/Darbo taryba
Darbo taryba 2023-01-06T16:08:49+00:00

IŠRINKTI DARBO TARYBOS NARIAI

Aivaras Batūra, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas,

Mindaugas Matuiza, Matuizų seniūnijos seniūnas,

Eglė Čapkovskienė, Finansų ir investicijų skyriaus vyr. specialistė,

Dalia Stankevičiūtė, Socialinės paramos skyriaus vedėja,

Laima Denutienė, Kultūros ir sporto skyriaus vedėja.

 

______________________________________________________________________

2023 M. SAUSIO 3-4 DIENOMIS vyks Varėnos rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracijos) darbo tarybos rinkimai

 

Galutinis kandidatų, į Darbo tarybą, sąrašas:

  • Aivaras Batūra, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas;
  • Eglė Čapkovskienė, Finansų ir investicijų skyriaus vyr. specialistė;
  • Laima Denutienė, Kultūros ir sporto skyriaus vedėja;
  • Vaida Kaščiokaitienė, Bendrojo skyriaus specialistė;
  • Mindaugas Matuiza, Matuizų seniūnijos seniūnas;
  • Larisa Navickienė, Biudžetinių įstaigų ir seniūnijų buhalterinės apskaitos skyriaus buhalterė;
  • Dalia Stankevičiūtė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.

_____________________________________________________________________

 

 

Atsižvelgiant į įstaigos darbuotojų skaičių, darbo tarybą sudaroma iš 5 narių, 3 metų kadencijai.

Kviečiame nuo 2022 M. GRUODŽIO 8 D. IKI 2022 M. GRUODŽIO 14 D. 16 VAL. teikti pasiūlymus dėl kandidatų į Administracijos darbo tarybą.

 

* Darbo tarybos narius siūlyti gali rinkimų teisę turintys darbuotojai (dirbantys ilgiau nei 3 mėnesius), išskyrus atstovaujančius Administracijai;

* Darbo tarybos nariais gali būti renkami darbuotojai kurių darbo santykiai trunka ilgiau nei 6 mėnesius, išskyrus rinkimų komisijos narius ir atstovaujančius Administracijai;

* Kiekvienas darbuotojas gali pasiūlyti po 1 kandidatą;

* Kandidatai teikiami:
* Užpildžius prašymą dėl kandidato į darbo tarybą registravimo ir kandidato sutikimo būti renkamam į darbo tarybą formą (pridedama);

* Prašymą pateikus darbo tarybos rinkimų komisijos pirmininkui (kabinetas Nr. 3) arba sekretoriui (kabinetas Nr. 41).

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBO TARYBOS RINKIMŲ TVARKOS APRAŠAS

Administracijos darbo tarybos rinkimų komisija:
pirmininkė Toma Prakopimienė,
sekretorė Agnė Šiaučiūnienė,
nariai – Viktorija Batūra, Rasa Nenartavičienė, Audronė Karlonienė