikacijos atestatas Nr. 0090). Kontaktinis asmuo – UAB „Sweco Lietuva“ Vandentvarkos administracijos skyriaus projektų
vadovas Dainius Mazėtis tel. 8 650 70892, el. p. dainius.mazetis@sweco.lt.

Paslaugų pirkėjas – AB „LTG Infra“, Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius, tel. (8 5) 269 3353, el. p. info@ltginfra.lt. Kontaktinis asmuo: „Rail Baltica“ valdymo
Teritorijų planavimo projekto vadovė Ieva Matulionytė, tel. +370 682 60331, el. p. ieva.matulionyte@ltginfra.lt, M. K. Čiurlionio g. 16, 44362 Kaunas. Projekto „Rail Baltica“ interneto svetainė www.rail-baltica.lt.

Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. sumin@sumin.lt,
interneto svetainė https://sumin.lrv.lt/). Kontaktiniai asmenys: Infrastruktūros plėtros grupės vyriausioji specialistė Jurgita Barysienė, tel. +370 657 02486,
el. p. jurgita.barysiene@sumin.lt; Tarptautinio bendradarbiavimo grupės Strateginių sprendimų ir programų valdymo klausimų vyresnioji patarėja Gražina
Šiaučiūnaitė, tel. +370 65873360, el. p. grazina.siauciunaite@sumin.lt. Susipažinti su parengtais IIVP projekto sprendiniais galima nuo 2023 m.
rugpjūčio 4 d. iki 2023 m. spalio 4 d. imtinai:
1. LR susisiekimo ministerijos interneto svetainėje https://sumin.lrv.lt/lt/veiklossritys/projekto-rail-baltica-gelezinkelio-linijos-lenkijos-ir-lietuvos-valstybiusiena-jiesia-ruozo-modernizavimo-susisiekimo-komunikaciju-inzinerinesinfrastrukturos-vystymo-planas;
2. TPDRIS www.tpdris.lt (TPD Nr. S-NC-00-19-8);
3. Planavimo organizatoriaus arba Paslaugų pirkėjo buveinėje (visuomenė priimama tik iš anksto susitarus aukščiau nurodytais kontaktais).
Vieša specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendinių ekspozicija nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. iki 2023 m. spalio 4 d. imtinai vyks Kalvarijos, Kauno r.,
Kazlų Rūdos, Lazdijų r., Marijampolės ir Prienų r. savivaldybių administracijų patalpose. IIVP sprendiniai papildomai viešinami Web GIS internetinėje erdvėje https://arcg.is/1OevCL.
Baigiamasis susirinkimas vyks 2023 m. spalio 5 d. 17.00 val. Marijampolės savivaldybės administracijos I a. salėje, adresu: Basanavičiaus a. 1, Marijampolė.
Baigiamasis susirinkimas taip pat vyks nuotolinės tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu MS Teams platformoje 2023 m. spalio 5 d. 17.00 val. Vaizdo
transliacijos nuoroda: https://byt.lt/1Epaf

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl IIVP projekto Planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) sistemoje TPDRIS iki baigiamojo susirinkimo
pabaigos. Susirinkimo metu pasiūlymai gali būti teikiami ir žodžiu. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, turi nurodyti:
• fiziniai asmenys – vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; pasiūlymo esmę ir teikimo datą; raštu pateiktas pasiūlymas turi būti
pasirašytas;
• juridiniai asmenys – teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir juridinio asmens pavadinimą bei buveinės adresą; pasiūlymo esmę ir teikimo
datą; raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.
Po baigiamojo susirinkimo pasiūlymai dėl IIVP projekto nebepriimami.
Daugiau informacijos apie teritorijų planavimo procedūras galite rasti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainės skiltyje Dažniausiai
užduodami klausimai (DUK): https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/dazniausiaiuzduodami-klausimai-duk.

———————

2023-07-21 INFORMACIJA APIE VARĖNOS MIESTO BENDROJO PLANO KOREKTŪRĄ SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE (V1 RAJONE)

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Varėnos miesto teritorijos bendrojo plano korektūra suplanuotos teritorijos dalyje (V1 rajone).

Planavimo organizatorius: Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 12, LT-65184 Varėna, tel.: (8~310) 32001, el. paštas: info@varena.lt, interneto svetainė: www.varena.lt. Kontaktinis asmuo – Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus vedėja Jurgita Skirevičiūtė, el. p. jurgita.skireviciute@varena.lt.

Plano rengėja: Projekto vadovė Eleonora Grablevskienė, atestato Nr. TVP 0081, tel. 8 60920125, el. p. elegra26@gmail.com.

Planavimo objektas: Varėnos miesto teritorijos dalis, nagrinėjamas V1 rajonas, esantis tarp Varėnos miesto ribos, Girios ir Marcinkonių g., Varėnos mieste (apie 40 ha).

Planavimo pagrindas: Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 24 d. įsakymas Nr. DV-1076 „Dėl Varėnos miesto bendrojo plano koregavimo“.

Planavimo tikslas: Pakeisti nagrinėjamo V1 rajono funkcines zonas bei užstatymo reglamentus*.

*Suplanuoto V1 rajono specializuotų kompleksų funkcinės zonos su numatytais teritorijos privalomaisiais reikalavimais papildymas papildomu naudojimo būdu – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos (I1), kuris neprieštarauja planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatytiems galiojančioje bendrojo plano korektūroje.

Planavimo darbų programa (susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-38-23-27).

Vadovaujantis Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. DV-9 „Dėl Varėnos miesto bendrojo plano korektūros planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta Planavimo darbų programa nustatyta, kad:

 • Planavimo procesą sudaro trys etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.
 • Parengiamojo etapo metu: nustatomi planavimo tikslai ir uždaviniai; parengiama ir patvirtinama planavimo darbų programa; kreipiamasi į atsakingas institucijas dėl planavimo sąlygų; viešai paskelbiama apie priimtą sprendimą dėl teritorijų planavimo dokumentų rengimo pradžios ir planavimo tikslų.
 • Rengimo etapą sudaro trys stadijos: esamosios būklės įvertinimas; bendrųjų sprendinių formavimas; sprendinių konkretizavimas.
 • Baigiamąjį etapą sudaro šios stadijos: bendrojo plano derinimas Teritorijų planavimo komisijoje; bendrojo plano tikrinimas teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančioje institucijoje; bendrojo plano tvirtinimas ir registravimas Teritorijų planavimo dokumentų registre.
 • SPAV:
 • Koncepcijos rengimas: Varėnos miesto bendrojo plano koncepcija nekeičiama.
 • Kiti reikalavimai: Bendrojo plano korektūra rengiama masteliu 1:5000 arba stambesniu.

 

Susipažinti su parengtais koregavimo sprendiniais skiriama nemažiau nei 10 darbo dienų – susipažinimo laikotarpis prasideda nuo 2023 m. liepos 31 d. ir baigiasi 2023 m. rugpjūčio 16 d. Nurodytu laikotarpiu galima susipažinti su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-38-23-27) ir savivaldybės patalpose (Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriuje, Vytauto g. 12, LT-65184 Varėna). Vieša ekspozicija vyks Varėnos rajono savivaldybės administracijoje, Vytauto g. 12, LT-65184 Varėna (pirmojo aukšto fojė) nuo 2023 m. rugpjūčio 07 d. iki 2023 m. rugpjūčio 16 d. Viešas susirinkimas vyks tiesioginės transliacijos (nuotoliniu) būdu 2023 m. rugpjūčio 16 d. 9.00 val. Internetinė viešo svarstymo prieiga:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDI5MTczZGQtNGEyMi00OWQ5LTg2ZTAtMzAzYjhkN2UxMTQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22caacc0d5-0fed-4a2b-b498-66c9fae2781e%22%2c%22Oid%22%3a%22bb9a8bd9-f612-4e02-9c08-50c5c1315cf1%22%7d, susitikimo ID: 342 112 056 756.

Informacija teikiama planavimo organizatoriaus ir plano rengėjo (aukščiau nurodytais kontaktais), Varėnos rajono savivaldybės administracijos patalpose (Vytauto g. 12, Varėna) bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  (TPD Nr. K-VT-38-23-27).

Pasiūlymų pateikimo tvarka: pasiūlymus dėl Varėnos miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje (V1 rajone) visuomenė gali raštu teikti planavimo organizatoriui (aukščiau nurodytais kontaktais), plano rengėjui (aukščiau nurodytais kontaktais) ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-38-23-27) iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

———–

2023-06-09 INFORMACIJA APIE NUMATOMĄ RENGTI DETALŲJĮ PLANĄ

Vadovaudamiesi LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame apie numatomą rengti Varėnos miesto kvartalo, esančio tarp Vytauto g., Savanorių g. ir Laisvės g., detalųjį planą.

Planavimo organizatorius: Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius. Atsakingas asmuo: Architektūros skyriaus vedėja – Jurgita Skirevičiūtė, tel. +3703103151, el.p. jurgita.skireviciute@varena.lt

Planuojama teritorija: Varėnos miesto kvartalas, esantis tarp Vytauto g., Savanorių g. ir Laisvės g.

Planavimo tikslas: suformuoti naudojamus žemės sklypus, pertvarkyti suformuotus žemės sklypus, nustatyti užstatymo reglamentus.

Pastabas ir pasiūlymus šiam Varėnos rajono savivaldybės mero potvarkio projektui iki 2023 m. birželio 26 d. prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vytauto g. 12, Varėna, el. p. info@varena.lt, tel. +37031031512.

Su Varėnos rajono savivaldybės mero potvarkio projektu susipažinti galima čia. 28. 2023-06-05 Dėl detaliojo plano rengimo Savanorių g. 4

————

2023-03-07 INFORMACIJA APIE NUMATOMĄ RENGTI DETALIOJO PLANO KOREKTŪRĄ

Vadovaudamiesi LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame apie numatomą žemės ūkio paskirties žemės sklypo, esančio Senosios Varėnos k., Varėnos sen., Varėnos r. sav., padalijimo į du sklypus ir vieno sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) detaliojo plano korektūrą.

Planavimo organizatorius: Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius. Atsakingas asmuo: Architektūros skyriaus vedėja – Jurgita Skirevičiūtė, tel. +3703103151, el.p. jurgita.skireviciute@varena.lt

Planuojama teritorija: kitos paskirties žemės sklypas (kadastrinis Nr. 3863/0003:324), esantis Šlaito g. 20, Senosios Varėnos k., Varėnos sen., Varėnos r. sav., žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kadastrinis Nr. 3863/0003:325), esantis Senosios Varėnos k., Varėnos sen., Varėnos r. sav.

Planavimo tikslas: pertvarkyti suformuotus žemės sklypus, nustatyti užstatymo reglamentus.

Pastabas ir pasiūlymus šiam Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektui iki 2023 m. kovo 22 d. prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vytauto g. 12, Varėna, el. p. info@varena.lt, tel. +37031031512.

—————

2023-02-08 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE PRADEDAMĄ RENGTI ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTĄ

Vadovaudamiesi Žemės sklypų formavimo ir  pertvarkymo projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 ,,Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir taisyklių patvirtinimo“(galiojanti redakcija nuo 2022-06-17), 55 punktu informuojame apie Varėnos r. sav., Jakėnų sen., Kaniūkų k. pradedamą rengti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą, kurio tikslas – pertvarkyti miškų ūkio paskirties žemės sklypą (kadastrinis Nr. 3885/0003:14), esantį Ežero g. 7A, Kaniūkų k., Jakėnų sen., Varėnos r. sav., padalinant į du ar daugiau žemės sklypų..

Susipažinti su rengiamu projektu ir su juo susijusiais dokumentais galima žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje www.zpdris.lt (paslaugos bylos Nr. ZSFP-116947).

—————–

2023-01-27 INFORMACIJA APIE NUMATOMĄ RENGTI DETALŲJĮ PLANĄ

Vadovaudamiesi LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame apie numatomą rengti kvartalo, esančio Naujųjų Valkininkų k., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., detalųjį planą.

Planavimo organizatorius: Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius. Atsakingas asmuo: Architektūros skyriaus vedėja – Jurgita Skirevičiūtė, tel. +3703103151, el.p. jurgita.skireviciute@varena.lt

Planuojama teritorija: kvartalas, ribojamas Vilniaus ir Pamerkių g., Naujųjų Valkininkų k., Varėnos r. sav.

Planavimo tikslas: pertvarkyti kvartalą, ribojamą Vilniaus ir Pamerkių g., Naujųjų Valkininkų k., Varėnos r. sav., numatyti pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimą, miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis, suformuoti kitos paskirties žemės sklypą, esamam privažiavimui eksploatuoti, nustatyti statybos reglamentus.

Pastabas ir pasiūlymus šiam Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektui iki 2023 m. vasario 13 d. prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vytauto g. 12, Varėna, el.p. info@varena.lt, tel. +37031031512.

Su Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektu susipažinti galima čia16. 2023-01-19 Dėl Naujųjų Valkininkų detaliojo plano

———-

2023-01-26 INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ

Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Čebatorių kaimas, Matuizų seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro  Nr. 3818/0003:0162, plotas – 1,4000 ha; planavimo tikslas: žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties pastatų ir inžinerinių statinių statybos zoną. Planavimo organizatorius: A.V. (duomenys neskelbiami).  Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2023-02-09 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (paslaugos Nr. KPZP-116669), adresu: https://www.zpdris.lt.

———–

2023-01-26 INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ

Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Pošalčių kaimas, Valkininkų seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro  Nr. 3818/0009:0139, plotas – 1,0500 ha; planavimo tikslas: žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties pastatų ir inžinerinių statinių statybos zoną. Planavimo organizatorius: J.V. (duomenys neskelbiami).  Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2023-02-09 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (paslaugos Nr. KPZP-116670), adresu: https://www.zpdris.lt.

———–

2023-01-06 INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ

Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Mielupių  kaimas, Matuizų seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro  Nr. 3818/0001:0032, plotas – 1,8570 ha; planavimo tikslas:  ūkininko sodybos vietai ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną, nustatyti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas. Planavimo organizatorius: Ž.V.Š. (duomenys neskelbiami).  Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2023-01-20 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (paslaugos Nr. KPZP-115776), adresu: https://www.zpdris.lt.

————-

2023-01-04 INFORMACIJA APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO ĮSAKYMO „DĖL KERTINIO VALSTYBĖS TELEKOMUNIKACIJŲ CENTRO PATIKĖJIMO TEISE VALDOMŲ ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TINKLŲ ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS APSAUGOS ZONŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PROJEKTĄ

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 11 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugsėjo 08 d. įsakymu Nr. 3-511 patvirtintu Aerodromo, kelių, geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių, elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų planų, žemėlapių ir (ar) schemų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašo 24.3.1. punktu, informuojame apie parengtą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymo „Dėl Kertinio valstybės telekomunikacijų centro patikėjimo teise valdomų elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų plano tvirtinimo“ projektą (toliau – Įsakymo projektas).

Susipažinti su Įsakymo projektu ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui pateikto tvirtinti elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų plano sprendiniais bei aiškinamuoju raštu galima Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos tinklapyje adresu: https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kertinio-valstybes-telekomunikaciju-centro-patikejimo-teise-valdomu-elektroniniu-rysiu-tinklu-elektroniniu-rysiu-infrastrukturos-apsaugos-zonu-planas

————–

2022-12-22 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE RENGIAMĄ KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Padaugės  kaimas, Varėnos seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro  Nr. 3808/0003:0029, plotas – 9,7200 ha; planavimo tikslas: parinkti ūkininko sodybos vietą; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną. Planavimo organizatorius: A. G. (duomenys neskelbiami).  Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2023-01-06 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (paslaugos Nr. KPZP-115323), adresu: https://www.zpdris.lt.

——————–

2022-12-05 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE NUMATOMĄ RENGTI DETALIOJO PLANO KOREKTŪRĄ

Vadovaudamiesi LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame apie numatomą koreguoti Varėnos miesto kvartalo, esančio tarp Vytauto g.,  J. Basanavičiaus g., M. k. Čiurlionio g. ir Savanorių g. detaliojo plano korektūrą.

Planavimo organizatorius: Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius. Atsakingas asmuo: Architektūros skyriaus vedėja – Jurgita Skirevičiūtė, tel. +3703103151, el.p. jurgita.skireviciute@varena.lt

Planuojama teritorija: Varėnos miesto kvartalas, esantis tarp Vytauto g.,  J. Basanavičiaus g., M. k. Čiurlionio g. ir Savanorių g.

Planavimo tikslas:  pakeisti Varėnos miesto kvartalo, esančio tarp Vytauto g.,  J. Basanavičiaus g., M. k. Čiurlionio g. ir Savanorių g. detaliuoju planu nustatytas žemės sklypų ribas, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Pastabas ir pasiūlymus šiam Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektui iki 2022 m. gruodžio 19 d. prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vytauto g. 12, Varėna, el.p. info@varena.lt, tel. +37031031512.

Su Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektu susipažinti galima čia : Dėl detaliojo plano koregavimo

______________

2022-11-30 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE RENGIAMĄ KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Paručių  kaimas, Jakėnų seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro  Nr. 3853/0009:0032, plotas – 3,0000 ha; planavimo tikslas: ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai vietai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną. Planavimo organizatorius: M. D. (duomenys neskelbiami).  Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-12-14 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (paslaugos Nr. KPZP-114625), adresu: https://www.zpdris.lt.

———–

2022-09-20 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE NUMATOMĄ RENGTI TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ

Vadovaudamiesi LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame apie numatomą koreguoti Varėnos miesto kvartalo, esančio tarp Sporto g., Dzūkų g., J. Basanavičiaus g. ir Vytauto g. detalųjį planą.

Planavimo organizatorius: Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius. Atsakingas asmuo: Architektūros skyriaus vedėja – Jurgita Skirevičiūtė, tel. +3703103151, el.p. jurgita.skireviciute@varena.lt

Planuojama teritorija: Varėnos miesto kvartalas, esantis tarp Sporto g., Dzūkų g., J. Basanavičiaus g. ir Vytauto g.

Planavimo tikslas:  pakeisti Varėnos miesto kvartalo, esančio tarp Sporto g., Dzūkų g., J. Basanavičiaus g. ir Vytauto g. detaliuoju planu nustatytas žemės sklypų ribas, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Pastabas ir pasiūlymus šiam Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektui iki 2022 m. spalio 5 d. prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vytauto g. 12, Varėna, el.p. info@varena.lt, tel. +37031031512.

Su Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektu susipažinti galima čia : Dėl detaliojo plano koregavimo

—————–

2022-09-20 INFORMACIJA APIE NUMATOMĄ KOREGUOTI VARĖNOS MIESTO BENDRĄJĮ PLANĄ

Vadovaudamiesi LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame apie numatomą koreguoti Varėnos miesto bendrąjį planą, patvirtintą Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. T-VII-562 „Dėl Varėnos miesto bendrojo plano tvirtinimo“.

Planavimo tikslas – pakeisti V1 rajono funkcines zonas bei užstatymo reglamentus

Planavimo organizatorius: Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius. Atsakingas asmuo: Architektūros skyriaus vedėja – Jurgita Skirevičiūtė, tel. +3703103151, el.p. jurgita.skireviciute@varena.lt

Planuojama teritorija: V1 kvartalas, esantis tarp Varėnos miesto ribos, Marcinkonių g. ir kelio į Girežerio k.,

Pastabas ir pasiūlymus šiam Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektui iki 2022 m. spalio 5 d. prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vytauto g. 12, Varėna, el.p. info@varena.lt, tel. +37031031512.

Su Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektu susipažinti galima čiaDėl Varėnos miesto bendrojo plano korektūros

—————-

2022-09-15 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE PARENGTĄ KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ

Informuojame, kad yra parengtas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Planuojamas žemės sklypas kadastro Nr. 3833/0006:42, žemės sklypo adresas Alytaus apskr., Varėnos r. sav., Matuizų sen., Giraitės k., Giraitės g. 12.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas – žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio sklypo teritoriją, nustatant žemės ūkio veiklai reikalingų kitos paskirties pastatų ir inžinerinių statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius – privačios žemės savininkas.
Projekto rengėjas – UAB „Matininkų kontora“, esanti Ugniagesių g. 1, Alytuje, tel., (8 686 79 959), el. p. zmkontora@gmail.com.
Susipažinti su šiuo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-09-28 arba projekto viešo svarstymo metu kuris vyks 2022-09-28 14:00 val., Ugniagesių g. 1, Alytuje, Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje
adresu https://www.zpdris.lt, paslaugos Nr. KPZP – 106723.

—————-

2022-09-02  INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE RENGIAMĄ KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Pirčiupių  kaimas, Valkininkų seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro  Nr. 3850/0002:0061, plotas – 0,9200 ha; planavimo tikslas: ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai vietai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną. Planavimo organizatorius: R. Ž. (duomenys neskelbiami).  Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-09-16 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (paslaugos Nr. KPZP-110936), adresu: https://www.zpdris.lt.

———-

2022-08-26 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE PARENGTUS VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO PLANO KOREKTŪROS SPRENDINIUS

Informuojame apie parengtus Varėnos rajono savivaldybės bendrojo plano korektūros sprendinius.

Varėnos rajono savivaldybės bendrojo plano korektūra viešinama bendra tvarka.

Planavimo organizatorius – Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 12, Varėna, tel. +370 310 32001, el. p. info@varena.lt. Atsakingi asmenys: Architektūros skyriaus vedėja Jurgita Skirevičiūtė, el. p. jurgita.skireviciute@varena.lt, tel. +370 310 31512, Architektūros skyriaus vedėjo pavaduotoja (vyriausioji architektė) Orinta Lakickienė, el. p. orinta.lakickiene@varena.lt, tel. +370 310 31515.

Planavimo tikslas: koreguoti Varėnos rajono savivaldybės bendrąjį planą.

Planavimo uždaviniai: ištaisyti Varėnos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniuose technines klaidas; papildyti kraštovaizdžio tvarkymo zonas, nustatytas Varėnos rajono kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano, integruoto į Varėnos rajono bendrąjį planą, sprendiniuose; numatyti savivaldybės prioritetinės plėtros teritorijas; numatyti teritorijas vėjo elektrines ir saulės šviesos energijos elektrinėms, kurių galia yra didesnė kaip 500 kW.

Planuojama teritorija – Varėnos rajono savivaldybės teritorija.

Plano rengėjas – Vilniaus Gedimino technikos universiteto Teritorijų planavimo institutas, Saulėtekio al. 11, Vilnius. Projekto vadovas – prof. Marija Burinskienė, tel. +370 686 08322, el. p. marija.burinskiene@vilniustech.lt.

Teritorijų planavimo lygmuo: savivaldybės.

Teritorijų planavimo rūšis: kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas, savivaldybės lygmens bendrasis planas.

Strateginis poveikio aplinkai vertinimas (SPAV) rengiant Varėnos rajono savivaldybės bendrojo plano korektūrą neatliekamas.

Susipažinti su Varėnos rajono savivaldybės bendrojo plano korektūros sprendiniais galima viešoje ekspozicijoje nuo 2022 m. rugpjūčio 26 d. iki 2022 m. rugsėjo 26 d. imtinai Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriuje, Vytauto g. 12, Varėna, Varėnos rajono savivaldybės tinklapyje www.varena.lt, Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. nuo rugpjūčio 26 d.

Baigiamasis susirinkimas vyks 2022 m. rugsėjo 26 d. 17 val. Varėnos rajono savivaldybės didžiojoje posėdžių salėje, Vytauto g. 12, Varėna, I aukšte.

Pastabas ir pasiūlymus dėl Varėnos rajono bendrojo plano koregavimo galima teikti plano rengėjui ir planavimo organizatoriui iki viešo svarstymo baigiamojo susirinkimo pabaigos.

Su Varėnos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano korektūros sprendiniais susipažinti galima čia Aiskinamasis_sprendiniai+Varėnos+raj.+BP+korektūraTBPS-1+Varėnos+senTBPS-2+Jakėnų+senTBPS-3+Valkininkų+senTBPS-4+Matuizų+senTBPS-5+Vydenių+senTBPS-6+Kaniavos+senTBPS-7+Marcinkonių+senTBPS-8+Merkinės+sen-1

———-

2022-08-22 INFORMACIJA APIE PARENGTĄ KAIMO PLĖTRO9S ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Karpiškių kaimas, Jakėnų seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro  Nr. 3853/0005:0129, plotas – 2,6755 ha; Planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietai reikalingų statinių ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną; Planavimo organizatorius: privačios žemės savininkas J.K. Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2022 m. rugsėjo 5  d. adresu J. Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr. (8 706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje  varena@nzt.lt. ŽPDRIS paslaugos Nr. KPZP-110618, adresu: https://www.zpdris.lt.

——————-

2022-08-18 INFORMACIJA APIE PARENGTUS VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KEITIMO SPRENDINIUS

Planavimo organizatorius: Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 12, LT- 65182 Varėna, tel. (8 310) 32 001, el. paštas: info@varena.lt, www.varena.lt.

Plano rengėjas: UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4-108, LT-08224 Vilnius, Projekto vadovė – Giedrė Ratkutė-Skačkauskienė, tel. 8 698 79 972, el. paštas: g.ratkute@cityform.lt; projekto koordinatorė – Gitana Mineikienė, tel. 8 616 54 100, el. paštas: g.mineikiene@cityform.lt.

Planavimo pagrindas: Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 28 d. sprendimas Nr. T-IX-302 „Dėl Varėnos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo“; 2020 m. birželio 2 d. Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. DV-415 „Dėl Varėnos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Planavimo darbų programa: susipažinti su visa planavimo darbų programa galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, adresu www.tpdris.lt, kur teritorijų planavimo dokumento (toliau – TPD) Nr. S-RJ-38-20-292. Planuojama teritorija – Varėnos rajono savivaldybės teritorija. Teritorijų planavimo rūšis – specialusis teritorijų planavimo dokumentas, lygmuo – savivaldybės.

Visuomenės informavimo tvarka: supaprastinta.

Planavimo tikslas: nustatyti aglomeracijas ir viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis, nurodyti šios infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus (eigą, eiliškumą) ir finansavimą, siekiant, kad visi gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas arba turėtų galimybę individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir (arba) individualiai tvarkyti nuotekas.

Planavimo uždaviniai:

 • nustatyti aglomeracijos ribas;
 • patikslinti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas;
 • nustatyti apsaugos zonas viešojo geriamojo vandens tiekimo naudojamoms vandenvietėms ir sanitarinės apsaugos zonas nuotekų valykloms, siurblinėms ir kitiems vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įrenginiams;
 • numatyti konkrečias teritorijas paėmimui visuomenės poreikiams;
 • numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus;
 • nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
 • numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros statinių vietas;
 • numatyti specialiojo plano įgyvendinimo etapus.

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): vadovaujantis Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. DV-415 patvirtintos Varėnos rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo planavimo darbų programos 12.5 p., strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas.

Susipažinti su parengtais Varėnos rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo sprendiniais galima nuo 2022-08-26 iki 2022-09-08 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto svetainės adresas www.tpdris.lt, kur TPD Nr. S-RJ-38-20-292.

Išsamesnė informacija teikiama: Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriuje. Atsakingi asmenys: Architektūros skyriaus vedėja Jurgita Skirevičiūtė, tel. (8 310) 31 512, el. paštas: jurgita.skireviciute@varena.lt, Architektūros skyriaus vedėjo pavaduotoja (vyriausioji architektė) – Orinta Lakickienė, tel. (8 310) 31 515, el. paštas: orinta.lakickiene@varena.lt.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, kur TPD Nr. S-RJ-38-20-292) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo supažindinimo pabaigos. Visuomenė teikdama pasiūlymus privalo nurodyti: vardą ir pavardę (arba juridinio asmens pavadinimą), adresą, pasiūlymo teikimo datą bei motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

——————–

2022-08-17 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE PARENGTUS VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO PLANO KOREKTŪROS SPRENDINIUS

Informuojame apie parengtus Varėnos rajono savivaldybės bendrojo plano korektūros sprendinius.

Varėnos rajono savivaldybės bendrojo plano korektūra viešinama bendra tvarka.

Planavimo organizatorius – Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 12, Varėna, tel. +370 310 32001, el. p. info@varena.lt. Atsakingi asmenys: Architektūros skyriaus vedėja Jurgita Skirevičiūtė, el. p. jurgita.skireviciute@varena.lt, tel. +370 310 31512, Architektūros skyriaus vedėjo pavaduotoja (vyriausioji architektė) Orinta Lakickienė, el. p. orinta.lakickiene@varena.lt, tel. +370 310 31515.

Planavimo tikslas: koreguoti Varėnos rajono savivaldybės bendrąjį planą.

Planavimo uždaviniai: ištaisyti Varėnos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniuose technines klaidas; papildyti kraštovaizdžio tvarkymo zonas, nustatytas Varėnos rajono kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano, integruoto į Varėnos rajono bendrąjį planą, sprendiniuose; numatyti savivaldybės prioritetinės plėtros teritorijas; numatyti teritorijas vėjo elektrines ir saulės šviesos energijos elektrinėms, kurių galia yra didesnė kaip 500 kW.

Planuojama teritorija – Varėnos rajono savivaldybės teritorija.

Plano rengėjas – Vilniaus Gedimino technikos universiteto Teritorijų planavimo institutas, Saulėtekio al. 11, Vilnius,

P.V. prof. Marija Burinskienė, tel. +370 686 08322, el. p. marija.burinskiene@vilniustech.lt

Teritorijų planavimo lygmuo: savivaldybės

Teritorijų planavimo rūšis: kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas, savivaldybės lygmens bendrasis planas.

Strateginis poveikio aplinkai vertinimas (SPAV) rengiant Varėnos rajono savivaldybės bendrojo plano korektūrą neatliekamas.

Susipažinti su Varėnos rajono savivaldybės bendrojo plano korektūros sprendiniais galima viešoje ekspozicijoje nuo 2022 m. rugpjūčio 19 d. iki 2022 m. rugsėjo 08 d. imtinai Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriuje, Vytauto g. 12, Varėna, Varėnos rajono savivaldybės tinklapyje www.varena.lt, Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Baigiamasis susirinkimas vyks 2022 m. rugsėjo 09 d. 17 val. Varėnos rajono savivaldybės didžiojoje posėdžių salėje, Vytauto g. 12, Varėna, I aukšte.

Pastabas ir pasiūlymus dėl Varėnos rajono bendrojo plano koregavimo galima teikti plano rengėjui ir planavimo organizatoriui iki viešo svarstymo baigiamojo susirinkimo pabaigos.

——————–

2022-07-25  INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Artojų g. 6, Kazimieravo kaimas, Varėnos seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro  Nr. 3868/0004:0113, plotas – 2,6992 ha; Planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietai reikalingų statinių ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną; Planavimo organizatorius: privačios žemės savininkas D.S. Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2022 m. rugpjūčio 8  d. adresu J. Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr. (8 706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje  varena@nzt.lt. ŽPDRIS paslaugos Nr. KPZP-109647, adresu: https://www.zpdris.lt.

——————

2022-07-05 INFORMAVIMAS APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ ĮSTATYME NURODYTĄ TERITORIJĄ, NUSTATYTĄ TENKINANT VIEŠĄJĮ INTERESĄ, JOJE TAIKYTINAS SPECIALIĄSIAS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGAS IR TEISĘ KREIPTIS DĖL KOMPENSACIJOS IŠMOKĖJIMO

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – Įstatymas) 11 straipsnio 4 dalimi, skelbiame informaciją apie žemės sklypams taikytinas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas pagal patvirtintą 110 kV elektros perdavimo linijos Griškonys-Varėna, esančios Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje, inžinerinės infrastruktūros vystymo planą.

Pranešimas skirtas žemės sklypų savininkams, kurių informuoti, siunčiant pranešimą registruotu laišku, nėra galimybės:

Žemės sklypo unikalus Nr. Žemės sklypo adresas Varėnos r. sav.
3860-0006-0020 Žilinčiškių k., Varėnos sen.
4400-1002-6314 Grumiškių k., Varėnos sen.
4400-0283-0636 Grumiškių k., Varėnos sen.
3860-0005-0086 Grumiškių k., Varėnos sen.
3860-0001-0112 Pamusių k., Varėnos sen.
3860-0002-0005 Pamusių k., Varėnos sen.
3860-0002-0108 Pamusių k., Varėnos sen.
4400-0240-7818 Pamusių k., Varėnos sen.
4400-4308-7118 Pamusių k., Varėnos sen.
3860-0004-0052 Sarapiniškių k., Varėnos sen.
3860-0004-0009 Kirklionių k., Varėnos sen.
4400-0344-2144 Kirklionių k., Varėnos sen.
3853-0009-0111 Vazgirdonių k., Jakėnų sen.
3853-0010-0053 Vazgirdonių k., Jakėnų sen.
3853-0010-0021 Vazgirdonių k., Jakėnų sen.
3853-0010-0017 Paručių k., Jakėnų sen.
4400-1286-5720 Senosios Varėnos k., Varėnos sen.
4400-1584-2852 Senosios Varėnos k., Varėnos sen.
4400-2147-7972 Vazgirdonių k., Jakėnų sen.

Susipažinti su Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-IX-973 „Dėl 110 kV elektros perdavimo linijos Griškonys-Varėna, esančios Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje, inžinerinės infrastruktūros vystymo plano patvirtinimo“ ir patvirtintu teritorijų planavimo dokumentu galite teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) adresu www.tpdris.lt TPD Nr. S-VT-38-19-509.

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos nustatytoje teritorijoje (elektros tinklų apsaugos zonoje) bus taikomos vadovaujantis Įstatymo 25 straipsniu.

Kompensacijos dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo Įstatyme nurodytose teritorijose, nustatytose tenkinant viešąjį interesą, kai žemės savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimas neprivalomas, apskaičiuojamos ir išmokamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos                       Vyriausybės 2020 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 339 patvirtinta „Kompensacijos dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, nustatytose tenkinant viešąjį interesą, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodika“ (toliau – Metodika).

Prašymus išmokėti kompensaciją (Metodikos 1 priedas), užpildytus Metodikos nustatyta tvarka, bus galima teikti po elektros tinklų apsaugos zonos įrašymo (įregistravimo) Nekilnojamojo turto registre ir Nekilnojamojo turto kadastre tiesiogiai (pasirašytinai), paštu per kurjerius arba elektroninių ryšių priemonėmis. Elektroninių ryšių priemonėmis pateikti dokumentai turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu. Prašymai teikiami Litgrid AB, įmonės kodas: 302564383, adresas: Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, el. paštu: info@litgrid.eu.

Vadovaujantis įstatymo 13 straipsnio 5 dalies 1 punktu kompensacijos dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo nemokamos, kai dėl tų pačių ar skirtingų apribojimų taikymo buvo atlyginta, jeigu teritorija (jos dalis), dėl kurios nustatymo atsirandusių apribojimų taikymo buvo atlyginta, sutampa su naujai nustatyta šiame įstatyme nurodyta teritorija (jos dalimi).

Lietuvos Respublikos žemės įstatymo nustatyta tvarka pagal patvirtinto teritorijų planavimo dokumento sprendinius žemės sklype (jo dalyje) administraciniu aktu nustačius žemės servitutą, žemės sklypo savininkui mokama administraciniame akte nurodyta kompensacija už naudojimąsi nustatytu žemės servitutu.

——————-

2022-07-01 KVIEČIAME SUSIPAŽINTI SU PARENGTA DZŪKIJOS NACIONALINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOS (TVARKYMO PLANO) KOREKTŪRA

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos informuoja apie parengtą savivaldybės lygmens specialųjį teritorijų planavimo dokumentą – Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schemos (tvarkymo plano) korektūrą.

Planavimo organizatorius – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius, tel. (8 5) 272 32 84, el. paštas vstt@vstt.lt, interneto svetainės adresas https://vstt.lrv.lt/

Plano rengėjas – Gamtos paveldo fondas, A. Vivulskio g. 41-113, LT-03114 Vilnius, tel. (8 5) 272 1918, el. paštas info@gpf.lt, interneto svetainės adresas www.gpf.lt

Planuojama teritorija – Dzūkijos nacionalinio parko buferinės apsaugos zonoje esantys Grybaulios žuvininkystės tvenkiniai.

Su parengtais Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schemos (tvarkymo plano) korektūros sprendiniais nuo 2022 m. liepos 1 d. iki liepos 26 d. galima susipažinti LR Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. S-RJ-33-20-485).

Viešas susirinkimas sprendiniams aptarti vyks 2022 m. liepos 26 d. 10 val. nuotoliniu būdu. Prisijungimo nuoroda:

https://bit.ly/3yvXAkj

Pasiūlymai dėl Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schemos (tvarkymo plano) korektūros sprendinių planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų pateikusiems asmenims planavimo organizatorius motyvuotai atsako per 5 darbo dienas raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

———————-

2022-06-21 INFORMACIJA APIE PARENGTĄ VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KEITIMO KONCEPCIJĄ IR SPRENDIMĄ DĖL STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO (SPAV)

Planavimo organizatorius: Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 12, LT- 65182 Varėna, tel. (8 310) 32 001, el. paštas: info@varena.lt, www.varena.lt.

Plano rengėjas: UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4-108, LT-08224 Vilnius, Projekto vadovė – Giedrė Ratkutė-Skačkauskienė, tel. 8 698 79 972, el. paštas: g.ratkute@cityform.lt; projekto koordinatorė – Gitana Mineikienė, tel. 8 616 54 100, el. paštas: g.mineikiene@cityform.lt.

Planavimo pagrindas: Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 28 d. sprendimas Nr. T-IX-302 „Dėl Varėnos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo“; 2020 m. birželio 2 d. Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. DV-415 „Dėl Varėnos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Planavimo darbų programa: susipažinti su visa planavimo darbų programa galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, adresu www.tpdris.lt, kur teritorijų planavimo dokumento (toliau – TPD) Nr. S-RJ-38-20-292. Planuojama teritorija – Varėnos rajono savivaldybės teritorija. Teritorijų planavimo rūšis – specialusis teritorijų planavimo dokumentas, lygmuo – savivaldybės.

Planavimo darbų atlikimo terminai: 2022 metai.

Visuomenės informavimo tvarka: supaprastinta.

Planavimo tikslas: nustatyti aglomeracijas ir viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis, nurodyti šios infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus (eigą, eiliškumą) ir finansavimą, siekiant, kad visi gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas arba turėtų galimybę individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir (arba) individualiai tvarkyti nuotekas.

Planavimo uždaviniai:

 • nustatyti aglomeracijos ribas;
 • patikslinti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas;
 • nustatyti apsaugos zonas viešojo geriamojo vandens tiekimo naudojamoms vandenvietėms ir sanitarinės apsaugos zonas nuotekų valykloms, siurblinėms ir kitiems vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įrenginiams;
 • numatyti konkrečias teritorijas paėmimui visuomenės poreikiams;
 • numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus;
 • nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
 • numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros statinių vietas;
 • numatyti specialiojo plano įgyvendinimo etapus.

Koncepcija: Informuojame, kad 2022 m. birželio 17 d. Varėnos rajono savivaldybės administracijos raštu Nr. PSD-2383 „Dėl pritarimo Varėnos rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo bendrųjų sprendinių formavimo (koncepcijos) stadijos“ buvo pritarta Varėnos rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo koncepcijai.

Su parengta koncepcija galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, interneto svetainės adresas www.tpdris.lt, kur TPD Nr. S-RJ-38-20-292 (patalpinta „Esamos būklės įvertinimo dokumentai“ skiltyje).

Sprendimas dėl SPAV procedūrų atlikimo: vadovaujantis Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. DV-415 patvirtintos Varėnos rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo planavimo darbų programos 12.5 p., strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas.

Išsamesnė informacija teikiama: Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriuje. Atsakingi asmenys: Architektūros skyriaus vedėja Jurgita Skirevičiūtė, tel. (8 310) 31 512, el. paštas: jurgita.skireviciute@varena.lt, Architektūros skyriaus vedėjo pavaduotoja (vyriausioji architektė) – Orinta Lakickienė, tel. (8 310) 31 515, el. paštas: orinta.lakickiene@varena.lt.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, kur TPD Nr. S-RJ-38-20-292) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo supažindinimo pabaigos. Visuomenė teikdama pasiūlymus privalo nurodyti: vardą ir pavardę (arba juridinio asmens pavadinimą), adresą, pasiūlymo teikimo datą bei motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

———————-

2022-05-04 INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Giraitės g. 12, Giraitės  kaimas, Matuizų seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro  Nr. 3833/0006:0042, plotas – 3,5074 ha; planavimo tikslas: žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties pastatų ir inžinerinių statinių statybos zoną. Planavimo organizatorius: R.S. (duomenys neskelbiami).  Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-05-19 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (paslaugos Nr. KPZP-106723), adresu: https://www.zpdris.lt

————–

2022-04-25 INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ KAIMO PLĖTROS PROJEKTĄ

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Vartavalakio  kaimas, Varėnos seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro  Nr. 3845/0002:0358, plotas – 1,9200 ha; planavimo tikslas: ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai vietai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną. Planavimo organizatorius: G.Š. (duomenys neskelbiami).  Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-05-06 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (paslaugos Nr. KPZP-106191), adresu: https://www.zpdris.lt.

—————

2022-04-13 INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Pakaršio kaimas, Varėnos seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro  Nr. 3868/0008:0359, plotas – 1,5100 ha; planavimo tikslas: ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai vietai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną. Planavimo organizatorius: D. M. (duomenys neskelbiami).  Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-04-27 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (paslaugos Nr. KPZP-105244), adresu: https://www.zpdris.lt.

———-

2022-04-06 INFORMACIJA APIE PARENGTUS VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO PLANO KOREKTŪROS SPRENDINIUS

Informuojame apie parengtus Varėnos rajono savivaldybės bendrojo plano korektūros sprendinius.

Varėnos rajono savivaldybės bendrojo plano korektūra viešinama bendra tvarka.

Planavimo organizatorius – Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 12, Varėna, tel. +370 310 32001, el.p. info@varena.lt. Atsakingi asmenys: Architektūros skyriaus vedėjo pavaduotoja Jurgita Skirevičiūtė, el.p. jurgita.skireviciute@varena.lt, tel. +370 310 31512, Architektūros skyriaus vedėja Orinta Lakickienė, el.p. orinta.lakickiene@varena.lt, tel. +370 310 31515.

Planavimo tikslas: koreguoti Varėnos rajono savivaldybės bendrąjį planą.

Planavimo uždaviniai: ištaisyti Varėnos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniuose technines klaidas; papildyti kraštovaizdžio tvarkymo zonas, nustatytas Varėnos rajono kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano, integruoto į Varėnos rajono bendrąjį planą, sprendiniuose; numatyti savivaldybės prioritetinės plėtros teritorijas; numatyti teritorijas vėjo elektrines ir saulės šviesos energijos elektrinėms, kurių galia yra didesnė kaip 500 kW.

Planuojama teritorija – Varėnos rajono savivaldybės teritorija.

Plano rengėjas – Vilniaus Gedimino technikos universiteto Teritorijų planavimo institutas, Saulėtekio al. 11, Vilnius, P.V. prof. Marija Burinskienė, tel. +370 686 08322, el.p. marija.burinskiene@vilniustech.lt

Teritorijų planavimo lygmuo: savivaldybės

Teritorijų planavimo rūšis: kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas, savivaldybės lygmens bendrasis planas.

Strateginis poveikio aplinkai vertinimas (SPAV) rengiant Varėnos rajono savivaldybės bendrojo plano korektūrą neatliekamas.

Susipažinti su Varėnos rajono savivaldybės bendrojo plano korektūros sprendiniais galima viešoje ekspozicijoje nuo 2022 m. balandžio 12 d. iki 2022 m. gegužės 9 d. imtinai Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriuje, Vytauto g. 12, Varėna, Varėnos rajono savivaldybės tinklapyje www.varena.lt, Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Baigiamasis susirinkimas vyks 2022 m. gegužės 9 d. 17 val. Varėnos švietimo centro konferencijų salėje II a, J. Basanavičiaus g. 9, Varėnoje.

Pastabas ir pasiūlymus dėl Varėnos rajono bendrojo plano koregavimo galima teikti plano rengėjui ir planavimo organizatoriui iki viešo svarstymo baigiamojo susirinkimo pabaigos.

Su Varėnos rajono savivaldybės bendrojo plano sprendiniais susipažinti galite čia:

TBPS-1+Varėnos+sen, TBPS-2+Jakėnų+sen, TBPS-3+Valkininkų+sen, TBPS-4+Matuizų+sen, TBPS-5+Vydenių+sen, TBPS-6+Kaniavos+sen, TBPS-7+Marcinkonių+sen, TBPS-8+Merkinės+sen-1, Aiskinamasis_sprendiniai+Varėnos+raj.+BP+korektūra

————–

2022-03-18 INFORMACIJA APIE PARENGTĄ VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTĄ

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 19 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 2 ir 3 dalimis, 20 straipsnio 4 dalimi, 21 straipsniu ir 30 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Inžinerinės infrastruktūros vystymo (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1-10/D1-61 „Dėl Inžinerinės infrastruktūros vystymo (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 16.2 papunkčiu, Varėnos rajono savivaldybės teritorijos bendruoju planu, patvirtintu Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. T-VI-403 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės bendrojo plano tvirtinimo“, ir atsižvelgiant į uždarosios akcinės bendrovės „Evecon“ 2022 m. sausio 21 d. prašymą, yra parengtas Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas

„Dėl saulės šviesos energijos elektrinių išdėstymo Varėnos rajono savivaldybės teritorijos dalyje inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo“.

Planavimo organizatorius: Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 12, Varėna;

Planavimo iniciatorius: UAB „Evecon“, Labdarių g. 6A-16, Vilnius.

Planuojama teritorija:

 • Matuizų sen.: Giraitės k., Matuizų k., Molių k., Šarkiškių k., Voriškių k.;
 • Valkininkų sen.: Degsnių k., Pūčkornių k.;

Planavimo tikslai:

 • užtikrinti darnią ir racionalią atsinaujinančių energijos išteklių inžinerinės infrastruktūros plėtrą;
 • nustatyti saulės šviesos energijos elektrinių inžinerinės infrastruktūros vystymo ir įgyvendinimo gaires;
 • nustatyti saulės šviesos energijos elektrinėms ir jų inžinerinei infrastruktūrai tinkamas vietas:
  • Matuizų sen.: Giraitės k., Matuizų k., Molių k., Šarkiškių k., Voriškių k.;
  • Valkininkų sen.: Degsnių k., Pūčkornių k.;
 • numatyti galimą saulės šviesos energijos elektrinių įtaką gamtinei ir gyvenamajai aplinkai bei kompensacines priemones jai sumažinti;
 • nustatyti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir reglamentus, atsižvelgiant į visuomenės poreikius, planuojamų teritorijų kraštovaizdį, agrarinę situaciją, esamas inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros sistemas ir kitus aspektus;
 • derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybės ir valstybės interesus dėl teritorijų naudojimo ir veiklos, susijusios su atsinaujinančių energijos išteklių inžinerinės infrastruktūros plėtra.
 • Planuojamos teritorijos plotas – 8811 ha.

——————

2022-01-24 INFORMACIJA APIE VIEŠĄ SUPAŽINDINIMĄ SU DALIES 110KV ELEKTROS PERDAVIMO LINIJOS GRIŠKONYS-VARĖNA, ESANČIOS VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE, INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANO SPRENDINIAIS

Informuojame, kad vadovaujantis Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T-IX-107 ,,Dėl 110 kV elektros perdavimo oro linijos Griškonys – Varėna, esančios Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje, inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo” parengti Dalies 110
kV elektros perdavimo oro linijos Griškonys – Varėna, esančios Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje, inžinerinės infrastruktūros vystymo plano (toliau – Vystymo planas) sprendiniai.
Nagrinėjama teritorija: Jakėnų sen., Merkinės sen. ir Varėnos sen. Varėnos rajono savivaldybėje.
Planuojama teritorija: Jakėnų sen., Varėnos seniūnijoje ir Varėnos miesto teritorijoje Varėnos rajono savivaldybėje planuojamos 110 kV elektros perdavimo oro linijos ir planuojamos 110 kV kabelio linijos apsaugos zonos ribose.
Planavimo tikslai – užtikrinti patikimą elektros energijos tiekimą pietryčių Lietuvos elektros energijos vartotojams, įgyvendinant strateginį Baltijos šalių energetikos projektą, ,,Sinchronizacija su kontinentinės Europos tinklais‘‘; nustatyti tinkamiausią 110 kV EPL Griškonys – Varėna trasą, užtikrinant darnią elektros perdavimo tinklų plėtrą, ir rezervuoti teritorijas planuojamai oro linijai tiesti.
Planavimo organizatorius – Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 12, 65182, Varėna, tel. (8 310) 31515, el. p. info@varena.lt, interneto svetainė www.varena.lt.
Planavimo iniciatorius – LITGRID AB, Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, tel. (8 707) 02171, el. p. info@litgrid.eu, interneto svetainė www.litgrid.eu.

Planavimo iniciatoriaus atstovas –projektų vadovas Valerijus Makarovas, tel. (8 707) 02123, tel. (8 687) 93476 el. p. valerijus.makarovas@litgrid.eu.
Vystymo plano rengėjas – UAB „Kelprojektas“, Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius, el. p. info@kelprojektas.lt, interneto svetainė www.kelprojektas.lt.

Informaciją apie projektą teikia – projekto vadovė Andželika Kažienė, tel. 8 68674252, el. p. andzelika.kaziene@kelprojektas.lt

Bendra informacija apie projektą: Planavimo procesą sudaro trys etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis. Varėnos rajono savivaldybės administracija 2021 m. rugsėjo 16 d. raštu Nr. PSD- 3119(24.4) ,,Dėl pritarimo specialiojo plano koncepcijai‘‘ pritarė 110 kV elektros perdavimo oro linijos Griškonys – Varėna, esančios Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje, inžinerinės infrastruktūros vystymo plano bendrųjų sprendinių (koncepcijos) III alternatyvai. Varėnos rajono savivaldybės administracija 2021 m. rugsėjo 16 d. raštu Nr. PSD-3120(24.4) ,,Dėl strateginio pasekmių vertinimo sprendimo priėmimo‘‘ pritarė atliktam 110 kV elektros perdavimo oro linijos Griškonys – Varėna, esančios Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje, inžinerinės infrastruktūros vystymo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimui ir pritarė 110 kV elektros perdavimo oro linijos Griškonys – Varėna, esančios Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje, inžinerinės infrastruktūros vystymo plano bendrųjų sprendinių (koncepcijos) III alternatyvai.
Susipažinti su parengto Vystymo plano sprendiniais galima nuo 2022 m. vasario 2 d. iki 2022 m. vasario 15 d.:
 Planavimo organizatoriaus interneto svetainėje adresu: www.varena.lt;
 Planavimo iniciatoriaus interneto svetainėje adresu: www.litgrid.eu;
 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) adresu www.tpdris.lt (teritorijų planavimo dokumento Nr. S-VT-33-20-509);
 Varėnos rajono savivaldybės Jakėnų ir Varėnos seniūnijose.

Sprendinių vieša ekspozicija organizuojama Planavimo organizatoriaus patalpose, adresu Vytauto g. 12, 65182 Varėna, Varėnos rajono savivaldybės Jakėnų ir Varėnos seniūnijose 2022 m. vasario 2 d. iki 2022 m. vasario 15 d.
Supažindinimo su Vystymo plano sprendiniais viešas susirinkimas įvyks 2022 m. vasario 17 d. 12.00 val. Varėnos švietimo centro salėje, adresu J. Basanavičiaus g. 9, Varėna. Kviečiame dalyvauti suinteresuotus visuomenės atstovus.
Pasiūlymus dėl Vystymo plano sprendinių galima teikti iki viešo susirinkimo pabaigos, kuris vyks 2022 m. vasario 17 d. Planavimo organizatoriui raštu aukščiau nurodytais adresais arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt.
Visuomenės atstovai teikdami pasiūlymus, turi nurodyti:
 fiziniai asmenys – nurodyti vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; nurodyti pasiūlymo teikimo datą, pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas;

 juridiniai asmenys– nurodyti teikiančio asmens vardą, pavardę ir savo, kaip juridinio asmens, pavadinimą bei buveinės adresą; nurodyti pasiūlymo teikimo datą, pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.
Po viešo susirinkimo pasiūlymai dėl Vystymo plano sprendinių nebus priimami.

Su specialiojo plano sprendiniais susipažinti galima čia :https://map.tpdris.lt/tpdris-gis/index.jsp?action=tpd_view&tpd_id=5540&doc_id=203511

——————

2022-01-24 INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ SPRENDIMO PROJEKTĄ

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 19 punktu, 16 straipsnio 3 dalies 8 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 2 ir 3 dalimis, 20 straipsnio 4 dalimi, 21 straipsniu, 22 straipsnio 2 dalimi ir 30 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Inžinerinės infrastruktūros vystymo (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1-10/D1-61 „Dėl Inžinerinės infrastruktūros vystymo (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 16.2 papunkčiu, Varėnos rajono savivaldybės teritorijos bendruoju planu, patvirtintu Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. T-VI-403 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, ir atsižvelgiant į uždarosios akcinės bendrovės „Evecon“ 2022 m. sausio 21 d. prašymą yra parengtas Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas „Dėl saulės šviesos energijos elektrinių išdėstymo Varėnos rajono savivaldybės teritorijos dalyje inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo“.

Planavimo organizatorius: Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 12, Varėna;

Planavimo iniciatorius: UAB „Evecon“, Labdarių g. 6A-16, Vilnius.

Planuojama teritorija:

 • Matuizų sen.: Giraitės k., Matuizų k., Molių k., Šarkiškių k., Voriškių k.;
 • Valkininkų sen.: Degsnių k., Pūčkornių k.;
 • Vydenių sen.: Cibonių k., Čepelūnų k., Dipiškių k., Gojaus k., Kalėdonių k., Kamorūnų k., Kijučių k., Meškadonių k., Pavainikių k., Riliškių k., Ulbinų k., Žukonių k.

Planavimo tikslai:

 • užtikrinti darnią ir racionalią atsinaujinančių energijos išteklių inžinerinės infrastruktūros plėtrą;
 • nustatyti saulės šviesos energijos elektrinių inžinerinės infrastruktūros vystymo ir įgyvendinimo gaires;
 • nustatyti saulės šviesos energijos elektrinėms ir jų inžinerinei infrastruktūrai tinkamas vietas:
  • Matuizų sen.: Giraitės k., Matuizų k., Molių k., Šarkiškių k., Voriškių k.;
  • Valkininkų sen.: Degsnių k., Pūčkornių k.;
  • Vydenių sen.: Cibonių k., Čepelūnų k., Dipiškių k., Gojaus k., Kalėdonių k., Kamorūnų k., Kijučių k., Meškadonių k., Pavainikių k., Riliškių k., Ulbinų k., Žukonių k.;
 • numatyti galimą saulės šviesos energijos elektrinių įtaką gamtinei ir gyvenamajai aplinkai bei kompensacines priemones jai sumažinti;
 • nustatyti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir reglamentus, atsižvelgiant į visuomenės poreikius, planuojamų teritorijų kraštovaizdį, agrarinę situaciją, esamas inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros sistemas ir kitus aspektus;
 • derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybės ir valstybės interesus dėl teritorijų naudojimo ir veiklos, susijusios su atsinaujinančių energijos išteklių inžinerinės infrastruktūros plėtra.
 • Planuojamos teritorijos plotas – 11227 ha

—————–

2021-12-28 INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Žagarių kaimas, Matuizų seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro  Nr. 3833/0010:0259, plotas – 1,7205 ha; planavimo tikslas: žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti kelių išdėstymą, nustatyti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatyti melioracijos statinių ir inžinerinių tinklų išdėstymą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną. Planavimo organizatorius: J. K. (duomenys neskelbiami). Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-01-11 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (paslaugos Nr. KPZP-101776), adresu: https://www.zpdris.lt.

————–

2021-12-13 INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Laukininkų kaimas, Merkinės seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro  Nr. 3848/0003:0205, plotas – 0,9804 ha; Planavimo tikslas: žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; Uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties pastatų ir inžinerinių statinių statybos zoną; Planavimo organizatorius: privačios žemės savininkas. Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2021 m. gruodžio 28  d. adresu J. Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr. (8 706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje  varena@nzt.lt. ŽPDRIS paslaugos Nr. KPZP-101412, adresu: https://www.zpdris.lt.

—————-

2021-10-21 INFORMACIJA APIE KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Ilgininkų kaimas, Merkinės seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro  Nr. 3848/0001:0255, plotas – 4,1163 ha; planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną, nustatyti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas. Planavimo organizatorius: J. S. (duomenys neskelbiami). Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2021-11-08 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (paslaugos Nr. KPZP-99235), adresu: https://www.zpdris.lt.

—————-

2021-10-12 INFORMACIJA APIE KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Ilgininkų kaimas, Merkinės seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro  Nr. 3848/0001:0257, plotas – 1,2437 ha; planavimo tikslas: žemės ūkio veiklai vietai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties pastatų ir inžinerinių statinių statybos zoną. Planavimo organizatorius: O.G. (duomenys neskelbiami). Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2020 m. spalio 26 d. adresu J. Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr. (8706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje  varena@nzt.lt.

———-

2021-10-07  INFORMACIJA APIE KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Čižiūnų kaimas, Valkininkų seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro  Nr. 3873/0015:0354, plotas – 0,5700 ha; planavimo tikslas: ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai vietai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Čižiūnų kaimas, Valkininkų seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro  Nr. 3873/0015:0354, plotas – 0,5700 ha; planavimo tikslas: ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai vietai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną. Planavimo organizatorius: A.N. (duomenys neskelbiami).  Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2020 m. spalio 21 d. adresu J. Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr. (8706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje  varena@nzt.lt.

——————–

2021-09-02 INFORMACIJA APIE KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Pūčkornių kaimas, Valkininkų seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro  Nr. 3873/0008:0093, plotas – 2,0320 ha; planavimo tikslas: ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai vietai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną. Planavimo organizatorius: A.J. (duomenys neskelbiami).  Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2021 m.  rugsėjo 16 d. adresu J. Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr. (8706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje  varena@nzt.lt.

———–

2021-08-23 INFORMACIJA APIE KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Darželių kaimas, Marcinkonių seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro  Nr. 3830/0001:0074, plotas – 3,8654 ha; planavimo tikslas:  parinkti ūkininko sodybos vietą; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną, suplanuoti kelių išdėstymą, nustatyti vandens tvenkinio įrengimo vietą    Planavimo organizatorius: J. B. (duomenys neskelbiami).  Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2021 m. rugsėjo 6  d. adresu J. Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr. (8 706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje  varena@nzt.lt.

————

2021-08-23 INFORMACIJA APIE DETALIOJO PLANO KEITIMĄ

Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2021 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. DV-764 leido rengti dviejų žemės sklypų, esančių Pirčiupių k., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., sujungimo ir tikslinės naudojimo paskirties pakeitimo į kitą detaliojo plano (reg. Nr. T00047771) keitimą.

Planavimo iniciatorius- G.P.

Planuojama teritorija – kitos (komercinės paskirties objektų teritorijos) paskirties žemės sklypas, esantis Senųjų Pirčiupių g. 2, Pirčiupių k., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., ir miškų ūkio paskirties žemės sklypas (kadastrinis Nr. 3850/0002:139), esantis Pirčiupių k., Valkininkų sen., Varėnos r. sav.

Planavimo tikslas – Žemės sklypų pertvarkymas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas.

————–

2021-08-02 INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO KEITIMĄ

Informuojame apie numatomą keisti dviejų žemės sklypų, esančių Pirčiupių k., Valkininkų sen., Varėnos r. sav.,detalųjį planą.

Planavimo organizatorius – Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius

Planavimo iniciatorius – G.P.

Planuojama teritorija – kitos paskirties žemės sklypas (3850/0002:139)

Su parengtu Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektu susipažinti galima čia Dėl Pirčiupių k. detaliojo plano keitimo_nuasmenintas

———————-

2021-07-30 INFORMACIJA APIE KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Maskaukos kaimas, Jakėnų seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro  Nr. 3853/0008:0113, plotas – 5,0255 ha; planavimo tikslas:  įveisti mišką ne miško žemėje, parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą; uždaviniai: suformuoti žemės naudmenų plotus, kuriuose galima įveisti mišką, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, suplanuoti kelių išdėstymą, nustatyti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatyti plotus, kuriuose tikslinga įveisti želdinius (medžius ir krūmus), nustatyti melioracijos statinių ir inžinerinių tinklų išdėstymą, suplanuoti kelių išdėstymą, pakeisti žemės sklypui nustatytą žemės naudojimo būdą, nustatyti vandens tvenkinio įrengimo vietą, nustatyti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatyti plotus, kuriuose tikslinga įveisti želdinius (medžius ir krūmus), nustatyti melioracijos statinių ir inžinerinių tinklų išdėstymą. Planavimo organizatorius: A. B. (duomenys neskelbiami).  Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2020 m. rugpjūčio 9  d. adresu J. Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr. (8 706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje  varena@nzt.lt.

———————

2021-07-30 INFORMACIJA APIE VIEŠĄ SUPAŽINDINIMĄ SU DALIES 110 KV ELEKTROS PERDAVIMO LINIJOS GRIŠKONYS – VARĖNA, ESANČIOS VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE, INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANO KONCEPCIJA IR STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA

Informuojame, kad vadovaujantis Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T-IX-107 ,,Dėl 110 kV elektros perdavimo oro linjos Griškonys – Varėna, esančios Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje, inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo” parengti 110 kV elektros perdavimo oro linijos Griškonys – Varėna, esančios Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje, inžinerinės infrastruktūros vystymo plano (toliau – Vystymo planas) bendrieji sprendiniai (koncepcija) bei, vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1467, parengta strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) ataskaita.
Planuojama teritorija: Jakėnų sen., Merkinės sen., Varėnos sen., esančios Varėnos rajono savivaldybėje.
Planavimo tikslai – užtikrinti patikimą elektros energijos tiekimą pietryčių Lietuvos elektros energijos vartotojams, įgyvendinant strateginį Baltijos šalių energetikos projektą, ,,Sinchronizacija su kontinentinės Europos tinklais‘‘; nustatyti tinkamiausią 110 kV EPL Griškonys – Varėna trasą, užtikrinant darnią elektros perdavimo tinklų plėtrą, ir rezervuoti teritorijas planuojamai oro linijai tiesti.
Planavimo organizatorius – Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 12, 65182 Varėna, tel. (8 310) 31515, el. p. info@varena.lt, interneto svetainė www.varena.lt.
Planavimo iniciatorius – LITGRID AB, Viršuliškių skg. 99 B, LT-05131 Vilnius, tel. (8 707) 02171, el. p. info@litgrid.eu, interneto svetainė www.litgrid.eu. Planavimo iniciatorius atstovas – projektų vadovas Valerijus Makarovas, tel. (8 707) 02123, tel. (8 687) 93476 el. p. valerijus.makarovas@litgrid.eu.
Vystymo plano rengėjas – UAB „Kelprojektas“, Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius, el. p. info@kelprojektas.lt, interneto svetainė www.kelprojektas.lt. Informaciją apie projektą teikia – projekto vadovė Andželika Kažienė, tel. 8 68674252, el. p. andzelika.kaziene@kelprojektas.lt
Vystymo plano SPAV dokumentų rengėjas – UAB „Kelprojektas“, Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius, tel. (8 5) 2619024, el. p. info@kelprojektas.lt, interneto svetainė www.kelprojektas.lt. Informaciją apie projektą teikia – projekto dalies vadovė Beata Riabcevė , tel. 8 672 86935, el. p. beata.riabceve@kelprojektas.lt.
Susipažinti su parengto Vystymo plano koncepcija ir SPAV ataskaita galima nuo 2021 m. rugpjūčio 6 d. iki 2021 m. rugsėjo 3 d.

Planavimo organizatoriaus interneto svetainėje adresu: www.varena.lt;
Planavimo iniciatoriaus interneto svetainėje adresu: www.litgrid.eu;
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) adresu www.tpdris.lt (teritorijų planavimo dokumento Nr. S-VT-38-19-509);
Plano SPAV dokumentų rengėjo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.);Varėnos rajono savivaldybės Jakėnų, Merkinės ir Varėnos seniūnijose.

Supažindinimo su Vystymo plano koncepcija ir SPAV ataskaita viešas susirinkimas įvyks 2021 m. rugsėjo 3 d. 12.00 val. Varėnos švietimo centro salėje, adresu J. Basanavičiaus g. 9, Varėna. Kviečiame dalyvauti suinteresuotus visuomenės atstovus.

Pasiūlymus dėl Vystymo plano koncepcijos ir SPAV ataskaitos kokybės galima teikti viso susipažinimo laikotarpio metu iki viešo susirinkimo pabaigos – nuo 2021 m. rugpjūčio 06 d. iki 2021 m. rugsėjo 3 d. rengėjui raštu aukščiau nurodytais adresais arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt.
Visuomenė teikdama pasiūlymus, turi nurodyti:
 fiziniai asmenys – nurodyti vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą;
nurodyti pasiūlymo teikimo datą, pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas);
raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas;
 juridiniai asmenys– nurodyti teikiančio asmens vardą, pavardę ir savo, kaip juridinio asmens, pavadinimą bei buveinės adresą; nurodyti pasiūlymo teikimo datą, pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.
Po viešo susirinkimo pasiūlymai dėl Vystymo plano koncepcijos ir SPAV ataskaitos kokybės bus nepriimami.

———————

2021-07-15 INFORMACIJA APIE KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Vilkiautinio kaimas, Merkinės seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro  Nr. 3880/0004:0322, plotas – 3.3900 ha; planavimo tikslas:  parinkti ūkininko sodybos vietą; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną. Planavimo organizatorius: M. Ž. (duomenys neskelbiami).  Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2020 m. liepos 30  d. adresu J. Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr.     (8 706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje  varena@nzt.lt.

——————

2021-06-28 INFORMACIJA APIE KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Papiškių kaimas, Varėnos seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro  Nr. 3808/0001:0426, plotas – 7,7111 ha; planavimo tikslas:  ūkininko sodybos vietai ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną, nustatyti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas. Planavimo organizatorius: A. S. (duomenys neskelbiami).  Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2021 m. liepos 14  d. adresu J. Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr. (8 706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje  varena@nzt.lt.

——————-

2021-05-18 INFORMUOJAME APIE RENGIAMĄ VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KEITIMĄ

Planavimo organizatorius: Varėnos rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 12, LT-65182 Varėna, el. paštas: info@varena.lt, www.varena.lt.

Plano rengėjas: UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4-108, LT-08224 Vilnius, Projekto vadovė – Giedrė Ratkutė – Skačkauskienė, tel. 8 698 79972, el. p. g.ratkute@cityform.lt.

Planavimo pagrindas: Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 28 d. sprendimas Nr. T-IX-302 „Dėl Varėnos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo“.

Planavimo darbų programa: Susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt; TPD Nr.S-RJ-38-20-292).

Planuojama teritorija: Varėnos rajono savivaldybės teritorija.

Teritorijų planavimo lygmuo: Savivaldybės lygmuo.

Teritorijų planavimo rūšis: Specialusis teritorijų planavimo dokumentas.

Visuomenės informavimo tvarka: Supaprastinta.

Plano rengimo etapai: Parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

Darbų atlikimo terminai: Planavimo pradžia – 2021 m. I ketvirtis, planavimo pabaiga – 2021 m. III ketvirtis.

Planavimo tikslas:

 • nustatyti aglomeracijas ir viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis, nurodyti šios infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus (eigą, eiliškumą) ir finansavimą, siekiant, kad gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas arba turėtų galimybę individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir (arba) individualiai tvarkyti nuotekas.

Planavimo uždaviniai:

 • nustatyti aglomeracijos ribas;
 • patikslinti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas;
 • nustatyti apsaugos zonas viešojo geriamojo vandens tiekimo naudojamoms vandenvietėms ir sanitarines apsaugos zonas nuotekų valykloms, siurblinėms ir kitiems vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įrenginiams;
 • numatyti konkrečias vietas teritorijos paėmimui visuomenės poreikiams;
 • numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus;
 • nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
 • numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros statinių vietas;
 • numatyti specialiojo plano įgyvendinimo etapus.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentas ir ataskaita rengiama pagal poreikį. Apie jas informacija bus teikiama papildomai.

Koncepcijos rengimas: Rengiama.

Išsamesnė informacija teikiama: Varėnos rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 12, LT-65182 Varėna, el. paštas: info@varena.lt, www.varena.lt; Orinta Lakickienė, Architektūros skyriaus vedėja (vyriausioji architektė), orinta.lakickiene@varena.lt, tel. Nr. 8 310 31515; Jurgita Skirevičiūtė, Architektūros skyriaus vedėjo pavaduotoja, jurgita.skireviciute@varena.lt, tel. Nr. 8 310 31512.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti: vardą, pavardę (arba juridinio asmens pavadinimą), adresą; motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas; pasiūlymo teikimo datą.

——————-

2021-05-18 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE PRADEDAMĄ DZŪKIJOS NACIONALINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOS (BUFERINĖS ZONOS, APIMANČIOS GRYBAULIOS ŽUVININKYSTĖS TVENKINIŲ TERITORIJĄ) KOREGAVIMO (SPECIALIOJO PLANAVIMO) PROCESĄ

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos informuoja, kad pradedamas Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schemos (buferinės zonos, apimančios Grybaulios žuvininkystės tvenkinių teritoriją) koregavimo (specialiojo planavimo) procesas.

Rengimo pagrindas – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2020-09-22 įsakymas Nr. V-96 „Dėl Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schemos koregavimo ir planavimo tikslų nustatymo patvirtinimo“ ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2020-09-22 įsakymas Nr. V-97 „Dėl Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schemos korektūros planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Planuojama teritorija – Dzūkijos nacionalinio parko buferinės apsaugos zonoje esantys Grybaulios žuvininkystės tvenkiniai.

Planavimo uždaviniai:

 1. Nustatyti Dzūkijos nacionalinio parko buferinės apsaugos zonoje apsaugos ir tvarkymo priemones, sudarančias galimybę atkurti Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ paukščių apsaugai svarbios teritorijos „Grybaulios žuvininkystės tvenkiniai“ (kodas LTVARB007) palankią apsaugos būklę.
 2. Numatyti Planuojamoje teritorijoje esančios privačios nuosavybės teise valdomos Grybaulios žuvininkystės tvenkinių infrastruktūros (hidrotechnikos ir kitų statinių, įrenginių ir kito turto) paėmimą visuomenės poreikiams. Valstybinėje žemėje esančios infrastruktūros paėmimas visuomenės poreikiams turi būti pagrįstas sąnaudų ir naudos analizės rezultatais, taip pat visuomeninės naudos, efektyvumo ir racionalumo principais.

Planavimo organizatorius – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius, tel. (8 5) 272 32 84, faks. (8 5) 272 25 72, el. paštas vstt@vstt.lt, interneto svetainės adresas https://vstt.lrv.lt/

Plano rengėjas – VšĮ Gamtos paveldo fondas, A. Vivulskio g. 41-113, LT-03114 Vilnius, tel. (8 5) 272 1918, faks. (8 5) 272 3721, el. paštas info@gpf.lt, interneto tinklalapio adresas www.gpf.lt

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas, koncepcija nerengiama.

Darbų terminai: 2021-05-06 – 2022-02-07.

Su planavimo schemos koregavimo rengimo darbų programa galima susipažinti Planavimo organizatoriaus internetiniame tinklalapyje (https://vstt.lrv.lt/), Varėnos rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje (https://varena.lt/) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui arba LR Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje aukščiau nurodytais adresais.

Apie parengtą Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schemos (buferinės zonos, apimančios Grybaulios žuvininkystės tvenkinių teritoriją) koregavimą ir susipažinimą su juo bus paskelbta vėliau.Grybaulia_Informacinis pranesimas

———————–

2021-04-27 INFORMACIJA APIE KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Jakėnų kaimas, Matuizų seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro  Nr. 3818/0002:0067, plotas – 10,8500 ha; planavimo tikslas: ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai vietai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną, žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos paskirties pastatų ir inžinerinių statinių statybos zoną. Planavimo organizatorius: G.A. (duomenys neskelbiami).  Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2020 m. gegužės 12 d. adresu J. Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr. (8706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje  varena@nzt.lt.

————–

2021-04-21 INFORMACIJA APIE KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Pamusių kaimas, Varėnos seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro  Nr. 3860/0002:80, plotas – 2,8000 ha; planavimo tikslas:  žemės ūkio veiklai vietai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties pastatų ir inžinerinių statinių statybos zoną. Planavimo organizatorius: A. T. (duomenys neskelbiami). Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2020 m. gegužės 5  d. adresu J. Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr. (8706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje  varena@nzt.lt.

—————–

2021-04-02 INFORMACIJA APIE KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Čebatorių kaimas, Matuizų seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro  Nr. 3818/0003:0188, plotas – 2,1495 ha; planavimo tikslas:  žemės ūkio veiklai vietai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties pastatų ir inžinerinių statinių statybos zoną, suplanuoti kelių išdėstymą, nustatyti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas. Planavimo organizatorius: A. V. (duomenys neskelbiami).  Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2020 m. balandžio 19  d. adresu J. Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr. (8706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje  varena@nzt.lt.

—————-

2021-03-29 INFORMACIJA APIE KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTUS

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Palielukio kaimas, Jakėnų seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro  Nr. 3885/0004:0058, plotas – 1,7850 ha; planavimo tikslas:  žemės ūkio veiklai vietai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties pastatų ir inžinerinių statinių statybos zoną. Planavimo organizatorius: N. K. (duomenys neskelbiami).  Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2020 m. balandžio 13  d. adresu J. Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr.     (8 706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje  varena@nzt.lt.

————

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Palielukio kaimas, Jakėnų seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro  Nr. 3885/0004:0191, plotas – 5,3200 ha; planavimo tikslas:  žemės ūkio veiklai vietai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties pastatų ir inžinerinių statinių statybos zoną. Planavimo organizatorius: N.K.(duomenys neskelbiami).  Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2020 m. balandžio 13  d. adresu J. Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr. (8706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje  varena@nzt.lt.

—————-

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Palielukio kaimas, Jakėnų seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro  Nr. 3885/0004:0258, plotas – 19,4625 ha; planavimo tikslas:  žemės ūkio veiklai vietai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties pastatų ir inžinerinių statinių statybos zoną. Planavimo organizatorius: N.K. (duomenys neskelbiami). Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2020 m. balandžio 13  d. adresu J. Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr. (8706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje  varena@nzt.lt.

———-

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Bytautonių kaimas, Jakėnų seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro  Nr. 3885/0001:0088, plotas – 4,4317 ha; planavimo tikslas: ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai vietai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną, žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos paskirties pastatų ir inžinerinių statinių statybos zoną. Planavimo organizatorius: A.M. (duomenys neskelbiami).  Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2020 m. balandžio 13 d. adresu J. Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr. (8706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje  varena@nzt.lt.

——————-

2021-03-10 INFORMACIJA APIE KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Dargužių kaimas, Valkininkų seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro Nr. 3873/0003:0403, plotas – 1,0118 ha; planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai:  suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną; Planavimo organizatorius: V. G. (duomenys neskelbiami). Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2021 m. kovo 25 d. adresu J. Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr. (8 706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje  varena@nzt.lt.

——————

2021-03-05 INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Pamerkių kaimas, Matuizų seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro Nr. 3853/0007:0560, plotas – 0,5100 ha; planavimo tikslas:  žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos paskirties pastatų ir inžinerinių statinių statybos zoną . Planavimo organizatorius: R.M. (duomenys neskelbiami). Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2021 m. kovo 22 d. adresu J. Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr. (8 706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje  varena@nzt.lt.

————-

2021-03-04 INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Laičių kaimas, Varėnos seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro Nr. 3868/0008:0380, plotas – 1,0055 ha; planavimo tikslas:  žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos paskirties pastatų ir inžinerinių statinių statybos zoną . Planavimo organizatorius: S. S. (duomenys neskelbiami). Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2021 m. kovo 19 d. adresu J. Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr. (8 706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje  varena@nzt.lt.

————

2021-02-24 INFORMACIJA APIE RENGIAMUS KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTUS

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Laukininkų kaimas, Merkinės seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro Nr. 3848/0003:165, plotas – 1,5297 ha; planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietai ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai:  suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną, žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos paskirties pastatų ir inžinerinių statinių statybos zoną; Planavimo organizatorius: E. L. (duomenys neskelbiami). Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2021 m. kovo 10 d. adresu J. Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr. (8 706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje  varena@nzt.lt.

—————————-

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Ilgininkų kaimas, Merkinės seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro Nr. 3848/0001:43, plotas – 2,9078 ha; planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietai ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai:  suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną, žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos paskirties pastatų ir inžinerinių statinių statybos zoną; Planavimo organizatorius: D. K. (duomenys neskelbiami). Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2021 m. kovo10 d. adresu J. Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr. (8 706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje  varena@nzt.lt.

——————-

2021-02-08 INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Naujųjų Naniškių kaimas, Valkininkų seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro Nr. 3818/0007:426, plotas – 6,9645 ha; planavimo tikslas: žemės ūkio veiklai vietai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties pastatų ir inžinerinių statinių statybos zoną; Planavimo organizatorius: B.B. (duomenys neskelbiami). Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2021 m. vasario 24 d. adresu J. Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr. (8 706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus el.paštu   varena@nzt.lt.

—————

2021-02-03 INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Semoškų viensėdis, Matuizų seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro Nr. 3833/0009:208, plotas – 4,4549 ha; planavimo tikslas: žemės ūkio veiklai vietai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties pastatų ir inžinerinių statinių statybos zoną; Planavimo organizatorius: J.P. (duomenys neskelbiami). Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2021 m. vasario 18 d. adresu J. Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr. (8 706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje  varena@nzt.lt.

————————

2021-01-25 INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Laičių kaimas, Varėnos seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro Nr. 3868/0008:0380, plotas – 1,0055 ha; planavimo tikslas:  ūkininko sodybos vietai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną. Planavimo organizatorius: S. S. (duomenys neskelbiami). Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2021 m. vasario 8 d. adresu J.Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr. (8 706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje  varena@nzt.lt.

——————-

2020-12-14 INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio:planuojama teritorija: Mantvilų kaimas, Merkinės seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro    Nr. 3835/0003:0239, 2,6862 ha plotas 7,2087 ha ploto žemės sklype; planavimo tikslas: miško įveisimas ne miško žemėje; uždaviniai: suformuoti žemės sklype žemės ūkio naudmenų ir kitų žemės naudmenų plotus, kuriuose galima įveisti mišką, ir nustatyti žemės sklypus, kuriems reikės pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį įveisus mišką; planavimo organizatorius: E. K. (duomenys neskelbiami).  Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2020 m. gruodžio 31 d. adresu J.Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr. (8 706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje  varena@nzt.lt.

————

2020-10-14 INFORMACIJĄ APIE RENGIAMĄ KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Ilgininkų kaimas, Merkinės seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro Nr. 3848/0001:43, plotas – 2,9078 ha; planavimo tikslas: žemės ūkio veiklai vietai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos (kaimo turizmo) paskirties pastatų ir inžinerinių statinių statybos zoną; Planavimo organizatorius: D. K. (duomenys neskelbiami). Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2020 m. spalio 28 d. adresu J.Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr. (8 706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje  varena@nzt.lt.

—————-

2020-09-29 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE PRADEDAMĄ DZŪKIJOS NACIONALINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOS (BUFERINĖS ZONOS, APIMANČIOS GRYBAULIOS ŽUVININKYSTĖS TVENKINIŲ TERITORIJĄ)KOREGAVIMO (SPECIALIOJO PLANAVIMO) PROCESĄ

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos informuoja, kad pradedamas Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schemos (buferinės zonos, apimančios Grybaulios žuvininkystės tvenkinių teritoriją) koregavimo (specialiojo planavimo) procesas.

 Rengimo pagrindas – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos  direktoriaus 2020-09-22 įsakymas Nr. V-96 „Dėl Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schemos koregavimo ir planavimo tikslų nustatymo patvirtinimo“ ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos  direktoriaus 2020-09-22 įsakymas Nr. V-97 „Dėl Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schemos korektūros planavimo darbų programos patvirtinimo“.

 Planavimo organizatorius – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Antakalnio g. 25, LT -10312 Vilnius, tel. (8 5) 272 32 84, faks. (8 5) 272 25 72, el. paštas vstt@vstt.lt, interneto svetainės adresas https://vstt.lrv.lt/.

 Planuojama teritorija – Dzūkijos nacionalinio parko buferinės apsaugos zonoje esantys Grybaulios žuvininkystės tvenkiniai.

 Planavimo uždaviniai:

 1. Nustatyti Dzūkijos nacionalinio parko buferinės apsaugos zonoje apsaugos ir tvarkymo priemones, sudarančias galimybę atkurti Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ paukščių apsaugai svarbios teritorijos „Grybaulios žuvininkystės tvenkiniai“ (kodas LTVARB007) palankią apsaugos būklę;
 2. Numatyti Planuojamoje teritorijoje esančios privačios nuosavybės teise valdomos Grybaulios žuvininkystės tvenkinių infrastruktūros (hidrotechnikos ir kitų statinių, įrenginių ir kito turto) paėmimą visuomenės poreikiams. Valstybinėje žemėje esančios infrastruktūros paėmimas visuomenės poreikiams turi būti pagrįstas sąnaudų ir naudos analizės rezultatais, taip pat visuomeninės naudos, efektyvumo ir racionalumo principais.

 Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas, koncepcija nerengiama.

 Informacija apie įsakymą dėl Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schemos koregavimo ir planavimo tikslų nustatymo bei įsakymą dėl Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schemos korektūros planavimo darbų programos patvirtinimo skelbiama Planavimo organizatoriaus internetiniame tinklalapyje (https://vstt.lrv.lt/), Varėnos rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje (https://varena.lt/) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

 Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento Planavimo organizatoriui nurodytais kontaktais teikiami raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims Planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, jeigu pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

Pastaba: papildoma informacija apie specialiojo plano rengėją, konsultavimąsi su suinteresuota visuomene, susipažinimą su parengtais Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schemos korektūros sprendiniais bus informuojama atskirais skelbimais, vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.

2020-09-22 Isakymas Nr_ V-97 del Dzukijos NP korekturos programos(1)

2020-09-22 Dzukijos NP korektūros įsakymas Nr_ V-96(1)

—————-

2020-09-29 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE RENGIAMĄ KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Semoškų viensėdis, Matuizų seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro  Nr. 3833/0009:236 plotas – 4,2600 ha; planavimo tikslas:  ūkininko sodybos vietai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną. Planavimo organizatorius: A. N. (duomenys neskelbiami). Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2020 m. spalio 14  d. adresu J. Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr. (8 706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje  varena@nzt.lt.

————————

2020-09-10 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE RENGIAMĄ KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Senkonių kaimas, Vydenių seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro Nr. 3815/0001:318, plotas – 6,0289 ha; planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną, nustatyti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas. Planavimo organizatorius: K.S. (duomenys neskelbiami). Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2020 m. rugsėjo 25  d. adresu J.Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr. (8 706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje  varena@nzt.lt.

———————–

2020-09-04 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE RENGIAMĄ KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Maskaukos kaimas, Jakėnų seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro  Nr. 3853/0008:0019, plotas – 4,7884 ha; planavimo tikslas:  ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai vietai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną, žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos paskirties pastatų ir inžinerinių statinių statybos zoną. Planavimo organizatorius: D. K. (duomenys neskelbiami). Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2020 m. rugsėjo 25  d. adresu J.Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr. (8 706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje  varena@nzt.lt.

———————–

2020-08-20 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE NUMATOMĄ RENGTI DZŪKIJOS NACIONALINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOS (BUFERINĖS ZONOS, APIMANČIOS GRYBAULIOS ŽUVININKYSTĖS TVENKINIŲ TERITORIJĄ) KOREKTŪRĄ

       Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 str. 4 dalies nuostatomis, Saugomų teritorijų specialiųjų planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ir kultūros ministrų 2020 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. D1-330/ĮV-706 „Dėl saugomų teritorijų specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 10 punktu Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) parengė sprendimo „Dėl Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schemos koregavimo ir planavimo tikslų nustatymo patvirtinimoprojektą.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti elektroniniu paštu Tarnybai (vstt@vstt.lt) iki 2020-09-08

                                                                                                                                                                                                                 ĮSAKYMO projektas

Dėl DZŪKIJOS NACIONALINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOS KOREGAVIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO PATVIRTINIMO
2020 m.                d. Nr. V-
Vilnius

       Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 28 straipsniu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsniu, Saugomų teritorijų specialiųjų planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ir kultūros ministrų 2020 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. D1-330/ĮV-706 „Dėl saugomų teritorijų specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 377 „Dėl Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 10.2.1 punktu:
1.
N u s t a t a u:
      1.1. kad pradedamas Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schemos (buferinės zonos, apimančios Grybaulios žuvininkystės tvenkinių teritoriją) koregavimo (specialiojo planavimo) procesas.
     1.2. šiuos Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schemos korektūros tikslus:
1.2.1. Dzūkijos nacionalinio parko buferinės apsaugos zonoje nustatyti sprendinius, numatančius galimybę atkurti Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ paukščių apsaugai svarbios teritorijos „Grybaulios žuvininkystės tvenkiniai“ (kodas LTVARB007) palankios apsaugos būklę;
1.2.2. numatyti valstybinės žemės sklypuose esančios privačios nuosavybės teise valdomos Grybaulios žuvininkystės tvenkinių infrastruktūros (hidrotechnikos ir kitų statinių, įrenginių ir kito turto) paėmimą visuomenės poreikiams už juos atlyginant.

Direktorius                                                                                                                                           Albertas Stanislovaitis    

——————————

2020-08-03 INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ

Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio:
1. Planuojama teritorija: Šklėrių kaimas, Marcinkonių seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro Nr. 3810/0006:19, plotas – 8,4041 ha;
2. Planavimo tikslas: ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai vietai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas;
3. Uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną, žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos paskirties pastatų ir inžinerinių statinių statybos zoną;
4. Planavimo organizatorius M.J.D. (duomenys neskelbiami).

Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2020 m. rugpjūčio 17 d. adresu J. Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr.   (8 706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje varena@nzt.lt.

——————————

2020-06-10 INFORMACIJA APIE KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Salinio g. 15, Pakaršio kaimas, Varėnos seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro Nr. 3868/0008:347, plotas – 2,2700 ha; planavimo tikslas:  ūkininko sodybos vietai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną. Planavimo organizatorius: D. Č. (duomenys neskelbiami). Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2020 m. birželio 26 d. adresu J.Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr. (8 706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje  varena@nzt.lt.

—————–

2020-05-28 INFORMACIJA APIE KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Čižiūnų kaimas, Valkininkų seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro Nr. 3873/0015:0379, plotas – 1,5700 ha; planavimo tikslas: ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai vietai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną, žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos paskirties pastatų ir inžinerinių statinių statybos zoną. Planavimo organizatorius: T. P. (duomenys neskelbiami). Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2020 m. birželio 11 d. adresu J. Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr.   (8 706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje varena@nzt.lt.

——————

2020-05-28 INFORMACIJA APIE KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Geidukonių kaimas, Varėnos seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro Nr. 3808/0005:218, plotas – 4, 0430 ha; planavimo tikslas: ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai vietai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną, žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos paskirties pastatų ir inžinerinių statinių statybos zoną. Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2020 m. birželio 11 d. adresu J. Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr. (8 706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje varena@nzt.lt.

—————

2020-04-29 INFORMUOJAME APIE PRADEDAMĄ RENGTI TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ

Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T-IX-301 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo“ pradėtas Varėnos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo procesas.

Planuojama teritorija – Varėnos rajono savivaldybė,

Planavimo tikslas – nustatyti aglomeracijas ir viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis, nurodyti šios infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus (eigą, eiliškumą) ir finansavimą, siekiant, kad gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas arba turėtų galimybę individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir (arba) individualiai tvarkyti nuotekas.

Pastabas ir pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento visu teritorijų planavimo dokumento rengimo metu galima teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vytauto g. 12, Varėna, kontaktinis asmuo Jurgita Skirevičiūtė tel. +37031031512, el.p. jurgita.skireviciute@varena.lt.

————–

2020-04-14  INFORMUOJAME APIE NUMATOMĄ RENGTI TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ

Informuojame apie parengtą Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektą, kuriuo numatoma pradėti rengti Varėnos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimą.

Numatomo rengti teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslas – nustatyti aglomeracijas ir viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis, nurodyti šios infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus (eigą, eiliškumą) ir finansavimą, siekiant, kad gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas arba turėtų galimybę individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir (arba) individualiai tvarkyti nuotekas.

Pastabas ir pasiūlymus dėl aukščiau minėto sprendimo projekto galima teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vytauto g. 12, Varėna, kontaktinis asmuo Jurgita Skirevičiūtė tel. +37031031512, el.p. jurgita.skireviciute@varena.lt

Su Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektu susipažinti galima čia1. 2020-04-06 Dėl Varėnos rajono vandentvarkos ir infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo_spaudai

—————

2020-02-07 INFORMACIJA APIE PARENGTĄ DETALIOJO PLANO KOREKTŪRĄ

Planavimo organizatorius – Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Strateginio poveikio aplinkai vertinimas (SPAV): neatliekamas.

 Planavimo pagrindas:  Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-11-26 įsakymas Nr. DV-960 „Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3875/0001:187), esančio Miškų g. 14, Varėnoje, padalijimo į  du sklypus detaliojo plano koregavimo“.

Planuojama teritorija: 0,1058 ha žemės sklypas Miškų g. 14A, Varėnoje.

Plano rengėjas:  UAB „ACIB“, architektas Albinas Mocevičius, kvalifikacijos atestatas Nr. ATP 1273, Kareivių g. 6-615, Vilnius, tel. (8 614) 99 300), el. p. uab.acib@gmail.com.

 Detaliojo plano viešinimo tvarka: supaprastinta.

Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai: Pakeisti vieno sklypo naudojimo būdą, nustatyti naudojimo reglamentus.

Detaliojo plano sprendinių viešinimas: su parengto detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2020-02-11 iki 2020-02-25 LR teritorijų planavimo dokumentu rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl koreguojamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui (Vytauto g. 12, 65184 Varėna), plano rengėjui (Kareivių g. 6-608, Vilnius, el. p. uab.acib@gmail.com) ir (ar) LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) iki teritorijų planavimo dokumento viešinimo pabaigos.

LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) rengiamo teritorijų planavimo dokumento numeris TPD Nr. K-VT-38-19-652.

Gauti atsakymai, kad į pateiktus pasiūlymus nebuvo atsižvelgta, gali būti skundžiami valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai – Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos.

 Plano rengėjas: UAB „ACIB“, architektas Albinas Mocevičius.

—————-

2020-01-27 INFORMACIJA APIE KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Paručių kaimas, Jakėnų seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro  Nr. 3853/0009:182 plotas – 1,7756 ha; planavimo tikslas:  ūkininko sodybos vietai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną. Planavimo organizatorius: V. G. (duomenys neskelbiami). Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2020 m. vasario 10  d. adresu J.Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr. (8 706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje  varena@nzt.lt.

————————–

2019-12-05  INFORMUOJAME APIE RENGIAMĄ VARĖNOS MIESTO KVARTALO, ESANČIO TARP J. BASANAVIČIAUS G., M. K. ČIURLIONIO G., ŽALIOSIOS G. IR SPAUSTUVĖS G., DETALŲJĮ PLANĄ.

Rengimo pagrindas: Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 6 d. įsakymas Nr. DV-837 „Dėl Varėnos miesto kvartalo, esančio tarp J. Basanavičiaus g., M. K. Čiurlionio g., Žaliosios g. ir Spaustuvės g., detaliojo plano rengimo“, 2018 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr. DV-893 „Dėl Varėnos miesto kvartalo, esančio tarp J. Basanavičiaus g., M. K. Čiurlionio g., Žaliosios g. ir Spaustuvės g., detaliojo plano planavimo darbų programos tvirtinimo“.

Planavimo organizatorius: Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 12, LT-65184, Varėna, tel. 8 310 31500, faks. 8 310 51200, el.p. info@varena.lt.

Plano rengėjas: Marius Berulis, Viršuliškių g. 39-8, LT-05104 Vilnius, tel. 8 605 71 023, el. p. marius.berulis@gmail.com.

Planuojama teritorija: apie 2,8 ha teritorija, esanti tarp J. Basanavičiaus g., M. K. Čiurlionio g., Žaliosios g. ir Spaustuvės g., Varėnoje.

Detaliojo plano tikslai ir uždaviniai: Suformuoti kitos paskirties žemės sklypus prie naudojamų statinių, pakeisti esamas kitos paskirties žemės sklypų ribas, nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus.

Detaliojo plano tvarka: bendra.

Strateginio poveikio aplinkai vertinimas (SPAV): nerengiamas SPAV atrankos dokumentas.

Planavimo darbų programa:

Plano rengimo etapai: parengiamasis, teritorijų planavimo dokumento rengimo ir baigiamasis etapai.

Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2019 m. I ketv., planavimo pabaiga – 2020 m. I ketv.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Su rengiamu „Varėnos miesto kvartalo, esančio tarp J. Basanavičiaus g., M. K. Čiurlionio g., Žaliosios g. ir Spaustuvės g., detaliuoju planu“ ir jo sprendiniais galima susipažinti nuo 2019 m. gruodžio 13 d. iki 2020 m. sausio 02 d. imtinai pas planavimo organizatorių ir plano rengėją aukščiau nurodytais kontaktais, Varėnos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.varena.lt, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt). Vieša detaliojo plano sprendinių ekspozicija vyks Varėnos rajono savivaldybės administracijos patalpose (Vytauto g. 12, LT-65184 Varėna) nuo 2019 m. gruodžio mėn. 13 d. iki 2020 m. sausio mėn. 02 d. Viešas svarstymas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir detaliojo plano keitimo sprendiniams aptarti vyks 2020 m. sausio 03 d. 16.00 val. Varėnos rajono savivaldybės administracijos patalpose (Vytauto g. 12, LT-65184 Varėna).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus ir pageidavimus dėl planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui per visą detaliojo plano laikotarpį iki 2020 m. sausio 03 d. bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

2019-12-05 Sprendiniai.Teritorijos tvarkymo ir naudojimo rezimo brezinys

——————

2019-12-02 INFORMACIJA APIE PARENGTĄ VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ TINKLO IŠDĖSTYMO ŽEMĖTVARKOS SCHEMOS KOREKTŪRĄ

Vadovaujantis  Žemėtvarkos schemų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. 3D-518/D1-490 „Dėl Žemėtvarkos schemų rengimo taisyklių patvirtinimo“ 21.3 punktu, informuojame apie parengtą Varėnos rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos korektūrą.

Rengimo pagrindas – Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. DV-1259 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos koregavimo“.

Planavimo organizatorius – Varėnos rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 12, 65184 Varėna, tel. (8 310) 32 005, el. p. info@varena.lt.

Žemėtvarkos schemos korektūros rengėjas: UAB Kraštotvarka ir teritorijų planavimas, Gvazdikų g. 36, LT-10105 Vilnius, tel. 868318041, 865208297, el. paštas uabkrastotvarka@gmail.com.

Su parengtais Žemėtvarkos schemos korektūros sprendiniais galima susipažinti nuo 2019 gruodžio 3 d. iki 2019 m. gruodžio 17 d. LR Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Varėnos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.varena.lt.

Pasiūlymus galima teikti iki 2019 m. gruodžio 17 d. raštu, paštu ar elektroniniu paštu planavimo organizatoriui, žemėtvarkos schemos rengėjui aukščiau nurodytais kontaktais bei pateikti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje http://www.tpdris.lt, Nr. informacinėje sistemoje: S-RJ-38-19-104.

Su sprendiniais susipažinti galima čia : Aiškinamasis raštas1_lapas 2_lapas

——————————–

2019-11-26 INFORMUOJAME APIE PRADEDAMĄ RENGTI DETALIOJO PLANO KOREKTŪRĄ

Informuojame apie pradedamą rengti kitos paskirties žemės sklypo, esančio Miškų g. 14, Varėnoje padalijimo į du sklypus detaliojo plano korektūrą.

Planavimo pagrindas – Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-11-26 įsakymas Nr. DV-961 „Dėl žemės sklypo, esančio Miškų g. 14, Varėnoje, padalijimo į du sklypus detaliojo plano koregavimo“.

Planavimo organizatorius – Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 12, Varėna.

Planavimo iniciatoriai – A.G., S.G.

Planuojama teritorija – Miškų g. 14A, Varėna.

Planavimo tikslai, pakeisti vieno sklypo naudojimo būdą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Plano rengėjas UAB „ACIB“, Kareivių g. 6-608, LT-09117 Vilnius.

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su teritorijų planavimo dokumento rengimu gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui visu teritorijų planavimo dokumento rengimo metu.

——————

2019-11-14 PAPILDOMAI INFORMUOJAME APIE PAPILDYTUS TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO KOREKTŪROS SPRENDINIUS

Rengimo pagrindas: Detaliojo plano koregavimas rengiamas vadovaujantis Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. DV-836 „Dėl kitos (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos) paskirties žemės sklypų suformavimo, Pramonės g., Varėnoje, detaliojo plano koregavimo“, 2018 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. DV-883 „Dėl kitos (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos) paskirties žemės sklypų suformavimo, Pramonės g., Varėnoje, detaliojo plano korektūros planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Detaliojo plano koregavimo Organizatorius: Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 12, LT-65184, Varėna, tel. 8 310 31500, faks. 8 310 51200, el.p. info@varena.lt.

Plano rengėjas: Marius Berulis, Viršuliškių g. 39-8, LT-05104 Vilnius, tel. 8 605 71 023, el. p. marius.berulis@gmail.com.

 Planuojama teritorija: Apie 10 ha teritorija, esanti Pramonės g., Varėna.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakeisti kitos (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos) paskirties žemės sklypų, esančių Pramonės g., Varėnoje, naudojimo būdą, performuoti kitos paskirties žemės sklypus, atsižvelgiant į esamos miško žemės plotus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

 Planavimo darbų programa:

Plano rengimo etapai: parengiamasis, teritorijų planavimo dokumento rengimo ir baigiamasis etapai.

Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2018 m. IV ketv., planavimo pabaiga – 2019 m. IV ketv.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Informuojame, kad papildyti Kitos (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos) paskirties žemės sklypų suformavimo, Pramonės g., Varėnoje, detaliojo plano koregavimo sprendiniai ir susipažinti su papildymais skiriama 10 darbo dienų nuo paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir Varėnos rajono savivaldybės patalpose. Susipažinimo laikotarpis prasideda nuo 2019 m. lapkričio 25 d. ir baigiasi 2019 m. gruodžio 06 d.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus ir pageidavimus dėl planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui per visą detaliojo plano koregavimo laikotarpį iki 2019 m. gruodžio 06 d.

Su patikslintais sprendiniais susipažinti galima 2019-11-14 Teritorijos tvarkymo ir naudojimo rezimo brezinys A0.

————————-

 

2019-11-13 INFORMUOJAME APIE PRADEDAMĄ RENGTI KAIMO PLĖTROS PROJEKTĄ

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Paklėštarės kaimas, Valkininkų seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro  Nr. 3873/0013:282, plotas – 0,9000 ha; planavimo tikslas:  ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai vietai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną, žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos paskirties pastatų ir inžinerinių statinių statybos zoną; Planavimo organizatorius: R. Č. (duomenys neskelbiami).  Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2019 m. lapkričio 28  d. adresu J. Basanavičiaus g. 7, Varėna,             tel. Nr. (8 706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje  varena@nzt.lt.

————————–

2019-11-13 INFORMUOJAME APIE PRADEDAMĄ RENGTI KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ.

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Laičių kaimas, Varėnos seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro Nr. 3868/0008:11, plotas – 6,2000 ha; planavimo tikslas: žemės ūkio veiklai vietai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos paskirties pastatų ir inžinerinių statinių statybos zoną; Planavimo organizatorius: A. G. (duomenys neskelbiami) Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2019 m. lapkričio 28 d. adresu J. Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr. (8 706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje varena@nzt.lt.

———————–

2019-10-29 Informuojame apie rengiamą „Varėnos miesto kvartalo, esančio tarp Vytauto g., J. Basanavičiaus g., M. K. Čiurlionio g. ir Savanorių g., detaliojo plano koregavimą“

 Rengimo pagrindas: Detaliojo plano koregavimas rengiamas vadovaujantis Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. DV-116 „Dėl Varėnos miesto kvartalo, esančio tarp Vytauto g., J. Basanavičiaus g., M. K. Čiurlionio g. ir Savanorių g., detaliojo plano koregavimo“, 2019 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. DV-172 „Dėl Varėnos miesto kvartalo, esančio tarp Vytauto g., J. Basanavičiaus g., M. K. Čiurlionio g. ir Savanorių g., detaliojo plano korektūros planavimo darbų programos tvirtinimo“.

Detaliojo plano koregavimo Organizatorius: Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 12, LT-65184, Varėna, tel. 8 310 31500, faks. 8 310 51200, el.p. info@varena.lt.

Plano rengėjas: Marius Berulis, Viršuliškių g. 39-8, LT-05104 Vilnius, tel. 8 605 71 023, el. p. marius.berulis@gmail.com.

 Koreguojama teritorija: Apie 0,2 ha teritorija, esanti tarp Aušros g., Varėnoje.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakeisti kitos (visuomeninės paskirties teritorijos) paskirties žemės sklypo, esančio Aušros g. 4, Varėnoje, naudojimo būdą, žemės sklypo ribas, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

 Planavimo darbų programa:

Plano rengimo etapai: parengiamasis, teritorijų planavimo dokumento rengimo ir baigiamasis etapai.

Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2019 m. II ketv., planavimo pabaiga – 2020 m. II ketv.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Susipažinti su rengiamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, skiriama 10 darbo dienų nuo paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir Varėnos rajono savivaldybės patalpose. Susipažinimo laikotarpis prasideda nuo 2019 m. lapkričio 07 d. ir baigiasi 2019 m. lapkričio 21 d.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus ir pageidavimus dėl planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui per visą detaliojo plano koregavimo laikotarpį iki 2019 m. lapkričio 21 d.

Su teritorijų planavimo dokumento sprendiniai susipažinti galima 2019-10-29 Teritorijos tvarkymo ir naudojimo rezimo brezinys A2

—————————-

—————————————

2024-07-18 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ NUSTATYTI PAPILDOMĄ ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDĄ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą S. P. prašymą kitos paskirties (naudojimo būdas  – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypui (kadastrinis Nr. 3835/0005:365), esančiam Degsnių k. 1, Merkinės sen., Varėnos r. sav., nustatyti papildomą  žemės naudojimo būdą – rekreacinės teritorijos.

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo naudojimo būdo nustatymu iki 2024-08-01 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el. p. info@varena.lt, tel. +370 310 20 717.

———-

2024-07-15 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ KEISTI ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDĄ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą piliečio R. B. prašymą keisti kitos paskirties (naudojimo būdas  – visuomeninės paskirties teritorijos) žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3825/0001:338), esančio Miškininkų g. 55, Marcinkonių sen., Varėnos r. sav., žemės naudojimo būdą į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo naudojimo būdo nustatymu iki 2024-07-29 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el. p. info@varena.lt, tel. +370 310 20 717.

———-

2024-07-15 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ PAKEISTI PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą piliečio S. K. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3818/0002:85), esančio Varėnos r. sav., Matuizų sen., Giniūnų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2024-07-29 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el. p. info@varena.lt, tel. +370 310 20 717.

————

2024-07-03 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ PAKEISTI PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą piliečio V. P. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3818/0008:262), esančio Varėnos r. sav., Valkininkų sen., Senųjų Naniškių k., Naniškių g. 46 pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2024-07-17 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el. p. info@varena.lt, tel. +370 310 20 717.

Informacija apie priimtą sprendimą MV-419

————

2024-07-03 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ PAKEISTI PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą piliečių D. J., V. M., V. J., V. B., prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypų (kadastrinis Nr. 3863/0003:440, kadastrinis Nr. 3863/0011:110, kadastrinis Nr. 3863/0011:111), esančių Varėnos r. sav., Varėnos sen., Senosios Varėnos k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėtų žemės sklypų paskirties keitimu iki 2024-07-17 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el. p. info@varena.lt, tel. +370 310 20 717.

————

2024-06-11 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ PAKEISTI PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą piliečio N. Š. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3808/0004:94), esančio Varėnos r. sav., Varėnos sen., Gudžių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2024-06-26 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el. p. info@varena.lt, tel. +370 310 31570.

Informacija apie priimtą sprendimą MV-366

————

2024-06-10 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ NUSTATYTI PAPILDOMĄ ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDĄ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą MB „Dzūkijos sklypai“ prašymą kitos paskirties (naudojimo būdas  – komercinės paskirties objektų teritorijos) žemės sklypui (kadastrinis Nr. 3875/0002:282), esančiam Pramonės g. 12, Varėnos m., nustatyti papildomą  žemės naudojimo būdą – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo naudojimo būdo nustatymu iki 2024-06-25 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el. p. info@varena.lt, tel. +370 310 31570.

Informacija apie priimtą sprendimą MV-363

————

2024-05-28 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ PAKEISTI PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą piliečio O.S. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3845/0003:198), esantį Varėnos r. sav., Varėnos sen., Sapiegiškės k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėtų žemės sklypų paskirties keitimu iki 2024-06-11 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el. p. info@varena.lt, tel. +370 310 31570.

Informacija apie priimtą sprendimą MV-342 viesinimui

————–

2024-05-09 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ PAKEISTI PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą piliečių R.P. ir L.P. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3830/0002:31), esantį Varėnos r. sav., Marcinkonių sen., Margionių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2024-05-23 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el. p. info@varena.lt, tel. +370 310 31515.

————–

2024-05-07 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ PAKEISTI PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą piliečio L.B. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3883/0008:50), esantį Varėnos r. sav., Vydenių sen., Vydenių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2024-05-21 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el. p. info@varena.lt, tel. +370 310 31515.

————–

2024-04-26 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ PAKEISTI PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą piliečių S.Z. ir T.Z. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3880/0003:124), esantį Varėnos r. sav., Merkinės sen., Navikų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (rekreacinės teritorijos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2024-05-13 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el. p. info@varena.lt, tel. +370 310 31515.

————–

2024-04-23 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ PAKEISTI PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą piliečio R. G. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypų (kadastrinis Nr. 3863/0011:322, kadastrinis Nr. 3863/0011:320, kadastrinis Nr. 3863/0011:319), esančius Varėnos r. sav., Varėnos sen., Senosios Varėnos k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėtų žemės sklypų paskirties keitimu iki 2024-05-08 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el. p. info@varena.lt, tel. +370 310 31515.

————–

2024-04-22 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ PAKEISTI PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą piliečių V.B. ir S.B. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3853/0008:191), esantį Varėnos r. sav., Jakėnų sen., Maskaukos k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2024-05-07 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el. p. info@varena.lt, tel. +370 310 31515.

————–

2024-04-15 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ PAKEISTI PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą piliečio A.L. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypą (kadastrinis Nr. 3863/0009:151), esantį Varėnos r. sav., Varėnos sen., Mergežerio k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2024-04-29 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el. p. info@varena.lt, tel. +370 310 31570.

————–

2024-03-26 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ PAKEISTI PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą piliečių A. J. ir D. J. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypą (kadastrinis Nr. 3873/0003:243), esantį Varėnos r. sav., Valkininkų sen., Dargužių k., Merkio g. 67A pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2024-04-10 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el. p. info@varena.lt, tel. +370 310 31570.

————–

2024-03-13 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ PAKEISTI PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą piliečių V.M. ir J.D. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypą (kadastrinis Nr. 3863/0011:73), esantį Varėnos r. sav., Varėnos sen., Senosios Varėnos k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2024-03-27 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el. p. info@varena.lt, tel. +370 310 31570.

————–

2024-03-12 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ PAKEISTI PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą piliečių I.B., V.M. ir T.M. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypą (kadastrinis Nr. 3818/0004:63), esantį Varėnos r. sav., Matuizų sen., Paversekio k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2024-03-26 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el. p. info@varena.lt, tel. +370 310 31570.

————–

2024-03-01 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ PAKEISTI PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą piliečių J.R. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypą (kadastrinis Nr. 3828/0002:264), esantį Varėnos r. sav., Marcinkonių sen., Mardasavo k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2024-03-18 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el. p. info@varena.lt, tel. +370 310 31570.

————–

2024-02-26 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ PAKEISTI PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą piliečių R.S. ir A.S. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypą (kadastrinis Nr. 3850/0002:147), esantį Varėnos r. sav., Valkininkų sen., Pirčiupių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2024-03-12 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el. p. info@varena.lt, tel. +370 310 31570.

————–

2024-02-22 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ PAKEISTI PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą piliečio A.L. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypą (kadastrinis Nr. 3863/0009:447), esantį Varėnos r. sav., Varėnos sen., Mergežerio k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2024-03-07 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el. p. info@varena.lt, tel. +370 310 31570.

————–

2024-02-20 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ PAKEISTI PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą piliečio E.S. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypą (kadastrinis Nr. 3828/0002:262), esantį Varėnos r. sav., Marcinkonių sen., Mardasavo k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2024-03-05 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el. p. info@varena.lt, tel. +370 310 31570.

————–

2024-02-15 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ PAKEISTI PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą piliečio M.B. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypą (kadastrinis Nr. 3848/0004:73), esantį Varėnos r. sav., Merkinės sen., Pilvingių k., Gandrų g. 2, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2024-03-01 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el. p. info@varena.lt, tel. +370 310 31570.

————–

2024-02-12 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ PAKEISTI PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą piliečių E.C. ir P.C. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypą (kadastrinis Nr. 3873/0010:47), esantį Varėnos r. sav., Valkininkų sen., Naujųjų Valkininkų k., Vilties g. 23, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2024-02-28 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el. p. info@varena.lt, tel. +370 310 31570.

————–

2024-02-01 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ PAKEISTI PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą piliečio I.D. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypų (kadastrinis Nr. 3863/0011:271, kadastrinis Nr. 3863/0011:268), esančius Senosios Varėnos k., Varėnos sen., Varėnos r. sav., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėtų žemės sklypų paskirties keitimu iki 2024-02-15 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el. p. info@varena.lt, tel. +370 310 31570.

————–

2024-01-18 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ PAKEISTI PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą piliečio L.S. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypą (kadastrinis Nr. 3885/0009:270), esantį Kareivonių k., Jakėnų sen., Varėnos r. sav., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2024-02-01 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el. p. info@varena.lt, tel. +370 310 31570.

————–

2024-01-18 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ PAKEISTI PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą piliečių S.Š. ir J.Š. prašymą keisti komercinės paskirties objektų teritorijos žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3818/0003:192), esantį Taurupio g. 28, Čebatorių k., Matuizų sen., Varėnos r. sav., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2024-02-01 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el. p. info@varena.lt, tel. +370 310 31570.

————–

2024-01-04 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ KEISTI PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą UAB „Šalnupis“ prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3845/0008:266), esančio Perlojos k., Varėnos sen., Varėnos r. sav., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į miškų ūkio (ūkinių miškų sklypai).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2024-01-18 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el. p. info@varena.lt, tel. +370 310 31570.

————–

2023-12-28 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ PAKEISTI PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą piliečio M.L. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypų (kadastrinis Nr. 3818/0008:116, kadastrinis Nr. 3818/0003:6), esančius Čebatorių k., Matuizų sen., Varėnos r. sav., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (rekreacinės teritorijos). Taip pat žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3818/0003:2), esantį Čebatorių k., Matuizų sen., Varėnos r. sav., naudojimo būdą papildyti „Rekreacinio naudojimo žemės sklypai“ prie jau esančio naudojimo būdo „Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai“.

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėtų žemės sklypų paskirties keitimu iki 2023-01-12 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el. p. info@varena.lt, tel. +370 310 31570.

————–

2023-12-12 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ PAKEISTI PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą piliečio J.M. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypą (kadastrinis Nr. 3853/0003:37), esantį Puodžių k., Jakėnų sen., Varėnos r. sav., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2023-12-28 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el. p. info@varena.lt, tel. +370 310 31570.

————–

2023-11-27 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ PAKEISTI PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą piliečio V.K. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypams (kadastrinis Nr. 3863/0009:437, kadastrinis Nr. 3863/0009:58), esantiems Girežerio k., Varėnos sen., Varėnos r. sav., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2023-12-11 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el. p. info@varena.lt, tel. +370 310 31570.

————–

2023-11-13 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ PAKEISTI PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautus MB „Dzūkijos projektai“ prašymus keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3868/0002:269), esančio Kazimieravo k., Varėnos sen., Varėnos r. sav., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (naudingųjų iškasenų teritorijos), žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3848/0003:185), esančio Laukininkų k., Merkinės sen., Varėnos r. sav., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (rekreacinės teritorijos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2023-11-27 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el. p. info@varena.lt, tel. +370 310 31512.

————–

2023-11-13 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ PAKEISTI PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą piliečių R.E. ir V.E. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3873/0008:70), esančio Pūčkornių k., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2023-11-27 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el. p. info@varena.lt, tel. +370 310 31512.

————–

2023-11-13 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ PAKEISTI PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą pilietės M.D. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3870/0005:209), esančio Maksimų k., Merkinės sen., Varėnos r. sav., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2023-11-27 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el. p. info@varena.lt, tel. +370 310 31512.

————–

2023-11-07 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ PAKEISTI PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą piliečio S.P. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypą (kadastrinis Nr. 3835/0008:72), esantį Merkinėje, Varėnos r. sav., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2023-11-21 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el. p. info@varena.lt, tel. +370 310 31570. 

—————–

2023-10-31 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ PAKEISTI PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą pilietės I.M. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3853/0007:233), esančio Pamerkių k., Matuizų sen., Varėnos r. sav., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2023-11-16 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el. p. info@varena.lt, tel. +370 310 31512.

————–

2023-10-31 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ PAKEISTI PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą piliečio J.P. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3873/0004:176), esančio Dargužių k., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2023-11-16 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el. p. info@varena.lt, tel. +370 310 31512.

—————–

2023-10-25 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ KEISTI PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą UAB „Papartynas“ prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3868/0005:110), esančio Druckūnų k., Varėnos sen., Varėnos r. sav., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į miškų ūkio (ūkinių miškų sklypai) .

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2023-11-10 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el. p. info@varena.lt, tel. +370 310 31512.

—————–

2023-10-12 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ KEISTI PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą piliečio  prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3843/0002:87), esančio Panočių k., Kaniavos sen., Varėnos r. sav., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) .

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2023-10-27 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el. p. info@varena.lt, tel. +370 310 31512.

—————–

2023-10-12 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ KEISTI PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą piliečio  prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypų (kadastrinis Nr. 3885/0005:109, 3885/0005:110), esančių Damononių k., Jakėnų sen., Varėnos r. sav., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į miškų ūkio (ūkinių miškų sklypai).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2023-10-27 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el. p. info@varena.lt, tel. +370 310 31512.

—————–

2023-10-12 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ KEISTI PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą pilietės V.S. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3820/0001:166), esančio Žalioji g. 14, Milioniškės k., Varėnos sen., Varėnos r. sav., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) .

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2023-10-27 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el. p. info@varena.lt, tel. +370 310 31512.

—————–

2023-09-28 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ KEISTI PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą pilietės P.M. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3873/0003:225), esančio Dargužių k., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą .

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2023-10-13 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el. p. info@varena.lt, tel. +370 310 31512.

————

2023-09-28 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ KEISTI PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą pilietės B.V.. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3873/0003:357), esančio Dargužių k., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą .

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2023-10-13 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el. p. info@varena.lt, tel. +370 310 31512.

————

2023-09-26 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ KEISTI PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą piliečio P.M. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypų (kadastrinis Nr. 3818/0004:39), esančio Paversekio k., Matuizų sen., Varėnos r. sav., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2023-10-11 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el. p. info@varena.lt, tel. +370 310 31512.

————

2023-09-22 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ KEISTI PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą piliečio P.M. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3818/0004:39), esančio Paversekio k., Matuizų sen., Varėnos r. sav., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2023-10-09 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el. p. info@varena.lt, tel. +370 310 31512.

————

2023-09-13 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ KEISTI PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą piliečių  G.P., ir D.A. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3873/0002:216), esančio Pirčiupių k., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2023-09-28 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el. p. info@varena.lt, tel. +370 310 31512.

————

2023-09-13 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ KEISTI PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą piliečių  I.B., ir P.B. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypų (kadastrinis Nr. 3863/0009:194, kadastrinis Nr. 3863/0009:414), esančio Mergežerio k., Varėnos sen., Varėnos r. sav., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (rekreacinės teritorijos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2023-09-28 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el. p. info@varena.lt, tel. +370 310 31512.

————

2023-09-07 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ KEISTI PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą pilietės G.C. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3853/0002:274), esančio Puodžių k., Jakėnų sen., Varėnos r. sav., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritoriją).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2023-09-21 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el. p. info@varena.lt, tel. +370 310 31512.

—————-

2023-08-28 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ KEISTI PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą pilietės I.R. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-0316-4434), esančio Valkininkų mstl., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritoriją).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2023-09-12 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el. p. info@varena.lt, tel. +370 310 31512.

——————

2023-07-27 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ KEISTI PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą piliečio V.S. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3873/0013:128), esančio Valkininkų mstl., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritoriją).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2023-08-10 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el. p. info@varena.lt, tel. +370 310 31512.

———–

2023-07-26 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ KEISTI PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą pilietės R.B. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypų (kadastrinis Nr. 3825/0001:330 ir kadastrinis Nr. 3825/0001:331), esančių Marcinkonių k., Marcinkonių  sen., Varėnos r. sav., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritoriją).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2023-08-09 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el. p. info@varena.lt, tel. +370 310 31512.

—————-

2023-07-21 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ KEISTI PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą piliečio E.S. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3815/0001:122), esančio Krivilių k., Vydenių sen., Varėnos r. sav., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritoriją).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2023-08-04 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el. p. info@varena.lt, tel. +370 310 31512.

—————

2023-07-21 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ KEISTI PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą pilietės L.D. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3828/0002:317), esančio Mardasavo k., Marcinkonių sen., Varėnos r. sav., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritoriją).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2023-08-04 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el. p. info@varena.lt, tel. +370 310 31512.

———-

2023-07-05 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ PAKEISTI PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą piliečio G.C. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3853/0002:280), esančio Puodžių k., Jakėnų sen., Varėnos r. sav., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritoriją).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2023-07-21 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el. p. info@varena.lt, tel. +370 310 31512.

———-

2023-06-21 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ PAKEISTI PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą piliečio R. F.  prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3868/0006:41), esančio Druckūnų k., Varėnos sen., Varėnos r. sav., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į komercinės paskirties objektų teritoriją.

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2023-07-05 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el. p. info@varena.lt, tel. +370 310 31515.

———-

2023-06-16 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ PAKEISTI ŽEMĖS SKLYPO PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą pilietės A.B. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-2441-8064), esančio Varėnos r. sav., Merkinės sen., Merkinės mstl., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2023-07-03 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el. p. info@varena.lt, tel. +370 310 31512.

———-

2023-06-14 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ PAKEISTI ŽEMĖS SKLYPO PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą pilietės M.Č. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-0785-5847), esančio Varėnos r. sav., Valkininkų sen., Degsnių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo paskirties keitimu iki 2023-06-29 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el. p. info@varena.lt, tel. +370 310 31512.

—————-

2023-06-06 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ PAKEISTI ŽEMĖS SKLYPO NAUDOJIMO BŪDĄ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą piliečių S.Š. ir J.Š. prašymą keisti kitos paskirties žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-1832-8828), esančio Varėnos r. sav., Matuizų sen., Čebatorių k., Taurupio g. 28,  naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos.

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo naudojimo būdo keitimu iki 2023-06-02 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el. p. info@varena.lt, tel. +370 310 31512.

—————–

2023-06-06 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ KEISTI PAGRINDINĘ TIKSLINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą piliečio r.a prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3818/0009:47), esančio Varėnos r. sav., Valkininkų sen., Pošalčių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į miškų ūkio.

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo naudojimo būdo keitimu iki 2023-06-21 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el. p. info@varena.lt, tel. +370 310 31512.

————

2023-05-18 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ KEISTI ŽEMĖS SKLYPO NAUDOJIMO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą piliečio L.S. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3880/0003:0302), esančio Varėnos r. sav., Merkinės sen., Papiškių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (rekreacinės teritorijos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo naudojimo būdo keitimu iki 2023-06-02 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el. p. info@varena.lt, tel. +370 310 31512.

—————

2023-05-05 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ KEISTI ŽEMĖS SKLYPO NAUDOJIMO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą pilietės M.B.S. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3808/0001:165), esančio Varėnos r. sav., Varėnos sen., Papiškių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo naudojimo būdo keitimu iki 2023-05-19 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el. p. info@varena.lt, tel. +370 310 31512.

———-

2023-05-05 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ PAKEISTI ŽEMĖS SKLYPO NAUDOJIMO PASKIRTĮ IR NAUDOJIMO BŪDĄ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą piliečių R.F ir G.F prašymą keisti:

1. žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3833/0004:264), esančio Varėnos r. sav., Matuizų sen., Molių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos).

2. žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3833/0004:259), esančio Varėnos r. sav., Matuizų sen., Molių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos).

3. kitos (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3863/0003:207), esančio Varėnos r. sav., Varėnos sen., Senosios Varėnos k., Vytauto g. 256, naudojimo būdą į komercinės paskirties teritorijas.

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėtų žemės sklypų naudojimo paskirties ir būdo keitimu iki 2023-05-19 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el. p. info@varena.lt, tel. +370 310 31512.

——————-

2023-05-05 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ PAKEISTI ŽEMĖS SKLYPO NAUDOJIMO PASKIRTĮ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą piliečio K.T. prašymą keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3825/0001:267), esančio Varėnos r. sav., Marcinkonių sen., Marcinkonių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos).

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo naudojimo paskirties keitimu iki 2023-05-19 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, Varėna, el. p. info@varena.lt, tel. +370 310 31512.

2023-05-05 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ PAKEISTI ŽEMĖS SKLYPO NAUDOJIMO BŪDĄ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame apie gautą  prašymą keisti kitos paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3863/0003:207), esančio Varėnos r. sav., Senosios Varėnos k., Vytauto g. 256  naudojimo būdą į komercinės paskirties teritorijas.

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto žemės sklypo naudojimo būdo keitimu iki 2023-05-22 prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, V